Nyhedsbrev

Nyhedsbrev lørdag den 18. Januar 2020

Knapt er vi kommet igang med det nye skoleår og så skal 9. klasse til terminsprøver. De må hænge i, må de, for sidst i januar står den på teater fuld tid for hele udskolingen. Vi er allerede så småt i gang med manuskript, design og musik inspireret af Grease. Det er valgt af eleverne og vi glæder os til the hand jive moves flyder gennem kroppen. Forestillingen bliver vist 6. februar.

I indskolingen er der fortsat fuld gang i renoveringen. Jan er i sving med at spartle, slibe, sætte filt op og så skal der males ved toiletterne. De næste 14 dage er der fokus på det. Hvis man har mulighed for at hjælpe med det ene eller andet, så er man mere end velkommen. Vi vil så gerne snart have det færdigt.
Kontakt gerne mig.
Kurt har gjort klart med garderober til 0. – 1. Klasse, så de igen kan hænge overtøj og stille sko i gangen. Små hjælpere er klar og det er sejt med sådan en rigtig arbejdsmand, hvor man kan følge lidt med på sidelinjen. Tirsdag den 28. Januar holder vi fyraftensmøde omkring renoveringen i indskolingen for de forældre, der har lyst til mere info.

Efter vinterferien den 20. februar holder vi arbejds- og infomøde omkring skolens legepladsen. Hvad er planerne, hvordan kommer det til at se ud, hvornår går arbejdet i gang og hvordan + spørgsmål. Gustav, vores bestyrelsesformand, har allerede lagt utrolig mange ressourcer i projektet sammen med flere andre. Ved sådan et stort tiltag på skolen, er det meget vigtigt, at alle bidrager, med det man kan, og at man bakker op, om dem der lægger tid, energi og engagement i det. Det bliver fantastisk, at få en ny legeplads. Det glæder vi os alle til.

I denne uge har vi fået sagt velkommen til Marijn. Han overtager stort set Rasmus Drabes skema. Vi har vist været heldige der og vi ser frem til, at lære ham at kende.Vi siger også velkommen til Alexander i 0. Klasse og Tristan i 2. Klasse. De er lige flyttet til øen og skal begynde et nyt kapitel af deres liv her på Langeland.

En lille reminder. Støtteforeningen har Åbent arrangement torsdag d. 23. Januar, hvor der inviteres til dejlig fællesspisning, a la nytårskur, på skolen. Efterfølgende er der foredrag ved Rebellen fra Langeland – Ole Sørensen. Spisning starter kl. 17:30. Spisning koster 50,- for voksne og 25,- for børn.

Foredraget er gratis. Tilmelding sker ved betaling over mobile pay til 1621TX, samt udfyldning af seddel, som skal afleveres til klasselæreren. Deadline er senest mandag d. 20. januar 2020. Tilmeldinger herefter modtages ikke. Husk tilmelding i denne weekend.

Jeg har talt med flere af jer ang. vores volontør Elena, der kommer 15. Februar. Det er nu ved at falde på plads for den første periode. Det er fint, at tage snakken derhjemme, måske har man lyst til at prøve, at være værtsfamilie på et senere tidspunkt eller måske er der opstået et par spørgsmål. Kontakt mig endelig. Denne ordning bliver forhåbentlig ved med at være et del af Kassebølles måde, at favne lidt at den store verden på og give vores unger indblik og mod til også selv en dag af drage ud og ser sig omkring.

Det har igen i denne uge været hyggeligt, at se de helt små på forreste række til morgensang. Dejligt når de kigger forbi 🙂

Alle store som små ønskes en rigtig dejlig weekend.
Flere fra Kassebølle skal på filmcamp lørdag/søndag. God arbejdslyst til dem
På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg.

Nyhedsbrev lørdag 11. januar 2020

“Velkommen til den nye verden” sang vi for de små nye, søde og nuttede vuggestue- og børnehavebørn, der nu er med på bænkene til morgensang engang imellem.

Det er en gammel drøm, at Kassebølle huser børnene fra de er helt små, så vi kan følge dem hele vejen. Det er også en fornøjelse at se, hvordan de store børn/unge tager imod de små med nysgerrighed. Der bliver leget på legepladsen og den første klasse har været på visit for at kigge på de nye lokaler og børn. Det bliver spændende at følge udviklingen.

Ved indskolingen er støv-væggen nu fjernet og i weekenden kommer der endnu et par forældre, der maler og sætter gardiner op med mere. Vi glæder os alle meget til, at de sidste toiletter bliver færdige, så indskolingen kan få gang i det nye renoverede toilet område. Det bliver dejligt.

Lige midt i denne opstart efter juleferie, fortæller Rasmus Drabe, at han har fået job som højskolelærer på Nordfyns Højskole. Så han havde sidste dag fredag igår. Der var sang, knus og en lille tåre i øjenkrogen til ham. Vi ønsker ham al mulig held & lykke.
Derfor har vi også i denne uge haft 3 samtaler. Vi orienterer nærmere i næste nyhedsbrev om, hvordan det kommer til at hænge sammen.

Fredag eftermiddag optrådte 4. -5. klasse for de store, det var rigtig fint.

Så har vi virkelig brug for jeres hjælp. Vores gode og søde volontørs søger værtsfamilier. Anne bor i øjeblikket hos mig, men vi får Elena, der kommer midt i februar og vi skal have et sted til hende. Det behøver ikke være en familie fra Kassebølle. Så hvis I kender nogen, der synes, at det kunne være en spændende oplevelse, at have et ungt menneske fra et andet land boende i en kortere periode. Så sig til nu 🙂

Vores volontør Anne og Hatice er med til at sætte kulør på vores hverdag både for små i Børnehuset og de store i skoledelen. De er blevet en naturlig del af vores hverdag, hvor vores unger taler og hører engelsk/tysk dagligt. Så er det også en fantastisk måde at blive nysgerrig på verden, samt en ekstra hjælpende hånd.

Kassebølle Støtteforening inviterer til Nytårskur torsdag den 23. Jan kl.17.30. Der vil være fællesspisning og foredrag ved Rebellen fra Langeland. Super godt arrangement og en kæmpe opfordring lyder herfra til at komme og tage gerne nabo, kollega, bedsteforældre og andet godtfolk med. Det er et åbent arrangement. Se nærmere info om tilmeldning mm sidst i nyhedsbrevet.

Så vil der fremover også komme nyt fra børnehuset her i nyhedsbrevet.

Nyheder fra Børnehuset

Første uge- godt landet! ..

Små som store har taget godt imod det nye børnehus. Alle har med åbent sind, en god portion nysgerrighed og masser af glæde gået ind i den nye verden.

Vi er jo stadig lidt gæster.. det gamle Tildehus og ja, også i Fritteren..står der endnu, fulde kasser. Kontrakter er ved at blive skrevet under, aftaler er på vej i hus. Vi har stadig håndværkerne lidt endnu og vi er endnu langt fra mål med at komme helt på plads. Ja, endda flytte ind i de nye rum – men vi er her, og vi er glade!

Når vi er nået i mål, og vi også kan flytte vores adresse og fulde tilstedeværelse helt. Så lover vi en super indflytterfest..med MASSER af balloner, bål og god kage.

Den første dag sendte vi et kort nyhedsbrev ud omkring nye vaner. Alle nye tiltag hviler på gode traditioner, og sammen laver vi nye traditioner og vaner.

 • Vaner for afhentning og indkrydsning.

 • Vaner for et total skofrit område

 • Vaner for hvordan vi på kryds og tværs får dagen til at hænge sammen. Store som små.

Tusind tak for at alle, også I forældre, har taget godt imod dem.

Vi vil løbende komme med flere nye tiltag til fællesskabet omkring vores børn og børnehus. Vi håber, at I fortsat vil være med til at skabe og være her hos os i hverdagen. Der er altid kaffe på kanden og vi nyder RIGTIG meget, at I hænger ud og er lidt med.

Flere har allerede spurgt til ferieplanen for det kommende år.

Den kommer her:
Faste lukkedage/ uger er;
Fredag 22. maj: Kristi Himmelfartsdag
Fredag 5. Juni: Grundlovsdag,
Sommerferien ligger i uge 29 og 30 som er sommerferie
Juleferien mellem jul og nytår.

Herudover vil der være feriepasning efter behov i uge 7 (vinterferien) , 42 ( efterårsferie) 6-8 april (de 3 dage op til påske )

Tilmelding bliver således, at alle får en mail / brev om den aktuelle feriepasning. Hvis man har brug for pasning melder man AKTIVT til inden deadline. Hører vi intet fra jer, noterer vi det, som jeres barn holder fri.

Ang sommerferien:Vi ser gerne I afholder den 3. ferieuge i enten den ene eller anden ende af vores lukkedage (uge 28 el 31) Dette for at personalet også kan holde deres ferie samlet med deres familier.

For en god ordens skyld …

Hvis I tilmelder jeres barn en ferieplan, uden egentligt helt at have brug for pasningen, og det ender med, at  I alligevel holder fri. Så skal I vide, at der står personale i den anden ende med varme hænder ventende .. og uden noget at lave! Disse hænder er dem der går fra i hverdage, men som jo bedre kunne bruges til en ekstra tur i bålhytte, et spil, en god snak osv. osv.

Tænk, over det,  når I melder til… På den måde hjælper vi alle hinanden med at bevare den gode normering, vi har til vores børn – og børnene med at beholde det fantastiske hus med den gode stemning og hygge, som der allerede er skabt.

Lov os, at I kommer til os med tanker, bekymringer eller undren. Kun på den måde, kan vi udvikle på det nye kapitel, vi sammen er startet nu. Et børnehus i direkte forbindelse af hjemmet, med ikke blot barnet, men også I som familier i centrum .

Vi GLÆDER os til en ny uge, hvor vi fortsætter udpakning og etablering i fællesskab med børnene, og hvor vi også skal have gang i vores bålhytte.

Vinter hilsner  fra alle os i Kassebølle Tildehuset
Rikke

Nyheder fra Støtteforeningen 

Åbent arrangement – Fællesspisning og Foredrag v. Rebellen fra Langeland

Torsdag d. 23. januar 2020 inviterer støtteforeningen igen til en dejlig fællesspisning, a la nytårskur, på skolen. Efterfølgende er der foredrag ved Rebellen fra Langeland – Ole Sørensen.

Spisning starter kl. 17:30 – 19:00.
Ole går på kl. 19:00 – 20:00
Pause kl. 20:00 – 20:30 – kaffe og kage
Ole går på igen kl. 20:30 – 21:30

Spisning koster 50,- for voksne og 25,- for børn.
Foredraget er gratis. Øl og vand kan købes.

Husk, at medbringe service, bestik samt drikke krus/glas. Skulle I glemme det, opkræver vi miljøafgift på 5,- pr. person for miljøvenligt en-gangs service.

Tilmelding sker ved betaling over mobile pay til 1621TX, samt udfyldning af nedenstående seddel som skal afleveres til klasselæreren. Deadline er senest mandag d. 20. januar 2020. Tilmeldinger herefter modtages ikke.

Antal voksne:     _______________
Antal børn:    _______________
Navn:        __________________________________
Barn/børns klasse:______________

Med venlig hilsen,
Kassebølle Friskoles Støtteforening

På vegne af Kassebølle
Ønskes alle en fortsat god weekend
Bitten

Nyhedsbrev fredag 20. December 2020

Årets sidste nyhedsbrev.
Det sidste julelys er blevet tændt til og den sidste del af årets julehistorie er blevet fortalt. Det har været en hyggelig december måned og dagen i dag sætter et fint punktum med 9. klasses nisser, julemand og dans rundt om juletræet. Nu er det jul igen… med godteposer og julelys i øjnene på små forventningsfulde ansigter. Det er et dejligt syn, at tage på juleferie med.

Det er også rigtig dejligt, at så mange hjælper os i Børnehuset. Der er blevet malet, kalket, ryddet til side og frem igen. Pedel Jan må holde tungen lige i munden, mens flere løbende møder ind i juleferien. Tusind tak til alle jer forældre og personale med flere, der dagligt hjælper os i denne tid. Uden hjælp og engagement havde dette projekt ikke været muligt.

Børnehuset åbner 6. januar med børnene fra Tildehuset og flere nye små børn kommer til i januar. Vi vil byde alle børn og voksne hjertelig velkommen. Personalet i vores samlede Børnehus er følgende. Rikke, som er daglig leder. Hun kommer sammen med Lene og Maja fra Tildehuset. Sonny er blevet fastansat og Mille kender vi jo fra Fritteren. Så er Pia Reuter blevet ansat som ny pædagog i huset. Pia er en meget erfaren pædagog med hjertet på rette sted og hænderne skruet godt på. Vi glæder os utrolig meget til en hverdag med alle disse søde og dygtige mennesker både store og små. Velkommen til dette nye kapitel.

Den sidste tid har vi haft fokus på vores madkultur i middagspausen. De lærere der har undervisning inden middagspausen bliver siddende i klassen de første 10 min og spiser med. Dette sker på alle klassetrin og læreren kan på den måde hjælpe med, at alle børn har mulighed for at spise stille og roligt, mens der måske bliver hygget, læst historier eller bare snakket. Det bliver vi ved med ind i det nye år.

Støtteforeningen inviterer i det nye år til årets nytårskur den 23. Januar 2020.

Rebellen fra Langeland (Ole Sørensen) har sagt ja til at holde foredrag for os. Hans foredrag varer to timer. Så vi kan spise 17:30. Efter det starter han og en time efter vil han holde en kaffe/kage pause og så fortsætter han en time mere. Foredraget omhandler livsværdier som at være gode ved hinanden, gensidig respekt, med menneskelighed og grænser over for hinanden.

Det er et åbent arrangement. Alle kan deltage, også i fællesspisningen. Selve foredraget er gratis, men spisning koster 50,- for en voksen og 25,- for et barn. Tilmeldinger, for vores egne elever og deres forældre, sker ved en tilmeldingsblanket som bliver sendt ud lige efter jul. Mere info efter jul.


Honningkage hus lavet af Malik, Klara, Julie og flere andre børn fra Kassebølle.
Inspireret af Anne fra Tyskland.

Tak til 9. klasse for en dejlig dag, fyldt med nisser af alle slags, god energi og meget humor.

Så er der bare at ønske alle en rigtig glædelig jul, et fantastisk nytår og nyd samværet i ferien. Fritteren åbner 2. januar. Børnehus og Skole mandag den 6. Januar.

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev søndag den 15. December

Så tænder vi tre lys i kvæld,
for længsel, håb og glæde.
De står og skinner for sig selv
og os, som er til stede. 

Lyset er vigtigere end nogensinde på denne tid af året. Vi har ikke mange lyse timer, så vi må selv sprede lidt lys omkring os. Send små lyse smil til hinanden i hverdagen, mind vores unger om, at de skal være søde nisser for hinanden og ellers glædes over, at vi lige om lidt har en lang juleferie sammen.

Vi har nemlig sidste skoledag på fredag den 20. december. Bussen kører ikke alligevel på fredag, da Ørstedskolen holder fri. Vil I forældre hjælpe hinanden med samkørsel i klasserne. Kontakt gerne klasselæreren, hvis I har et par pladser ekstra eller har brug for pladser. Dagen slutter kl. 12.15.

I løbet af sidste uge havde vi besøg af Frirummet. Det gik helt anderledes end forventet, da Frirummet var aflyst og COALA mødte ind i stedet for. De fortalte, at alle eleverne nu skulle testes og at det vigtigste, for at verden kan handle på klimaforandringer, fattigdom og krig er, at vi alle er enige og ikke diskuterer. Så blev eleverne ellers “testet”  med flere fælles opgaver i grupper, men i virkeligheden gemte de forskellige tests på koder, som eleverne skulle prøve at finde, så de kunne gøre modstand og lave protest. Det var spændende at følge eleverne reaktioner og de var virkelig gode.

Torsdag var der koncert med Odense symfoniorkester og blandt andre vores 4. – 5.klasse. De opførte sange fra julekalenderen “Jul i Valhal”. Det var en hård øvedag, så det var godt, at det lød helt fantastisk. Tak til de søde elever.

Også tak til Santa Lucia sangerne. I dag har flere af vores elever været i både Skrøbelev og Simmerbølle kirke, sidste tirsdag var det på Hjørnet og fredag blev der også sunget til morgensang på Kassebølle.
I spreder lys i mørket…

Tak også til jer forældre, der i øjeblikket hjælper hver dag med Børnehuset. Når flere lægger kræfter i med maling, hegn og andet bliver Børnehuset færdig inden jul og indretningen bliver så hurtigt som muligt derefter. Vi glæder os til at åbne huset for de helt små.

Sidst, men ikke mindst har vi et stort juleønske. Vi har 2 søde volentør, Anne fra Tyskland kender I og så kommer Elena fra Rusland til februar 2020. Vores volentør gør en rigtig god indsats på skolen og gør det også muligt for os i en del undervisning, at kunne tilbyde flere voksne og ekstra hjælp til flere elever. Jeg vil meget gerne opfordre jer til, at overveje muligheden for at være værtsfamilie. Jeg vil beskriver gerne vores volentør yderligere for jer og hvordan det fungerer med at være værtsfamilie. Anne har brug for en værtsfamilie fra januar og Elena fra februar. Håber meget at få en julehilsner fra at par familie i denne forbindelse.

Vi ses imorgen mandag.

På vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev lørdag den 7. December 2019

I aften er det juleaften og Jul, det er cool, så vi skal Dech the halls with bought of holly.

Det var fedt at synge med de store fra efterskolen, lige midt i Rudkøbing by night og tæt på både juletræet, selve julemanden og med hjemmebanepublikum. Tak til alle, der kom og bakkede op om vores juleprojekt. Støtteforeningens Malene havde opsporet flødebolle-juletræ i Svendborg, så alle elever fra friskolen og efterskolen fik sig et lille juletræ efter koncerten. Det var også Malene, Julie og Lars, der stod ved Kassebølleboden til Rudkøbing by night, hvor tombolaen endte med ialt 100 gaver. Tusind tak til alle jer, der donerede gaver. Overskuddet går til Støtteforeningen.

Desuden minder vi om, at alle familier automatisk er medlem af Støtteforeningen. Der trækkes 100 kr i januar. Hvis man ikke ønsker, at være medlem af foreningen, så skriver man til kontoret, så ændrer Lykka det.

I næste uge er der endnu en spændende julekoncert. Det er familiekoncerten med Sigurd Barrett, Odense symfoniorkester og 4. – 5. klasse fra Kassebølle + de andre skoler på Langeland. Det er på torsdag den 12. december. Hele indskolingen og Tildehuset får gratis billetter til skolekoncerten og vi glæder os. Det er sange fra Jul i Valhal skrevet af Martin Brygmann, det bliver en stor oplevelse.

På onsdag får udskolingen besøg af “Frirummet” fra 10.00 – 14.30, som er et initiativ skabt af de frie skoler med støtte fra TrygFonden. Det er en ny debatform og en pædagogisk tænkning, hvor konflikten betragtes som en måde at blive klogere på. I Frirummet er det centralt, at man tør være uenige, og at man gennem tvivl og nysgerrighed søger fælles initiativer.

På Kassebølle har det stor betydning for os, at alle elever har mod på og lyst til at bidrage med deres holdninger, perspektiver og tør diskutere det, vi ikke er enige om. Det er utrolig vigtigt for den demokratiske dannelse og den enkelte elevs selvforståelse, at stå op for det, man tror på. Det vil vi gerne hjælpe dem med og læring fra denne workshop bringer vi videre i vores fag kor/debat hver fredag.

Torsdag er der ordblindeudflugt/kursus i Odense for et par forældre og elever. Lærer Jakob tager denne gang med og vi har fokus på, at alle lærerne på skift kommer afsted, så vi undervisere er rustet til at hjælpe og guide, de elever, der har disse udfordringer.

