Samtalegrupper på Kassebølle ved Frivilligcenteret

Kassebølle har et samarbejde med Frivilligecenteret, som opretter samtalegrupper.
Vi arbejder på, hvordan det kan se ud i skoleåret 2020 – 2021. Når det falder på plads,
vil Bitten skrive det ud i nyhedsbrevet.

I foråret 2020 – var der samtale gruppe med unge. Det så sådan her ud.

Samtalegruppe for unge foråret 2020

Ungegruppen er et frirum, hvor der er plads til at være -og lære mere om sig selv og de andre

Gruppen består af tre-otte unge, der mødes ca. 8 gange sam- men med to frivillige voksne, der har lyst til at snakke, lytte og lære jer at kende.

Fokus er gruppens fællesskab, hvor der er plads til både alvor og sjov. Til møderne hygger I jer, får en snack og snakker om det der optager en, lytter til hinandens historier laver øvelser og meget andet.

Gruppen er et fortroligt frirum

Alt, hvad der bliver sagt i ungegruppen, er naturligvis fortroligt og alle har pligt til at overholde dette. Men du behøver ikke dele mere om dig selv, end du har lyst til.

De to frivillige voksne planlægger jeres møde og står for de trygge rammer. De voksne frivillige har ikke nødvendigvis sva- rene på alle dine spørgsmål, men de lytter og støtter gruppen i at blive et trygt fællesskab.

Hvor: Gruppen mødes på Kassebølle Friskole, i Vinkelhuset

Hvem: Unge fra 6. kl.-9 kl.

Hvornår: Gruppen mødes første gang umiddelbart efter efter- årsferien; tirsdag d. 22 okt. kl. 14-15.45, og derefter hver tirs- dag indtil Jul.

Tilmelding skal ske til:

Lene Elinor Jørgensen,
Selvhjælpskoordinator, Frivilligcenter Langeland. Tlf.: 25 73 45 33
Mail: selvhjaelp@fcll.dk

Ved henvendelse vil der være en gensidig forventningsafstem- ning, for at afklare om den unges behov og ønsker stemmer overens med gruppens indhold og rammer.