Kassebølle Støtteforening

Støtteforeningens vedtægter:
Støtteforeningens vedtægter

Indmeldelse:
 • Skriv til : st.kassefri@gmail.com eller henvend jer på skolens kontor.
 • Pris 100,00/årligt. indbetales på reg. nr. 0860  kt. nr. 35 31 08 78 86 med tydelig angivelse af navn og adresse
 • Støtteforeningens flyer. Flyer 2019

Referat møde Kassebølle Støtteforeningen

 1. 3. september 2019 kl. 16:15 på Kassebølle Friskole

 

Tilstede: Susana, Lenette, Ewe, Malene, Mette, Karina og Mille

 

 • Fællesspisning d. 7. november – åben skole. Information vedr. Tema Go Cook fra Jeanne.

Støtteforeningen står for dette arrangement. Malene vil spørge sin mand Lars, om han vil stå for at lave menú og mad, måske Go Cook Tema? Susana vil gerne være behjælpelig med at handle, Karina og Malene vil hjælpe med madlavning. Det må dog ikke være en kompliceret menu pga. manglende køkkenfaciliteter. Hvis der er brug for yderligere hjælpe, kan Mille komme i løbet af eftermiddagen.

Hvis man glemmer service, kan der købes et sæt i plast til kr. 5,- (miljøafgift)

 

 • Julemarked 30/11- tidspunkt? Boder og pris for disse, kage/kaffe – mad/drikkelse mm.

Sted: Hallen. Pris standplads kr. ? pris ikke besluttet endnu (1 bord) der skal laves opmåling af hallen, for at finde mål på borde og antal af standpladser. Karina og hendes mand laver dette.

Gratis entré

Invitation skal udsendes snarest (Susana laver denne) og FB opdateres (Mette sørger for FB) Eventkalender og reklame i Radio Langeland og evt. Diablo.(Mette?)

Vi skal benytte os af dem vi kender på aviser og radio, måske til interview af Bitten?

Jakob Madsen (Aya Sofies far i 3.kl) hvis han stadig er ved radio Langeland og Catrine (Emil M. mor i 2.kl) til avisen.

7-8 kl. skal stå for kaffe/kage – gløgg uden alkohol/æbleskiver – pølser, brød og sodavand.

Andre klasser kan også lave noget – eks. lav selv juledekoration, julehjerter, nisser mm. som de kan sælge og tjene penge til klassen

Bitten/Jeanne skal inddrages i arrangementet, da vi pt. ikke kender tidspunkt, hvilke klasser der skal lave teater osv.

 

 • Jule By Night 6/12 – Stand i byen?

Stand i byen, gerne foran museet som sidst. Malene vil finde nye sponsorer i

Svendborg. Malene har foreslået et lykkehjul, som bestyrelsen synes er en fantastisk ide. Hun er ved at undersøge priser på det. Pris: kr. 200 til 300,- måske mere, afhængig af størrelse og kvalitet. Hvis hun kan finde noget med logo og god størrelse til omkring kr. 1000,- må hun købe det.

Der skal sendes mail til forældre, hvis nogen med egen virksomhed, har lyst til at sponsorere noget.

Malene vil gerne have hjælp fra en kreativ lærer til at male logo for Kassebølle friskole, som kan bruges til standen. Hvem der bemander standen, er endnu ikke besluttet.

Susana vil undersøge priser og hvor de kan bestilles for reflekser og balloner til standen.

 

 • Status PR – Mail fra Bitten – Radio Langeland

Bestyrelsen afventer mail/info fra Bitten.

Kassebølle Friskole/Støtteforeningen har bestilt 1 års medlemskab til Radio Langeland.

 

 • Status telefonabonnement

Jeanne er ved at undersøge

 

 • Status medlemsliste – har Ewe alle oplysning for at komme videre.

Ewe er ikke kommet videre, hun mangler svar fra Lykka, hun arbejder videre med at renskrive listen.

 

 • Datoer for nyhedsbrev

Ultimo oktober – marts og juni

 

 

 • Bestilling af Hotties

Susana har fundet priser på ”billig shirts” priser er inkl. tryk.

T-shirts ved køb af 100 stk. stk. pris. kr.  35,80

Hotties (hættetrøje) ved køb af 50 stk. stk. pris kr. 118,05 og ved køb af 100 stk. stk. pris kr. 108,40

Susana bestiller 200 stk. T-shirts og 100 stk. Hættetrøjer, til at sælge ved julemarked, Ewe og Malene vil gerne passe standen, Mille vil også gerne hjælpe, hvis der er brug for det.

Susana undersøger desuden, om der kan komme tryk på muleposer, så kan de også være interessante. Susana laver bestillingsliste, hvis str. ikke findes til julemarked.

Der findes bedre kvaliteter, men det er vigtigt at alle kan være med på prisen.

 

 

 

Fonde: Bitten søger en tovholder fra Støtteforeningen, Lenette har desværre ikke tid, Susana er ny kontaktperson.

Lenette er ved at søge til Mooncars + bane hos Fynske Bank

Bitten søger LAG Midler og Realdania, hun har spurgt Ida Hovmand, om hun vil hjælpe med at søge penge til istandsættelse af vores genforeningsmaleri til morgensangsalen.

Støtteforeningen arbejder på at samle penge ind til Slush Ice maskine til festivalen.

Støtteforeningen har fået skab/hylde eller reol på 1. sal. Susana vil snakke med Jeanne vedr. nøgle og kode, hvis det er nødvendigt?

Næste møde 8. oktober kl. 16.15

 

 

 

Referent: Mille

 

Referat møde Kassebølle Støtteforeningen 13. august 2019 kl. 16:15 på Kassebølle Friskole

Tilstede: Bitten, Jeanne, Ewe, Mette, Karina, Susana og Mille

 • Foredrag/Arrangementer på skolen, datoer og koordinering af disse.

Bitten kommer med forslag til datoer vedr. fællesspisning og andre arrangementer.

14/9 Skole/arbejdslørdag

23/10 Formålsdebat

Åben skole arrangement d. 7. november (Fællesspisning) kl. 17 Landsdækkende arrangement (Go Cook tema) Jeanne kommer tilbage med mere info omkring tema.

Støtteforeningen står for fællesspisning.

30/11 Juleafslutning (Lørdag) tidspunkt?  Skolen laver teater og der vil blive solgt mad/drikkelse (kaffe/kage – Gløgg/æbleskiver) fra nogle klasser, så der kan tjenes lidt til klassekassen. Til denne dag er der også forslag til julemarked evt. lotteri. Støtteforeningen vil gerne stå for  arrangement med julemarked og salg af boder mm.

6/12 Jule By Night, Kor fra Kassebølle. Bitten står for dette, Husk at melde ud i god tid.

Bod til Skole/Støtteforening, Malene vil gerne stå for dette.

23/1 Nytårskur med fællesspisning og foredrag om kost mm. evt. børns madpakker. Støtteforeningen står for dette arrangement.

 

6/2 Teater udskoling, elever sælger mad.

25/3 Generalforsamling for Skole og Støtteforening med fællesspisning, støtteforening finder personer til madlavning, spisning kl. 17 til 18 og derefter generalforsamling.

Temadag Alt klippes ned i april

Skolelørdag i april

13/5 genforeningsdag (fællesspisning??)

19/6 sommerfest og festival

 • Evaluering St. Legedag fortsættelse

Det er blevet besluttet at stoppe med St. Legedag, der er for meget arbejde i forhold til indtjening. Støtteforeningen vil i stedet bruge tiden på at lave et “legeland” til de mindre børn til festivalen d. 19/6. Forslag til dette er, hoppeborg, flødebolle maskine.

Susana giver besked til Longelse Sportsforening.

 • Status medlemsliste

Ewe arbejder på at få styr på alle medlemmer. Hun har d. 12/8 modtaget maillister fra alle klasser, så hun har ikke overblikket endnu, noget tyder på at medlemslisten ikke er opdateret med de ny elever i 0. og 1. klasse, samt de der har lejet skolen. Bitten finder en dato med Lykka, så listen kan blive opdateret. Mette foreslår at gl. elever (dette års afgangselever) kontaktes for at høre om de fortsat ønsker medlemskab, andre forslag som uddeling af brochure til udgangs elevers forældre, anmodning via MobilePay? Ewe vil undersøge om det overhovedet har interesse at være medlem, selv om eleven er gået ud.

