Skolebus

Børn fra Strynø bliver kørt fra færgelejet til Kassebølle Friskole mod delvis egenbetaling.

De øvrige elever tager bussen om morgenen fra busterminalen.

Om eftermiddagen er der tre busafgange til busterminalen/færgen til Strynø.