Procedure for ansatte ved Kassebølle Friskole ved brand/evakuering af skolen.

1)Erkend forholdet (fx. brand) – Kan vi selv slukke den, så tilkald en kollega for hjælp.

2)Kræver forholdet hjælp, ring da 1-1-2 (alarmcentralen).
Hvem? Sig dit navn.
Hvor? Kassebølle Friskole, Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing.
Hvad er sket/sker?
Hvor på skolen sker det?
og start alarmering (GENTAGNE KORTE RING MED KLOKKEN) og evakuering på skolen.  

3)Hvad gør vi/du – Evakuerer elever til boldbanen, opsyn med/begrænsning af ulykken hvis muligt.

4) Følg alarmcentralens anvisninger.

5) Fortsæt (hvis muligt) alarmering (GENTAGNE KORTE RING MED KLOKKEN!) indtil der meldes tilbage fra boldbanen, at alle elever er talt og på plads.   

6) Afblæsning af alarm, når ulykken er standset: 3 lange ring med klokken. 

  • Når klokken ringer søger al personale og elever til boldbanen, hvor skoleleder/viceskoleleder evt. vil bede ansatte løse andre opgaver (fx. afventning og anvisning til beredskab, afsøgning af klasselokaler/bygninger/områder, hvori ulykken ikke er erkendt, alarmering, m.v.)