I dag lørdag, imens 9. klasse fik brunch efter overnatning og julefrokost på skolen. Så knoklede Gustav, hans far, Rune og Thomas på indhegningen af Børnehusets legeplads. Det skal være færdig inden jul. De kommer til at arbejde de næste par weekender, hvis nogen har et par timer til overs, så kontakt Gustav eller os, så vil det være en kæmpe hjælp.

Renoveringen går også fremad i Børnehuset. Jan pedel har travlt og i næste uge begynder forældre med flere at male løs i de forskellige rum. Fritteren er i gang med at sortere, planlægge flytning og indretning. Det samme er Tildehuset, de har været på besøg flere gange den sidste tid, de skynder på håndværkerne og vi glæder os til at se julehygge med dem og ikke mindst til de flytter ind efter jul.

Vi skal nok tage lidt billeder af renoveringen.

Fritteren og Tildehuset har haft deres 1. hele pædagogiske dag, hvor de taler læreplaner, dagsrytme med mere og samarbejdet tegner rigtig fint. Vi har de sidste 3 måneder haft møder hver 14. dag og det har været en god og meget konstruktiv proces. Desuden har vi møder med kommunen, taler med banken og har byggemøder hver onsdag. Alt går planmæssigt og det bliver et kæmpe nyt kapitel for Kassebølle Friskole, at kunne tilbyde det enkelte barn og familie en tryg begyndelse fra vugge og til færidg eksamen.

På fredag den 13. December synger vi som vanligt Santa Lucia, men det bliver måske en lidt anden udgave i år, da det er 7. Klasse + flere fra 8. og 9. Klasse. Vi arbejder på et lille band, så det bliver lidt mere for begge køn. Vi er i proces omkring det. Det bliver til morgensang og søndag den 15. December i Simmerbølle kirke kl 19.00.

Til sidst vil vi ønske Udkants-teateret tillykke med deres debut på torvet efter vores julekoncert. De har øvet her på skolen og der er blandt andet elever med fra både friskolen og efterskolen. Det er et godt initiativ, at der nu tilbydes teater for børn og unge her på Langeland. Vi glæder os til at høre med fra dem.

På vegne af skolen ønskes I fortsat en god weekend.

Bitten Guldbjerg.

Nyhedsbrev fredag den 29. Nov 2019

I dag var morgensang salen fyldt til bristepunktet af Tildehusets små søde børn, opmærksomme børnehavebørn, en anden klasse og resten af skolens i øvrigt også dejlige store børn. Der blev sunget, spillet, replikkerne fløj gennem luften og det hele blev afsluttet med klapsalver. Alt var, som det skulle være og de stolte skuespillere og musikere kan nu ånde lettet op og glæde sig til endnu juleteaterdag i morgen.

I morgen lørdag den 30. nov. mødes vi kl. 13.00. Julemarked er i gymnastiksalen, hvor der vil være boder, lidt godt til ganen, aktiviteter og ellers juleteater i morgensang salen. Støtteforeningen har valgt at bruge de gaver, der er indleveret til næste fredags tombola i Rudkøbing

Næste fredag den 6. Dec. drager vi jo mod Down Town Rudkøbing City. Vi mødes alle mand kl 17.45 ved juletræet på torvet, da handelsstandsforeningen har sat Kassebøllekoret på plakaten til at synge kl 18.00. Langelands efterskole kommer også og hjælper os – det er bare fedt. Anders, der er korleder på efterskolen og Dianas mand, kommer tirsdag til morgensang og øver julesange med os.

Vi har brug for at vide ret præcist, hvem der kommer og ikke kommer fredag til julekor i byen. Støtteforeningen har tilbudt at købe lidt lækkert til eleverne, så de skal vide, hvor mange de skal købe ind til. Nogle klasser har jeg hørt fra, men mangler stadig en del. Skriv til mig eller klasselæreren senest mandag. Jeg håber selvfølgelig på stor opbakning, så er det sjovest at synge kor. Koret tager 15 – 20 min.

6. – 9. klasse skal huske, at de bliver hængende på skolen efter sidste time fredag den 6. dec. Vi vil julepynte klasserne, bage julekager og evt. spille lidt julestikbold.

Mandag skal vi afsted igen via Kultur Laboratoriet, da jeg har søgt penge og fået det bevilliget. Derfor skal hele udskolingen 6. – 9. klasse i teateret. Vi bliver hentet med bus på Kassebølle og eleverne skal være her kl 10.00 og er tilbage ca. 15.30/45. Vi skal se Zebu teater, der bruger en teater improvisations metode, der hedder IRL – In Real Life. Det betyder, at jeg har indsamlet hemmeligheder fra eleverne (alle er anonyme) og sendt til teateret. De 3 skuespillere vil så tage udgangspunkt i de indsendte hemmeligheder, så forestillingen forhåbentlig bliver meget nærværende og vedkommende. Der handler om emner, de unge kan relatere til. Efter forestillingen er der workshop, hvor vores elever (dem der har mod på det) skal lære/prøve noget om kropssprog og hvordan man kan bruge det. En spændende, underholdende og lærerig eftermiddag, der kan gøre os klogere på livet som ung.

Så kom Mette fra Fritteren forbi igår. Vi har løbende haft kontakt gennem hendes barselsperiode og i går kom Mette så for at sige pænt farvel og på gensyn. Vi har været rigtig glade for Mette og hendes drivkraft i Fritteren. Mette har skrevet en lille hilsen, som jeg skriver ind her. Vi ønsker hende og familien alt det bedst fremover.

“Kære alle sammen. Når man får et barn ændrer livet sig fuldstændig, og almindelige dagligdagsting bliver sat lidt i perspektiv. Vi skal snart have en hverdag til at hænge sammen med dagpleje osv., og da min kæreste sejler giver det lidt udfordringer. Jeg har derfor valgt at stoppe på Kassebølle. Jeg har været utrolig glad for al den tid jeg har været ansat, og jeg har nydt det gode samarbejde med kollegaer og ikke mindst jer forældre og jeres skønne børn. Det har været en spændende opgave at få Fritteren til at udvikle sig, og specielt, at få børnene til at føle sig hjemme. Jeg er sikker på, at både Mille og Sonny bærer de gode værdier med i det nye børnehus. 

Glædelig jul til jer alle.
Kærlig hilsen Mette”

Fra Januar 2020 åbner Kassebølle Børnehus og i den forbindelse søger vi en pædagog og pædagog assistent. Vi har slået stillingen op og der er allerede kommet gode ansøgninger, samt flere rundvisninger. Del og fortæl gerne om denne spændende jobmulighed på Langeland. Vi skal have de rette voksne til at forme og udvikle vores smørhul af et Børnehus.

Vi ses imorgen til Julemarked og teater.
På vegne af Kassebølle
Bitten

Nyhedsbrev søndag den 24. November 2019

Sikken voldsom trængsel og allestedsværende travlhed her i november – nøjagtig 1 måned før jul.

Tirsdag morgen begyndte med små lanterner i mørket til morgensang. Båret er små barnlige hænder og stemmer, så fint det minder os om, at netop i denne tid, skal vi huske lyset.

Juleteateret er i gang og 2. – 5. klasse øver løs i morgensangs salen. 0. – 1. Klasse begynder også så småt at finde kostumer frem til årets Krybbespil. Mens der om aftenen øves teater med Anette Jensen (mor til Zoe), da hun er ved at åbne sit eget teater “Udkants-Teateret” Ud Over Kanten. De øver i øjeblikket til Rudkøbing by night, hvor de skal optræde. Blandt skuespillerne er Kassebølle elever, Langelands Efterskole elever og andre “teatertosser” fra Langeland.

Til Rudkøbing by night den 6. December skal vi (Kassebølle) synge julen ind, lige inden juletræet tændes på torvet. Vi synger et sted mellem 17.15 og 17.45 og Langelands efterskoles elever hjælper os og stemmer i. Støtteforeningen har lovet, at sørge for lidt lækkert til os, der synger med. Efter vores lille koncert, vises der teater fra Udkants-Teateret. Vi har brug for at vide, hvor mange elever der kommer. Så man skal tilmelde eller afmelde sit barn til klasselæreren i den kommende uge og senest fredag den 29. Nov.

Fredag den 29. Nov får vi stort besøg af alle de små fra Børnehaverne og Tildehuset. De kommer og ser vores juleteater, så Kassebølle bliver fyldt til randen af små glade nisser. Mens de små nisser rundt, tager de store 6. – 9. klasse kl. 13.00 i biografen (Husk cykel). De skal se filmen “Flugten fra Østtyskland” i forbindelse med Murens fald i Berlin for 30 år siden, som der arbejdes med i Tysk og Samfundsfag.

Kassebølles julearrangement for forældre og bedsteforældre løber af stablen på lørdag den 30. November. Der vil vores elever vise deres juleteater fra kl. 13.00 – 16.00. Støtteforeningen står samtidig for et meget hyggeligt julemarked, hvor der vil være mulighed for at kreere adventskranse og juledekorationer mm., købe ting ved juleboder og til juleganen, samt deltage i tombola. Her minder jeg om, at Støtteforeningen sukker efter flere gaver til netop denne tombola. Hvis man har en gave eller 2, så afleverer man dem på kontoret.

På onsdag den 27. nov. sker der noget spændende for 6. – 7. Klasse. De er nemlig blevet inviteret på Hotel Skandinavien, hvor de skal lave mad, dække op og tage det fine juletøj på til året julefrokost for klassen.

Mandag den 2. December skal der pyntes op til den store guldmedalje, så Kassebølle igen i år kan komme rigtig i julestemning. Alle elever fra 0. – 5. Klasse skal huske at invitere forældre og meget gerne bedsteforældre med til denne klippe-klistre dag – først dag i julemåneden.

Denne dag vil vi prøve noget nyt for de store fra 6. – 9. Klasse. De får nemlig lov til at sove lidt længere og møde ind kl. 10.00. Hvor vi tager afsted med bus til teater ZEBU. Vi lander på skolen igen ca. 15.45 – 16.00.  Teater konceptet er, at tre unge skuespillere starter med at trække en seddel fra en kasse. Det som står på sedlerne i kassen er hemmeligheder skrevet af unge fx fra Kassebølle. Disse hemmeligheder bliver skuespillernes udgangspunkt for at udvikle, de improvisationer som sker i forestillingen. Det er i forbindelse med sedlerne i kassen, at elever kommer i spil. Så forestillingen er improteater hele vejen igennem og handler om problemstillinger fra elevers hverdag. Det bliver spændende.

Onsdag den 20. Nov viste Kassebølle teaterhold selv en lille montage over samme emne “Ssshy – det er hemmeligt”. Det var dog med fokus på små sjove, finurlige og skøre hemmeligheder. Scenerne var en blanding af egne og andres fortællinger, improvisationer, sangtekster og scenerummet var skabt, så publikum var med i det runde scenerum blandt skuespillerne.

Sidst bemærkning inden søndagen går på hæld. Hvis man har lyst til at synge i kor eller kender andre der har. Så opretter vi kor på Kassebølle. Der skal mindst være 10 sangere. Det bliver onsdage fra kl. 16.00 – 17.15. Det er gratis. Birgithe er tovholder på det, så skriv til hende på: zelesteholm@gmail.com

Fortsat god søndag til alle.
På vegne af skolen Bitten

Nyhedsbrev fredag den 15. Nov 2019

Så er der gang i morgensangs salen her fredag eftermiddag/aften med teaterholdet, der spiser kage, øver replikker, bevægelser, timing og musik. Anne og Hatice kigger forbi og spørger “kan vi sove på skolen fra søndag til mandag og hygge os” og det kan de. Det er lige, som det skal være. En skole fyldt med energi, samvær og fælles interesser. Det har en kæmpe kvalitet, at mærke, at der bydes ind, kommer ideer og der bliver sagt ja.

Så bliver skolen til noget mere og større…

På onsdag spiller teaterholdet kl. 14.00 for alle skolens elever og de forældre, der kan nå det. Forestillingen er en montage med forskellige små scener bundet sammen af en råde tråd. Vi har indsamlet små søde hemmeligheder fra elever og voksne, kigget på sangtekster og andet godt med dette tema. Montagen hedder – “Ssshy – det er en hemmelighed?”

Igår torsdag var Nordplusholdet samlet 6. – 7. Klasse. Forældrene i klassen arrangerede en fællesspisning og ungerne fortalte om oplevelser fra turen.

Jeg har talt med et par stykker om kor på Kassebølle. Så jeg vil gerne tilbyde at lave voksen-kor gratis, hvis der kan samles mindst 10 sangere. Det bliver onsdag ca kl. 16.30 – 18.00. Man kommer for at synge, hygge og optræde til forskellige begivenheder gennem året, som vi beslutter. Vi skiftes til at tage frugt/kage med og det foregår på Kassebølle i morgensangs salen. Alle er velkomne også bedsteforældre, naboer eller andre sangglade. Man går altid glad hjem fra kor.

Torsdag til morgensang fortalte Anne volentør, at hun udbyder et cafè værksted for alle elever fra 4. – 9. kl. Det er mandag eftermiddag fra kl 14.30 – 15.30 (sidste skolebus kører kl 16.00). Her kan man lære at lave origami (julegaver) og honningkagehuse. Det er gratis og tilbuddet gælder indtil jul. Man skal tilmelde sig hos Anne, så hun ved, hvor mange der kommer.

På Kassebølle er vi rigtig glade for vores volentør-ordning. Anne og Hatice hjælper i engelsk, tysk, matematik, musik mv, de hjælper i Fritteren og de skal nu i gang med at male i børnehuset. Det er super med ekstra hænder i det daglige både for eleverne og for os voksne. Samtidig er vi helt afhængige af, at I som familier, har mod og lyst til at prøve, at være værtsfamilier. Man kan fx forsøge med en uge eller en weekend. Kontakt mig endelig, hvis I har spørgsmål eller er lidt nysgerrige på ideen.

Så vil vi gerne sige tak til lærer Jakobs far for at donere vores skole 2 rigtig gode højtalere til musiklokalet. Det er fantastisk for skolen, at modtage kærkomne gaver.

Støtteforeningen ønsker sig også brændende at modtage gaver. De er nemlig ved at arrangere julemarked den 30. Nov. og vil rigtig gerne kunne lave tombola, hvor overskuddet går til støtteforeningen for skolen. Så sæt gerne sponsor-gaver på kontoret, så afhentes de af støtteforeningen. Gerne i den kommende uge. På forhånd tak.

Vores renovering af indskolingen går planmæssigt og det er spændende at følge med i. Det er samtidig også besværligt at “bo” midt i fornyelsen. Gangen er meget kold, det larmer fra tid til anden og fylder selvfølgelig i hverdagen. Vi beklager, vi lever med det og vi glæder os vildt til jul, hvor hele renoveringen står klar. Pedel Jan skal i gang med at spartle og slibe, han vil høre om en forældre sidder inde med en giraf-sliber. Kontakt gerne mig, hvis det er tilfældet.

Den 22. November (næste fredag) er det pædagogisk dag for personalet og dagen er ved at være planlagt for eleverne. Valle tager morgensangen og der er kun et par enkelte klasser, der mangler en voksen.

6. – 9. Klasse skal høre et oplæg fra Tanja fra SSP. Det er et oplæg i forbindelse med en landsdækkende kampagne som hedder “Den sikre side”. Det handler primært om it-relateret kriminalitet og blufærdighedskrænkelse på nettet. Lidt fakta:

 • 46 pct. af eleverne i landets 7. klasser bruger digitale medier det meste af dagen, når de ikke er i skole. Kun 3 pct. af eleverne bruger slet ikke digitale medier uden for skoletiden

 • Danske skolebørn har europarekord i at sidde mest foran TV’et eller computeren. De er samtidig blandt dem i Europa, der bruger mindst fysisk tid sammen med deres jævnaldrende.

 • Fra 2013 til 2018 modtog politiet 3.495 anmeldelser om it-relaterede blufærdighedskrænkelser, hvilket bl.a. omfatter uberettiget deling af nøgenbilleder og grooming. Grooming er begrebet for, når en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn, typisk på nettet eller over mobilen, med henblik på senere at begå overgreb mod barnet. Groomeren gemmer sig ofte bag en internetprofil, hvor de ser ud til at være på samme alder som barnet. De udveksler ofte billeder, og krænkeren lokker måske barnet eller den unge til at klæde sig af eller udføre andre grænseoverskridende handlinger foran webcam eller overtaler dem til at mødes fysisk.

 • Næsten en fjerdedel af de it-relaterede blufærdighedskrænkelser i de seneste fem år har handlet om grooming. De fleste sager om grooming omhandler børn i alderen 11 til 13 år, men ofrene tæller børn helt ned i 8-års alderen.

 • Politiet ser også en markant stigning i antallet af sager om uberettiget deling eller offentliggørelse af nøgenbilleder/-film, men vurderer samtidig, at der er store mørketal på området. De fleste sager blandt børn og unge er koncentreret om aldersgruppen 13, 14 og 15 år.

Kilder: DR Medieudviklingen 2018, Børns Vilkår 2019, HBSC – Health Behaviour in School-aged Children, WHO, 2016, Rigspolitiet.

Alle ønskes en rigtig god weekend
På vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev søndag den 10. Nov. 2019

Tvivler et hjerte på, hvad det kan få, rinder det ud og nu kan jeg forstå.
Kom i min favn og hør, hvor moskusviben kalder. Se månen blinker glad, hver gang en stjerne falder.
For vi kan ikke leve alene, nej, vi kan ikke sige farvel… 

Her et lille udpluk af sanglinjer fra Åben Skole dagen. Det blev en virkelig god dag, hvor Langelands Efterskole kom cyklende i det gode vejr og viste os på Kassebølle lidt af, hvad verden også kan byde på af spændende påklædning, godt humør og musikglæde. Det var en fornøjelse, at opleve de 2 skoleverdener supplere hinanden. Pludselig var der Just Dance i 7. – 8. klasse og 9. klasse fik også visit. Hyggeligt og så gik det hele bare op i en højere enhed, da bands og korsangere fra 0. – 10. klasse stemte i, tonede ind og hjalp hinanden.
Det bliver ikke sidste gang. Vi synger gerne julen ind sammen med dem den 6. dec til Rudkøbing by night.

Åben Skole bød også på fællesspisning og her deltog der flere nye ansigter. Det var vigtigt og dejligt at se. Støtteforeningens kvinder; Mille, Karina, Charlotte, Mette, Malene og Susana + et par venlig ægtemænd var i fuld sving med arrangementet, der servicerede et sted mellem 130 – 140 spisende. Maden var lækker og sund, bordene klar og spisningen sluttede med en fællessang med Valle bag klaveret + Jonathan fra 7. kl på trommer og Anne volentør på obo.

Tusind tak til Støtteforeningen + Charlotte. En rigtig oplivende friskole aften. Tak til alle der deltog.

I denne uge har vi haft besøg af Noah fra Tyskland. Han har deltaget i 4. – 5. klasses undervisning og boet hos Carl fra klassen. Det har været en god oplevelse og jeg vil gerne opfordre til, at flere elever overvejer denne mulighed for at lære om en anden kultur og få erfaringer med at tage ud i verden. Vi har også Ronja og Klara, der tager afsted. Vi glæder os til at høre, hvordan det er gået 🙂

Vi har selvfølgelig også mulighed for at møde mennesker fra andre lande lige her på Kassebølle via vores volentør-ordning gennem organisationen AFS. Vi har nu Hatice fra Tyrkiet og Anne fra Tyskland. De fungerer som støtte i alle sprogfag og anden undervisning. De har ønsket at have et valgfag indtil jul, som hedder kultur-valgfag og på den måde, bidrager de til mere mangfoldig på Kassebølle og vi er meget glade for dem. Men til februar har Hatice været hos os 1 år og så skal hun videre, derfor får vi en ny. Det er Alyona fra Rusland. Hun skal være på Kassebølle 1 år og vi søger hermed hendes første værtsfamilie. Hun virker super sød og interesserer sig for volley, sport, spiller ukulele, laver film og gymnastik. Man kan være værtsfamilie fra 3 mdr. til 1 år. Vi lægger en præsentationsvideo op af hende på Facebook. Hvis man ikke er på Facebook, skriv til mig, så sender jeg den gerne over mail.

