Skolepenge

Indbetalinger.

Indbetalinger sker på skolens bankkonto reg. 5630 kontonummer 82 500 210 20

Skolepenge

Skolepenge 1150 kr pr. måned.

SFO 1100 kr pr. måned.

Satserne pr.1.juli 2018. Fra denne dato betales der 12 måneder på et skoleår.

Skolepengene ændrer sig ikke for skoleåret 2018/2019

Skolen yder søskendemoderation, så man betaler 50%  for barn nummer to.

Vi opkræver ikke skolepenge for de næste søskende.

Det gælder både skole og SFO.

Der betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Manglende betaling. 

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 20. i måneden fremsendes en betalingspåmindelse tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Efterfølgende fremsendes yderligere 2 rykkerskrivelser – begge tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Det er muligt at indgå en afdragsordning på skyldigt beløb – kontakt skolens kontor.

Ved manglende betaling i tre på hinanden følgende måneder vil sagen overgå til inkasso, og alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af skyldner.

Hvis det skyldige beløb stadig ikke bliver indbetalt vil familiens børn automatisk blive udmeldt af Friskolen/SFO.