Skolepenge mm

Indbetalinger.

Indbetalinger sker på skolens bankkonto reg. 8401 kontonummer 0001075938

Skolepenge

Skolepenge 1260 kr pr. måned.
(Fra 1. april i Førskolen betaler man skolepenge/SFO)

SFO 1150 kr pr. måned.

Tilvalg morgen Fritter 200 kr pr mdr.

Klubben er fra 4. klasse og op koster 400 kr pr mdr og er 2 eftermiddage om ugen.
(Optager i øjeblikket ikke nye medlemmer 🙂

Der betales 12 måneder på et skoleår.

Skolen yder søskendemoderation, så man betaler 50%  for barn nummer to.

Vi opkræver ikke skolepenge for de næste søskende.

Det gælder både skole og SFO.

Der betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Manglende betaling. 

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 20. i måneden fremsendes en betalingspåmindelse tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Efterfølgende fremsendes yderligere 2 rykkerskrivelser – begge tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Det er muligt at indgå en afdragsordning på skyldigt beløb – kontakt skolens kontor.

Ved manglende betaling i tre på hinanden følgende måneder vil sagen overgå til inkasso, og alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af skyldner.

Hvis det skyldige beløb stadig ikke bliver indbetalt vil familiens børn automatisk blive udmeldt af Friskolen/SFO.