Denne weekend har der været stor aktivitet på Kassebølle. Lørdag og søndag stod den på legeplads, indhegning og beskæring med mere. Det var forældre fra Kassebølle og Tildehuset, der fælles tog fat og der er virkelig sket noget. Tak til jer. Lørdag eftermiddag/ aften stod den på 2. – 3. klasses hygge i Fritteren. Klassen lånte Fritteren og forældre planlagde det nærmere program. Dette er muligt for alle og det har stor betydning for den enkelte klasse, at der bliver hygget sammen ud over det almindelig skema. At være sammen om noget andet og på en ny måde styrker ofte klassen og deres indbyrdes relationer. Så forældre brug gerne skolen.

Dette er også muligt fredag den 22. nov, da personalet tager på pædagogisk dag. Vil I forældre kontakte jeres børns klasselærer, hvis I har mulighed for at tage ungerne den dag eller noget af dagen.

Fredag den 15. nov. holder teatereleverne teaterfredag og bliver på skolen og øver. Da vi næste onsdag den 20. viser en lille montage af små scener omkring “Sshyyy – det er hemmeligt” (og nogle gange små pinligt – og sjovt). Vi spiller for eleverne den 20. nov. kl 14.00 og for forældre kl 15.00 (Hvis der er forældre, der melder til, ellers blot kl 14.00)

Næste uge er der omfotografering onsdag den 13. nov. kl 10.00. Kontakt fotografen, hvis I har spørgsmål ang. fotos.

Her i november begynder alle skole/hjem samtalerne og klasselæreren indkalder jer. November slutter med juleteater og julemarked den 30. nov. Så hvis du er typen, der gerne vil sælge håndværk eller andet til et julemarked. Kontakt støtteforeningen.

Jeg håber, I har nydt det gode vejr i weekend.
På vegne af skolen.

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev søndag den 3. nov. 2019

Sidste søndag leverede Kassebølle musikere til koncert i kirken og til fantastiske fællesskaber i Bagenkop. Det er dejligt, at vores elever kommer ud og optræder. Godt gået til dem.

Der kommer også mere musik i næste uge. Mandag kommer musiker Simon Kirk og laver workshop med 9. klasse, de skal indspille deres eget nummer og torsdag den 7. nov. står den på kor-dag hele dagen for elever fra 6. – 9. klasse og 0. – 5. klasse laver Go Cook, samt er med noget af dagen i koret. Over middag kommer Langelands Efterskole og vi toner ind sammen med dem, så vi kl 17.00 kan give en fælles koncert. Er der et par stykker af jer forældre, der har mulighed for at filme? (Skriv gerne til mig)

Så får vi de næste uger besøg af et par elev fra Sydslesvig. Noah i 4. – 5. kl og Emma i 6. – 7. kl. De skal bo hos elever fra Kassebølle Carl og Klara, da de har sagt ja til en udveksling med en skole derfra. Det er spændende og en super måde at lære et sprog og en anden kultur på. Og så er det modigt at drage ud i verden i den alder.

På tirsdag er det biograf-dag for 0. – 5. klasse. Vi har sagt ja til en film, der indgår i projektet ”Biografen i skolen”.

Så til lidt praktisk. Der bliver omfotografering onsdag den 13. nov. kl. 10.00.
+ Alle elever fra 6. kl skal huske at medbringe deres egen computer.

Og så til lidt sjov. Alle vores meget mandlige kolleger – altså dem med det mest overskæg, har fundet på en reminder om den landsdækkende kampagnen imod prostata kræft i november. Vi vil gerne opfordre jer til at stemme på det smukkeste skæg hver uge. Når november måned slutter får den lærer med flest stemmer en rødvin.

Afgiv din stemme således i denne uge: En grine Smiley Peter. En vred Smiley Drabe. En hovsa smiley Jakob og et hjerte Aaby

Jeg afslutter med en hilsen fra Støtteforeningen.

På vegne af skolen ønskes i alle en god søndag.
Bitten Guldbjerg.

Fra Støtteforeningen.
Kære forældre.

Vi minder om den kommende fællesspisning på Kassebølle torsdag d. 7. november. Deadline for tilmelding er mandag d. 4. november. Tilmelding ved betaling til mobile pay nr. 28350779– husk navn på elev og kl. Det er 50,- pr. person.

I den anledning minder vi jer om at huske service og bestik, kopper og krus til fællesspisningen. Vi, i støtteforeningens bestyrelse, har besluttet, at vi ikke længere låner fra skolens køkken. Begrundelsen er baseret på den tid, vi førhen har brugt på at blive færdig med oprydning og rengøring, da vi har ventet på, at forældre skulle vaske deres service op og stille det væk. Andre har sat det i opvaskemaskinen og det har betydet, at en af os skal køre på skolen dagene efter for at tømme den. Vi kan ikke forvente, at personalet skal gøre det, da de helst skal bruge deres tid på at undervise vores børn. Som skrevet i vores invitation, skulle I glemme, er det muligt at tilkøbe et sæt bæredygtigt service for 5,-kr. pr. person.

I sidste uge skrev vi ud ang. sponsor gaver til julemarkedet på skolen lørdag d. 30. november og juletræs tændingen i Rudkøbing fredag d. 6. december. Se notits nedenfor. Alle de indtjente penge går ubeskåret til støtteforeningen, og det betyder ubeskåret til skolen. Hvis I strikker vinterhuer, sokker, vanter, osv. og har mulighed for at give en gave til formålet, vil vi være meget taknemlige. Sidste år indtjente vi 3.000,- på en aften ved en tombola i Rudkøbing. Det kunne vi godt tænke os at gøre igen.

Venlig hilsen Støtteforeningen.

Nyhedsbrev fredag den 25. oktober 2019

Det er pludselig blevet meget mørkt der ude og særligt om morgen, når vores små unger drager af sted mod skolen. Derfor mødte Jan (Mathias`far) op i dag til morgensang med sin store lastbil. Så alle, der havde lyst, kunne komme op i førerhuset og se, hvor vigtigt det er, at man som lille blød trafikant kan ses i vinterens mulm og mørke. Så tak til Jan og husk at tage hjerte-refleksen på, så vi kan se og passe på hinanden 🙂

Til morgensang onsdag og torsdag kiggede vi alle nærmere på Esbjerg Evangeliet malet af Erik Hagen (10 gange langt og 2 meter højt – stort og imponerende hang det i gymnastiksalen). Billedet er fyldt med symboler, farver, genkendelige og helt abstrakte situationer, som gav os alle store som små stof til eftertanke. Flere af klasserne og konfirmanderne brugte også lejligheden til at inddrage det i undervisningen.

Onsdag inviterende bestyrelsen til formålsdebatmøde. Foredragsholderen Valle førte os tilbage til Kassebølles oprindelse, hvor en landmandskone valgte, at beholde sine børn hjemme og selv undervise dem. Siden kom naboens børn til og så voksede det derfra. Fra undervisning i landmandsstuen til undervisning i Kassebølles skolestue. Det var spændende at høre, hvad Kassebølle stammer fra og de oprindelige tanker og hensigter fra dengang. Hvordan intentioner fra over 140 år siden kan hægtes på vores hverdag i dag. Det førte os til debat og snak hen over bordene i morgensangsalen, men stearinlys, kaffe og kage fra 9. klasse og debat-spørgsmål fra udvalget. Sådan en hverdagsaften – at mærke bevidstheden strække sig i tid og tanke tilbage til dengang og måske lige der føle historiens vinge suse lidt i kroge og karme i den gamle skolestue.

Kassebølle friskole bygger på, at forældre tog et aktivt valg på deres børns vegne, fordi de ville noget andet. De ville selv være med til at skabe rammerne for deres børns læring og skole. Derfor er det også lige i skolens ånd, når Levi fra 4. – 5. kl holder fødselsdagsfest i morgensangslane og familierne aktivt bruger skolen. Når 7. – 8. klasse vælger at overnatte i vinkelhuset, som de gjorde torsdag til fredag, for at gøre deres klasse rigtig hyggelig og hjemmelig. Eller som i denne weekend, hvor forældre igen tropper op og ordner på legepladsområdet. God arbejdslyst til jer, der kommer i weekenden og gør en forskel for os alle.

Vi glæder os til torsdag den 7. november, hvor vi Åbner Skolen op. Alle er velkomne til at se fælleskoret kl 17.00  – et samarbejde mellem Langelands efterskole og Kassebølle friskole, samt til Fællesspisningen derefter. Vi holder også infomøde for kommende skolebørn kl. 16.30. Det er uforpligtende og for alle nysgerrige, prik gerne til dem I kender. Kl. 16.30 kommer vores UU-vejleder forbi til 8. og 9. klasse.
Deadline for tilmelding til fællesspisningen er mandag den 4. november. Betal allerede nu, hvis I ved, at I kommer på mobile pay 2835 0779. Husk at skrive navn på elev og kl.

Flere forældre har haft spørgsmål ang. skolefotos. Jeg vil bede jer om, at kontakte skolefotografen Henrik via mail: henrik@skolefotograf.com. Han kan svare på jeres spørgsmål.

Til sidst en lille reminder om pædagogisk dag fredag den 22. november. Traditionen tro er det en dag, hvor forældre og bedsteforældre overtager klasserne. Så giv endelige besked til klasselærerne, hvis du/I har mulighed for at deltage.

Tak for en spændende og lærerig uge.

God weekend på vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 11. Oktober 2019

Sikke en Trim-dag.
Regn er bare vand og mudder er bare vand med jord. Mange unger blev i dag våde, rigtig våde og det var tiltrængt med ekstra tøj, særligt for dem der tog en tur in “the Mud-Race Area” ved Gryden. Det var vildt – en overlevelses-trænings-rute med mulighed for mudder. Spørg selv ind til mere info.

Her et foto af vinderholdet – for udholdenhed, samarbejde og viden.

Tak til jer forældre og bedsteforældre der var med til at gøre dagen hyggelig og god for alle. Det er så DEJLIGT, at I er med. Alle grupper samarbejdede om turen “Stubben rundt” og der var poster undervejs, samt en vandpost ved spejderhytten, hvor Louise og Hatice lavede samarbejdsøvelser med alle. Vi samles til sidst til chokoladeboller og juice, mens vi gjorde dagens løb op, fandt en vinder og sang efterårsferien ind.

Mens de fleste af os tog den rolige hyggetur rundt, var der nogle ret seje drenge, der tog en halvmarathon. De løb i den silende regn og de blev ved. På den sidste strækning måtte et par stykker af dem, smide deres T-shirts, da de var gennemblødte. Det så ret Tarzan-agtige ud og mange var imponeret over dette skue. Der bliver nok lidt ømme ben i morgen.

I morges var der også nogle små piger, der var ret seje. Det var pigebandet “Broken Heart” (tror jeg nok de hed) fra 1. 2. og 3. klasse. De har selv komponeret og øvet et nummer, som de fremførte til morgensang under stor applaus fra alle os andre. Fedt mand og de var stolte.

Koncert var vi også til i går med de store elever fra Langelands Efterskole, da de kom forbi og gav den gas i gymnastiksalen. Så kunne vi også fejre, at prøveprojekt fremlæggelserne for vores udskoling var vel overstået og at efterårsferien stod for døren. Vi dansede rundt blandt andet til nummeret “Vi kan ikke leve alene”, som vi også skal synge med efterskolen til vores Åben Skole torsdag den 7. Nov. Det bliver sjovt og anderledes at optræde og synge med alle de store efterskoleelever. Nu har vi mødt nogle af dem

I morgen og søndag går forældre og bedsteforældre i gang med at pille vores legepladsen ned. Det er første etape. Så efter efterårsferien ser det forhåbentlig helt anderledes ud. Jeg har bestilt sandwich hos Daniel Stæhrs og det bliver godt at komme i gang og super med alle tilbagemeldingerne.

Alle forældre er også inviteret til Kassebølles formålsdebatmøde af bestyrelsen. Det er onsdag efter efterårsferien den 23. Oktober. Det er kl. 16.30 – 18.00. Der bliver oplæg og debat, mulighed for pasning af de små, samt køb af tørt og vådt. Aftenen er planlagt i samarbejde mellem bestyrelse og personalet. Det bliver en spændende aften, hvor man har mulighed for at få indtryk og give udtryk for sine synspunkter med mere. Vi glæder os til: at tale om det frit, lære hvor vi står, blive tvivl og kulde kvit og skabe gyldenår (Ebbe Kløvedal Reich)

Der vil også være muligt denne eftermiddag, at se EsbjergEvangeliet i vores gymnastiksal. Det er et Kunstværk med fortællinger fra Bibelen sat ind i en moderne kontekst. Det er der kommet noget underfundigt, humoristisk, alvorligt, tankevækkende og provokerende ud af, for Erik Hagens har et kritisk blik, både på Biblen og på vor samtid. Tag jeres barn med derover og få en snak om kunst og livet.

I EsbjergEvangeliet møder du bl.a. Kain siddende på en Massey Ferguson traktor, Babelstårnet sat op som det periodiske system og Jomfru Maria i sin moderne 2 værelses lejlighed i det øjeblik hun får besøg af englen i form af en transistorradio. Billedtæppet er 20 meget langt og 2 meter højt. Det er noget af en oplevelse. Vi har lånt tæppet til brug for undervisning i dansk og kristendom.

Så er der ikke mere for nu. Jeg håber, at alle nu er blevet tørre bag ørene og hygger med familien. Nu er det fredag og efterårsferien er i gang med ture, samvær og stjernestunder, som min svigermor siger.

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev lørdag den 5. oktober 2019

 Danskerne findes i mange modeller,
For livet kræver mangfoldighed.
Levende er kun de ord, der fortæller
om fællesskabet, hvor alle er med.
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.

Ebbe Kløvedal Reich. Til Vestjyllands Højskoles 25-års jubilæum 1994.

Så var der træf i friskolebevægelsen torsdag -fredag i denne uge. De nye politiske vinde blæser lidt koldt over friskolerne. Vores undervisningsminister udtaler, at friskoler vender fællesskabet ryggen. Så Socialdemokratiet varsler om besparelser på området, som det eneste parti. Måske er det en del af et strategisk spil i finansforhandlinger, men vi er selvfølgelig meget optaget af debatten og forløbet omkring friskolerne på finansloven. Det har stor indflydelse på alle os små friskoler rundt om i landet.

Friskolen skal være med til at gøre vores kultur mangfoldigt og skabe sammenhængskraft og fællesskaber til gavn for hele Danmark. Flere efterskoler og friskoler får i disse år besøg fra både Japan og Kina, der vil undersøge, hvad det er, vi kan på vores frie skoler omkring tillid, selvstændighed og medinddragelse. Jeg håber, at regeringen også har øje for det, når de måske i nogle sene nattetimer skal have forhandlet de sidste besparelser på plads.

I denne har vores elever fra 6. – 7. klasse fået øjnene op for, hvor bevilligeret vi er i dag, da vi mandag besøgte fattiggården i Svendborg. Vi hørte om, hvordan de fattige kom ind og som det første skulle i karbad. I karbad fordi deres tøj sad fast i huden, at de havde kropslus på størrelse med fingernegle og lugtede, ja, det kan man måske forestille sig. Vi lavede dilemma live-rollespil med kostume og i fattiggårdens lokaler, det var levende og nærværende historiefortælling.

Tirsdag besøgte vi kirken og kirkegården i projektet ”Spor efter liv”. Eleverne skulle finde spor efter liv på kirkegården og til sidst grave et menneskes liv op af mulden. Det menneske skal vi så skrive videre om her på skolen i dansk. Disse tilbud får vi betalt og arrangeret gennem kirkens skoletjeneste og Kultur Laboratoriet.

I denne uge er renoveringen af indskolingen for alvor gået i gang og det kan høres. De er i gang med at hamre gulvet op og bliver ved mandag/tirsdag ind i næste uge. Vi skal nok tage lidt billeder, så I kan følge med i processen. Alle toiletter er nu væk, det meste af gulvet i lærerforberedelsen og der er åbent op til taget.

4.– 5. klasse serverede onsdag kager for hele vinkelhuset. Der blev holdt en lille tale fra klassen, om at de var glade for at komme over til de store og ønskede, at blive taget godt imod og derfor, havde de bagt kage til alle. Det blev taget vældig godt imod og et spændende nyt kapitel for klassen er nu begyndt med de store.

I vinkelhuset er der desuden lektiecafe hver onsdag med Anne Lise, Leif og Peter fra frivilligcenteret. Efter efterårsferien begynder vores samtalegruppe for de unge. Der er sidste tilmelding inden efterårsferien. Kontakt mig, så viderebringer jeg oplysninger. Hvis man er i tvivl ring endelig til mig. Det er rigtig godt at få det op at stå og vi er meget glade for, at gode og omsorgsfulde voksne kommer og hjælper vores skole og børn.

I dag kl 7.00 går Stefan og Robert i gang med at isolere biblioteket i hovedbygningen. Vi er som skole helt afhængig af alles hjælp og opbakning – vores friskole er et fælles projekt. Så tak til dem og vi vil glæde os over det, nu vi går vinteren i møde. Det er både bibliotek for ungerne, lærerforberedelse og mødelokale for de voksne. Så mange får glæde af det.

Legepladsen står også for skud. Vi har 3 weekender til at gøre det i og det bliver et spændende forvandlingsprojekt. 1. weekend er næste uge den 12. og 13. oktober. Gustav er tovholder på legepladsen. Man møder ind ca. kl. 9.00 – 15.00. Der vil være morgenbrød, kaffe/te og så tager man madpakke med. Næste weekend er 26. – 27. oktober og sidste weekend er 9. – 10. nov. Man skal melde ind på en weekend, hvis man ikke havde mulighed for at være med skolelørdagen 14. sep. Deadline er på onsdag den 9. oktober, ellers må jeg ringe rundt og spørge ind. Hvis man ikke kan disse datoer, så skriv alligevel til mig, med en anden dato JGlæder mig til at høre fra jer.

Sidst, men ikke mindst så deltager Kassebølle friskole og børnehus til Idemesse i morgen 6. oktober på Ørstedspavillonen. Det er Landsbyklynger, der står bag og vi deltager med vores nye koncept eller ide: ”Fra tryg vugge til færdig eksamen på Kassebølle”. Det er fra 12.30 – 16.30. Der er velkomst ved Jesper Holst, noget om E-sport v/DGI Fyn, Lisa Phil holder tale, vi skal synge med Valle og sidst en tale ved Bjørn Brandenborg. Der er fri entre, alle er mere end velkomne.

God weekend på vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 27. september 2019

Sikke en dejlig uge med mange forskellige besøg. Mandag morgen stod der pludselig 4 tidligere 9. klasses elever. Tænk, at stå op på en fri-mandag for at komme til morgensang kl. 8.00 på Kassebølle friskole. Fantastisk og altid glædeligt at gense gamle Kassebølle elever 🙂
Tirsdag og fredag har vi hørt om Nordplus 6. – 7. klasses tur til Letland. Onsdag havde vi besøg af 2 unge mormoner. Den ene fra Tyskland og den anden fra USA. De skal bo i Svendborg i 2 år. Ham fra USA har boet i DK i 3 mdr. og forstår, skriver og taler nu flydende dansk. Imponerende. 7.-8. og 9. klasse havde efter morgensang spørgetime om religion og livanskuelse. Det er spændende og godt at møde andre mennesker, der har en helt anden livsopfattelse, det sætter ens eget i perspektiv.
Torsdag kom Fanni fra Strynø forbi og fortalte om Ungarn, hvor hun kommer fra. Hun er volentør på Smakkecenteret og kender selvfølgelig vores volentørs.

