Skolepenge

Skolepenge: 1.260 kr. pr. måned
SFO/Fritter 1.110 pr. måned

Der betales 12 måneder på et skoleår.

Søskendemoderation

Skolen yder søskendemoderation, så man betaler 50%  for barn nummer to. Vi opkræver ikke skolepenge for de næste søskende.

Det gælder både skole og SFO.

Indmeldelsesgebyr

Der betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Manglende betaling

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 20. i måneden fremsendes en betalingspåmindelse tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Efterfølgende fremsendes yderligere 2 rykkerskrivelser – begge tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Det er muligt at indgå en afdragsordning på skyldigt beløb – kontakt skolens kontor.

Ved manglende betaling i tre på hinanden følgende måneder vil sagen overgå til inkasso, og alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af skyldner.

Hvis det skyldige beløb stadig ikke bliver indbetalt vil familiens børn automatisk blive udmeldt af Friskolen/SFO.

Søg om nedsættelse af skolepenge?

I begyndelsen af skoleåret bliver der via nyhedbrevet sendt et ansøgningsskema ud til alle forældre. Her kan man søge om tilskud.

Lejrskole, Nordplus-ture og studietur i 9.klasse.

Vi ønsker at holde priser nede på vores ture. Men man skal forvente at en lejrskole eller nordplustur (ture til Norden eller de Baltiske lande) koster 300 kr. Studieturen i 9. klasse, som går til udlandet, sparer klassen op til gennem det sidste skoleår via bla deres fredagsbod. Der er desuden en merbetaling på omkring 1.500 – 1.800 kr. Det aftales fra år til år.

Buskort

I slutningen og begyndelsen af skoleåret sender vi nyheder ud om ansøgning til buskort. Det er gratis at køre til skole med bus for alle børn på Langeland. Det søges via sekretæren på Ørstedskolen. 

Computer i udskoling. 

I 6. eller 7. klasse forventes det, at eleverne har deres egne bærbare computere med. Skolen har enkelte låne computere. I mellemtrinnet har skolen et klassesæt computere til udlån.