Kassebølle Friskole skal som Fri Skole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I henhold til bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i og for folkeskolens obligatoriske emner.

Kassebølle Friskole følger som udgangspunkt, inden for skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål. Det gælder slut- og delmål samt undervisningsplaner. For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

På Kassebølle Friskole vægter vi tværfaglighed og flydende overgange mellem fag, hvor dette føles naturligt og fremmende for en helhedsforståelse af menneskelivet. Vi mener derved, at tilgodese elevens dannelse bedst muligt.

Skolen har faste temadage, samt en del tværfaglige uger, nogle få for hele skolen. Her bidrager fagene på en tværfaglig måde. Vi benytter os gerne af, at tage ud af huset og invitere det virkelig liv indenfor skolens rammer. Det er vigtigt for os, at lære og blive motiveret af det virkelige liv. Derfor har vi også 2 volontør, fra organisationen AFS, fast knyttet til skolen. Det betyder, at der i en del af sprogundervisningen er 2 voksne med sproglige fagkundskaber.

Derudover tilbydes tillige engelsk fra 0. kl. og tysk fra 6. kl. samt billedkunst og musik fra 0. – 6. kl. og fortælling, debat og teater. Idræt og musik har alle klassetrin mulighed for at få hele vejen op. Vi vægter det kreativt/musiske aspekt. De fag, der ikke hører under Folkeskolens fagkreds, vil være beskrevet her på hjemmesiden.