Onsdag begyndte vores lektiecafe. Det er Jette, der er tovholder og vi er utrolig heldige, at Anne-Lise, Leif og Peter gerne vil hjælpe vores børn en eftermiddag om ugen. Skriv gerne tak til dem på Facebook. Anne-Lise og Leif har været frivillige sammen med Peter i halvandet år hos VUC i Rudkøbing. Det har været en stor glæde for dem og nu savner de at gøre gavn. De ser frem til og håber på at gøre en forskel som lektiehjælpere på Kassebølle friskole.

Anne-Lise skriver: Jeg er gift med Leif og vi har 3 børn og 4 børnebørn. De sidste 17 år har jeg arbejdet med integration i Odense kommune som socialrådgiver. Det har været spændende at arbejde med danskundervisning og formidle viden om vores samfund.
Leif skriver: Jeg er uddannet automekaniker, efter uddannelse kørt prof. speedway over alt i verden. Boede i England, hvor jeg kørte for Wolverhampton speedway. Efter speedway blev jeg entreprenørmekaniker, de sidste 20 år har jeg arb. som chefgreenkeeper i Odense Golfklub.

Peter er ansat ved Langelands Kommune, hvor han rådgiver familier og unge omkring økonomi. Han har været frivillig på VUC sammen med Leif og Anne Lise. Han har i en årrække været ansat på Rudkøbing Skole som støttelærer og undervist i forskellige fag. Han er uddannet merkonom/statsautoriseret ejendomsmægler.

Frivilligcenteret har igen tilbudt Kassebølle at stå for en Ungegruppe (6. – 9. kl). Gruppen er et frirum, hvor der er plads til at være -og lære mere om sig selv og de andre. Gruppen består af tre-otte unge, der mødes ca. 8 gange sammen med to frivillige voksne (Rosa og Lisbeth). De 2 har lyst til at snakke, lytte og lære jer at kende. Fokus er gruppens fællesskab, hvor der er plads til både alvor og sjov. Til møderne hygger I jer, får en snack og snakker om det der optager en, lytter til hinandens historier, laver øvelser og meget andet. Gruppen begynder efter efterårsferien. Jeg deler brochure ud på mandag til de ældste klasser med mere info. Man kan også læse yderligere her på hjemmesiden. Det er et super tilbud, så tilmeld gerne jeres barn.

På hjemmesiden har vi nu også fået en ny forældreside. Der er kode på, som I får af jeres klasselærer. Her finder man adresser på alle elever og årsplaner til alle klasser. http://kasseboellefriskole.dk/foraeldresiden/

Jeg er blevet kontaktet af ungdomsskolen. De har 2 fripladser til Musik-camp i efterårsferien i Nyborg. Det er fra mandag til fredag med transport, kost, logi og super god musik-undervisning. Man skal være hurtig, jeg har billetterne til og med tirsdag. Tilbuddet gælder fra 7. kl og op til 18 år.
http://www.musikstarter.dk/camps-2019/nyborg/

I dag har 4. -5. klasse været til idrætsdag i Humble. Temaet var Gamle Lege. Det har været en god dag og da klassen kom hjem til skolen. Så skulle de blive, da 2 piger fra klasse låner skolen og holder fødselsdagsfest. Hyggeligt og husk, at alle er velkomne til at låne skolen til arrangementer for ungerne. Det er mere end velkomment og rigtig godt for klassetrivsel. God fødselsdag til Ronja og Røskva.

På mandag tager 6. – 7. klasse på udflugt til Svendborg. Vi skal på fattiggården og lave Live dilemmaspil. Vi kører i bus derind lige efter morgensang. Alt er betalt gennem Åben skole, som vi har søgt. Tirsdag skal samme klasse til Rudkøbing kirke og tale med en præst, der bl.a viser bla. os en kiste og fortæller om de kristne ritualer omkring begravelse mm. Vi arbejder med emnet Liv sætter spor.

Fredag næste uge begynder Prøve-projektuge for 7. – 8. og 9. kl. Hvor de øver sig i projekt arbejdet på tværs af klasserne.

Så er håndværkerne så småt gået i gang i indskolingen. I gangen er der blevet sat en afskærmningsvæg op, så eleverne ikke kan komme ind på bygge-området. Der er ligeledes sat hegn op ud på legepladsen for at afskærme. Det bliver utrolig spændende at følge byggeriet.

Vi skal også i gang med legepladsen og derfor er der sat 3 weekender af her i efteråret 12. – 13. oktober, 26. – 27. oktober og den 9.-10. november. Man kan byde ind på en hel weekend eller en af dagene. Det er Gustav fra bestyrelsen, der er tovholder. Alle de forældre, der har været forhindret i at komme til vores skolelørdag i september, skal nu byde ind. Hvis man ikke kan en af datoerne, skal man byde ind på en anden dag. Vi har virkelig brug for alle hænder og det gør en kæmpe forskel for os, når alle tager fat og så er det faktisk også tit hyggeligt. Der er ikke sat penge af til håndværkere til legepladsen, så det er op til os forældre, at skabe den. Selve arbejdet består af at pille legepladsen fra hinanden, sætte nyt op og male med træbeskyttelse. Man vil blive guidet. Skriv en mail til mig, så organiserer jeg det. Så vi kan løfte i flok og få en fed legeplads til ungerne.

Det var alt for nu. Rigtig god weekend til alle
På vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 20. september 2019

Tromme, tromme, tromme – hold nu op. Morgensangssalen har lydt af alskens percussion lyde hele dagen. Næsten alle klasser kom igennem en præsentation og prøvede selv de forskellige kendte og fremmedartede instrumenter, som Georg-drum havde med.

Vi er også så småt gået i gang med at øve kor til ÅBEN SKOLE torsdag den 7. november. Sæt gerne kryds i kalenderen den dato. Der bliver arrangeret fællesspisning af Støtteforeningen og kæmpe fælles kor med Langelands efterskoles 80 elever + band. Det bliver stort. Der bliver også info-aften for kommende elever, så hvis I kender nogen, der overvejer Kassebølle, så tag dem med under armen. Vores UU-vejleder Peter vil desuden orientere 8. og 9. klasses forældre om uddannelse og studiemuligheder. Vi forsøger at samle flere ting på samme aften, så det giver mening for alle at møde op 🙂

I denne uge har biblioteket hængt anmeldelser op skrevet af vores elever. Det ser rigtig godt ud. Dejligt og virkelig vigtigt, at vi læser med vores børn og at de bliver optaget af at læse og give de spændende historier videre til andre børn. Kig gerne forbi biblioteket.

Flere elever fra udskolingen valgte i dag, at deltage i en klimademo i Svendborg. Vi bakker selvfølgelig op om den vigtige sag, samt at elever skal ytre sig. Vi har, som skole, selv lige haft fuld fokus på FN`s verdens mål og bæredygtighed i sidste emneuge. Samtidig har man også et ansvar for, at orientere skolen, hvis man ikke kommer. Der stod 6 elever tilbage i 9. kl i dag med fredagsbod mm. Så når elever gerne vil deltage i sådanne arrangementer, forventer vi, at skolen bliver informeret. Når det så er sagt, så talte vi også om klima til faget Debat i dag og flere udvalg blev nedsat. Et udvalg er gået i gang med at planlægge tøjbyttedag for hele familien, et andet udvalg kigger på vores affaldssortering og kontakter kommunen. Elever vil have tjekket op på vores vand- og lysforbrug. I valgfaget Design vil elever også arbejde med, hvordan ”huskesedler” kan udformes/designes, så man bliver mindet om at slukke lyset, minimere vand-, lys- og papirforbrug. Næste fredag glæder vi os til at høre mere om klimademo`en.

Så har vi haft kontakt til frivilligcenteret og vi er virkelig glade for, at Rose og Lisbeth igen i dette skoleår vil tilbyde samtalegruppe for unge fra 6. – 9. kl fra oktober. Vi får en folder, jeg vil sende rundt. Men ring allerede nu, hvis man gerne vil høre mere. Det handler primært om at støtte de unge omkring bedre selvværd. Fra næste uge bliver det også muligt, at lave lektiecafe med 3 frivillige. Det er Leif og Anne-Lise Rasmussen, som tidligere har været frivillige på VUC og Peter, som Jette kender. Jette er også tovholder på det, hun er med og ansvarlig for at finde de rette elever til tilbuddet. Det er fantastisk, at folk har lyst til at bruge deres fritid og engagement på vores børn. Det gør, at vi kan tilbyde lidt ekstra tid og tålmodighed til elever, der i perioder har brug for det. Lektiecafe`en kommer til at køre onsdag over middag.

Fra næste uge, måske torsdag, begynder håndværkerne så småt at gå i gang med indskolingen. Der kommer en afskærmningsvæg op i gangen og garderoberne bliver for nogle elever fx 4. – 5. klasse flyttet lidt. Det er vildt, at vi nu tager de første spadestik til vores store Børnehus-projekt. Der har også den sidste tid været meget omtalt omkring Tildehuset. Artikler i Politikken, Fyns Amtsavis og TV2 aften-showet. Der er skrevet 21 børn op. Det er super flot og godt gået til Tildehuset og vi glæder os.

Alle ønskes en rigtig god weekend
På vegne af skoleleder
Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev mandag 16. september 2019 

Sikke en dejlig skolelørdag – vejret og varmen var med os og vi fik virkelig gjort en forskel.

Eleverne vil også gøre en forskel og til morgensang, fortalte de om deres bæredygtige designprojekter, der skal være med til at passe bedre på verden. De har i sidste uges emneuge udviklet deres projekter via moodboards ud fra processer introduceret af Nynne Riis (vores huskunstner). Det har været en fornøjelse at følge med i, hvordan eleverne i undervisningen fik mulighed for, at eksperimentere, tænke nyt og handle på de udfordringer verden og vi står overfor.

Lige fra Skralde-patruljen, der ikke engang nåede ned til Rudkøbing city, så havde de samlet så meget skrald, at de måtte tage tilbage igen – til en robot-støvsuger, der kan suge mikroplast op fra havet.

Vi tog udgangspunkt i FN`s 17 verdensmål og vi ville med det fokus, gøre eleverne opmærksomme på, at vi kan gøre noget – og dermed skabe håb for vores børn og minde dem om, at ”Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget”– Læs gerne artiklen i Fyns Amtsavis om Kassebølle og Nynne Riis ”Tekstildesigner hjælper elever med at finde klimaløsninger.
https://www.fyens.dk/article/3379979?fbclid=IwAR3-_rnb1AuGX-sKJSoC2OPARwDblmLvPUudHfsM8V5zNUtZdNnasKyeBOg

Dette gælder også vores friskole. Det var så fedt skolelørdag, at mærke, hvordan det rykker, når vi er mange, der tager fat.

Hovedbygningen blev kalket, tagrender, vinduer, klasselokaler og meget andet blev renset og pudset. Vi er og skal være fælles om at holde vores skole, derfor vil vi indkalde til flere fredage/lørdags arbejdseftermiddage i løbet af efteråret.

Taget over vinkelhuset skal gøres færdig og der er et sjak i gang. Der bliver også en del malerarbejde både i forhold til Børnehus og legeplads. Hovedbygningen skal kalkes færdig og legepladsen + bålhytten skal pilles ned. Så de familier, der har måtte melde afbud til skolelørdagen, vil jeg indkalde, så alle får mulighed for at hjælpe til. Jeg sender snarest datoer rundt. Vi skal have den nye legeplads klar inden jul 🙂

I forbindelse med vores Børnehus søger vi i øjeblikket 2 fonde; Realdania og LAG – midler. Her har vi også brug for jeres hjælp. Ved Realdania-projektet kan det gøres ved, at like på følgende hjemmeside (https://www.undervaerker.dk/projekter/2019%20foraar_efteraar/detgodebrneliv )
Støtteforeningen har en ansøgningen ved LAG. Her skal vi selv lægge 200.000 kr. i frivilligt arbejde. Så hver gang man hjælper/arbejder frivilligt på skolen, skal man udfylde en frivilligseddel. Dette koordineres af støtteforeningen, der har en mappe med alle frivilligsedlerne. Susana fra Støtteforeningen er tovholder og det foregår løbende over det næste år.

Ellers har vi gang i musikken på flere planer. På fredag kommer Georg-drum. Han er musikpædagog og musiker. Han laver workshop for 0. – 3. kl og 4. – 5. kl, hvor han præsenterer slagtøj som trommesæt, congas, djembe, samt guitar og bas mm. Eleverne kan prøve de forskellige instrumenter. Så skal 4. – 5. kl snart i gang med at øve sange fra julekalenderen Valhal. Vi skal optræde den 12. dec. sammen med Sigurd Barrett og Odense symfoniorkester på Ørstedsskolen. Hele skolen er også så småt gået i gang med at øve op til Åben Skole torsdag den 7. november – koncert bliver kl. 17.00. Planen er, at vi vil samarbejde med Langeland Efterskoles kor, det er nemlig Dianas mand Anders, der leder det nu. Så til Åben skole kommer efterskolen hen til Friskolen og synger med os. Det bliver stort.

Diana har været forbi lægen, da hun har nogle stresserelaterede symptomer. Han har bedt hende blive hjemme den næste 1 ½ uge. Derfor skal 6. – 7. klasses forældre sende mails direkte til mig, hvis der er nogle beskeder ang. sygdom eller andet. Vi har tæt kontakt til hende og ønsker hende god bedring. Vi har heldigvis 2 virksomhedspraktikanter i huset. Anette, som har været her siden sommerferien og Anne Louise som lige er kommet i sidste uge. Anette er næsten færdiguddannet lærer og meget andet. Anne Louise har kandidatgrad indenfor engelsk og religion og så er hun er vild med billedkunstfaget. De 2 vil hjælpe med at få skemaet til at få op og deltage som ekstra lærere i forskellige klasser. Dejligt at have dem her og så er de både søde og dygtige. Heldigt for os.

Håber alle ungerne har nydt fridagen i solskinnet i dag. Jeg har faktisk benyttet chancen til at varme op i vores vildmarksbad og inviteret 9. klasse forbi, så de kunne indvie det. Husk, at lave legeaftaler også for de store – det er mega hyggeligt.

På skolen vegne
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 6. september 2019

Septembers himmel er så blå og nogle gange også grå. Det er næsten ikke til at følge med i vejrets omskiftelighed. Husk, at give ungerne ekstra tøj med, regntøj med mere, hvis en bygge pludselig overhaler indenom og det sker.

Vi har hele ugen ivrigt kunne følge med på Facebook i de spændende billeder fra vores Nordplus-tur med 6. – 7. kl til Letland. Der er blevet skabt nye venskaber på tværs af landegrænser med unge både fra Letland og Færøerne. Måske også et nært bånd til en enkelt ged fra farmen Goat-friends.

Jeg ved, at vores elever har oplevet utrolig meget gennem ugen og det har været et varieret kulturelt program lige fra folkedans, gedebesøg, klatrepark til overnatning på hotel og en anden madkultur. Det er vigtigt for os, at vores elever kommer ud og oplever verden, som netop her i vores Nordplus-projekter. At de får erfaringer og oplevelser med i dannelsesrygsækken fra den virkelige verden.

Vi har i denne uge til morgensang også talt om verden i forhold til FN`s 17 verdensmål. Det er nemlig vores udgangspunkt for emneugen fra på mandag. Det er vores Huskunstner Nynne Riis, der står for oplægget. Mandag til morgensang lægger hun ud med at tegne og fortælle om, hvordan hun selv, som kunstner, arbejder med designprocesser og bæredygtighed. Alle både store og små skal på egen krop erfare, hvordan sådan en designproces forløber. Vi skal arbejde fra inspiration og ideudvikling til fordybelse og eksperimenter og udvikling, nytænkning og til sidst præsentation og formidling. Det hele skal opdateres på de individuelle moodboards, hvor børnene løbende visualiserer deres tanker og opfindelser. Fredag slutter vi af med arbejdsvisning i morgensangsalen, som kan ses til skolelørdagen. Det er fedt, at få besøg af en rigtig kunstner 🙂 Mere info på Facebook.

Apropos SKOLELØRDAG 14. september. Tilmeldingerne er allerede begyndt at tikke ind via min mail. Deadline er på tirsdag, så fra onsdag begynder jeg at ringe rundt og samle op, så vi har et overblik i forhold til arbejdsopgaver. Skolen har virkelig brug for en kærlig hånd, som altid. Der er alle slags opgaver og det er så dejligt, når skolen summer af liv og vigør. Jeg ved, at den gamle skole glæder sig til en omgang velfortjent wellness. Hvem gør ikke det? Vi ses.

Der er flere, der har kommenteret på, hvorfor græsset denne sommer har fået lov, at leve et mere frit liv. Det er fordi, vi har brugt tiden på at finde en ny havetraktor. Den er nu fundet og ankommer på skolen snarest. Så Jan igen kan holde græsset nede og humøret højt.

En anden flittig Lise, vi har haft på skolen de sidste 4 uger er vores virksomhedspraktikant Eva. Hun har siddet på vores bibliotek på 1. sal og plastet bøger ind til den helt store guldmedajle. Hun er super dygtig og så kan hun fortælle historier. Hun har været så glad for at være her, at hun kommer tilbage som pensionist og arbejder frivilligt på vores bibliotek. Hun elsker bøger og også børn. Vi glæder os, til hun er tilbage. Husk at passe godt på vores bøger.

I går torsdag på den ekstraordinære generalsamling fik bestyrelsen generalforsamlingens samtykke, til at optage et lån på op til 900.000 kr., samt evt. pant i skolens bygning. Dermed er det en realitet, at Kassebølle Friskole udvides med et børnehus. Det forventes, at renoveringsarbejdet går i gang i løbet af september.
Vi glæder os vildt, til at lege med Tildehuset og til at skrive ny historie på Kassebølle Friskole. Vi vil løbende informere om projektet. Det forventes færdigt inden jul.

På mandag kommer vores nye skolefoto-firma-fotograf. Hvis man ikke har fået afleveret en fotoseddel, så kan man få en mandag. Så red håret, tag smilet på og glæd dig til mandag.

Så er der bare at sige. ”Velkommen hjem 6. – 7. kl + Jeanne og Peter” og rigtig god weekend til alle.

På skolens vegne
Skoleleder Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 30. august 2019

Morgensang med 0. – 1. klasse har været en hyggelig måde at begynde hver dag på. De har stået med Anne Dorthe og styret slagets gang – stolte og nysgerrige på den nye opgave. Onsdag fik de husorkester på, det var Josefine, Majse og Oskar fra udskolingen, der hjalp til. Det vil vi gøre mere af, flere elever der hjælper hinanden og spiller musik, optræder og øver sig i at have modet til at stille op og træde frem. Næste uge til morgensang vil vi gøre lidt mere ud af store/lille ven.

O.- 1. klasse havde også en dejlig idrætsdag onsdag, hvor flere foreninger stod for aktiviteter hele dagen. Alle øens 0. – 1. klasser var inviteret med. Torsdag tog udskolingen til foredrag med Connie Hedegaard arrangeret af Folkeuniversitet Langeland. Spændende foredrag med et mere positivt og konstruktivt perspektiv på klima og miljø, nævnte flere elever bagefter. Vi arbejder videre med klima/miljø i vores emneuge, hvor vi tager udgangspunkt i FN` verdensmål.

I dag fredag har udskolingen igen været afsted denne gang til land- og vand-aktiviteter arrangeret af Langelands ungeråd (ungdomsskolen) Vi har blandt andet prøvet bumperball, stået på SUP board, skudt med lazer-gun og meget mere. En virkelig fantastisk og velarrangeret dag med bravende solskin og godt humør hele vejen rundt. Vi nød faktisk at komme i vandet.

Desværre er der sket det, at et par elever i går har oplevet, at der er blevet pillet ved deres cykler. Det betød, at da de cyklede af sted faldt det ene hjul af og det kan jo være rigtig farligt. Det er vigtigt, at I forældre taler med jeres unger om denne episode, så vi sikrer, at det ikke sker igen. Jeg vil også tale med eleverne om det til morgensang. Vi skal passe på hinanden på Kassebølle.

Så vil jeg minde om SKOLELØRDAG 14. september om 14 dage. Jeg sender en invitation rundt med overblik over de praktiske opgaver mandag og jeg vil minde om, at det er som en almindelig skoledag og så har alle elever skole-fri mandag. Fritteren er åben hele mandagen.

