Fødselsdage, lån og lokaleleje

Procedure for lån af skolen

Fællesspisning
Alle elever på Kassebølle Friskole har mulighed for at holde deres fødselsdag på
skolen – gratis. Lokalerne der er omfattet af dette tilbud er morgensangsalen,
køkkenet og de tilhørende toiletter, samt udenoms arealerne. Tilbuddet gælder Ikke
gymnastiksalen og klasseværelser, mm det er ledelsen eller lærer der påtager sig
ansvaret for gymnastiksalen.

Fødselsdage
Alle elever på Kassebølle Friskole har mulighed for at holde deres fødselsdag på
skolen – gratis. Lokalerne der er omfattet af dette tilbud er morgensangsalen,
køkkenet og de tilhørende toiletter, samt udenoms arealerne. Tilbuddet gælder Ikke
gymnastiksalen og klasseværelser mm.
Lokalerne bookes via skolens kontor, der styrer kalenderen, og det er “først-til-
mølle”-princippet der gælder. Ved Fødselsdage bruges servisen i køkkenet og stole
og borde er fra stolerummet i morgensangssalen.

Overnatning
Alle elever på Kassebølle Friskole har mulighed for at lave overnatning på skolen –
gratis. Lokalerne der er omfattet af dette tilbud er morgensangsalen, køkkenet og de
tilhørende toiletter klassens lokale, samt udenoms arealerne. Tilbuddet gælder Ikke
gymnastiksalen mm. Ingen overnatning på skolen uden voksendeltagelse. Ved
overnatning bruges servisen i køkkenet og stole og borde er fra stolerummet i
morgensangssalen.

Lokaleleje
Alle forældre, tidligere elever samt andre med tilknytning til Kassebølle kan leje:
Lokalerne der er omfattet af dette tilbud er morgensangsalen, køkkenet og de
tilhørende toiletter, samt udenoms arealerne. (med mindre andet er aftalt)
Prisen er 1500,00 kr.
 Det fulde beløb skal være indbetalt med tydelig angivelse af indbetalers navn på
skolens konto senest 14 dage før brug
 Udfyldt lejekontrakt skal være os i hænde senest 14 dage før brug.
 Nøgler samt midlertidig kode udleveres tidligst 24 timer før brug
 Service lånes fra udlejningsskabet.
Al henvendelse vedrørende udlejning til skolens kontor.

Gældende for alle arrangementer, når skolen lånes ud er:
Alle stole og borde sættes på de rigtige pladser, bænkende sættes
på plads.
Servicen sættes på plads og på de rigtige pladser (se billeder i
skabene)
Opvaskemaskinens tømmes
Viskestykker og klude lægges til vask
Salen og køkkengulvet fejes evt. vaskes.
Hvis brandalarmen går i Børnehuset er det på egen regning.