Fagbeskrivelser

På Kassebølle Friskole følger vi som udgangspunkt, inden for skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål. Det gælder slut- og delmål samt undervisnings planer. For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

For så vidt angår de fag, der ikke hører under Folkeskolens fagkreds, finder der her på hjemmesiden fagbeskrivelser for disse.

Kassebølle Friskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer inden for rammerne af “Fælles mål” sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.

Alle årsplaner er også tilgængelige her på hjemmesiden.