Kompetenceudviklingsplan for Kassebølle Friskole.

I de frie skoler skal der på hver skole
• udarbejdes en kompetenceplan for hele skolen
• udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder

Udgangspunktet for kompetenceplanen er følgende:• Skolens overordnede udviklingsbehov
• Medarbejdernes ønske til udvikling via den årlige MUS samtale
• Det økonomiske råderum og praktiske forhold.

Ifølge aftale om udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan vil følgende indsatsområder for Kassebølle Friskole være gældende for kommende skoleår 2022/2025: 

 • Vi vælger at sætte fokus på Faglighed i skoleåret 2022 – 2025. Faglighed i forhold til pædagogik, didaktik og fagfaglighed. Kompetenceudviklingsplan – vi sætter spot på vores organisation og overblik over, hvor der sker kompetenceudvikling og hvordan vi samarbejder med kompetencesekretariatet og vores skolenetværk. Dorte og Bitten har deltaget i et samarbejde med kompetencesekretariatet omkring udvikling af metoder og redskaber også til andre skoler. Her har vi udviklet en fælles kompetenceoverbliksplan over Kassebølle Friskole. 
 • Udvikling af skolens undervisningsmiljø. Fokus på at skabe rum til udvikling af nye undervisningsformer og lokaler. Vi har nu søen færdig som et eksternt læringsrum til bla. naturfag. Vi har fået etableret en bålhytte og fået midler fra Friluftsrådet til anskaffelse af båludstyr til madlavning mm. Vi eksperimenter med læringsrummet, så vi inddrager det virkelige liv både i naturen (højbede, bi-gård, høns).
 •  Udvikling af vores kulturelle bevidsthed. Vi søger hvert år huskunstner-ordning, vi får besøg af musikere/kunstnere/kunsthåndværk mm og vi arbejde på det æstetisk på skolen og ude området omkring os. Huskunstnerordningen har været en god måde at få sparring af en ekstern person, Peter Rafn. Peter Rafn er scenograf og hjalp med idéudvikling og skrive manuskript til teateret “Kassebølle drømme” 2023. 
 • Lærerne arbejder med undervisningsdifferentiering og holddannelse på tværs af klasser (store/små venner). Vi prøver forskellige af undervisningsformer og har fokus på klassetrivsel. Klassedage, klassedøgn, klassetrivselsdage mm. Vi har i år arbejdet meget med læse- og logikbånd. Der tager afsæt i dansk og matematik. I læsebånd har der også være fokus på venskabsklasser og læring på tværs af alder.
 • Vi har søgt Friluftsrådet om midler til at højne vores grønne profil og muligheder omkring udeliv og friluftsliv. Ny Bålhytte, Udekøkken er ved at blive etableret og Workshop med Havsmag om brug af stranden, havsafari + indkøb af waders og undervands lygter. Med den nye bålhytte (som er virkelig flot) og midlerne til udekøkkenet, højner vi Kassebølle friskoles profil om udeliv og udendørsundervisning jf friluftsliv og madværksted, det er motiverende for lærerne og giver bedre muligheder. Bålhyttens brug er tænkt som udendørs klasserum, hvor vi kan tage en hel klasse med og have undervisning der. Bålhytten skal bruges som udekøkken område. I skuret står alle udekøkken redskaber, udekomfur, pizzaovne, grill stationer, pander, gryder og stor stål vask. Det er fremadrettet planen, at der skal være et fast underlag med overdækning, ved siden af bålhytten hvor der kan laves mad. Efter almen skoletid er det fritteren, der bruger den. Fremadrettet er det planen, at forældre henter deres børn fra fritter-bålhytten. (For at det kommer helt på plads, er der nogle ønsker fra Fritteren, mere læ, røgfrit bål, belagt sti der fører op til bålhytten.)
 • Skolen har gennem fondsmidler anskaffet et klassesæt med waders. Alle lærere har været på en meget underholdende og lærerig havsafari en mørk aften. Jens Helt var vores underviser i undervandsjagt. Jens lærte os at “træde skrubber”, en teknik man kan bruge når fiskene om aftenen er i dvale. Med undervandslygter gik vi langs kysten og forsøgte at fange skrubber.
 • I naturfagsundervisningen i udskolingen (6.-9. klasse) har vi hvert / hvert andet år en tur til havet, hvor vi arbejder med hvilke planter og dyr, der trives, i det farvand vi befinder os ved. At have waders til rådighed, samt udstyr til at fiske og lave undersøgelser, vil gøre oplevelsen til en i særklasse for både elever og undervisere.
 • Vi har fokus på udviklingsarbejde og særligt evaluering af skolens samlet undervisningstilbud. Dette arbejdes med på pædagogiske dage. Desuden er vi ved at integrere narrative metoder og tilgange i det pædagogisk/didaktiske fx bevidning.
 • Vi har arbejdet og sparret med hinanden omkring planlægning/forberedelse af undervisning med inddragelse af faglige læringsmål og skolen/lærerens læringsmål.
 • Vi laver fagudvalgsmøder (Matematikfagudvalget har besluttet at indkøbe fælles grundbog i alle klasse. Bogen Kontext, Det vil give en rød tråd gennem klassetrinnene og højne muligheden for mere bredt samarbejde. Det sikre overgange mellem klassetrinnene og udviklingen gennem årene.
 • Vi arbejder fortsat i teams omkring klassetrivsel.
 • Vi har i 2022 – 2023 haft Supervisionsforløb til at højne vores læringsmiljø og til kompetenceudvikling i Sommerfuglen og Friskole. Vi har søgt midler til at få supervision fra Velliv. Det har til formål at højne vores læringsmiljø, arbejdsglæde og kompetencer. Supervision er en samtalemetode til at få snakket om nogle ting i ens arbejde. Det kan være nogle problematikker, der opstår i forældrekontakten, ens læreridentitet eller noget helt tredje. Udbyttet af supervisionen har været blandet, nogle har fået meget ud af det og andre har fået mindre. Nogle synes det er rart at tale med én udefra, hvorimod andre lige så godt kunne tale med en kollega. Det har været faglige fokuspunkter. 
 • Formålet er at styrke den mentale sundhed i fællesskab på arbejdspladsen, at skabe rum for kollegial læring og sparring omkring fx emner som markante forældre, arbejdspres, fokus på arbejdsglæde og hvordan man får mere af det. Der bliver evalueret i vores arbejdsmiljøgrupper både i Friskolen og Børnehuset, når forløbet er implementeret. Arbejdsmiljøgruppen: Jakob TR, Marijn AMR og BG Skoleleder.