Kassebølle Støtteforening

Støtteforeningens vedtægter:
Støtteforeningens vedtægter

Indmeldelse:
  • Skriv til : st.kassefri@gmail.com eller henvend jer på skolens kontor.
  • Pris 100,00/årligt. indbetales på reg. nr. 0860  kt. nr. 35 31 08 78 86 med tydelig angivelse af navn og adresse
  • Støtteforeningens flyer. Flyer 2019

Referater kan læses i mappe på kontoret.