Kassebølle Friskole er som nævnt på allerførste side, baseret på det Grundtvig-Koldske skole- og livssyn,  og det betyder bl.a., at skolen ikke bekender sig til en bestemt ideologi eller et bestemt pædagogisk princip.

Det er skolens opgave i samarbejde med forældrene at give børnene muligheder for at udvikle sig til selvstændige mennesker, der får mod på og lyst til at deltage aktivt i de udfordringer, de stilles overfor i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger.

I den Grundtvig-Koldske skoletradition er skolen i hele sin virksomhed kulturbærende og kulturskabende, ikke mindst gennem fortællingen og fortællingens univers. Vi betragter det som en af hjørnestenene i vores skole, idet et folks historie, myter, sagn og “store” fortællinger er medvirkende til at give børnene historisk og kulturel identitet.

I en fragmenteret globaliseret verden har arven fra Grundtvig om muligt endnu større gyldighed end før. Den kulturbærende og kulturskabende skole kan medvirke til at give børnene en basal identitetsforståelse, der sætter dem i stand til at leve sig ind i, at kulturer og livssyn på globalt plan, har lige så stor værdi for dem, som den de danske børn er en del af.

Det fundament, der bygges op i barndommen, er grundstenen for menneskers holdninger og handlinger resten af livet. Det er derfor en af skolens vigtigste opgaver at medgive børnene livsduelighed (skolen for livet).

Derfor lægger vi især vægt på at:

 • Undervisningen tilgodeser det enkelte barns udvikling og evner
 • Skolen bygger på nær kontakt mellem skole og hjem og prioriterer fællesoplevelser blandt elever, forældre og lærere højt
 • Der er stor åbenhed omkring skolens hverdag, og forældre er altid velkomne til at deltage i undervisningen
 • Vi tilstræber at have ca. 18 elever i indskolings klasserne og ca. 20 i udskolingsklasserne. Det er en pædagogiske afvejning i forhold til den enkelte klasse.
 • Undervisningen tilgodeser såvel boglige, som kreative og musiske fag
 • Sang, musik og optræden indgår som en naturlig del i skolens hverdag
 • Der er fælles morgensang/morgensamling hver dag
 • Der lægges vægt på fortælling og historie
 • Skemaet brydes op i løbet af skoleåret, og der arbejdes på tværs af klasserne
 • undervisningens faglige indhold er fuldt på højde med folkeskolens
 • Man viser hensyn til hinanden i omgangsform og væremåde
 • På skolen er spændende og store udendørsarealer med mulighed for fysisk udfoldelse
 • Skolens lokaler har hjemlig atmosfære

“‘Det skyldes, at eleverne selv skal stykke deres liv sammen. I Danmark har vi ikke en pave eller et andet kirkeligt overhoved til at sige, hvad der er rigtigt eller forkert. Derfor skal eleverne lære at tænke selv for at kunne lykkes som mennesker. ” Filosof Jørgen Husted