Sløjd

Undervisningsplan for sløjd

På Kassebølle Friskole lægger vi vægt på at integrere faget sløjd i natur-teknikundervisningen, på projektdagene samt i de perioder, hvor vi har emne- og fordybelsesuger. Det betyder, at vi især lægger vægt på at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der knytter sig til den skabende og håndværksmæssige fremstilling, hvor disse kan integreres i fordybelsesforløb. Derved sætter vi fokus på at eleverne udvikler færdighed i at fremstille produkter af æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi, som det fremgår af formålet for faget.
Dette arbejde på begyndes i 1. klasse på Kassebølle friskole, og slutter efter 6.

I løbet af de 6 år arbejdes der med større historiske forløb som fx middelalder og vikingetiden

1. Historiske perioder
Formål med disse forløb er:
– Ved bygning af vikingers personlige udstyr i træ eller middelalderens katapult lærer eleverne at beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker.
– Eleverne fremstiller forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder
– Eleverne fremstiller produkter, hvor de eksperimenterer med materialer, teknikker, farver, form og funktion
– Eleverne forholder sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel

2. Vinterens fugle
Formålet med dette forløb er:
– Ved bygning af foderbrædder sættes eleverne i stand til at forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og idéer, planlægning, udførelse og evaluering.
– De udtrykker sig gennem skabende håndværksmæssig arbejde
– De fremstiller produkter med udgangspunkt i egne idéer

3. Vejret
Formålet med dette forløb er:
– Ved bygning af vindmålere vil eleverne skulle forholde sig til det færdige produkt ud fra en mere funktionel synsvinkel
– Formgive i træ og beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker

4. Drager
Formålet med dette forløb er:
– Ved bygning af dragerne og vindsler vil eleverne skulle forholde sig til det færdige produkt ud fra en mere funktionel synsvinkel
– I bygningen af vindsler sættes eleverne i stand vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj

5. Teaterforløb (hvert år)
Formålet med dette forløb er:
– Igennem bygningen af rekvisitter til scenen sættes eleven i stand til at vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj
– Eleverne skal forstå de kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og idéer, planlægning, udførelse og evaluering.
– Eleverne skal fremstille produkter med udgangspunkt i egne idéer.

6. Naturværksted (hvert år)
Formålet med dette forløb er:
– Med bålpladsen som udgangspunkt arbejdes med naturen og dens materialer, så som snitning i frisk træ (materialer til fremstilling af måltider), spil og leg
– Dermed tilgodeses formål som at bruge omverden som inspirationskilde, fremstille produkter med udgangspunkt i egne idéer, forgive med personlig præg, eksperimentere med materialer og teknikker
– Desuden lægges op til at vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed

7. Byen – forløb i indskolingen
Formålet med dette forløb er:
– Gennem fremstilling af bl.a. huse, biler m.m. bruger eleverne de materialer, fx træ, metal, karton, naturmaterialer, de finder bedst i et tabeleau, og dermed udnytter kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder
– Vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed
– Bruge omverden som inspirationskilde