 • Status Web, flyers, t-shirts

Bitten fortæller at skolen har balloner og de røde hjerte reflekser er populære Magnetstriber til bilen er en god idé. Ens tøj til arrangementer som  åben hus eller kor til By Night.  Hotties (sort) skal iflg. Jeanne i produktion med det samme mod forudbestilling. Jeanne vil gerne finde producent og give Susana besked. Andre forslag nøgleringe, badehåndklæder og magnet til køleskab.

 • Datoer for fællesspisning (et lav-mad hold)

Se punkt 1. i dagsordenen.

 • Update fonds-søgninger og prioriteter

Real Dania (Bitten) til legestue,  LAG midler (Peter) til legestue og Lenette til legeplads. Kommandovej mangler. Aftalen bliver at Bitten/Jeanne står for projektbeskrivelse og er tovholder i samarbejde med Lenette.

 • Status PR Støtteforeningen, FB, Radio Langeland mm. (Bitten vil gerne fortælle, hvad skolen har gjort)

Bitten sender mail vedr. skolens initiativer og støtteforeningen laver abonnement til Radio Langeland I skolens navn.

 • Telefon abonnement

Susana afmelder og bestiller nyt i samarbejde med Jeanne, da skolen er ved at få nyt abonnement. Susana har telefon som Støtteforening kan overtage, dog først til oktober 2019.

 • Nyhedsbrev, evt. sende det ud med Bittens nyhedsbrev som skolebestyrelsen gør? Bitten har forslag til datoer.

3-4 gange om året og det er vedtaget, at det sendes ud med Bittens Nyhedsbrev. Datoer er endnu ikke fastlagt.

Ny kassér Karina Møllemand har fået overdraget kassebeholdning og regnskab. Hun sørger for indbetaling af kontanter til banken.

Næste møde er d. 3/9 kl. 16.15 på skolen.

Referat møde Kassebølle Støtteforeningen

25. juni 2019 kl. 16:15 på Kassebølle Friskole

Tilstede: Susana, Lenette, Mette, Ewe, Malene, Mille.

 • Underskrivelse af konstituering: Susana printer til imorgen og vi underskriver der. 
 • Arbejdsgang for støtteforeningen: Hvis vi får henvendelser fra lærere eller forældre, skal de have besked på om den rigtige måde er at skrive til Bitten, som så skriver til Susana.
 • Fonde: Legeplads: Lenette spørger Jeanne om der er skitser, budget, beskrivelse o.l. Peter: Genforening.    
 • Opgavefordeling i ny bestyrelse. Tovholder fonde: Lenette. Tovholder praktisk og PR: Malene. Forslag at vi betaler 500 kr. pr. år for fri reklame i Radio Langeland. Tovholder FB: Mette laver Facebookside
 • Kommunikation: Google drev m.m. Det bruger vi 
 • Medlemsliste: Der skal oprettes medlemsnumre. Ewe opretter en ny liste med medlemsnavne, medlemsnr. og mail.
 • Tlf: Abonnement:  skal opsiges: Susana gør det. Vi er enige om at købe en tlf. til foreningen.
 • Fast mødetid/dag? Næste møde d. 3/9 kl.16.15
 • Evaluering St. Legedag: Desværre var der ikke mange besøgende og det endte ud i et lille underskud, måske pga. det dårlige vejr? Det nye musikindslag med Kim Larsen blev rost. Grundet det faldende besøgstal, har vi i bestyrelsen drøftet om vi skal fortsætte med St. Legedag? Susana fortæller, at der bliver brugt rigtig mange timer på arrangement. Måske er det tid til fornyelse? Bankospil i Longelse var en succes og noget vi kan prøve at arrangere på skolen? Det skal der snakkes videre om.
 • Nyhedsbrev – Mailliste: Susana laver skabelon til nyhedsbrev, hun sender det ud senest på fredag, inden sommerferien. 
 • Foredrag/arrangementer af støtteforeningen (+ hverve nye medlemmer): Der kom mange forslag: Igen Radio Langeland for at hverve nye medlemmer. Til foredrag kom der følgende forslag: Helle Ravn, Manden med arret, Ole fra hjørnet og Joan Ørting, det kunne også være musikarrangementer. Evt. med fællesspisning eller salg af Kaffe/kage og øl/vand. 
 • Web, flyers, t-shirts: Der kom masser af forslag: Salg af reflekser (hjerte) magneter til køleskab, klistermærker til bilen, håndklæder med tryk, caps med tryk og t-shirts med tryk, muleposer med tryk. Kan evt. sælges på FB, ved arrangementer, boder og via bestillingssedler. Susana undersøger priser af tryk på håndklæder, caps og t-shirts. Iflg. Susana er det planen at nye elever vil få en T-shirt med i startposen fra Kassebølle Friskole. Vi mangler et skab til at opbevare forskellige ting på skolen, samt en nøgle. Ewe vil finde ud af noget.
 • Mailliste: Et forældre lav-mad-hold: Lars (Malenes mand) Susana foreslog at måske nogle pensionister eller bedsteforældre har lyst til at hjælpe? Malene har spurgt ejer af den gl. Longelse Skole om lån af køkken til madlavning til fællesspisninger og det er en mulighed. Planen er fortsat at lave fællespisning 3-4 gange årligt. 
 • Evt.

Referent: Lenette/Mille 

Dagsorden møde Kassebølle Støtteforeningen

25. juni 2019 kl. 16:15 på Kassebølle Friskole

 • Underskrivelse af konstituering
 • Arbejdsgang for støtteforeningen
 • Opgavefordeling i ny bestyrelse
 • Kommunikation: Google drev m.m.
 • Fast mødetid/dag?
 • Evaluering St. Legedag
 • Fonde
 • Medlemsliste
 • Nyhedsbrev – Mailliste
 • Foredrag/arrangementer af støtteforeningen (+ hverve nye medlemmer)
 • Web, flyers, t-shirts
 • Mailliste: Et forældre lav-mad-hold
 • Evt.
Konstitueringsmøde Støtteforeningen lørdag d. 11. maj kl. 14-14:30 2019
Flg. blev valgt til de forskellige poster:

Formand: Susana Christensen

Næstformand: Ewe Strandmark Larsen

Kasserer: Karina Møllemand

Sekretær: Mille Lund Madsen

 • Kontaktinfo på alle blev skrevet ned i vores fælles Google drev.
 • Næste mødedato:

Tirsdag d. 25. juni Kl. 16.15 på skolen

Indtil næste møde, hvor Mille får overleveret sekretær-opgaverne, skriver Lenette referat og dagsorden. Forslag til dagsorden skal skrives på mail til Lenette senest 10 dage før næste møde (15. juni).  

Ref: Lenette

Referat fra ekstraordinær generalforsamling til Kassebølle Friskoles Støtteforening

Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 19:00 – 20:00

Dagsorden:

 1.   Valg af dirigent: Lise
 2.   Valg af stemmetællere: Bitten og Birgithe
 3.   Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og to suppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant. Det er kun støtteforenings medlemmer som har stemmeret.

I bestyrelsen er nu:

 •   Kristina Holt – modtager ikke genvalg
 •   Birgitte Holm – modtager ikke genvalg
 •   Lenette Nagstrup – er ikke på valg
 •   Ewe Sørensen – er ikke på valg
 •   Susana Christensen – modtager genvalg
 •   Jeanne Holmgaard – suppleant modtager genvalg
 •   Annette Skejnæs – Revisor – modtager genvalg

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.

 

Medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 •   Hvem ønsker at stille op til bestyrelsen? Susana ønsker at genopstille. Derudover ønsker Malene og Mille at stille op.

