Alsidig personlig udvikling

Vi tilbyder barnet varierende aktiviteter, der gør barnet nysgerrigt og giver lyst og mulighed for at lære nyt. Herigennem får barnet også nye opfattelser af sig selv og egen kunnen.

Generelt er vores dage ens og overskuelige, denne trygge ramme skaber et trygt barn, der får mod til at prøve nyt og finde ud af sin egen formåen.

I perioder bruger vi en pictogram tavle, så alle kan overskue dagens program. Dette gøres til morgensamling, hvor vi alle samles, så vi lige får hilst på hinanden og vi kan starte dagen.

Vi  arbejder med at barnet bliver selvhjulpen i de daglige gøremål såsom påklædning, spisning og toiletbesøg. Det gør barnet robust og giver selvfølelse.

Vi ved, at barnet lærer bedst, når det er trygt, derfor er relationen til den voksne vigtig. Som voksen bruger vi at have en nysgerrig tilgang til barnet og motivere og guide.

Kommunikation og sprog

Vi sørger for at hvert enkelt barn har tid sammen med en voksen hver dag.

Vi læser bøger, den samme bog bliver læst en uge ad gange ved frokostbordet. Vi taler om det vi læser, om ord og deres betydning.

Vi taler om det der sker mellem børnene og hvordan vi kan hjælpe dem og de hinanden med at løse deres konflikter med sproget. Vi støtter børnene til at sætte ord på deres behov og følelser.

Vi taler om alt det vi oplever i alle sammenhænge f.eks. om det vi finder i naturen, hvad der er, hvad det gør og hvad det hedder. Dette stimulerer ordforrådet og forståelsen. Det samme gør vi når vi laver mad med børnene, dette 1 voksen til 2 børn er en god stund til snak og fordybelse.

Vi taler om barnet sprog og valg af ord. Hvordan det påvirker andre. Vi er bevidste om at vi voksne er rollemodeller og derfor er det vigtigt vi bruger et klart og nuanceret sprog.

Vi laver lege, der stimulerer mundens muskler for at træne disse, hvis der er udtale udfordringer. det kan være puste eller spidse mund.

Krop, sanser og bevægelse

Vores legeplads er en god naturlig motorikbane, der er små bakker, huller i græsplænen, muldvarpeskud og andre forhindringer. Her er grene og vækster. Barnet har mulighed for at cykle på en sti langs huset.

Vi gynger, har hængekøjer, klatre, leger i sandkasse. Vi laver køkkenhave med duft og smag, der skal passes af store og små. Vi stimulerer vores sanser.

Efter frokost har vi en stille tid, hvor de mindste sover til middage og hvor de større børn har en stille stund, hvor de ligger med en historie. Dette erstattes nogle gange af andre stille aktiviteter som vandfarve eller puslespil.

Vi hjælper også børnene med at blive opmærksom på hinandens kropssprog, især når der opstår konflikter. Det kan også være et genert barn, der står og kigger på legen, der kan inviteres ind. 

Vi opfordrer dem til at kigge på hinanden og hjælper dem til at forstå hvad det er kroppen fortæller. 

Kultur, æstetik og fællesskab

Vi følger de danske traditioner: fastelavn, påske, sct hans, jul mv.

Vi følger årstiden skiften og tilgangen til materialer i naturen. 

Vi præsenterer barnet for forskellige materialer og forskellige måder at skabe og ytre sig på.

Vi hænger barnet kreationer op på vores vægge og de får det skabte med hjem. 

Vi skaber også billeder udenfor f.eks med pileflet og naturmaterialer vi finder. Tegner billeder på sandet i sandkassen eller på stranden.

Vi læser den samme bog i en uge, det gør at barnet finder genkendelse og selv får lyst til at skabe en historie, at fortælle bogen som et lille teaterstykke f.eks.

Når barnet er kreativt vil det ofte opdage, at der er forskel på hvor dygtig det selv er i forhold til andre, vi italesætter dette sammen med barnet, så alle omkring får en god oplevelse. Vi taler om, at det er naturligt, at vi er forskellige også når det gælder det kreative udtryk.

Vi fortæller historier fra bøger og fantasien. Laver teater og spiller på instrumenter og synger en masse.

Natur, udeliv og science

Naturen er et fantastisk rum, hvor vi kan lære alt om livet og det der rør sig her. Vi kigger på planter og dyr og snakker om hvad de gør og kan. Vi kan grave huller, lege med vand og vind og hermed blive opmærksom på processer og livet omkring os. Det skaber fordybelse, nysgerrighed og nærvær.

Vi bliver opmærksom på det, der ikke hører til i naturen, taler om hvordan vi behandler vores affald og hvordan vi alle kan hjælpe til med at gøre vore verden til et rart sted på det nære og det brede. Også når vi vasker hænder, kan vi her tale om at bruge den nødvendige mængde af sæbe og vand og spare på vores ressourcer.

Vi er med i de Grønne Spirer og har læreplaner for natur og miljø skrevet her.

Vi bruger ikke tablet eller computer til børnene i børnehaven, kun til at finde oplysninger om de dyr vi finder. 

Dette er et bevidst valg ifht at styrke nærværet, fællesskabet og at være i nuet. 

Social udvikling

Det unikke ved daginstitutioner er at barnet kan spejle sig i jævnaldrende børn, hvilket sjældent er tilfælde i familien. Dette rum giver en særlig mulighed for at skabe forståelse for sig selv og andres følelser og handlinger, det der udvikler sig til empati.

Vi italesætter barnets ønsker og følelser, så det har mulighed for at gøre det selv, her er det naturligvis meget vigtigt at have en tæt dialog med barnet og de andre involverede børn. Dette sker som ofte når børnene har en indbyrdes konflikt. Det er en stor hjælp, at en voksen er til stede og kan guide barnet i disse situationer.

Vi vægter barnet sociale udvikling, da denne skaber grundlag for meget anden læring for barnet, der netop sker i fællesskabet med andre børn. Derfor bruger vi også meget af vores tid på at være tætte på børnene, så vi kan hjælpe dem, når behovet opstår.

Vi er opmærksomme på, at barnet har så brede en berørnigsflade som muligt, vi opfordrer barnet til at lege med nye børn og deltager selv i disse lege. Vi skaber også fælleslege, der kan åbne barnets øjne for nye bekendtskaber.

Barnet møder altid nærværende og trygge voksne, der har tid til at snakke, trøste, guide, motivere og lege.

Trygge børn lærer bedst, derfor bruger vi tid på at skabe relationer børn og voksne imellem.