Førskolen er børnenes første skridt mod at blive skoleelev her på skolen. Det er en stor forandring at gå fra de trygge rammer i børnehaven til nye omgivelser, voksne og kammerater. Det er vores opgave at skabe en blid overgang fra børnehave til skole, og give børnene en god start på deres skoleliv. På Kassebølle Friskole hedder førskolebørn “Grønærter og de starter den 1. april.

Vores fokus er

  • At børnene får en tryg hverdag på skolen
  • At vi ”udforsker” skolen og området
  • At vi arbejder med at modtage beskeder fra de voksne, vente på tur, lytte til hinanden osv.
  • At vi støtter børnene i at løse konflikter og hjælper dem med at skabe gode relationer mellem hinanden.

Hverdagen som grønært

Vores hverdag tager udgangspunkt i vores ugeskema, og det er her I kan se hvad dagen bringer for jeres børn. Vi har faste rutiner hver dag som fx morgensang, gennemgang af skema, madpakker osv. Børnene har frikvarter samtidig med skolen, og her får de mulighed for at møde og lege med de andre elever på skolen. Vi er som hovedregel udenfor i frikvartererne.

Vores aktiviteter

Vi vil tilbyde børnene en lang række af aktiviteter.

  • Leg med bogstaver og tal
  • Ture ud af huset
  • Bålmad og udendørs aktivitet
  • Kreative aktiviteter
  • Motoriske lege

Forventninger

Vi lover at gøre vores bedste for, at jeres barn får en god start på skolelivet, og at børn og forældre føler sig trygge her på skolen.

Åbenhed og dialog skal være byggestenene i vores samarbejde, og herigennem får vi sammen skabt et fællesskab for jeres børn.

Praktisk info

Børnene skal have madpakke med til hele dagen. Vi spiser sammen inden hver frikvarter.

Når børnene har fri går de over til Fritter-tid, og deres skema slutter.

Hvert barn har sin egen garderobe med en kasse til skiftetøj.