 

 •   Hvem ønsker at stille op som suppleant? Jeanne ønsker at genopstille. Derudover ønsker Mette og Karina at stille op.
 •   Hvem ønsker at stille op som revisor? Annette Skejnæs genopstiller.

 

Valgt blev:

Bestyrelsen: Susana, Malene og Mille

Suppleant: Karina og Mette

Revisor: Annette Skejnæs

 

 1.   Evt.:
 • Der blev berettet generelt om Støtteforeningen og hvilke opgaver der ligger forud.
 • Forslag til hvad Støtteforeningen også kan:
 • Søge om tilskud til renovering af morgensang sal + køkken
 • Arrangementer til indskolingen
 • Disko til de mindste
 • Være med til yderligere at gøre skolen synlig ved fx at stille bod op til forskellige arrangementer i området, hvor der deles flyers, kakao mm. ud.
 • Gøre støtteforeningen tydeligere fx med en nyere flyer m.m.

Referent: Lenette

 

Referat af generalforsamling til Kassebølle Friskoles Støtteforening på Kassebølle Friskole

 

Lørdag d. 6. april 2019 kl. 11:00 – 11:30

 1.   Valg af dirigent: Ida Hovmand, tidligere medlem, blev valgt
 2.   Valg af stemmetællere: Lærere og udskolingselever
 3.   Støtteforeningens bestyrelse aflagde beretning:

 

Om bestyrelsen:

Det har været svært for støtteforeningen at slå rødder i skolens profil og hverdag. Det formåede vi i 2018 igennem et stærkt samarbejde med skolens bestyrelse og ledelse. Vores nye leder Bitten og hendes højre hånd Jeanne, har været instrumentale i at oprette dette samarbejde.

Grundet denne udfordring, var det i virkeligheden ikke meget for støtteforeningen at hive fat i og derfor var der få møder og bestyrelsens medlemmer tabte motivationen og et par medlemmer ønskede at trække sig. Der kom derfor, midlertidig, fire nye medlemmer ind for at foreningen kunne fortsætte.

 

Medlemmer:

Som de fleste af jer allerede har fundet ud af, opkræver vi nu automatisk 100,- for medlemskab på årlig basis i begyndelsen af et nyt år. Med mindre der er ytret ønske om ikke at støtte foreningen. En mail blev sendt ud i slutningen af 2018. Nyankomne forældre til skolen bliver opkrævet ved ankomst til skolen.

Vi har i skrivende stund 45 medlems familier, som udgør over 135 medlemmer. Yderligere, har vi 6 medlemmer.

 

Værktøj:

Vi har i 2018 modtaget værktøj til sløjd lokalet (Rasmus Drabe) fra Helge Clausen. Det er ikke nok men vi arbejder videre. TTS har givet os tilsagn om nogle brugte maskiner. HML i Rudkøbing – her har vi fået lov til at hente materialerester. Hjørnegårdens Tømrer og snedker og Dageløkke tømrer og snedker har givet tilsagn om at de vil samle noget sammen fra deres værksted som vi må få.

 

Fonde og ansøgninger:

Vi har ikke søgt om penge i 2018.

 

Fællesspisninger:

Vi afholdte nogle helt fantastiske fællesspisninger i 2018 som afgav overskud. Middelalder markedet var en stor succes med helstegt gris. Det var chilli con carne middagen også. Der var stor tilgang til begge arrangementer.

Vi deltog igen i 2018 i St. Legedag.

Fremtiden:

 

Vi ønsker at:

 • Øge medlemstallet med folk udefra: Bedsteforældre, venner, naboer, og andre.
 • At få en udefra kommende ildsjæl med i bestyrelsen
 • Skrive et nyhedsbrev – 4x om året
 • Producere flyers om foreningen, hvor der er oplysninger om indbetaling for nye medlemmer

 

Vi ønsker at arrangere/støtte:

Årlige koncert på skolen (sidst var det STEPP2)

 

Bod ved skolens festival for at tiltrække medlemmer

 

Fællesspisninger – 4x om året

Deltager i St. Legedag 26. maj 2019

 

Vi har planer om at søge penge til:

 • Legepladsen
 • Mooncar banen + mooncars

 

Og evt.:  

 

Børnehave/vuggestue

Køkken

 

Vi har planer om at skaffe mere:  

Værktøj

 

 1.   Støtteforeningens bestyrelse fremlagde det reviderede regnskab
 2.   Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:
 • Kristina Holt – modtager ikke genvalg
 • Birgitte Holm – modtager ikke genvalg
 • Susana Christensen – modtager genvalg
 • Jeanne Holmegaard – modtager genvalg
 • Lenette Nagstrup Jensen – ikke på valg
 • Ewe Sørensen –  ikke på valg

 

Der var ikke nok der stillede op, så generalforsamlingen stoppede før tid. Kassebølle Støtteforeningen blev nedlagt.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.   

 

Jeanne pointerede at skolen ikke kan søge fonde, uden en støtteforening. Derfor er det meget vigtigt at skolen har en støtteforening.

Referat møde Kassebølle Støtteforening d. 7. marts 2019

 

Tilstede: Jeanne, Susana, Ewe og Lenette

 

Generalforsamling

Kassebølle Støtteforening afholder generalforsamling lørdag d. 6. april 2019 kl. 11:00 – 11:30.

Der skal laves indkaldelse – Susana gør det, sender til Jeanne, som sender ud til alle forældre.

Det er en skolelørdag, så målet er at der kommer mange.

Kristina og Birgithe ønsker ikke genvalg, så der skal findes nye medlemmer. Jeanne, Susana og Lenette stiller op igen.

 

Lenette skriver et Facebook opslag og sender til Jeanne: Opslaget omhandler  generalforsamling og nye medlemmer i bestyrelse. Desuden indeholder det informationer om at være passivt medlem af Støtteforeningen: Til fx bedste forældre m.m. Konto oplysninger ved indbeating: 100 kr. pr. år til:  

Reg: 0860 Konto: 3531087886 100 kr. – navn + mail

 

Mødedag

Det bliver forslået at vi mødes hver 2. måned i to timer – evt. aften med spisning. En fast dag sættes ikke før evt. nye medlemmer er med.

 

Fondsansøgninger

For at søge midler udstyr til kommende legeplads, skal vi gerne have alle informationer: Budget, tegninger m.m. – Jeanne sender til Lenette

Der er ikke pt projektbeskrivelse, vi kan være med til at skabe den.

Skal søges til mooncars – (Lenette kan gøre det fra medium april)

Der er sat 120.000 kr. til legepladsen fra skolebestyrelsen – vi søge tilsvarende beløb. Vi kan spørge Ida (tidl. medlem)  ang. udregning af mandetimer.

Der skal lave et nyt budget.  

Denne kan søges: http://www.10tilforskel.dk/

 

Bitten har spurgt om nogle i Støtteforeningen kan søge til evt. kommende Børnehus på skolen. Det foreslås at det skal vente til projektet er længere fremme.

 

Årsregnskab + årsberetning:

Det skal laves – Susana vil se på det (?)

 

Rotary midler

De 5000 kr. fra Rotary er fundet. De bliver brugt til det som var søgt til: Pc’er til skolen. Jeanne indkøber.

 

Punkter vi ikke nåede, men som er på næste møde:

 

Medlemsliste: Vi skal have samlet den (fra Lykka bl.a.), lavet mailliste og sendt nyhedsbrev ud.   Hvem gør det?

 

Bankospil

 

St. Legedag

 

Foredrag/arrangementer af støtteforeningen

 

Web, flyers

 

Mailliste: Et forældre lav-mad-hold

 

Indbetalingskort:  Skal vi droppe indbetalingskort – og så sætte kontooplysninger på flyers + web?

 

Ref: Lenette

Dagsorden møde i Kassebølle Støtteforening d. 5/12-2018 kl. 18.
 • Medlemmer til Støtteforeningen

 • Kreditering af håndværkere der bidrager med værktøj

 • Mobilpay

 • 22. januar X – Jugoslavien

 • Fondansøgninger: Legeplads, køkken, morgensang sal

 • Børnehave/vuggestue

 • T-shirts

 • Evt.