På skolelørdagen vil Peter stå for at sætte bi-stader op bagerst på matriklen mod Flemming Skov (mod Nord). Det er et spændende pædagogisk projekt, der vil blive inddraget i flere fag og give ungerne mulighed for at studere dyrelivet i virkeligheden og i vores egen baghave. Al sikkerhed omkring dette vil Peter informere nærmere om til morgensang på skolelørdagen.

Skolen har også nu bestilt en ny havetraktor, så græsset og ukrudtet kan blive holdt nede, det glæder vi os til.

Til jer forældre har vi fået et tilbud fra AOF om ordblindeundervisning for voksne. Det er gratis, på små hold og så kan man bedre hjælpe sine børn. Skriv eller ring til mig for mere info.

Der er en enkelt elev, der har fået konstateret børneorm. Så vær opmærksom. Vi er meget glade for, at I forældre er så gode til at informere os, hvis jeres barn fejler noget smitsomt. Det er vigtigt, at man er åben med det, så vi alle kan være opmærksomme og få stoppet det.

Afslutningsvist vil jeg minde om, at bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. september kl. 17.00 ang. lån til et fremtidig Kassebølle Børnehus.

Rigtig dejlig weekend
På vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 23. august 2019

Klassedage på Kassebølle – det må godt blive en fast tradition. Alle klasser har hygget, leget, undersøgt nye ting og kommet godt i gang med året sammen med hinanden og deres klasselærer. Vejret har været med os så strand, badning og vandaktiviteter har fyldt i programmet. De fleste klasser har haft overnatning og fællesspisning med der tilhørende fællesslik, lange nætter og trætte hoveder dagen efter. Det er en fornøjelse at være sammen med ungerne på den måde.

Her et par billeder fra klassedagene

0. – 3. klasse tog til stranden og samlede strandting til kunst og hygge. En dejlig dag i godt vejr og humør.

4. – 5. klasse tog til Strynø og besøgte blandt andet Strynø skole, hvor Misa og Ronja lige er kommet fra. Der blev også plads til en velfortjent is på cykelturen.

6. – 7. klasse bader i solnedgangen ved Peløkke strand. 2 timer efter stod den på surprise natteløb arrangeret at en gruppe elever fra klassen. Det var bare vildt og spændende i mørket.

7. – 8. klasse udfordrede sig selv og hinanden i 3 dage på Strynø ved Smakkecenteret. De lokkede forældrene med derover og havde en rigtig dejlig aften med spisning og sol.

9. klasse sov på skolen, hvor de lavede fællesspisning med sig selv. De er jo så store. Programmet stod på alskens lege og sluttede af, da jeg kom med, at der var 12 elever i Jakob bil. Det var vist noget med et væddemål.

Så alt i alt et par super dejligt dage i godt selskab. Social kapital.

Onsdag havde bestyrelsen indkaldt til infomøde om Kassebølle børnehus. Det er spændende med de nye planer for skolen. Til mødet blev der vist tegninger vedrørende renovering af fx toiletter i indskolingen og indretning af lokaler mm. Så der kan blive plads til børnehave og vuggestue. Økonomien blev fremlagt og i den forbindelse er der også indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen ønsker samtykke i forhold til at optage lån og pant i skolens bygninger. Det er 5. september kl. 17.00. Der kommer mere info fra bestyrelsen om Kassebølle Børnehus.

Vi har et godt samarbejde med frivilligcenteret og de vil igen til efteråret (oktober) tilbyde en samtalegruppe for unge fra 6. -9 klasse. Det er for unge med udfordringer omkring selvværd, relationer og med et ønske om, at lære at sætte ord på, hvordan de har det og turde dele det med andre. Det bliver Rosa og Lisbeth, der stiller op. De er 2 meget gravede pædagoger. Der bliver lavet en folder om tilbuddet. Ring indtil videre til mig, for mere info.

Musikskolen begynder mandag. Alle elever der er tilknyttet musikskolen får besked direkte fra dem om mødetider mm.

Næste uge begynder vi så småt at planlægge emneuge – uge 37. Vi har i den forbindelse søgt om en huskunstner, det har vi fået bevilliget af Statens kunstfond. Så Nynne Riis kommer og styrer vores
”GO CREATORS”- emneuge, hvor hele skolen arbejder med og får indblik i designprocesser, med udgangspunkt i bl.a. Bæredygtighed.

Eleverne bliver præsenteret for begrebet og får et indblik i, hvordan en bæredygtig tankegang
også er en multidisciplinær helhedstænkning, et MIND-SET.
Som begreb kan bæredygtighed anvendes i mange forskellige sammenhænge, men fælles for
dette forløbs fokus på bæredygtighed, er princippet om at efterlade tilstrækkelige ressourcer
til at også fremtidige generationer kan få opfyldt deres behov.
Eleverne opfordres derfor til at udtænke nye perspektiver i forhold til at holde balance i de økonomiske, sociale og miljømæssige forhold. Implementering af begrebet i et undervisningsforløb vil være at arbejde med at skabe projekter der eks. udfolder sig gennem: genbrug af materialer, bæredygtige produktionsmetoder, multifunktionelt design, livscyklusvurderinger
(“vugge-til-grav” og “vugge-til-vugge”), fairtrade og CSR.

Vi glæder også til at arbejde med dette emne og andre emner af FN`s verdensmål.

På vegne af skolen ønskes I alle en god weekend i naturens tegn. Vejret bliver godt, så det er bare med at nyde sensommeren sammen.

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev lørdag den 17. August 2019

Hatice holdt onsdag en meget flot tale til Volentør Diana. Hun sagde blandt andet.

Tak, fordi du har været min ven, tak for dine smil,
tak fordi du altid hjælper mig og andre omkring dig og
tak fordi, du har været dig...

Hele talen var først på dansk og så på engelsk. Det var meget rørende og det er det jo, når man holder af hinanden og tør lade sig røre. Fritteren takkede og vi som skole takkede og Diana fik fine gaver, ord og tanker med på vejen. Vi er meget glade for, at Diana har hjulpet os det sidste halve år og tak til værtsfamilierne. Det er en rigtig god ordning for skolen, at have ekstra voksne i mange af vores fag. Det har været helt uundværligt for Fritteren og med vores søde volentørs får vi alle et strejf af den store verden omkring os lige ind i skole-stuen.


Nu er Anne fra Tysklandet kommet. Hun virker også rigtig sød. Hun spiller obo og vil gerne spille med til morgensang. Hun elsker matematik, så hun vil komme til at hjælpe mangen en matematik elev på Kassebølle og så er det som om, hun allerede forstå noget dansk.

Vores volentør piger tager ca. en gang om ugen til Strynø, hvor Hanne ganske gratis underviser dem i dansk og det rykker. Hvis nogen af jer forældre tænker, at den her danske tradition eller oplevelse kunne være sjov og lærerigt for dem, så sig til, de er friske. Anne bor hos Majse indtil jul og Hatice hos lærer Diana til februar, hvor hun rejser hjem. Så vi har brug for nye værtsfamilier fra jul til Anne og fra februar til en ny volentør. Overvej det allerede nu.

Hvis man er blevet optaget af udveksling, rejser og Tyskland. Så kan man som elev (efter aftale med ens forældre) melde sig til at besøge en dansk skole i Sydslesvig i uge 45 – 47. Her bor man hos en værtsfamilie, der taler dansk og får så efterfølgende besøg af deres barn en uge på Kassebølle, hvor barnet så bor hjemme hos jer. Det er for elever fra 4. – 9. klasse og tilmeldingsfristen er 19. september. Kontakt Peter lærer for mere info. En tryg og lærerig måde at rejse ud i verden på for første gang.

Friskole handler om – skole for livet. Vi skal selvfølgelig kunne regne, skriv og sådan, men vi skal også kunne debattere, turde stå frem med holdninger, kreativitet og viden – tro på sig selv og andre, vide noget om verden og dannelse, synge med og samtidig lytte til andre. Derfor har vi indført nye fag og genindført gamle. I 6. – 9. klasse har vi debat engang om ugen. Sidste år havde vi elevråd, det har nu bredt sig, så alle elever har mulighed for at deltage i aktuelle debatter på skolen. I faget debat er det elever, der styrer slagets gang og laver dagsorden, talerække, referater, opstiller punkter med mere. Vi slutter fredagen af efter debat med kor. For 0. – 5. kl er der Rugekasse. Det er samvær, samtale, leg og musik med elevindflydelse.

Rasmus D skal have et nyt fag Oplysning og Dannelse, her skal eleverne tale om tilværelsen og opleve, oplive og lære om livet og de fri skoler.

Så blot lidt praktisk info.

 • Husk info-møde om Kassebølle Børnehus på onsdag kl. 17.00 – 18.00.
 • I slutningen af næste uge er der klassedage og der er flere klasser, der har brug for hjælp til fx overnatning. Klasselærerne skriver rundt.
 • Jeg har talt med præst Marianne Ring. Hun indbyder til konfirmations-forældreaften torsdag den 19. september og selve konfirmationsforberedelsen begynder onsdag den 25. september. Ellers går al info fra kirken direkte til forældrene.
 • Man kan nu søge om friplads-tilskud. Deadline 1. september. Ansøgningen afleveres til Lykka på kontoren. Ansøgningen findes på hjemmesiden.
 • Kalenderen og ferieoversigten er nu opdateret på hjemmesiden. Der kan ske ændringer eller tilføjelser i vores kalender.

God weekend til alle

På skolens vegne
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev lørdag den 10. august 2019

Det her er begyndelsen til en nye sang
Det her er den allerførste gang
Kom læg din farve i vores maleri

Carsten Borbye Nielsen

Så er vi i gang med årets først morgensang på Kassebølle og for flere elever for allerførste gang. Det er spændende at begynde et nyt sted, men også krævende. Så vi skal alle huske, både børn og voksne, hvordan det er rart at blive modtaget som ny. Så ser du et nyt ansigt til morgensang, så gå hen og hils, sæt dig ved siden af, spørg ind mm. Det er noget af det, vi taler med vores børn om.

Torsdag morgen efter morgensang fik vi lidt kaffe og brød. Ungerne skulle lige hilse på hinanden, løbe meget stærkt på legepladsen, have udvekslet det nyeste sladder fra Langelands Festivallen og se hinandens nye frisure, skoletasker mm. Vi havde en god start. Flere af klasserne har også fået nye lokaler og klasselærere. Det er dejligt, at se alle Kassebøllebørnene igen.

I år kommer der nogle nye tiltag.
I sidst nyhedsbrev skrev jeg om vores nye skærm-politik. Det er så småt ved at gå op for alle rundt omkring. Tage evt. en snak med jeres børn om det. For nogen er det meget mærkeligt ikke at have sin mobil på sig hele tiden, hvad skal man så gøre? Vi hjælper dem selvfølgelig også her på skolen.

Til morgensang vil vi gerne inddele i store/lille ven, så man sidder ved siden af en lille/stor. Det skaber noget særligt, at blive passet på, set af en af de store og for de store betyder det, at blikket løftes lidt mere og at de faktisk bliver lidt større. Med denne ordning bliver det også tydeligt, at der er enkelte elever, der ofte først kommer efter morgensang. Det er ikke heldigt for den elev, der så sidder og venter. Så en stor opfordring til syvsoverne. Mød ind fra morgenstunden og deltage i fællesskabet, der er brug for alle.

Så er lektieplan lukket ned som gratis service. Det betyder, at vi arbejder på at finde en anden løsning. Vi er gået over til google, hvor vi opretter classroom med mere i de større klasser, mere info om dette skal nok komme til de enkelte klasser. Vi arbejder lige nu på, hvordan vi løser det mest hensigtsmæssigt i forhold til de mindre elever. Indtil videre må vi jo så holde igen med lektierne J

Klasselæreren skriver hver uge fredagsbrev via jeres mail, jeg skriver nyhedsbrev og på hjemmesiden kan man følge med i kommende skolearrangement under Nyheder i venstre side.

I forhold til vores eventkalender og arrangementer i løbet af året, så er det ikke faldet helt på plads endnu, da vi gerne vil have støtteforeningen, musikskolen mm med. Så det kommer snarest på hjemmesiden og senest til vores forældremøder her i august. I vil blive indkaldt til forældremøder via klasselæreren.

En vigtig begivenhed er dog vores SKOLELØRDAG, hvor der er skolepligt, da man har skolefri om mandagen. Det er lørdag den 14. september, så sæt kryds i kalenderen.

På mandag bliver valgfagene præsenteret for de store elever og de skal vælge.
Der er følgende muligheder.
Mandag: Krea, Musik og Boldspil
Onsdag: Design, Teater og Tons & Tummel.

Så har vi en ekstra servicemeddelelse, der er konstateret fnat hos et par elever i udskolingen i sommerferien. De og deres familier er i behandling, så det smitter ikke mere. Men hold alligevel øje med om jeres børn, hvis det begynder at klø meget og tjek det ud på nettet.
Kontakt mig, hvis man ønsker mere info.

Nu er der bare tilbage at ønske god weekend til alle på vegne af skolen

Skoleleder Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev mandag den 5. august 2019

Ser på en blomst
Ser på en bi
Synger om kloden der drejer
Sårer banalt som en god melodi
Ser på mit barn, når hun leger
Ser på en kat der lapper lidt vand
Og hører en gråspurv der kvidrer
Mærker en kvinde kysse en mand
Månen lokker dem videre

 

Vi har kun en jord
Har kun et liv at leve
Vi har kun en jord
Kun et liv at leve                                                                                                                          Lars Lilholt 1990
                                   

Sådan sang den kære Lars Lilholt ved Langelands Festivalen og jeg sang med. Sangen var lige kommet frem, da jeg gik på efterskole. Dengang lagde jeg mest mærke til sætningen en kvinde kysse en mand. I dag er det mere, se på mit barn, når det leger, vi har kun en jord og kun et liv at leve. En tekst og en sang ændrer mening efter den tid og det liv, man er midt i. Jeg håber, at I alle har nået at kigge godt på jeres børn, nydt dem og haft tid til at mærke livet og jorden i løbet af sommeren. Vi har jo kun et liv til at gøre netop det.

Hele personalet er i dag mødt ind til en oplevelsesdag, hvor vi har været sammen med de nye lærere, som vi ansatte i begyndelsen af sommerferien og det tyder godt. Det er Jakob og Louise. Jakob er oprindelig fra Sønderjylland og har gået på Rødding friskole. Han er glad for morgensang og spiller gerne klaver til. Hans forældre er vilde med folkedans, så mon ikke Jakob også kan tage en polka. Han skal være klasselærer i 9. kl i samarbejde med mig. Han skal have matematik i udskolingen og fysik. Der ud over musik på forskellige klassetrin. Så har vi ansat Louise, hun er ærke Langelænder og super god til matematik, som hun også skal have på flere klassetrin. Hun er i gang med diplomuddannelsen som matematikvejleder. Hun er god til de naturvidenskabelige fag og skal have biologi og geografi i udskolingen. Louise er faktisk lidt en matematik nørd og finder på spændende matematik, der bliver afprøvet i praksis – hun skal nok regne den ud. Hun skal være klasselærer i 2 klasse.

Tirsdag (i morgen) lægger jeg skemaer på hjemmesiden. Vores event-kalender vil blive delt rundt på de første forældremøder sidst i august. Der vil hjemmesidens kalender også blive opdateret. Har I forældre en god ide til et spændende og vedkommende arrangement, så sig til.

Vi havde sidst skoleår et godt samarbejde med frivilligcenteret omkring samtalegrupper. Der blev oprettet 2 grupper i løbet af året. Vi vil opfordre dem til at gentage projektet. Så hvis der er børn, der kunne bruge et forum til at tale frit om, hvordan man har det og har brug for andre voksne til at hjælpe dem på vej, så ring lige. Der vil komme mere info.

Vi har i sommerferien arbejdet videre i Kassebølle Børnehus udvalget og vi er i gang med at tale med pengeinstitutter om lån med mere og på hvilke vilkår, det evt. kan lade sig gøre. I den forbindelse vil vi gerne opfordre jer til at indmelde jeres børn, hvis I ved, at de skal gå her fx yngre søskende. Hvis I kender nogle, der overvejer Kassebølle er det også en god ide, at de kommer på besøg og evt. bliver skrevet op. Det gør, at vi har et mere reelt overblik over vores elevtal. Det er vigtigt i samtaler med pengeinstitutterne. Vi holder arbejdsmøde i morgen tirsdag igen og projektet udvikler sig. Der vil løbende komme mere info også fra bestyrelsen.

Så har vi på personalemødet det meste af sidste år haft et fast punkt på dagsordenen – nemlig skærmpolitik på Kassebølle. Elevrådet debatterede det også, vi afprøvede nogle ordninger med eleverne og blev inspireret af andre friskoler, som vi har besøgt. Nu har vi (voksne) bestemt, at Kassebølle bliver en skærm-fri skole på følgende måde. Man må gerne have sin mobil med, men den bliver afleveret om morgen i en mobil-kasse i klassen og så kan man efter aftale bruge den til opkald og ellers får man den igen efter sidste time. Der bliver lukket for brug af vores clever touch, computerne og iPads i frikvarterene. Det er vigtigt for os, at vores børn er sammen uden skærme i skoletiden. Vi vil også undgå, at elever ser uhensigtsmæssigt ting, tager billeder af hinanden og andet, der kan være svære at styre. Vi vil stadig, når det giver mening, brug mobiler, computere og de sædvanlige digitale platforme i undervisningen. Vi har en forpligtelse sammen med jer forældre til at tage elevernes digital adfærd og vaner på os. Vi ønsker et godt samarbejde omkring dette.

Vi glæder os til at se alle jeres dejlige unger på torsdag kl. 8.00 til morgensang.

På vegne af skolen
Skoleleder Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev lørdag den 29. juni 2019

Åh, de smukke unge mennesker.
Pluds’lig er de stukket af,
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag.

Hva’ det er de vil med livet,
det kan kun de selv forstå.
Åh, de smukke unge mennesker,
gid de længe leve må.                                                                                               Kim Larsen 1988

Fredag var 9. klassernes sidste dag på Kassebølle og hvilken fin, festlig og rørende dag for os alle. 9. klasses eleverne stod for dagens program, som begyndte med et veldækket morgenbord fra kl 7.00 og så fulgte ellers en dag spækket med aktiviteter båret af traditioner, humor og højtidelighed. Det var ret overvældende og flere forældre fulgte også slagets gang gennem hele dagen fyldt med rammende teaterparodier, karamel-kastning, vandkamp, sange med flere og enkelte stemmer, filmklip der klappede, gaver fra og til elever, forældre, personale og bestyrelse og i det hele taget overraskelser fra flere kanter. Sikke en dejlig dag og afslutning for en fantastisk klasse.

Her et lille bid af min tale, som bestod af intertekstuelle referencer fra flere af årets dansktekster.

Livets hastighed er både det værste og det bedste, som når man slentrer gennem Kassebølle en sidste gang og ved, at vi er ved, at tage afsked med alting og hinanden og vi er ikke sentimentale, men luften er fyldt af noget ingen véd, hvad hedder eller er. Som stille toner, der sagte siger –
Gi` os tiden tilbage og lad os bruge ethvert timeslag. For jeg er din barndoms gade. Jeg er dit væsens rod og jeg er den bankende rytme.
I alt hvad du længes mod. Som små brændende blinkende lygter. Hvor bliver det hele pludselig af?
Bare at lege i livstræets krone og føle, at livet er stort. Skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port. Men nu blæser morgenvinden, vi giver jer et kys på kinden, nu er det tid – at vågne op. At glæde sig til solen og græsset under træerne, en lykke som I får forærende, alt det der ikke kan tale selv, det skal I lytte til alligevel. Det er den chance I har. For vi kan ikke leve alene, vi kan ikke sige farvel – men på gensyn.

