Skolebus

Børn fra Strynø plejer at cykle fælles til Kassebølle om morgen.
Fra vinterferien til påske er der taxakørsel mod forældrebetaling.

Øvrige elever kan tage bussen om morgenen fra busterminalen.

Om eftermiddagen er der tre busafgange til busterminalen/færgen til Strynø.