Referat møde Kassebølle Støtteforening d. 7/11-2018

 

Tilstede: Kristina, Birgithe, Jeanne, Susana og Lenette

 

 • Evaluering af sidste fællesspisning: Det er en stor opgave for Støtteforeningen selv at stå med fællesspisning, når al maden skal laves af foreningens få medlemmer i bestyrelsen. Det blev foreslået, at det fremover er Støtteforeningen der er tovholder på fællesspisninger – evt. en skiftende hoved-tovholder til hver fællesspisning. Og derudover vil der til den enkelte fællesspisning, blive spurgt ud i forældregruppen, hvem der melder sig på et praktisk lav-mad-hold til næste gang. Der skal gerne være 2-4 forældre der melder sig. I forhold til tilmeldinger, skal der være en deadline der overholdes. Til kommende fællesspisninger, vil Støtteforeningen tilbyde forældre der ikke har egen service med, mulighed for at købe engangsservice. Der bliver i kommende invitationer understreget, at familier skal huske eget service og at engangssæt kun er tænkt som nødstilfælde. Det vil ikke længere være muligt at bruge skolens service, da Støtteforeningen eller skolens personale efterfølgende står med oprydningen, hvilket ikke er holdbart. Engangs-sæt: tallerken, bestik og glas, koster 10 kr. – inkl. klima-gebyr.

Til alle fællesspisninger, vil den klasse (9.kl.), der skal ud at rejse, blive tilbudt at stå for salg af drikkelse og kaffe/kage, hvor overskud kan gå til deres tur.  

 

 • Mobilpay: Det vil blive muligt at betale med Mobilpay. Susana/kasserer i Støtteforeningen tilbyder i første omgang at ‘lægge’ telefon til. Hvis der på sigt er behov og økonomi til det, vil Støtteforeningen købe en telefon til Mobilpay.

 

 • Fællesspisning i januar / Eks-Jugoslavien: Støtteforeningen har fået besked fra skoleleder/Bitten omkring næste arrangement med fællesspisning på skolen. Det er d. 22. januar og en tema-dag omhandlende Eks-Jugoslavien. Bitten vender tilbage med, om det bliver en kok/bosniere udefra, der kommer og laver mad eller et børneprojekt, eller andet. Støtteforeningens rolle vil evt. være at samle penge ind og hjælpe med det praktiske. Efter vi har fået besked, laver vi en tilmeldingsseddel før jul og deler den ud til forældrenene lige efter juleferien.

 

 • Kontrakt STEP2: Bandet STEP2 ønskes ud at spille på skolen i forbindelse med generalforsamling/formål debat-møde. Besked fra skoleleder/Bitten er at hvis koncerten giver underskud, betaler skolen. Overskud går til Støtteforeningen. Støtteforeningen vil gerne underskrive kontrakten. Kristina/formand får kontrakt af Bitten og skriver under. Fra Støtteforeningens side, vil vi gerne stå for mad, en dag hvor der er koncert, men ikke en dag hvor der er generalforsamling eller formål-debat møde, da vil selv ønsker at deltage fuldt ud i de møder.

 

 • Rudkøbing Open by night 30. november.  Det er blevet foreslået fra Birgit i skolebestyrelsen at  Støtteforeningen kan deltage på dagen med fx at servere varm kakao eller andet evt. sammen med bestyrelsen for Magleby Friskole. Der er ingen i Støtteforeningen der kan deltage den dag, men foreningen synes idéen er god, og vil gerne deltage til fx en sommer By night, hvor vi evt. også kan have nogle børn med, i t-shirts med skolens logo på.  

 

 • Fondsansøgninger: Der er pt ingen ønsker om fondsansøgninger. Der er ønsket om værktøj til sløjd, og Kristina har kontakt til flere forskellige håndværkere på Langeland. Helge Clausen har i denne uge afleveret en kasse med værktøj. Jeanne pointerer at det er vigtigt, at lærerne skal ønske hvad der skal prioriteres. Lige nu er første prioritet at få gang i legepladsen og dernæst er køkken på listen. Det skal dog undersøges om der er behov/ønsker om det, eller om der evt. er større behov for renovation af toiletter i hovedbygning. Det er evt. børnenes ønske, da flere synes de er ulækre. Dette kan tages op i det nyoprettede elevråd. Hvis/når der skal søges midler, kan Støtteforeningen få tips fra tidligere støttemedlem – Birger Printz.  Han kunne evt. komme og holde et lille oplæg.

 

 • Dagsorden i skolebestyrelsen: Fra skoleleder/Bitten har vi fået punkter til deres kommende møde i bestyrelsen – til orientering:
 • Legepladsudvalg
 • Køkkenudvalg
 • Morgensangsudvalg
 • Børnehaveudvalg (vuggestue/børnehave)

 

 • Hyggedag/time i Støtteforeningen: Næste møde i Støtteforeningen er d. 5. december. Det bliver foreslået at tiden rykkes til kl. 18 hos Lenette, hvis alle kan. Det bliver foreslået at alle har lidt mad med – fx tærte el.l. Lenette står for gløgg til senere. Efter mødet (ca. en time) er der tid til hyggesnak.

 

 • Kommunikation: Der er forskellige ønsker i Støtteforeningen i forhold til hvordan det er bedst at kommunikere. Lige nu er der mails, sms og Messenger. Det blev aftalt at mails bruges til dagsorden, referat og aftaler. Det forventes ikke at alle læser og svarer på mail fra dag til dag. Sms bruges til korte beskeder, kort før fx møde, fællesspisning m.m.

 

 • Information og medlemmer: Susana har en liste over Kassebølle Støtteforenings medlemmer pt. Susana giver listen til Lenette. Susana skriver et brev som skoleleder/Bitten, gerne skal sende ud til alle forældre, hvor vi informere om opkrævning til Støtteforeningen.

Lenette skal sende referat af møder rundt til alle medlemmer – evt. som link til hjemmesiden, hvor referater ligger.

 

Referent: Lenette

 

Dagsorden møde d. 7. november
 • Evaluering af sidste fællesspisning

 • Mobilpay

 • Fællesspisning i januar / X-jugoslavien

 • Kontrakt STEP2

 • Rudkøbing Open by night 30. november.

 • Fondsansøgninger

 • Dagsorden i skolebestyrelsen:

 • Hyggedag/time i Støtteforeningen evt.  studietur

 • Evt.

Referat møde d. 3. oktober 2018

Tilstede: Ewe, Birgitte, Susana, Kristina, Lenette

Punkter drøftet på mødet:

Evaluering af Middelaldermarked:

Generelt gik det godt og folk var glade for støtteforeningens store arbejde med maden. Der var et overskud på omkring 3000 kr.  

Der gik lidt koks i kommunikation mht forventninger til Støtteforening i forhold til hvor meget af maden Støtteforeningen skulle være ansvarlig for.

Fremover vil vi gerne have – bl.a. for at undgå misforståelser – at alle ønsker til Støtteforeningen, skal sendes på en mail til Støtteforeningens formand (Kristina) i god tid. Der kan også skrives ønsker til punkter på vores dagsorden til vores månedlige møde. De skal skrives til sekretær (Lenette).

Næste fællesspisning:

Næste fællesspisning på skolen er torsdag 1. november til Åben skole.

Fra Middelalder markedet er der rest salat (gulerødder og hvidkål) og svinekød. Kristina har det hjemme i sin fryser. Det kunne bruges til wok mad.

Kristina foreslår at svinekødet kan marineres og steges med løg. Hvidkål og gulerødder kan varmes i ovn. Der kan tilsættes peberfrugt og ærter. Vi kan servere ris til. Og peanuts, rosiner, kokosmel, og evt. mango chutney (?). Vi ønsker at lave tag selv bord.

Forældre skal tilmelde sig denne fællesspisning. Der skal laves mad til de tilmeldte + ekstra til folk udefra til ca. 50.

Pris: 30 kr. for voksne og 20 kr. til børn.

Folk har selv service med. Det skriver vi ud til alle når vi sender info ud om fællesspisning. Dem der kommer udefra får tallerken m.m. fra skolen.

