Religion

Formål for faget religion

Formålet med religionsundervisningen er at styrke elevernes forståelse og bevidsthed om de religiøse livsanskuelser, der er centrale i vores kultur. Faget religion betragtes som et kulturbærende fag, der har grundlæggende betydning for vores livsanskuelse og vores kultur- og samfundsopfattelse.

Gennem religionsundervisningen skal eleverne tilegne sig indsigt i betydningen af den religiøse dimension i etiske og moralske spørgsmål set i relation til samspillet med andre mennesker og egen identitetsforståelse. Der undervises i religion fra bh. klasse til 8. klasse.

Delmål efter 3. klassetrin

På Kassebølle Friskole benytter vi på dette trin fortællingen og samtale som den primære kilde til formidling af religionsundervisningen. Desuden benyttes drama, billedkunst og andre kreative udtryksformer i undervisningen.

Religionsundervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder og forståelse for følgende:

 • § Den nordiske mytologi
 • § Det gamle testamente
 • § Skabelsesberetninger fra naturreligioner
 • § De religiøse højtider og baggrunden for disse
 • § Gennemgang og samtale om indholdet af salmer, der relaterer til Det gamle Testamente og de kristne højtider
 • § Religiøse symboler – deres betydning og tolkning

Delmål efter 6. klassetrin

Fortællingen og samtale benyttes fortsat på dette trin, dog inddrages faglige tekster i tiltagende omfang. De kreative udtryksformer benyttes ligeledes på dette trin. Som en naturlig del af undervisningen indgår fx kirkebesøg.

Religionsundervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder og forståelse for:

 • § Det nye Testamente
 • § Kirkehistorie, herunder kirkebygninger, kirkekunst, kalkmalerier
 • § Gudstjenestens indhold og form
 • § Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse
 • § Mytologier

Slutmål – efter 9. klasse

I undervisningen på 6. 7. og 8. og 9. klassetrin indgår fortællingen stadig i undervisningen. På disse klassetrin er det vigtigt, at eleverne bliver fortrolige med læsning af kilder og får kendskab til kildekritik. Det er ligeledes hensigten, at eleverne får indsigt i og forståelse for religiøse problemstillinger, der kan bevidstgøre dem om nutidige forhold. Der vil indgå projektarbejde, hvor eleverne kan fordybe sig i udvalgte emner. I 7. klasse er religionsundervisningen ikke et selvstændigt fag men ind tværfagligt i fagene historie og samfundsfag, da flertallet af eleverne i 7. klasse går til konfirmationsforberedelse.

Religionsundervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder og forståelse for:

 • § Reformationen og dens betydning for en helt ny verdensorden
 • § Religiøse retninger inden for kristendommen
 • § De store verdensreligioner
 • § Evolutionsteorien og religiøse skabelsesberetninger fra forskellige kulturområder
 • § Nye religiøse bevægelser