 

 

 

 

 

 

Ugen har også budt på Det Store Sommerteater – ”Eventyret om fjeren og rosen” for udskolingen. Det var en sand fornøjelse at følge processen i de forskellige grupper fra teknik, lydeffekter, lys, til danse, scenografi, kostumer, rekvisitter, kor, musik og skuespillerne. Der er mange brikker i puslespillet og hvor endte det hele med at hænge sammen og skabe en fælles forestilling og fortælling.

Det er noget særligt, når alting bare klapper og eleverne tager over og forestillingen bliver deres egen. Vi vil også sige tak til nogle særlige voksne, der gav en ekstra hånd blandt andet Zoe og Silas mor Anette, Fie fra musikskolen, Elias tidligere elev og Nynne vikar for Rasmus Drabe og selvfølgelig til de faste lærere.

Der skal også mange brikker til i skolepuslespillet og vi fik sagt fint farvel til Anders og Rasmus Aaby fredag og deres stillinger er nu slået op. Ansættelsesudvalget holder samtaler i sommerferien. Så vi håber på en skolestart 8. august med fuld bemanding.

Dette skoleår har været mit første og det har ikke været kedeligt, der har været gang i den. Det der har glædet mig mest er elevernes umiddelbarhed. Den åbenhed og glæde de møder verden med. Det er smittende for alle os voksne omkring dem.

Vi har i år arbejdet med at åbne Kassebølle Friskole mere op både lokalt og globalt. Flere af vores arrangementer har været åbne for alle og vi har inviteret verden mere indenfor via vores volentørs, Nordplus projekter, venskaber og penpals i både Afrika og USA. Vi har i år sendt elever afsted 4 gange og har haft besøg 2 gange + 9. klasses studietur til Wien.

Vi har jævnligt været i medierne – Øboen, Fyns Amts Avis og Radio Diablo. Dette gør vi for at gøre Kassebølles profil mere synlig og tydelig. Ved Rudkøbing by Night har vi deltaget med en udstilling i Biografen (smukke lanterner), en udstilling ved Brugsen (Store malerier med parafaser over vores logo) og en udstilling ved siden af Kasket Karl (design af pap bl.a. Kjole mm). Vi deltog i Sæbekasseløbet og vandt 1. og 3. pladsen. Marlene (Julies mor fra 1. klasse) lavede tombola med Kassebølle banner, balloner, folder og samlede sponsorgaver rundt i hele byen.

Støtteforeningen har haft banko til støtte for Store Legedag på Kassebølle, som i år er afholdt 2 gange. Her er alle børn på øen inviteret og der er flere foreninger, der hjælper til.

Vi har inviteret alle kommende skoleelever fra Rudkøbings børnehaver til julearrangement, juleteater og klip i december. 50 børnehavebørn. I marts inviterede vi 3 børnehavers kommende børnehavebørn fra Tåsinge til fælles legedag. Vi har lavet muleposer, reflekser og balloner med logo, små fine postkort og ny folder med vores logo, der er frisket op af Lotte Engelbrecht. Disse tiltag er målrettet et ønske om, at Kassebølle skal have et stabilt elevoptag.

Et andet tiltag, der skal være med til at sikre dette er Kassebølle børnehus. Der arbejdes fortsat ihærdigt i Kassebølle børnehusudvalget og vi er kommet så vidt, at forskellige bygninger har været i spil – Fritteren, nybyg og pavilloner. Det viser sig, at det eneste, der økonomisk giver mening, er en renovering af indskolingen. Vi har byggerådgiver Kaj Munk på sagen. Han har været involveret i tidligere byggeri på skolen og han er i gang med at indhente endelige tilbud fra forskellige firmaer. Samtidig er vi ved at undersøge muligheder for lån og gennemgå budget, børnetal og drift mm. Vi arbejder videre over sommeren. Kassebølle børnehusudvalg består af ledelsen, repræsentanter fra personalet og bestyrelsen. Vi har fortløbende fået rådgivning fra Friskoleforeningen, vores revisor, Lise Rørbæk Andersen tidligere forældre og konsulent ved Svendborg kommune. Vi har ligeledes kontakt til Langeland kommune. Vi har besøgt 4 friskoler, der har børnehaver/vuggestuer og fået råd fra dem. Vi vender tilbage med mere nyt.

Nu er der ikke meget mere at skrive end – rigtig god sommer til alle. Hvis vejret fortsætter med at være så dejligt, er det muligt at låne kajakker af skolen på eget ansvar. Kontakt mig på telefon 23866264 for nærmere info.

Fritteren har åbent i uge 27 og igen i uge 32. Skolen begynder torsdag den 8. august kl 8.00

Pas nu godt på jer selv og hinanden, der ude i det danske sommerland. Sov lidt længere, kys lidt mere og nyd tiden, der bare kan læne sig tilbage og slikke sol i selskab med familie og andet godtfolk.

God sommerferie til alle

På vegne af skolen

Skoleleder Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev lørdag den 22. juni 2019

1.Minister: ”Nå, De sidder og driver her. Nå, De sidder og driver.”

Dette er en replik fra sommerteateret, som i år er en nyfortolkning af Eventyret om fjeren og rosen oprindelig skrevet af Josefine Ottesen.

Men vi driver den ikke af. Langt de fleste er i fuld gang med lydeffekter, lys, scenografi og sådug farves og hænges op, replikker, sangtekster indøves og små koreografier bliver pudset af. I sådan en proces, omkring tilblivelsen af en teaterforestilling, er det en vigtig læring, at man aktivt byder ind med sit vid og initiativ. Så det bliver det store fællesskab, der løfter og ikke de få. Hver enkelt elev er en vigtig brik i det store pulsespil. Det øver vi os også på.

Sommerteateret opføres til vores SOMMERFEST på onsdag den 26. juni. Der bliver 2 forestillinger. Den 1. forestilling (som primært er for de mindste med forældre) er kl. 17.00 – 18.00.

Så spiser vi sammen fra 18.00 – 18.45.

Den 2. forestilling er kl. 18.45 – 19.45. (Bemærk, kære Strynø-elever. I kan ikke nå færgen hjem)

I denne uge har 3. – 4. klasse overnattet på savannen i Odense ZOO fra torsdag til fredag. Jeanne har fortalt, at det var en super spændende tur og at hun var vågen fra kl 03.30 fredag morgen. Så alle har virkelig fået max ud af det døgn. Dette var arrangeret af forældre, hvor Rasmus Åby og Jeanne hoppede med. Så super fin oplevelse for alle.

9.klasse har overnattet ved Emmerbølle Camping fra onsdag til fredag. Vi havde sidste fællesspisning torsdag, hvor der blev badet, skrevet mindebøger og hvad der nu hører til… sådan en sidste fællestur.

Vi kan fra mandag byde velkommen til Maise og hendes familie i kommende 7. klasse. Efter sommerferien får vi yderligere besøg af 3 nye elever i udskolingen, det glæder vi os også til.

Til morgensang har vi i denne uge haft oplæg fra volentør Diana og Hatice på dansk. Det er vildt, hvor gode de er blevet og spændende at høre mere om deres familier og interesser. Vi har nu fundet en værtsfamilie til Hatice, indtil hun tager tilbage til Tyrkiet i februar 2020. Det er godt for vores elever, at se og høre, hvordan de 2 unge piger virkelig har arbejdet med det danske sprog og forhåbentlig til inspiration til, at eleverne også selv tør kaste sig ud i at tale et fremmedsprog.

Så har denne uge også budt på en overraskende og trist nyhed for os. Rasmus Åby har valgt, at han næste år gerne vil søge nye udfordringer. Ligeledes har vi haft møde med Anders, der efter 5 år på Kassebølle ønsker at forsøge sig med et lærerjob ”udenøs”. Vi har selvfølgelig fuld respekt for deres beslutning, selv om vi synes, at de skal blive. Vi kommer alle til at savne dem. Vi kunne også have ønsket for skolen, at beskeden var kommet lidt før, men sådan er det ikke altid i livet med store beslutninger. Vi ønsker dem begge al godt og vi siger farvel til dem fredag morgen til morgensang.

Næste uge bliver der altså fuld program. Mandag og tirsdag øver vi derudaf. Onsdag sommerfest. Torsdag er der stor oprydningsdag og fredag er det sidste skoledag.

Fredag er det traditionen tro 9. klasse, der står for programmet. Der bliver kamp, karameller og parodier og sikkert blod, sved og tårer. 9. klasse får overrakt eksamensbeviser efter middagspausen kl 12.15, hvor der også vil være tale med mere til dem. Senest kl. 13.50 har alle fri og så er der reception for afgangsklassen med forældre kl. 14.00.

Så er det snart sommerferie.
Fritteren har åbent i uge 27 og igen i uge 32.
Skolen begynder igen torsdag den 8. august kl. 8.00.

Nyhedsbrev fredag den 14. juni 2019

 Se det summer af sol og af sommer og af regn og af glade stemmer, der nyder det gode og til tider våde vejr. Det kræver et vågent øje af dagens lærer, når der pludselig går vandkamp i den.

Vi kræver også noget nyt fra morgenstunden fra denne uge nemlig, at alle til morgensang sidder ved siden af sin store/lille ven. Det betyder konkret, at bænkene nu er blandet med børn i alle aldre. Indskolingens livlige iver fra morgenstunden muntrer matte trætte teenagere op. Det er et skønt syn og morgensangene synges pludselig af flere. Husk at kom til morgensang, vi ser ud også, at der måske er nogen af vores elever, der har fået en uheldig vane med at sove lidt længere. Det er synd, da der nu sidder en og venter på dig.

De sidste par dage har 7. klasse stået for morgensang med fortællinger fra Færøerne. De har sat ord på spændende rejseoplevelse. Her i dag fredag har vi også taget afsked med Klaus, som lærer. Klaus vil selvfølgelig stadig være en del af Kassebølle som forældre. Vi har været utrolig glade for Klaus`, han har bl.a. løftet vores musik til morgensang og festivalen mm. Vi har nydt godt af Klaus` brede skoleerfaring og hans input vil blive savnet i den pædagogiske debat og dagligdag. Vi ønsker alle Klaus held og lykke videre.

I dag fredag eftermiddag tyvstarter vi teaterperioden, da teaterholdet holder teaterfredag og giver den gas med øvning, sang og snacks. Vi glæder os til at komme i gang med de sidste par uger af skoleåret, hvor 5. – 8. klasse står for opsætning af en ny fortolkning af 8. og 9. klasses hovedværk, nemlig ”Eventyret om fjeren og rosen”.  9. klasse har lovet at kigge forbi og hjælpe med til kor. Vi kan ikke undvære dem. De har igen i denne uge gjort det super godt til deres engelsk prøve og næste uge er det den sidste prøve i naturfag. Når det er afsluttet, tager de på overnatning og afholder deres sidste fællesspisning på Kassebølle – mærkeligt og på samme tid helt, som det skal være.

Fællesspisningerne står i kø for tiden. I tirsdags mødtes 5. – 6. klasse og onsdag var 7. klasse samlet. Her talte vi blandt andet om, at næste år samlæses elever fra 6. klasse med den nuværende 7. klasse. 5 elever har sagt ja, til at rykke over i den kommende 7. – 8. klasse næste år. Det bliver spændende og 7. – 8. klasse er allerede ved at lægge tankerne i blød omkring en klasse ”rystesammen” tur. Det har altid været en vigtig læring for elever på Kassebølle at kunne samarbejde med andre, der er større og mindre, at lære nye klassekammerater at kende løbende i deres skolegang- for der igennem også at lære selv sig bedre at kende. De sociale færdigheder er noget at det vigtigste for os i livet. Det er godt, at I forældre støtter jeres børn i at skabe nye relationer, overkomme konflikter og generelt tænker i, hvordan I som forældre kan støtte op om jeres barns klassefællesskab fx som disse fællesspisninger. Det har en stor betydning for den generelle trivsel.

Vi er i øjeblikket også i gang med en elev trivselsundersøgelse, der officielt hedder en Undervisningsmiljøvurdering. Vi begynder med trivselsdelen og tager så det fysiske og æstetik område næste skoleår. Vi vender tilbage med et overblik til jer forældre.

Nu vil vi ud at nyde det gode vejr. Teaterfolkene vil øve, synge og spise kage.
Og så ellers god weekend til alle.

På vegne af skoleleder Bitten Guldbjerg

PS – jeg skal have fundet ud af, hvordan jeg uploader billeder også her i nyhedsbrevet.

 

Nyhedsbrev fredag den 7. juni 2019 

Så er helligånden over os eller blot pinsen og 3. – 4. klasse har markeret det med et fint kirkespil i Simmerbølle kirke sammen med præst Hanne Davidsen. De spillede for hele skolen i går kl 10.00 og igen for forældre med flere kl 16.00. Det gik rigtig godt og dejligt, at de tør optræde og en god måde at lære om bibelfortællingerne.

5– 6. klasse har stået for morgensang hele ugen og det har været en fornøjelse. De har læst kortprosa tekster op, både poetiske og meget dramatiske, samtidig har de øvet band til flere af vores fællessangene. Det er dejligt at begynde morgenen med sang og fuld musik.

Apropos fuld musik og optræden, så begynder vi om en uge på vores teaterperiode for udskolingen og det er vigtigt, at I får ændret en dato. Sommerfesten er den 26. juni og ikke den 19. juni, som der står i Event oversigten. Nærmere info om forestillinger med mere følger.

Så har vi på kontoret fået en praktikant her i juni måned, som vil hjælpe os. Det er Annica, Ayas mor. Ellers har vi på kontoret løbende fået beskeder fra Færøerne. Alt er godt og de nyder naturen og selskabet.

Godt vejr har vi også haft her på Kassebølle i denne uge og 9. klasse har svedt over deres 1. mundtlig prøve i dansk. Som dansklærer bliver jeg nødt til at prale lidt, da de fik et gennemsnit på 9. Det er rigtig flot. Censor syntes, at det var nogle imødekommende, venlig og dygtige elever han mødte her og det er faktisk et meget godt varetegn for den dannelse, vi ønsker for vores elever.

Mens 9. klasse øver sig på prøver, øver andre elever sig på fodbold og i at klatre i træ med mer. Vi har i den forbindelse med træerne, talt om sikkerhed på personalemødet. Her har vi besluttet, at for at passe på eleverne og på skolen, så må man klatre op til 3 meter. Det er den samme højde som den 2. gren på skolens store piletræ. Så kan alle nogenlunde vurdere det.

Natur er vigtigt på Kassebølle og derfor er Rasmus Åby og jeg super glade for at kunne meddele, at vi har fået en bevillig fra Friluftsrådet på 37.000 som tilskud til etablering af en kunstig sø med henblik på at skabe en biotop, som skal indgå i naturfaglig undervisning. Søen er også tilgængelig som rum for læring og oplevelser for andre skoler, børnehaver og spejdere. Det glæder vi os til at komme i gang med til næste skoleår. Det skal fungere som et eksternt læringsrum. Det bliver spændende at kunne undersøge, observere og samle viden fra vores egen sø biotop.

Så er der gang i fællesspisningerne. 8. klasse mødes i aften, indskolingen lige om det og 5. – 6. klasse på tirsdag. Det er en god måde at være sammen på inden sommerferien pludselig er over os.

Nu rigtig god weekend og pinse til alle.

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg
Skoleleder.

 

Nyhedsbrev torsdag den 30. maj 2019

Onsdag eftermiddag sluttede i går af med et brag af en politisk paneldebat. Folketingskandidaterne var engagerende og flere elever, samt øvrige gæster stillede gode spørgsmål. Vi diskuterede bl.a. klima og den interessante koblingsprocent. Det har jo stor betydning for en friskole som vores, om koblingsprocenten er på 71% eller på 76%. Benyt gerne lejligheden til at få drøftet lidt politik og samfundsemner over middagsbordet med de kære unge. Efter debatten blev der lavet en lille intern afstemning blandt eleverne. Super godt arrangement af Nynne og Peter.

I mandags savnede vi 7. klasse, da de var taget på blå mandag og næste uge tager de afsted hele ugen til Færøerne. Det er meget unikt, at vi som skole har mulighed for at sende vores elever ud i verden i det omfang, vi har gjort i år. Eleverne får en helt anden slags læring og dannelse af selv at tage af sted og opleve, tage ansvar og møde nye kulturer.

Denne uge har morgensang handlet om Nordplus elevernes oplevelser med gæster fra Litauen og Letland og som Sabine sagde, ”Jeg har ved at møde de andre, lært meget om mit eget land”. Hele næste uge er det 5. – 6. klasse, der står for morgensang. Vi glæder os og husk forældre, I er altid velkomne i skolen.

På fredag er der Rudkøbing by Night og der udstiller Kassebølle et par steder i byen. Diana har med elever i emneugen lavet parafraser over vores logo med inspiration fra designer og kunstner Ruth Crone Foster.
AnneDorthe udstiller med sine elever forskellige design værker af pap.

Så skriver jeg igen igen om vores volentørs. Hvis man gerne vil tilbyde sig som værtsfamilie, men synes det er svært, at få det økonomiske til at hænge sammen, så er der mulighed at få et tilskud. Kontakt mig for mere info.

Så har vi i ledelsen i går modtaget en opsigelse fra Klaus. Vi har haft en god snak med ham og han synes, at det nu virker som et godt tidspunkt at sige tak for denne gang og søge nye udfordringer. Så Klaus vil fra sommerferien igen ‘bare’ være far til en dreng i 6. klasse på Kassebølle Friskole, som han selv formulerer det. Vi har nydt Klaus` klaverspil, engagement og gode input. Vi ønsker ham al muligt held og lykke fremover.

De næste par uger ser lidt anderledes ud, da vi har fri onsdag den 5. juni og selvfølgelig pinsemandag. Uge 25 og 26 skal 5. – 8. klasse i gang med deres teateruger.

Her er der en vigtig OBS DATO: SOMMERFESTEN ER ONSDAG DEN 26. JUNI, det står forkert i vores Eventkalender.

Nyd denne lille miniferie og vi ses mandag.

På vegne af skolen
Skoleleder Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev lørdag den 25. maj 

Sikke en dejlig uge.
Man er sammen på en anden måde og lærer anderledes – Der Ude i naturen.

Vi har cyklet, skabt nye rum i naturen, flettet pil, plantet blomster, fundet spændende materiale til kunstværker, været på jagt efter motiver, generelt hentet inspiration og spist bæredygtige fødevarer direkte fra naturen.

Nogle har været på Langelands Museum og set udstillingen om ”Mennesket i landskabet”. De deltager nu i foto-konkurrencen. Blomsterhaven var torsdag i Naturama og de fine parafraser over vores logo skal udstilles til Rudkøbing by night. (Se evt. fotos på Facebook)

Vi har arbejdet med forskellige faglige læringsfokus på værkstederne, men også med hvordan vi samarbejder og formidler. Derfor har der også været fælles fremlægger onsdag og fredag. Der er udstillet spændende ting i morgensangssalen og området omkring Gryden og Fritteren er et syn værd. Kig forbi.

Onsdag havde vi besøg af Steen Møller. Han var imponeret over elevernes optagethed og spørgsmål. Så tag måske lige en snak derhjemme om husbyggeri, gæld, bæredygtighed og spildevand, der genbruges i drivhuset.

Der var også foredrag og debat om aftenen med Steen Møller. Hvis vi er friske og modige, så kan der på Langeland jo også laves en ny GROBUND, som på Djursland.
Steen hjælper gerne os gerne igang.

Tak for en super god uge til alle.

I dag lørdag låner spejderne fra Tullebølle vores matrikel til arrangementet ”Sov Ude”. De skal vist både sove i træer og telte. Sov godt til jer, når den tid kommer.

Søndag vågner de op til vigør, da St. Legedag overtager skolen fra kl 11.00 – 15.00 jf. mit brev fra i går. Det er super godt, at skolen bliver brugt til alle disse aktiviteter for vores ungerne.
Husk – der er gratis entrè til St. Legedag.