Birgithe spørger om 9. kl. vil sælge sodavand og øl, hvor klassen får fortjenesten.

Susana laver tilmelding og sender til os – og sender derefter ud til forældrene d. 22. oktober. Svarfrist: 29. oktober.  

 

Opkrævning af kontingent:

Der er endnu ikke krævet op i indeværende skoleår. Der har været tvivl om hvor vidt det er lovligt at gøre det via skole opkrævning. Skoleleder/Bitten har undersøgt det hos Friskoleforeningen. Ud fra rådgivning, bliver det således:

Det bliver informeret til forældre, at de pr. en dato (fx 1. januar 2019) bliver opkrævet. Hvis de ikke ønsker det, skal de sende en mail. De får lang svartid. Gerne fra oktober til 1. januar. Vi skal helst have medlemsregistreringer først i det nye år Der er mange fonde m.m. der har frist 1. april, hvor medlemstallet skal være så højt som muligt, for at højne chancerne for at få fondsmidler.

Susana skriver udkast til tekst til forældre vedr. kontigents opkrævning, og sender det til os i Støtteforeningen, så vi har mulighed for at give feedback. Derefter sender Susana det til Bitten/Jeanne, som sender ud til alle forældre via Nyhedsbrev, klasselærere m.m.

Det er vigtigt at vi får fulde navn m.m. for alle medlemmer – i forhold til at søge støtte.

 

Støtteforeningens mail:

Susana kontakter Anette ang. koder på mail. Vi/Lenette checker mail til hvert møde.

 

Værktøj:

Kristina har skrevet et brev med en ønskeliste til værktøj til skolen (fra Rasmus Drabe), og har været rundt med listen til tømrere. Listen lægges evt. på skolens Facebook side (igen).

 

En tømrer: Harry og Mogens Larsen har sagt at skolen må hente rest træ hos dem.

Helge Clausen/Stoense har spurgt om hvor mange børn der er på sløjd holdet. Kristina ringer tilbage med antal.

TTS kan også kontaktes – hvis de donere er det vigtigt at de bliver synliggjort: fx med skilt på skolen. Og logo på hjemmesiden m.m.

 

Koncert:

Den 14. marts 2019 afholder skolen oplæg og koncert med STEP2.

De opgaver, der skal løses er mad delen. Rasmus Drabe og Bitten står for musik og oplæg.

Støtteforeningen skal gerne underskrive kontrakten med STEP2.

Skolen dækker et evt. underskud.

 

Opgavefordeling  i Støtteforeningen:

Dagsordener: Det bliver foreslået at vi har en fast dagsorden til hver gang med faste punkter. Derudover kan de nye punkter tilføjes og der skal altid være punktet ’evt.’. Lenette står for at dagsorden bliver skrevet og sendt rundt til Støtteforeningen og bliver lagt på hjemmesiden en uge før mødet. Hvis skolens ledelsen, lærere og bestyrelse ønsker punkter på dagsordenen skal de sendes til Lenette – det skriver Lenette til Bitten og Catrine.

 

Hjemmesiden:

Vi ønsker en fane under ‘Støtteforening’, hvor referater og dagsordner kommer til at ligge. Og at der på forsiden ligger beskrivelse om Støtteforeningen, info om medlemskab og evt. billeder m.m. – Lenette taler med Bitten om det.

 

Møder:

Vi mødes stadig 1. onsdag i hver måned: Vi ønsker at rykke til kl. 14:30, hvis Jeanne kan. Møderne varer 1,5 timer.

OBS ekstra møde: Dem der kan, mødes kort onsdag d. 31. oktober kl. 14:30 på skolen – dagen før fællesspisning. Vi planlægger madlavning til fællesspisning/Åben skole.

 

Dagsorden næste møde:

 • Kontrakt STEP2
 • Black Friday
 • Fællesspisning i januar / X-jugoslavien
 • Fondsansøgninger?
 • Hyggedag/time i Støtteforeningen evt.  studietur
 • Evt.

 

Referent: Lenette

 

Referat af støtteforeningens bestyrelsesmøde d.15. august 2018

Møde i Kassebølle Støtteforening d. 6/6-18

Tilstede: Kristina, Birgithe, Lenette, (Jeanne)

Ikke til stede: Susana, Ewe

Punkter drøftet på mødet:

 • Fællesspisning i forbindelse med generalforsamling:

Kassebølle Støtteforening stod for maden og det var positivt arrangement der gav overskud med 85 betalende.

 • Værktøj til undervisning

Rasmus Drabe ønsker værktøj til valghold i sløjd næste år. Han spørger ind til om Støtteforeningen kan/vil spørge lokale håndværkere om de vil sponsorere noget – evt. mod at vi hænger skilte op med deres firmaer i sløjdlokalet.

Støtteforeningen vil gerne hjælpe, men det skal lige lige i den rette rækkefølge ind over bestyrelsen først. Rasmus vil lave en liste – og den skal så til bestyrelsen.  

 • Samarbejde med skolens bestyrelse

Kristina orientere om henvendelse fra skolens bestyrelse, som ønsker at holde møde med Støtteforeningen. De indkalder og dagsordenen er et øget samarbejde mellem støtteforening og bestyrelse og arrangementer i kommende skoleår.  

Det bliver foreslået at møder i Støtteforeningen lægges samme dag som skolebestyrelsens møder, som er første tirsdag eller onsdag i måneden.  Støtteforeningens møde kunne starte kl. 18, Skolebestyrelsen mødes kl. 19. På den måde er det muligt at deltage i begge dele (for Jeanne), eller/og at Støtteforeningen har mulighed for at deltage i en del af møderne i skolebestyrelsen.

Kristina skriver til Bitten/bestyrelsen og meddeler at vi gerne vil være med på nogle af møderne og koordinere arrangementer.

 • Næste møde i Støtteforeningen

Næste møde er d. 15. august kl. 14 på skolen.

Dagsorden til næste møde:

 • St. legedag (vi kan hverve medlemmer ude fra den dag)
 • Første fællesspisning
 • Koordinering af kalender med skolebestyrelsen
 • Brug af Google Drev
 • Kommende møder – evt. samme dag som skolebestyrelsen, hvor Støtteforeningen kan mødes kl. 18, og evt. spise sammen først.
 • Procedure for hvordan ønsker fra forældre, lærere, elever m.m. kommer til Støtteforeningen
 • Værktøj til sløjd valgfag
 • Evt.

Referent: Lenette

Referat Kassebølle Friskoles Støtteforenings bestyrelse Konstituerende møde

 1. 8. maj 2018

Tilstede: Kristina Holt, Susana Christensen, Lenette Nagstrup Jensen, Birgithe Holm

Ikke til stede: Jeanne Holmegaard, Ewe Sørensen

Konstituering af bestyrelse

Formand: Kristina Holt

Kasserer: Susana Christensen

Sekretær: Lenette Nagstrup Jensen

Støtteforeningens arrangementer og aktiviteter i fremtiden: Flg. er ønsket:

 • Tre fællesspisninger på skolen om året, Støtteforening laver mad eller sørger for at det bliver lavet mad. Pris 30 kr. pr. person. fx en med bål, snobrød og gode pølser med salatbar og eller gazpacho (kold suppe). Forslag datoer:  tirsdag d. 4. september 2018, torsdag d. 22. november 2018, torsdag d. 14 marts 2019. Sæt indhold i dem: fx foredrag, film, tema m.m.
 • Loppemarked evt. med musikindslag med café
 • Sponsorløb – vil skolen selv? Efterfølgende fællesspisning, musik/festival el.l.? Der kan komme mange penge ind.
 • Gammel elevfest
 • Der skal i de kommende måneder arbejdes på at få flere medlemmer.

Fordeling af opgaver der ligger i henhold til aktivitet

Dette punkt tages op på næste møde

Møde datoer for 2018/19

Det aftales at have en mødedag om måneden, indtil videre den første onsdag i måneden kl. 14-15, 15:30 alt efter hvor meget der skal nås. Tidspunktet rykkes evt. til aften, an på hvornår medlemmerne kan. Vi mødes på skolen, medmindre andet aftales. I juli mødes vi ikke. I august mødes vi d. 15.

