Velkommen til skoleåret 2016 – 2017

 

 

Velkommen til skoleåret 2016/2017 på Kassebølle Friskole.

 

Kære alle elever, forældre, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Så er sommerferien ved at være slut og det er tid til at tage hul på et nyt skoleår på Kassebølle Friskole.

Vi glæder os meget til at komme i gang og håber selvfølgelig det samme gælder for jer. Hvert år sker der noget nyt på en skole og vores er ingen undtagelse. Der er i år ikke de store udskiftninger i lærerstaben. Vi har dog en ny årspraktikant: Sille Mansa.

De almindelige dagligdags rutiner er stort set de samme, men vi vil dog prøve at være lidt mere præcise i vores kommunikation omkring det der sker på skolen og dagenes forløb. Bl.a. vil prøve at skabe lidt mere liv omkring starten på dagen, så vores morgensang bliver et godt udgangspunkt for en god skoledag. Den fælles start, hvor vi møder hinanden er en vigtig del af friskolens virke.

Vi holder fast i nogle af de nye tiltag fra sidste år med temadage og lidt ændringer i de mere traditionsbundne arrangementer. Det vil fremgå af kalenderen.

Året er nyt på den måde at vi i modsætning til sidste år har en afgangsklasse. Det vil sige at vi har elever der skal til prøve.

Vi holder fast i, at der hver uge kommer et nyhedsbrev på hjemmesiden og at klasselærerne også sender nyhedsbreve ud om fredagen. Vi vil prøve at begrænse Lektieplan til kun at handle om lektier.

Vi ser frem til et godt, givende og spændende skoleår sammen.

 

Med venlig hilsen

På vegne af skolens medarbejdere

Benny Christensen