Næste uge er en kort uge.
Men onsdag den 29. maj afholder Kassebølle et åbent arrangement klokken 13.00 til 14.30.
Udskolingen har arbejdet med de forskellige partier og valget med Nynne og Peter.

Det er et førstegangs vælger møde med elever fra de langelandske skoler, men som er åbent for alle som er interesseret. Vi har forsøgt at invitere de forholdsvis yngre og lokale politikere til debatmødet. Det bliver i morgensangssalen på Kassebølle Friskole.

David Bernicken fra Fyns Amtsavis er ordstyrer.

Rigtig god weekend

På vegne af skolen
Skoleleder Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev torsdag den 16. maj 2019 

Banankage, muffins, chokoladekage, bagerens kage, pølsehorn, pizza, is, slush ice og popcorn mm. Hold nu op – et overflødighedshorn af lækkerier. Man kom næsten til at glemme, at dagen egentlig var et fodboldsstævne. Tusind tak til alle jer søde og engagerede forældre, der har hjulpet med dette madmekka. Mange glade og tilfredse børn fra hele Langeland, har de i dag flittigt besøgt diverse Kassebølle boder.

Vores 3. – 4. klasse har også været til fodboldsstævne. Det gik godt, de kæmpede bravt og holdt sammen, samtidig med at de også var søde ved hinanden og de andre. En stolt idrætslærer Rasmus Aaby roste dem til morgensang.

Næste uge står i naturens tegn og hedder såmen ”Ud i naturen”.

Vi skal samle materiale, viden, dokumentation, bearbejde naturen og meget andet.

Der er en del værksteder, som eleverne allerede har meldt sig ind på.
Sonny kører et værksted ved Fritteren, der hedder Blomsterhaven. Han kunne godt bruge nogle krukker, så hvis der står et par gamle krukker hjemme hos jer og I kan undvære dem. Så tag dem med på mandag.

Derudover byder ugen på: Hassel- og Pilehytter, Kunstværksted – Naturens skattekammer. Foto-workshop på Langelands Museum med emnet ”Mennesket i landskabet” og spray male træ-motiver på store plader, der skal udstilles til Rudkøbing by night.

Anders`værksted handler om bæredygtige fødevarer. Her skal der bl.a. cykles ud i naturen og findes fødevarer. Flg. Elever skal have cykler med mandag.
5.- 6. Kl. Jonathan S, Jonathan G, Marius, Chus.
7. Kl. Josefine, Oliver, Nicolai, Ronni.
8. Kl. Anders, Amalie, Aida
9. Kl. Maja, Emilie, Almira, Tilde, Rikke.

Onsdag den 22. maj bliver der en ARBEJDSUDSTILLING i morgensangssalen, hvor der også er fællesspisning med økologisk mad fra Øland. 95 kr. pr voksen og 50 kr pr barn under 12. Menu: 1 varm ret, 3 salater + brød. Betaling via mobile pay: 40190018.
Betal inden arrangementet, så er man sikret mad. Vigtigt – Skriv Kassebølle og antal pr.

22.maj kl 19.00 er der foredrag med Steen Møller. Det bliver et spændende og forhåbentlig også lidt provokerende oplæg med efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat.
Kom endelig – gratis for børn/unge og 50 kr. pr voksen. Tag naboen under armen og lad os gøre noget ved hverdagen, vanerne sammen med vennerne 🙂

Fredag eftermiddag slutter vi emneugen af fælles med fremlæggelser og fællessang i salen.

Næste uge får vores valghold besøg fra Letland og Litauen. De har lavet et super spændende aktivitetsprogram til hele ugen og vores elever skal være værtsfamilier for de besøgende. De kommer forbi skolen torsdag. Det bliver en spændende uge for Nordplusholdet.

På mandag modtager Fritteren Marcel på 30 år, han skal være i praktik i minimum 13 uger. Han er glad for at skate, spille fodbold og meget andet. Det bliver hyggeligt. Tag godt imod ham.

Det er også rigtig dejligt med vores volentørs Diana og Hatice. Diana er her indtil sommerferien og Hatice indtil februar 2020. Hatice er nu flyttet ind hos Lollesgård og Diana flytter snart ind på Nørhavegård. Til august 2019 modtager vi en ny tysk pige på 19 år Anne.

Hun skal have et sted at bo de første 3 mdr. Det er en stor gevinst for skolen at have disse ekstra hænder, men ordningen er fuldstændig afhængig af, om vi har værstfamilier nok på skolen. Hvis der ikke er nogen, der byder ind. Ja – så må vi stoppe ordningen, hvilket vi ikke håber. Så overveje igen – igen, om det ikke kan være noget for jer. Det er blot 3 mdr..
Ring, hvis I overvejer det eller bare vil vide mere.

Så er valget over os og på Kassebølle deltager vi selvfølgelig også i demokratiet. Det er vigtigt, at vores elever får indsigt i, hvad der foregår og hvordan. Derfor har Peter og Nynne arrangeret politisk paneldebat på Kassebølle onsdag eftermiddag den 29. maj. Vi har fået 6 folketingskandidater til at stille op. Det begynder kl 13.00 – 14.30. Alle er velkomne.

Vi har på personalemødet talt om fravær. Vi forventer, at I forældre kontakter os, hvis jeres barn er syg eller har anden fravær. Vi vil nemlig rigtig gerne kunne følge med i barnets ve og vel. Hvis vi ikke hører noget, kontakter vi jer, hvis det sker gentagende gange.

I begyndelsen af juni kommer Rasmus Drabe langsomt tilbage i sit skema, det vil ske gradvist efter aftale med lægen. Vi glæder os til at få ham tilbage. Nynne er fast vikar for Rasmus, indtil han er helt tilbage.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig og det er refereret på hjemmesiden. Det er Gustav, der er blevet formand. Han har skrevet lidt om sig selv m.m., som jeg vedhæfter sidst i nyhedsbrevet.

I morgen Store Bededag og Stor konfirmationsdag. Vi ønsker alle de fine konfirmanter og deres familier tillykke med den store dag og selvfølgelig også til de elever, der allerede er blevet konfirmeret og vil blive det + dem der vælger at holde en fest. Så fik vi vist alle med og for nu rigtig gode mini-ferie til alle

På vegne af skolen
Skoleleder Bitten Guldbjerg

Vedhæftet Brev fra Bestyrelsesformanden.

Kære forældre på Kassebølle Friskole

Som ny formand for skolen, vil jeg gerne fortælle lidt om mig selv og mit tilhørsforhold til skolen.

Jeg hedder Gustav, er 34 år og er far til Emil i 1. klasse. Jeg lever sammen med Mette, som er sygeplejerske og til daglig arbejder i socialpsykiatrien i Svendborg Kommune. Sammen har vi også Maja på 4 år.

Jeg er uddannet agrarøkonom og har de sidste 10 år drevet mit fødehjem i Simmerbølle sammen med min far. Vi driver i dag et moderne landbrug med hovedvægt på græs- og havefrø.

Mit tilhørsforhold til Kassebølle:

Jeg har selv gået 8 år på skolen i perioden 1991-1999. Både min mor- og fars familie har gået på skolen, og min mor har været ansat som lærer på skolen i mere end 25 år.

Jeg har været med i bestyrelsen i det seneste år og er nu genvalgt for en toårig periode. Jeg synes, at arbejdet i bestyrelsen er spændende, og jeg finder det vigtigt, at vi fremadrettet sikrer os, at der er et skoletilbud som Kassebølle Friskole på øen. Kassebølle Friskole skal være et tilvalg, hvor man som forældre tør tage et ansvar for sit barns skolegang.

Jeg husker selv skolen som rummelig og med plads til det enkelte barns forskelligheder. Dette er for mig en helt afgørende værdi ved skolen. Når man som forældre vælger Kassebølle Friskole er man forpligtiget –forpligtiget til at deltage aktivt i skolens arrangementer og generelt bakke op om skolens værdigrundlag.

Som formand:

Som formand mener jeg, det er vigtigt at være synlig på skolen. Grundet mit erhverv vil der dog være perioder af året, hvor jeg ikke er så deltagende i skolens arrangementer. Man er som forældre altid velkomne til at kontakte mig.

Jeg er rigtig glad og tryg ved de kompetencer, der er repræsenteret i den nuværende bestyrelse. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde bestyrelse og ledelse imellem.

Med ønsket om den bedste fremtid for vores skole

Gustav Rabølle KnudsenSpodsbjergvej 227, Pudseløkke 5900 Rudkøbing
Mobil: 20231264. Mail: gustav_raboelle@hotmail.com

Nyhedsbrev lørdag den 11. maj 2019

Fredag den 10. maj kl 13.30
Kære dagbog: Vi holder vejret og håber på, at netop vejret også holder (lige nu solskin). Så vi får en super fin festival. Lydprøverne er gået godt, eleverne er klar, så nu venter vi bare på publikum. Det er 1. gang Kassebølle festival løber af stablen og det er spændende.
Som en fra indskolingen sagde ” Jeg er altså meget spændt, for jeg skal op på den STORE scene”. Mange har allerede hjulpet og det kan ikke gøres uden de ekstra hænder. Det er fedt og helt nødvendigt, at I forældre støtter op om vores fælles projekter.

Så nu er der kun tilbage, at glæde sig til det hele går i gang…

Musikskolen fortsætter lidt mandag, hvor de spiller videre med elever fra kl 17.00 – 18.00. De indslag der egner sig bedre til en lidt mindre scene i morgensangssalen. Så vel mødt også der.

I løbet af ugen har 9. klasse siddet til afgangsprøver og de har virkelig koncentreret sig, også selv om 7. og 8. klasse havde tid til vandkamp og andet sjov lige uden for vinduerne.

I løbet af ugen har der været holdt en del møder. Vi har haft børnehaveudvalgsmøde med vores byggerådgiver Kaj Munk, hvor vi er i gang med at indhente bygge tilbud m.m. og tjekke priser for at se, hvordan et evt. Kassebølle Børnehus kan løbe rundt økonomisk. Næste uge kommer Ole Carl fra Friskoleforeningen, hvor vi kigger nærmere på bl.a. budget. Det er i sidste ende en bestyrelsesbeslutning og udvalget er godt i gang med at skabe sig et overblik. Mere info følger løbende.

Så er vi gang med planlægning af emneugen ”Ud i naturen” midt i maj uge 21. Hvor vi skal hente viden, inspiration, materiale, dokumentation og meget mere fra naturen. Vi er i gang med flere værkstedsprojekter, hvor eleverne skal vælge sig ind i løbet af næste uge.
Onsdag den 22. maj i emneugen får vi besøg af Steen Møller, der er økobygger og initiativtager til både Friland og Grobund på Djursland. Han er super inspirerende og rammer både vores elever og os voksne. Han taler med udskolingen om dagen og har foredrag kl 19.00 om aftenen i morgensangssalen, hvor vores elever også udstiller deres projekter fra de forskellige værksteder. Så sæt kryds i kalenderen onsdag den 22. maj.

Vi har talt med Øland, der leverer økologisk mad og de står for fællesspisningen 22. maj onsdag. Pris er kr. 95,00 for voksne og kr. 50,00 for børn under 12 år. Maden består af: 1 varm ret med tilbehør, 3 x salater og brød. Næste uge kommer der nærmere info om betalingsmåden.

Så har vi sammen med kunstner Nynne Riis, som også i øjeblikket er vikar for Rasmus Drabe og tidligere elev fra Kassebølle, sendt en ansøgning afsted til Statens Kunstfond. Titlen er “CO CREATORS”, hvor vi ønsker, at eleverne skal være MEDSKABERE af den viden de tilegner sig i projektet, og at de bliver MEDSKABERE af løsninger på de problemer, vi kommer til at arbejde med, som tager udgangspunkt i FN`verdensmål. Vi har i denne uge fået svar og TÆNK – vi har fået over 15.000 kr. til projektet, som bliver afviklet i emneugen i september næste skoleår. Vi glæder os allerede.

Rasmus Drabet sygemelding er indtil 1. juni, hvor han så gradvis begynder igen.

Sidst, men ikke mindst har et par forældre spurgt til, hvor lang sommerferien er. Vi begynder efter sommerferien igen torsdag den 8. august 2019.

Lørdag den 11. maj kl 12.00
Kære dagbog.
Sikke en fest vi har haft nu i nat. Hvor har det været en fantastisk festival – lidt køligt til tider, men humør var varmt og vi har flere at takke. Men for nu går vi til weekenden med en træt, glad og rigtig god festival fornemmelse i maven – at det her bare er begyndelsen.
Citat fra festival gæst Lene ” Festival – det er da noget, vi selv laver” og det gjorde vi!
Vi udvikler mere på konceptet og I forældre skal også bare give den gas. Lad os da lave en fest sammen, hvor alle deltager, hygger sig, danser, snakker og så beder vi bare om bedre vejr til næste år.

Tak for nu og på skolen vegne rigtig god lørdag og søndag

Skoleleder Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 3. maj 2019 

Kom maj du søde milde og så kom blæsten med den kolde vind pludselig ind over land, men jeg nåede da lige at fange et par øjeblikke i solen mandag, da jeg var dagens lærer. Jeg siger bare:

Seje og søde drenge med pinde

Piger med spændende mad i spande, der spørger om man vil smage.


Sjove piger, der sælger særlige kager i butikken og du må gerne være med – selvfølgelig.


Bold der bliver kastet af børn under piletræet, som det er blevet gjort i over 140 år.

Og drenge der bare elsker at grave. Grave i sand og bare blive ved og ved, til man glemmer alt andet end sand.

Det er sommer, venner og gode stunder.

Onsdag kom Valle forbi, tidligere Kassebølle lærer, han fortalte om Sæbekasse Grand Prix i Rudkøbing by 1. juni. Alle kan deltage og det gør vi selvfølgelig fra Kassebølle. Vi synes faktisk, det er så godt et initiativ, at vi gerne vil udlove en præmie til den klasse, der kommer tættest på at vinde eller vinder løbet. Man vinder is til hele ens klasse. Så kom bare i gang. Jeanne og jeg deltager også på sidelinjen og bakker alle vores deltagere op. Brug fantasien, fornuften og fællesskabet – så kører det.

Torsdag var 5. – 6. klasse en smut i SG-hallen, hvor der blev sprunget, hoppet og hygget. Morgensang i denne uge har været en blanding af fortællinger fra 9. klasses tur til Wien, Påskeharen på eventyr med Valdemar fra 1. kl og Johans forrygende robothistorie. Det er dejligt, når eleverne har noget på hjerte.
Vi øver også sange til festivallen, som nærmer sig. Husk tilmelding og at pengene går til festivalpuljen. Hvis man blot ønsker at se Kassebølle koret om eftermiddagen, koster det en flad 50 kr. Kom gerne og støt op om det nye initiativ. Vi glæder os og krydser fingre for godt vejret.

Så har Mathilde fra England været på besøg i 14 dage i 7. klasse. Det var hun glad for og det var vi også, så fra mandag er Mathilde Kassebølle elev og vi glæder os til at tage imod hele Mathildes familie. Familien har valgt at flytte til Langeland, så vi ønsker, at alle vil tage godt imod dem, så de falder til her på vores lange og naturskønne ø.

Næste uge begynder 9. klasses skriftlige prøver, så der skal være ro omkring deres klasselokale, så de kan koncentrere sig. De er spændte på det og vi ønsker dem al held & lykke med det.

Fredag den 10. maj – næste uge er der festival temadag, alle elever deltager på forskellige måde i arrangementet og festival-valgfaget har arbejdet på det siden jul. Flere forældre er i gang og blevet tovholdere. Vi kan altid bruge endnu et par stykker, så henvend jer genre til Jette, hvis man ønsker at bidrage med småt eller stort. Al hjælp er velkommen og løfte i folk er bare sjovere både før og efter. https://www.facebook.com/218269551894929/photos/gm.2782151431825939/1008104662911410/?type=3

Vær desuden opmærksom på, at der i vores emneuge i maj ”Ud i naturen” om onsdagen den 22. maj kommer et spændende foredrag med Steen Møller. Steen Møller gør op med den måde, vi lever og arbejder på. Det giver ingen mening, at vi ikke har tid til os selv og tid til vores børn samtidig med, at vores forbrug truer klodens ressourcer og klima. Hvordan bidrager vi til naturen, får et bedre klima og samvær – samtidig.

Han taler med 5 – 9. klasse om dagen og fortsætter med os voksne om aftenen. Så kom op af sofaen, ud af døren og lad os mødes, blive inspireret og provokeret til at skabe en bedre verden. Her og nu og fremadrette til vores børn og børnebørn.
Steen Møller har løsninger på, hvordan vi kan udvikle og leve bæredygtig og samtidig have tid til at leve, mens vi her her.
Entrè 50 kr. Børn og unge gratis. Arrangementet er åbent for ALLE. Så spred gerne budskabet. Øland fra Svendborg, som udelukkende laver økologisk mad, står for fællesspisning inden foredraget. Mere info om mad og betaling næste fredag.

På vegne af skolen rigtig god weekend til alle
Skoleleder Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 26. april 2019

Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste.
Det volder lidt rabalder,
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil!

Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter,
i den bli’r somren til!

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, 1870 og Melodi: L. M. Lindeman, 1877

I dag har solen skinnet, vejret har været varmt og sidste time sluttede med lyn og torden. Det er da april – omskiftelig med saft og kraft.

I denne uge har udskolingen været til foredrag med Mads Marius. Han er tidligere gamer, nu Youtuber og har sin egen blog på Facebook. Emnet var selvværd, at turde åbne op og være stolt af sig selv uanset. Netop dette emne er et fortløbende fokus, som vi voksne både på skolen og hjemme skal tage alvorligt og bruge tid på.

9.klasse er så småt ved at gøre sig klar til de kommende afgangsprøver. De har haft engelsk overnatning hos Diana fra onsdag til torsdag og på mandag, vil vi offentliggøre, hvad de skal op i af udtræksfag. Det bliver spændende.

Så er vores clevertouch – skærme blevet sat op. Clevertouchskærmene er kåret som den bedste interaktive touchskærm. I kategorien ”Interactive Display Product of the Year” vandt Clevertouch for andet år i træk med deres interaktive touchskærme. Dem har vi nu 5 af på Kassebølle og det er spændende at få gang i dem i undervisningen.
Kom endelig forbi og prøv dem.

Så har Volentør Diana været i sving med det tyske. Hun har i 7. klasse været med til at tilberede Kartoffelsalat, koge Weißwurst, brase Nürnberger Würstchen og bage Streuselkuchen. De har smagt, spist og talt tysk mad sammen. Sehr gemütlich!

Og verden venter mere fra Kassebølle. Vi har nemlig den kæmpe fornøjelse og glæde at fortælle, at Jeanne og Peter igen har skaffet et Nordplus projekt til Kassebølle. Det bliver den kommende 6. -7. klasse, der skal ud i verden. Projektet hedder ”Crossing borders with tales” og er et samarbejde med Letland og Færøerne. Mere info følger til klassen.

Den nye bestyrelse er nu blevet konstitueret og resulteret er følgende:

Sekretær: Kristian
Næstformand: Trine
Formand: Gustav
Kasser: Lone
Suppleant for Rikke: Jan
Ordstyrer: Helga
Suppleant: Pil

Næste uge har Støtteforeningen så ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 2. maj. kl 19.00. Det er super vigtigt for Kassebølle Friskole, at vi har en støtteforening. Dens formål er at skaffe midler til skolen via fonde mm og Støtteforeningen arbejder desuden med, at gøre Kassebølle mere synlig i nærmiljøet mm. Så bestyrelsens arbejde kan være meget forskelligt. Kom hid.

Næste uge får indskolingen nyt køleskab på gangen skaffet af Ayas forældre. Tak.

Så har vi haft et tilfælde af fnat, så alle forældre skal holde øje med knopper og kløe. Få det tjekket, hvis der er mistanke.

Næste uge begynder vi også at øve op til vores Kassebølle Festival den 10. maj. Se nærmere program på hjemmesiden. Husk at meld jer til.

Ellers ønskes alle familier en god weekend
På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg.

