Skolebus

Børn fra Strynø plejer at cykle fælles til Kassebølle om morgen.

Øvrige elever kan tage bussen om morgenen fra busterminalen.

Om eftermiddagen er der tre busafgange til busterminalen/færgen til Strynø.