På møderne vil der også blive arbejdet på opgaver, så vi også kan hjælpe hinanden.

Adresseliste over bestyrelses medlemmer

Lenette skriver alle adresser ind i vores fælles Google drev. Adresser m.m. skal også ligge på skolens hjemmeside.

Evt.

 • Det overvejes at lave flyers til Støtteforeningen og ny Facebookside

 

Bestyrelsesmøde i Kassebølle Friskoles støtteforening den 16. maj 2017.

Tilstede: Karina, Annette, Jeanne, Ida, Susanna, Lise.
Pkt. 8: Mette (SFO)

Dagsorden:

1. Generalforsamling.
2.  Status generelt.
3. Kommende aktiviteter?
4. Økonomi.
5. Vores samarbejde med skolebestyrelsen
6. Nyt komfur til køkkenet på skolen
7. Kan støtteforeningen overleve?
8. Fritteren
9. St. legedag
10. Eventuelt

1. Generalforsamling sammen med fællesspisning den 24. august 2017 kl. 17.30
Fællesspisning kl. 18-20.
Indkaldelse og planlægning: der afholdes madmøde onsdag den 9. august hos Annette, Mosevænget 17 kl. 19. ( Annette, Susanna og Jeanne)

På valg er: Annette, Susanna, Lise.
Alle modtager genvalg.
Der mangler en suppleant.

Jeanne sender indkaldelse til forældre, Annette sender til støttekredsen.
Der påføres samtidig opkrævning samt kontonummer med opfordring om at betale kontingent.
Jeanne undersøger hos Lykka hvordan vi rent praktisk får de nødvendige oplysninger, der kan få medlemmer til at tilmelde sig PBS.

2. Status generelt:
Ansøgning om midler til legeplads gav desværre ikke positivt resultat.
Der er ikke andre større ansøgninger om midler under udarbejdelse.
Og vi har ikke modtaget henvendelse fra skolens bestyrelse med evt. ønsker.
Fritteren har fremsendt ønsker. Se pkt. 8.
Vi mangler medlemmer.

3. Kommende aktiviteter:
Store Legedag den 11. juni 2017.
Støtteforeningen står bag og støtter St. Legedag, men Store Legedag har egen arbejdsgruppe og konto.
Referater sendes til støtteforeningens mail.

Store legedag: Der mangler kage, forældre må meget gerne bage. Desuden mangler der mandskab til div. aktiviteter, fx cafe og pølsevogn.
Annette sender sms til Karina og Lise, som har lovet at bage kage.
Der er en udfordring med at indkøbe pølser ved Ø-pølser, da skolen kun kan købe en gang årligt.
Fra næste år er det skolen, der har retten, og St. Legedag må købe pølser andetsteds.

Fællesspisninger: (tovholdere i parentes):
24. august (Susanna, Annette, Jeanne), onsdag den 15. nov., ( Ida, Lise)
Torsdag den 22. februar (Susanna, Ida), onsdag den 23. maj, inkl. generalforsamling (Annette, Lise)

4. Økonomi:
Status: knapt 13.000 kr. på kontoen.
Der sendes først opkrævning ud ifm indkaldelse til generalforsamling.

5. Vores samarbejde med skolebestyrelsen:
Susanna har bedt om at en fra bestyrelsen i støtteforeningen kan deltage i skolens bestyrelsesmøde med henblik at opnå et tættere samarbejde.
Karina spørger Bitten om mulighed for at deltage i næstkommende bestyrelsesmøde den 7. juni 2017 kl. 19.

6. Nyt komfur:
Skolen mangler to nye komfurer. Støtteforeningen har ikke midler hertil.
Vi anser det desuden at være i skolens regi.
Støtteforeningen planlægger fællesspisninger 4 gange det kommende år.
Derfor skriver Karina til Benny ift muligheden for at skolen får indkøbt nye komfurer.

7. Kan støtteforeningen overleve?
Ja. Der er nu planlagt aktiviteter for de kommende år.

8. Fritteren:
Der er børneloppemarked på lørdag, arrangeret af Fritteren. Formål: at profilere skolen.
Der mangler stadig lidt hjælpende hænder.
Der er ca. 20 børn tilmeldt legestuen, som har åbent tirsdag og torsdag.
Legestuen har fået doneret 2000 kroner i støtte.
Mette præsenterer forskellige forslag til aktiviteter, som støtteforeningen kunne arrangere.

Kommandovejen ved planlægning af forskellige aktiviteter og fondsansøgninger:
Støttekredsen sender evt. forslag til fondsansøgninger til Benny for godkendelse, hvis vi får henvendelser fra skolen om ønsker.
Der mangler henvendelser fra skolen, som opfordres til at søge støttekredsen. Det kan gøres enkelt ved blot at sende en mail, så støtteforeningens bestyrelse har noget at arbejde med.

9. St. Legedag: se pkt.3.

10. Evt.
Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 7. sept. kl. 19 på skolen.
Karina laver udkast til indkaldelse til generalforsamling og rundsender til resten af bestyrelsen til kommentering.

Ref.: Lise

 

 

 

Referat:

1. Status på medlemsskab og betalinger v. Annette:
43 betalende medlemmer.
Tiltag: Medlemstallet er meget væsentligt for mulighederne for at få fondsmidler.
Karina skriver til Benny mhp at få taletid til sommerfesten den 21/6 for at gøre forældrene opmærksom på vigtigheden af at være medlem af støtteforeningen.
Også vigtigt at hverve medlemmer blandt bedsteforældre og elever.
Pr. dags dato kan der optages medlemmer under 18 år.
Karina vil desuden fortælle om hvilke tiltag der kan søges midler til: nye borde og stole, opgradering af fx fysiklokale, energioptimeringer m.v.

2. Nyt fra Støtteforeningen v. Karina:
Jette og Svend Erik arbejder med forslag om at lave festival 2.-3. sept. som en tilbagevendende begivenhed. Her tænkes også at der er en oplagt mulighed for støtteforeningens medlemmer for at deltage.
Jette har desuden påpeget, at vi skal være opmærksom på evt. problemer magnetskilte til bilerne. Hun tilbyder at være behjælpelig, såfremt der skulle være problemer.

3. Status på ønsker fra skolen om fondsansøgninger v. Karina.
Støtteforeningen har ikke modtaget ønsker fra skolen.
Skolen opfordres til at sende ønsker. Karina skriver til Susanne (skolens formand) om det.

4. Revidering af vedtægterne efter generalforsamlingen.
Annette har revideret vedtægterne og rundsendt dem.
Annette printer et eksemplar ud, dateret 15/6 2016, til næste bestyrelsesmøde, hvor det underskrives af bestyrelsen.
Lægges herefter på hjemmesiden.

5. Revidering af Støtteforeningens informationsside på skolens hjemmeside.
Opdateres med bestyrelsens navne. ( ligger p.t. i seneste referat på hjemmesiden)
Der skal udarbejdes en beskrivelse af støtteforeningens formål.
Oplysning om medlemskontingent og kontonummer, der kan indbetales til.
Vi laver beskrivelsen på næste bestyrelsesmøde.

6. Revidering af Støtteforeningens flyer/pjece v. Jeanne:
Da Jeanne deltager i skolens bestyrelsesmøde udsættes punktet til næste møde.

7. Evt.
Loppemarked: der blev ikke afholdt plantemarked, så besøgstallet var mindre end forventet. Samlet overskud for dagen: ca. 1500 kr. Der skal være annoncering til næste gang.
Forslag om at støtteforeningen arrangerer foredrag i løbet af vinteren med det formål at fremme kendskabet om Kassebølle Friskole som en del af det langelandske kulturliv.
Der arbejdes videre med mulige foredragsholdere.

Store Legedag: 21. august 2016.

Ida og Karina laver nyhedsbrev, som sendes ud inden sommerferien.

Dagsorden til næste møde den 10. august kl. 19. Mødet holdes ved Birgitte.

