Årsplaner

På Kassebølle Friskole følger vi som udgangspunkt, inden for skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål. Det gælder slut- og delmål samt undervisnings planer. For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

For så vidt angår valgfag, rugekassen op til 4./5, kor og debat i udskolingen ønsker Kassebølle Friskole at følge Fælles måls slutmål, og vil dermed beskrive egne delmål og undervisningsplaner (Delvis anvendelse af Fælles Mål – model C).

Kassebølle Friskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer inden for rammerne af “Fælles mål” sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.