Kassebølle friskole anno 2023 bærer tydeligt præg af det menneske- og livssyn, vi har arvet fra Grundtvig og  Kold. Der er et nært samarbejde mellem forældre, lærere og elever. Det kommer til udtryk på utallige og meget forskellige måder, men én ting er sikker :
Friskolen eksisterer kun i kraft af, at et antal forældre har valgt denne skoleform for deres børn.

Det stiller naturligvis særlige krav til skolens ledelse og personale, men det stiller også krav til forældrenes engagement i skolens daglige liv. For at hverdagen skal blive så god og udviklende som muligt, er det nødvendigt, at forældrene engagerer sig i såvel deres eget barn som i skolen som helhed. Uden aktive og engagerede forældre vil en stor del af de arrangementer, der er så nødvendige for fællesskab, sammenhold, udvikling og tryghed, være utænkelige.

Der er brug for alle og ingen indsats er for lille. Det er positivt afsmittende på børn, at hele familien engagerer sig i skolens liv og hverdag.  Det er derfor også helt naturligt, at forældrene deltager i morgensamlingerne, i timerne, i temauger, projektdage eller kører for eleverne til aktiviteter, der ligger uden for skolen.

Et af de områder, hvor forældrekredsen her på stedet er engagerede er i vedligeholdelsen af skolen. Hvert forår og efterår er der en fælles skolelørdag, hvor der i fællesskab udføres små og store reparationer og istandsættelser og ryddes op. Er man forhindret i denne dag, kan vi aftale nærmere.

I øvrigt inviteres forældrene flere gange i årets løb. Det kan f.eks. være i forbindelse med emneuger, hvor der med udgangspunkt i emnet er forskellige arrangementer.
I december inviteres til julearrangement, hvor der bl.a. er teater, luciaoptog, fællessang og anden optræden, og som afslutning på skoleåret afholdes Kassebølle festival, hvor omdrejningspunktet er musiske indslag af meget forskellig slags, legeland for de små og vi spiser sammen. Arrangementernes indhold kan ændres sig fra skoleår til skoleår. Traditioner skal holdes, men der skal også fornyelse til. Der er ca. et arrangement om måneden.

Det forventes også, at forældre engagerer sig i skolens udvikling og hverdag via vores årlige formålsdebatmøde.

“”…Liv uden Bevægelse kan være godt nok for Gule-Rødder og Kaal-Hoveder, som ikke
er bedre vant…”  N.F.S.Grundtvig