1. Udarbejdelse af materiale til hjemmesiden.
2. Opfølgning på mulighederne for at få skolen til at opkræve kontingenter
jf. referat af 3/5. V. Jeanne.
3. Det videre arbejde med planlægning af foredrag.
4. Evt.

Ref. Lise

Nyhedsbrev fra Støtteforeningen

Hermed en lille statusopdatering fra Støtteforeningen. Foreningen har konstitueret sig og vi er klar til at tage rigtig fat med arbejdet.

Formand – Karina Stæhr (undertegnede og mor til Almira i 6. klasse og Gustav i 3. klasse)

Næstformand – Ida Hovmand (mor til William i 7. klasse).

Kasserer – Annette Skejnæs (tidligere ansat på skolen/fritteren).

Sekretær/referent – Lise Rørbæk Andersen (tidligere mangeårigt medlem af bestyrelsen på skolen).

Dette foruden 3 ørige medlemmer/suppleanter; Susanna Christensen, Jeanne Holmgaard og Birgitte Gjøts Petersen.

 

Vi mødes i foreningen ca. hver 2 måned og vi ønsker at gøre en forskel for ”vores-/elevernes-/lærernes skole”. Vi skal stå sammen om at gøre forholdende på skolen endnu bedre. Dette ved at hverve nye medlemmer, da en medlemsskare af en vis størrelse er nødvendig, for at kunne søge fondsmidler. Fondssøgning er der, hvor der virkelig er mulighed for økonomisk støtte.

 

Der er netop afholdt loppemarked, hvor der desværre ikke kom så mange besøgende som ønsket, men vi er klar over, at annonceringen næste år skal være langt mere iøjnefaldende. Vi takker for jeres gode inputs og opbakning.

 

Indtil nu er tiden dog gået mest med arbejde om, hvordan vi får alle forældre, elever og andre der har interesse i foreningen til at være medlemmer. Vi skal gerne mindst have et medlemstal, der svarer til skolens elevantal og vi tør godt sige, at vi mangler ca min 50 %.. Dette er målet for året 2016, men vi nægter ingen medlemsskab, så kommer der flere er de velkommen J. Vi er glade for dem, der allerede har betalt – dette er både forældre til børn på skolen, men også bedsteforældre og venner af huset, men der er et stykke til målet for året. Begge forældre må meget gerne tegne et medlemskab.

 

For at I får en ide om, hvor det er Støtteforeningen hjælper, kan vi her fortælle, hvad der indtil nu er givet støtte til:

 • Økonomisk hjælp til biografreklamen for skolen i Bio Langeland
 • Biblioteksinventar på skolen
 • Opvaskemaskine til fritteren
 • Ordbøger
 • Porcelæn til ”udlejningsskab” mv.

MEN MEN MEN – VI VIL SÅ MEGET MERE J.

 • Nyt inventar i form af stole/borde til klasserne
 • Energioptimering – der er allerede lavet en undersøgelse, så man ved hvor der skal startes
 • Lejrtur for hele skolen – en drøm for mange
 • Renovering af fysiklokale
 • Gulv i morgensangssalen og ja, vi kunne blive ved

Listen er utømmeligt og fortsætter i samarbejde med bestyrelsen, hvortil lærerne skal indbringe deres ønsker. Vi vil så arbejde med søgning af fondsmidler. Alle ønsker skal indgives via Bestyrelsen og det er alene Støtteforeningen der kan og må søge midler udefra (fonde).

Vi kan dog bare ikke gøre alt dette uden hjælp fra, elever, tidligere elever, forældre, bedsteforældre – venner af huset. Alle der har lyst til at støtte foreningen med et årligt medlemskab til kr. 100.

Henvendelse til bestyrelsen kan ske telefonisk eller personligt. På skolens hjemmeside vil der hurtigst muligt blive tilføjet oplysninger om bestyrelsen og oplysning om indbetaling. Fremadrettet vil der blive arbejdet på at betaling kan ske via pbs, således det mindsker det administrative arbejde og gør betalingerne lettere for jer.

Kom op af stolen – vi skal have denne skole frem på landkortet J.

Vi har både en konto hvorpå der kan overføres til, der kan indbetales kontant, via Mobilpay og Swipp, så alle har en chance for at være med. Ønsker man kontakt med Støtteforeningen er der en mail, som fremgår af skolens hjemmeside, men man er også velkommen til at tage kontakt til os i bestyrelsen.

Vi glæder os til at modtage dit bidrag for resten af året og vender glad tilbage i det nye år til en ny indbetaling.

Rigtig god sommer og på gensyn til et super godt nyt skoleår, hvor Støtteforeningen håber at få et rekord stor antal medlemmer.

 

 

Kærlig hilsen

Støtteforeningen

 

På bestyrelsens vegne, Karina Stæhr

Kassebølle Friskoles Støttekreds best.møde 3/5 2016.

Referat:

1. Konstituering:
Formand: Karina
Næstformand: Ida
Kasserer: Annette
Sekretær/ referent: Lise

2. Vedtægtsændringer:
Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer til 5.
Uændret 2 suppleanter.
Forslag om ændring af medlemsskab, så alle kan blive medlemmer ( også under 18 år).
Formulering : Enhver, der ønsker at blive medlem. …”Myndig” slettes.

Første generalforsamling: onsdag den 25. maj kl. 19.
Anden generalforsamling: onsdag den 15. juni kl. 19

Lise og Annette udarbejder dagsorden og udsender den.
Annette og Jeanne tjekker op på mailadresser på medlemmer.

Loppemarked:
Fastsættelse af loppemarked ifm plantedag.
Annette finder ud af hvilken dato, der holdes plantemarked.
Susanna, Annette og Ida planlægger loppemarkedet.
Lise, Annette, Karina og Ida laver kage.

Fondsansøgninger:
Det er støtteforeningen, der søger fonde. Ikke andre.
Enkeltpersoner kan og må ikke søge på vegne af støtteforeningen.
Har man forslag og ønsker, sendes disse til formanden.
Gode forslag modtages meget gerne.
Dette skal formidles via skolens hjemmeside.

Vi foreslår at støtteforeningen udarbejder nogle forslag til skolens bestyrelse om mulige fondsansøgninger.

Forslag:
Nye skolemøbler
Energioptimering – Ida undersøge hvilke fonde, der kan søges
Lejrskole – tema: fx. dannelse. – Lise og Susanna undersøger hvilke fonde, der kan søges.
Morgensangssalen – renovering.

Jeanne drøfter ovennævnte forslag med Benny, som bringer det i bestyrelsen.
Støtteforeningen ønsker en prioriteret liste retur 15. juni 2016. ( indeholdende evt. andre/flere forslag end de ovennævnte ).
Karina følger op, så vi får en liste at arbejde ud fra.

Ida sender energirapporten til resten af bestyrelsen.
Herefter drøftelse, nedsætte gruppe i samarbejde med Peter og Anders.

Susanna sender oversigt over fonde ud til resten af støtteforeningens bestyrelse.

3. Næste møde: 15. juni 2016 kl. 19.15 efter generalforsamlingen på skolen.

4. Evt.
Hvervning af medlemmer/ mgl. kontingentbetaling.
Jeanne undersøger om det er muligt, at skolens sekretær fremover opkræver kontingentet.
“Nyt fra støtteforeningen” sendes ud inden sommerferien.

Forslag om fællesspisning for hele skolen. Skydes i gang med hjælp af støtteforeningen.
Aktivitet igangsættes ultimo august/ primo september.

Støtteforeningens Facebook-side: slettes.
Jeanne får Lene Lund til at slette siden eller får koden af hende.
Fremover bruger vi skolens officielle Facebookside – går via Jeanne.
Fx. annoncering om loppemarked og når vi får fondsmidler.

Dagsorden 15. juni:

1. Status på medlemsskab og betalinger v. Annette.
2. Nyt fra Støtteforeningen v. Karina
3. Status på ønsker fra skolen om fondsansøgninger v. Karina.
4. Revidering af vedtægterne efter generalforsamlingen.
5. Revidering af Støtteforeningens informationsside på skolens hjemmeside.
6. Revidering af Støtteforeningens flyer/pjece v. Jeanne
7. Evt.

Støtteforeningens mail:

Mail: <kassefri.st@gmail.com>

Støttekredsens bestyrelses mailadresser og telefonnr.

Lise: <lise@energicenterfyn.dk> tlf. 40144813    sekretær
Ida: <ida.hovmand@gmail.com> tlf.51337092   næstformand
Karina: <kast@homr.dk> tlf 40210868       Formand
Susana: <shaugaard@hotmail.com> tif. 28350779
Jeanne: <jeanne@kassrfri.dk> tlf 24286311
Birgitte: <gjoetz@mail.dk>
Annette: <skejnaes@gmail.com>   kasserer

Ref.: Lise

 

Bestyrelsesmøde 26.1. 2016

Mødet bliver afholdt på Kassebølle Friskole i lærerværelset.

Tilstede: Janne, Ida, Jette, Susana & Lene.

Afbud fra: Annette, Lise, Pedro.

Nyt fra bestyrelsen. Pedro Der var ingen tilstede fra bestyrelsen.
Fondssøgning ang:

Morgensangssal

Køkken

Energibesparelse

Garderobe til fritteren

Ansøgning til samaritten ang. Legeredskaber

Lise & Lene  

Benny Finder ud af hvordan det står med morgensangssalen.

 

Lene kontakter Kristina Holt og høre om hvad hun har på køkkenet mht. tegninger.

 

Bestyrelsen har bevilliget 7500kr. til udarbejdelse af en energirapport på foranledning af Ida fra støtteforeningen og Peter, som er lærer på skolen. Når rapporten foreligger vil støtteforeningen i samråd med skolelederen og bestyrelsen søge fonde til relevante energiforbedringer.

 

Fritteren vil gerne søge Nordea Fonden mht. madrasser og vi syntes at fritteren skal søge via skolen, så vi kan søge fonden på andet tidspunkt. Ellers vil støtteforeningen gerne finde en anden fond, der er mere relevant til formålet. Lene kontakter Mette som står for fritteren og forklarer hende om situationen.

 

Garderobe til fritterenà Lise undersøge hvilke fonde, der vil være relevant til formålet.

 

Ansøgning til samaritten ang. Legeredskaber. Lene skriver en ansøgning til samaritten.

 

 

Der skal tages billeder af hver enkelt til hjemmesiden. ALLE Lene har modtaget et billede fra Jette, Ida, Janne, Annette & Lene.
Medlemstal + økonomi

Respons på mail, der er sendt ud til medlemmer. Hvor mange har fået den ???

 

Lene

Alle

Der står 6120,22kr. i banken.

I kassen er der 600kr.

Medlemmer i 2016 er der 14 medlemmer, der har betalt.

 

Lene snakker med Annette om en opdateret liste for betalende medlemmer i 2016. Så Lene kan få sendt en mail rundt til dem, der ikke har betalt og dem som ikke har nogle mails sender Annette opkrævning til via. B post.

 

Det er med forskel hvem der har modtaget vores mail, så Lene prøver at sende mails rundt, hvor der bliver sendt i mindre grupper.

Generalforsamling april

Hvad skal vi gøre for at få nogle ind i støtteforeningen Hvem fortsætter?

ALLE Jette er på valg og ønsker ikke genvalg

Lene er på valg og ønsker ikke genvalg

Lise er på valg og tænker over det til næste møde.

Annette er på valg og ønsker ikke genvalg.

Janne ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, hvis en anden hellere vil gå ind.

 

Lene spørger Benny om han vil sætte lidt i fredagsbrevet om os og om hvem der kunne tænke sig til, at komme ind i støtteforeningen.

 

Lene høre Benny om vi evt. kan få vores generalforsamling til at lægge i forlængelse af skolens generalforsamling. Eller om vi kan få lov til at starte.

Evt. Næste møde er d. 22/2-2016 kl. 18:30 på Hotel Scandinavian.

 

Bestyrelsesmøde i Kassebølle Friskoles støtteforening.

Dato: 2/9-2015 kl. 17:00 På Kassebøllefriskole

Referent: Lene

Tilstede: Pedro, Jette, Annette, Janne, Lise & Lene.

Afbud fra:

 

1 Nyt fra bestyrelsen Pedro Næste møde i bestyrelsen 14/9-2015

Benny styre leder opgaverne. Benny står for hjemmesiden.

Stor ros til st. legedag. Super godt arrangement.

Legeplads og bygninger trænger til en kærlig hånd.

Skiltning mht. der er en skole. Pedro har taget kontakt til kommunen.

2 Nyt fra formanden

–      Kommunikation

–      Hvem gør hvad.

Lene Vi sender en mail rundt til vores private mails og til støtteforeningens mail.

 

Jette og Lene har kontakten til skolen, hvis vi har nogle spørgsmål direkte til skolen.

 

3 Reklame til bio-Langeland Jette Det er Jens Kristian som har lavet reklamefilmen og der bliver muligvis lavet en premiere så vi alle kan se den. Der kommer til at være en film på skolens hjemmeside også.

10500kr. koster det at få vist filmen i et år i biografen.

Lises firma sponsorer udgifter til filmen som musik mm.

Jens Kristian er tidligere elev på skolen og skal derfor ikke have noget for at lave filmen udover at få udgifterne dækket.

Jens Kristian mangler kun et logo for at gøre filmen færdig.

 

Støtteforeningen giver 2500kr. til reklamefilmen.

Lollesgaard giver 2000kr. til reklamefilmen.

Hotel Skandinavien giver 5000kr. til reklamefilmen.

4 Medlemstal

Mail ud til medlemmer (opfølgning)

Annette

Susana

38 medlemmer.

Annette sender en opdateret liste til Lene med medlemmer.

 

Der er endnu ikke sendt en mail rundt.

Vi giver et medlemskab til de elever der er dimitteret sommeren 2015.

5 Penge beholdning Annette Vi har 8456,70kr. i banken.

Vi har betalt reklame skilte/magneter til Jette 2400kr.

Vi har 2585,50kr. i pengekassen.

Normalt er der kun 600kr. i pengekassen så det rasterende beløb bliver indbetalt i banken J

6 Kulturnat 11/9-15 kl 21-01 ALLE Skolen deltager i år.
7 Loppemarked (Der skal følges op på spørgsmål fra sidste møde) A-skilt ude ved vejen til næste år. Så caféen bliver synlig.

Gemme skiltene. Jette & Lene snakker med Benny og høre om hvor skiltene kan stå.

Vi holder loppemarked samtidig med plantemarked 2016.

I år 2016 bliver tidspunktet rykket til kl. 11-16.

Vi ser om vi kan have caféen i lærerværelset til næste år.

Der skal være en der er tovholder til caféen.

8 Ekstra ordinær generalforsamling Lene Ikke relevant lige nu.
9 Evt. Husk at bruge Annettes gmail.

Næste møde bliver den 6/10 kl. 17:00 på Kassebølle Friskole.

 

Kassebølle Friskoles støtteforening blev stiftet 29. februar 2012, og har til formål at støtte Kassebølle Friskole og dennes aktiviteter, samt at kunne tilbyde skolens elever og dens ansatte ekstraordinære tilskud, hjælp eller andet der kan gøre skoledagen lidt mere spændende.

Støtteforeningen arbejder først og fremmest med at skaffe midler til skolen via fonde, arrangementer, sponsorater m.m., og at lave arrangementer for tidligere elever og forældre, så de kan bevare tilknytningen til skolen.

Støtteforeningen arbejder samtidig for at friskolen skal være synlig i nærmiljøet, og ikke mindst være et kulturelt og socialt samlingspunkt på egnen.

Indmeldelse:

 • skriv til : st.kassefri@gmail.com eller henvend jer på skolens kontor.
 • Pris 100,00/årligt. indbetales på reg. nr. 0860  kt. nr. 35 31 08 78 86 med tydelig angivelse af navn og adresse