Nyhedsbrev fredag den 12. april 2019.

”Den lige linje er vejen til verdens undergang” citat af Hundertwasser fra Wien.

Måske skal man nogle gange huske det – at livet ikke skal følge en lige vej, men vigtigt at den svinger, drejer og måske tager en rundkørsel. At det er vigtigt og uundgåeligt, at livet tager disse omveje, genveje eller at man simpelthen kører forkert og så må tilbage igen. Det er vel den måde, vi lærer at navigere her i livet og opdage nye ting, vi ikke troede, vi ville opleve.

9.klasse lærte i hvert fald i denne uge, at finde rundt i Wien. Vi har set Hundertwasser kunsthus, cyklet over Donau, vandret byens gader tynde og kigget på kunst, arkitektur, naturhistoriske ting og shoppet lidt selvfølgelig.
Det har været en sand fornøjelse at være ud at rejse. At rejse er at leve.

At opleve hvordan virkeligheden er altings prøve. Venskaberne, viden og det vidunderlige i, at det lykkedes og lige om lidt, er det forbi og verden venter for 9. klasserne.

Hverdagen på Kassebølle er også i gang og sidste lørdag – SKOLELØRDAG, var der super meget aktivitet alle steder på skolen. Forældre og elever var i fuld vigør og der blev ordnet vinduer, vægbeklædning, varmepumper, tavler, tovværk, tagrender, bålhytte, baderum, branddøre, oliefyr, kaffe, kage og malet igen og igen alle steder.

Det er en fantastisk dag, hvor ungerne oplever, at vi alle passer på Kassebølle og hjælper hinanden. Her på billedet 4 piger på toilettet, der males på fuld kraft.
Tak for en god for Kassebølle.

Efter påske er der mulighed for flere nye ting på skolen. Pia Toftemand tilbyder yoga for både de ældste elever og for voksne i gymnastiksalen. Der er Mindfuld Motion med Camilla i morgensangsalen, man kan melde sig til og der er Samtalegruppen for elever fra 4. – 6. klasse, der begynder, hvis der er 5 – 6 elever der tilmelder sig. Gruppen fungerede fint i efteråret og det er Frivilligcenteret, der arrangerer det. Det er gratis.

Vi vil også så småt efter påske begynde at varme op til Kassebølle Festival fredag den 10. maj. Hvor alle er mere end velkomne. Alle kassebøllebørnene synger og der er lagt et spændende musisk program for dagen og døgnet. Festivalen er også åbent for folk ”udefra” 🙂

Det var kort for nu, da jeg ikke har været på skolen denne uge.

Jeg vil på skolens vegne ønske alle en rigtig dejlig påskeferie. Der vil minde os om, at vinteren er ved at trække sig, for at solen og varmen kan komme frem.

Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 5. april. 2019

Foråret er på vej på alle måder. De små grønærter (førskole-eleverne) er spiret frem på skolen og det er skønt at se, hvordan de store tager sig af de små og alle vokser med opgaven.

Det skete også onsdag, da hele skolen kastede sig over naturvidenskaben. Elever fra 8. og 9. klasse organiserede forskellige arbejdsstationer, hvor de skulle foreholde sig til læringsmål, samarbejde, tidsplaner og evalueringer mm.  Følgende emner var i spil:  Kryb og kravl, Skrald, Europas geografi, Sten, Planter, Vingummi, Taffy og Udeliv. Den sidst gruppe overnattede i shelter ved stranden, så de var klar fra morgenstunden til at tage imod de andre elever – seje typer, de der fra udskolingen. Det var virkelig en god, lærerig og velforberedt temadag.

Torsdag morgen begyndte for fuld musik, da musikskolen stiller op til dans i morgensangsalen. Det var både rørende og livsbekræftende at se, vores elever give den gas på scenen. Der blev spillet på fløjte, trommer, elektrisk guitar, xylofon, bas, klaver mm og fra klassisk musik, over Queen, egne kompositioner og en glad forårssang. Der var god stemning og stor opbakning og applaus fra salen. Husk at melde jeres børn ind i musikskolen. Musik er bare godt for sjæl og krop.

I dag kom boden så i gang og der var kø hele vejen igennem morgensangssalen, mens der i kulissen i køkkenet, her den 1. gang,  var lidt panik. De klarede det nu flot. Skole for livet er mange ting.

9.kl kan nyde godt af alle de penge, de har sparet sammen. Vi glæder os til Wien med afgang på søndag. Den står på bl.a. på Hundertwasser, Den Spanske Rideskole, by rundfart på cykel og flere spændende oplevelser. Tak til Kira og hendes rejsebureau, der har arrangeret det hele, fordi de gerne vil hjælpe os på Kassebølle. SETT WORLDWIDE FZE

Så vil jeg minde om, at vi glæder os vildt til at prøve vores første Kassebølle Festival. Optrædende bliver nuværende elever, lærerband, tidligere elever, professionelle bands og mange andre spændende ting i løbet af dagen. Se under nyheder på hjemmesiden, der står yderligere info. Sæt kryds i kalenderen fredag den 10. maj. Der er mulighed for overnatning på “festivalpladsen” 🙂

Så skal I lige tjekke jeres børn for børneorm, vi har et enkelt tilfælde på skolen. Hvis der er flere skal I orientere os, så vi kan holde styr på omfanget. Tak

Sidst, men ikke mindst ses vi jo i morgen til skolelørdag. Det bliver en effektiv, hyggelig og vigtig dag for vores gamle friskole, små /store unger og skolefællesskab. Det gør en forskel, at du kommer – både for skolen og for fællesskabet. Vi SKAL gøre det her sammen og vores børn skal opleve, at når man bære i folk, så kan man meget mere. Vores børn skal opleve, at vi vil hinanden og skolen.

Vi ses til morgensang. Husk arbejdstøjet, smilet og noget værktøj.

På vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev lørdag den 30. marts 2019

En meget vellykket forårsfredag er overstået. Kassebølle blev indtaget af spejderne på hele matriklen. Der blev lavet bålmad, førstehjælp, shelters og meget andet i en ånd af ”Fælles er vi bedst”. – For sådan er det jo.

Hele personalet tog også i fælles folk ud på visit på 5 friskoler og vi blev taget virkelig godt imod alle stedet. Det var en fornøjelse at være gæst og komme på opdagelse, spørge ind og blive inspireret. Nye tiltag, små som store, har vi nu med i rygsækken. Bl.a. havde 4 ud af de 5 friskoler egne børnehave.

I den forgange uge har der generelt været meget aktivitet på Kassebølle. Vi har besøg af 2 super søde og dygtige lærerskole-praktikanter Sille og Trine. De skal være her indtil påskeferien og de tager virkelig fat. Det er også rigtig godt for os, at Nynne Riis, tidligere elev fra Kassebølle, er trådt til, da Rasmus Drabe fortsat er sygemeldt. Rasmus er sygemeldt af personlige årsager, som tidligere beskrevet og samtidig begynder Junior Drabe på mandag 1. april i førskole. Derfor vil Rasmus være at finde på skolen i forbindelse med aflevering med mere, men han er altså ikke tilbage på arbejde, men blot på skolen som forælder.

Onsdag den 27. marts var TV2/Fyn forbi, da der var bredbåndsmøde på Kassebølle for lokalområdet. Det er godt, at skolen kan bruges som samlingssted for området og være et godt aktiv for Langland generelt. Det var også godt for 8. klasse, der fik solgt kaffe og kage. De er rigtig kommet i gang med at tjene penge til deres klassekasse, for i 9. skal de ud at se verden. Fredag næste uge begynder boden igen.

Onsdag var også Stor affaldsindsamlingsdag. Her tog 7. klasse teten sammen med Fritterbørnene og andre, der gerne ville hjælpe. De gik på affaldsjagt og de fandt desværre virkelig meget affald. Vi vil gerne passe bedre på naturen og så gør det ikke noget, at det også er lidt sjovt og hyggeligt. I maj har vi en emneuge “Ud i naturen”, der sætter vi fuld spot på naturen og bæredygtigt. Vores børn er klar –

Torsdag eftermiddag var hele personalet også på jagt efter affald, det var så på skolens loft. Her fandt vi også meget og mange spændende ting.

Så nu er vi helt klar til, at alle familier på Kassebølle kommer på lørdag – SKOLELØRDAG 6. APRIL. Så vi kan hjælpe hinanden med at give Kassebølle et fysisk energiboost: Male, lue, pudse, ordne, sætte nye vinduer i, grine, snakke, spise og meget andet. Skriv til mig på skoleleder@kassefri.dk ellers kontakter jeg dig. Så vi har et godt overblik over dagens gøremål.

Så er der bare at glæde sig til 1. april, hvor de søde grønærter har første skoledag. Vi hejser flaget, synger, fortæller historier, bage kage og så tager vi alle godt imod, de nye små. Vi glæder os til at dele vores skole med jer.

Rigtig god weekend til alle

På vegne af Kassebølle
Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 22. marts

 Ude godt, men hjemme bedst.

Vi glæder os til at se Nordplus-holdet tilbage igen på Kassebølle, selvom det godt nok ser ud til, at de hygger sig ret meget.

 

Torsdag var der også en lille folk af sted til ordblindekursus i Odense. Det bliver fulgt op af et træningsbånd om torsdagen, så de kan blive super seje til at bruge deres IT-rygsæk.

Torsdag kom Andrea fra 6. klasse også til skade i salen, da hun faldt ned fra en rib og slog nakken. Vi valgte for en sikkerheds skyld, at tilkalde en ambulance, så hun kunne blive tjekket og få den bedste behandling. Andrea ringede selv tilbage fra hospitalet og fortalte, at det heldigvis ”kun” var en hjernerystelse. Klassen blev orienteret samme dag. Flere elever fra andre klasser så også ambulancen og blevet bekymret. Så alle blev informeret her til morgen og nu ved I også besked.

Næste uge fredag den 29. marts er det pædagogisk dag. Så drager hele personalet på opdagelse i det sydfynske friskolelandskab og vi besøger Rudme, Gislev, Ryslinge, Trunderup og Refsvindige friskole og ender på Ollerup gymnastik højskole, hvor vi skal mødes og udveksle.
Imens kan alle Kassebølle eleverne glæde sig til en spændende dag i spejdernes tegn. Dagen bliver planlagt af Tullebølle spejderne, det er bl.a. Klara og Josefines far og mor. Enkelte andre forældre har budt ind til at hjælpe, men vi har brug for et par hænder mere, så meld tilbage til klasselæreren. Hver klasse skal medbringe mel, gær, pølser, ketchup mm. Jeg ved, at der skal laves bål, første hjælp og andet super hyggeligt. Trine, Cornelius mor, er i Fritteren, så Sonny og Mille også kan tage på pædagogisk inspirationstur.

Frivilligcenteret har besluttet at oprette en samtalegruppe på Kassebølle igen. Det bliver for elever fra 3. klasse og op. Gruppen hedder ”Gode Kammerater” og er et forløb af 8 mødegange.  Formålet er, at tale om det, der kan være svært. Det kan fx være at føle sig akavet eller have svært ved at fortælle, når man er ked af noget. Samtalerne igangsættes og styres af to frivillige. Det begynder 2. april.
Det er 2 meget erfarne pædagoger, der guider samtalerne. Det er Rosa Kunkel og hun er uddannet pædagog og har igennem en årrække beskæftiget sig med børn og unge. Så er det Lisbeth Rasmussen også uddannet pædagog med 42 års erfaring i at arbejde med børn og unge. Kontakt mig eller frivilligcenteret for at tilmelde jer. Vi har brochure på skolen og på hjemmesiden, hvor man kan få mere info.

Så er fredagsboden på vej tilbage. Det bliver 8. klasse og de står klar med mad fra 5. april.

6.april er det SKOLELØRDAG og vi er allerede i gang. Designvalgholdet har mange ideer til ny udsmykning og forskønnelse af vores dejlige skole.

Det er helt afgørende for os som friskole, at alle møder op. Derfor er der selvfølgelig også mødepligt og hvis man er forhindret, skal man melde det tilbage til klasselæreren. Der bliver sendt mail rundt til alle med diverse arbejdsopgaver og dagens program på tirsdag.

Husk, at der er skolefri om mandagen den 8. april. Fritteren har åben, melde tilbage til Sonny og Mille, hvem der kommer.

Nu synes jeg, at vi kan gå på en velfortjent weekend og håbe på et par forårsdage.

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 15. marts 2019

 Vejen er lavet af rågummisåler
Ta’ dine sko af for asfalten tåler
Kun dine bare tæer
Kys dine skarabæer
Lyt til speedometeret der stråler
At vi er inviteret til lamabal
Så Itsi Bitsi ta’ med mig til Nepal

                                                                                                             Eik Skaløe/Stig Møller 1967

Og i går blev vi inviteret med til 1960`erne for fuld udblæsning og høj guitarføring. Der var virkelig lamabal i salen og bare tæer – sikke en stemning. Spændende og ærlige fortællinger fra en anden tid. Der blev solgt 90 billetter og støtteforeningen fik godt 500 kr. i kassen til andre gode formål. Tak for en utrolig hyggelig musisk tidsrejse og god opbakning.

Der var også god opbakning til de forældre, der stillede op til vores generalforsamlingen. Vi har fået en del nye medlemmer i bestyrelsen. Det bliver spændende med nye ansigter. Vores tilsynsførerende Karin præsenterende også en detaljeret og interessant beretning om vores skolehverdag. Den kan findes på hjemmesiden, når den har været over ministeriet.

På skolen har der været gang i flere projekter i denne uge. 8. klasse har været i brobygning og dermed besøgt forskellige ungdomsuddannelser i Svendborg.

De smukke unge mennesker – pludselig er de stukket af…
Godt det først er om laaaaang tid, at vi skal sige farvel til dem.

9.klasse har lavet projekt og det har været en fornøjelse, at være til fremlæggelser i dag fra fede funkrytmer, over rødstrømpe- og modstandsbevægelsen, forbi en sekt i USA, til månen og tilbage til kroppen med yogaøvelser.

Sikke en rejse og dejligt med sådan et engagement.

Til morgensang har vi også i denne uge flere gange fået hjælp af 3. – 4. klasse. Tirsdag havde de valgt sange og fortalte lidt om hvorfor. Onsdag klappede de sambarytmer til en ny reggae/samba fælles sang, der skulle læres og i dag sang de på tyrkisk sammen med Hatice og Peter.

Onsdag fortalte 3. – 4. klasse også om deres udveksling med en skole i Ghana. Der blev vist billeder og små videoer på engelsk, som vores elever har lavet og sendt syd over. Det er lærerigt med udveksling.

Så har Rasmus Drabe måtte melde sig syg og det er bl.a. følger af at have mistet sin far for nylig, der har indhentet ham. Bastian dækker hans skema.

En sidste lige ting inden weekenden er en reminder om, at tjekke lus. Der er blevet konstateret lus i 7. klasse og de små kryb har det jo med at holde en fest og brede sig – altså lusene. Så lav lige en tjekker her i weekenden.

Så er der bare at ønske god tur til Nordplus valgholdet næste uge og god weekend til alle.

På skolens vegne
Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 8. marts 2019

Så er det kvindernes internationale kampdag 8. marts og morgensang handlede selvfølgelig i dag også om dette fx ”Hvad er en rødstrømpe?” Svar ”En, der har rødt tøj på og særligt røde strømper” lyder det fra indskolingen. 9. klasse har ellers svaret lige om lidt, da de er gået i gang med deres projektuge og en af grupperne skriver om Rødstrømpebevægelsen, som et underemne til overskriften Bevægelse.

Næste uge drager vores 8. klasse ud i verden eller i hvert fald til Svendborg i brobygning. Det bliver spændende at se nærmere på de forskellige ungdomsuddannelser, der findes der og prøve det af, så de kan blive mere afklaret. I mandags var vi også på udflugt med design valgholdet. Vi tog til Langelands Efterskole, som har en kunstlinje, der beskæftiger sig med designprocesser.

Virkeligheden er jo altings prøve og det er bare bedre, at blive inspireret af virkelige ting, liv, mennesker og fx installationer som her på trappen på Langelands Efterskole. Tak til lærer Lotte (tidligere forældre på Kassebølle), som viste os rundt og fortalte så inspirerende om de mange elevprojekter og værker.

Vi skal ALLE lade os inspirere torsdag den 14. marts af bandet STEPP2. De giver koncert & foredrag lige efter vores generalforsamling. Det bliver super hyggeligt. Maja, Rikke og jeg mødte nemlig trommeslageren Preben Devantier (Den gamle steppeulv) i Radio Diablo i går og han er i den grad et meget levende og nærværende menneske. Han er den ”ægte” vare fra dengang verden var af lave. Bandet er desuden blevet nomineret til GAFFA prisen i kategorien ”Årets nye danske navn” og de er stadig på jagt efter fuger i tiden. 8. klasse står for en bar med øl og vand, valgholdet pynter salen op og flere klasser har arbejdet med Eik Skaløs poesi. Så kom og bak om en eksplosiv og intens liveperformance sammen både store og små.

Billetpris: 85 kr. i forsalg via mobilpay 28350779 – skriv STEPP2 + navn. 70 kr. for forældre på skolen og medlemmer af Støtteforeningen eller Skolekreds. 100 kr. ved salg i døren. Vi glæder os til at se dig. Eventuel overskud går til Kassebølle støtteforening. Nuværende elever gratis.

I vores indskoling havde vi besøg af børnehaverne fra Tåsinge igår og alle hyggede sig gevaldigt i salen og på legepladsen på Kassebølle Friskole. De kommer gerne igen og det er godt med små nye venner.

På tirsdag er der fyraftensmøde med kommende børnehaveklasses elever og nuværende, så hvis I møder nye familier på matriklen mellem kl 16 – 17, byd dem endelig velkommen. Det er meget vigtigt for os at få nye små familier til vores Kassebølle familier.

Tak for denne uge
På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 1. marts. 2019

Boller op, boller ned – boller i min mave og det har vi fået. Fastelavnsboller til den helt store guldkrone til både kattedronninger og konger. – Og konger, prinsesser, spøgelsesbilister, ghettoblaster, superhelte og en ølmand, der tilfældigvis havde 2 gode øl med til et par tørstige arbejdsmænd i køkkenet, ”arbejdsmænd af den rigtige slags”, der lige havde sat 2 nye komfurer til. Det bliver så dejligt. Og dejligt har det været hele dagen med alle de glade, søde børn og voksne, der virkelig har givet den gas med udklædningen.

Dagen har traditionen tro været arrangeret af 7. klasse og den har de virkelig taget til sig. 7. klasse har stået for ALT og sikke de er vokset med opgaven. De har gjort det så flot og dagen har været super arrangeret og blev fint afviklet. Stor tak til dem og godt gået 7. klasse.

Vi vil også sige tak til publikum og alle, der var med i musikteaterforestillingen om Queen. Det var et spændende samarbejde mellem musikskolens band, valgfagsband og teaterholdet. En flot indsats fra alle og en smuk og rørende oplevelse, særlige når man ser, hvordan elever i alle aldre hjælper hinanden og er med på scenen, i kulissen og bandet.

Tak til Tom for oplæg om “Digital dannelse” til formålsdebatmødet.

Der er sket meget i denne uge og en morgen midt i solopgangen ind ad vinduet, sagde en af de små. Nu er det forår!!!

– og det har det virkelig været. Det fantastiske vejr er blevet nydt i fulde drag og der har været meget aktivitet på skolen.
Fællesspisning torsdag i 8. kl. og 9. kl. har overnatning i dag, mens Kassebølle er lejet ud hele weekenden til Tullebølle spejderne.

Det er helt optimalt, når skolen bliver brugt og er et aktivt sted for os og lokalområdet.

Kassebølle bliver også vært for STEPP2-koncert og foredrag torsdage den 14. marts kl. 19.00 – 21.00. Det er et helt nyt initiativ, at åbne skolen som spillested for offentligheden. Arrangementet er gratis for vores elever og primært for vores ældste elever og det er vigtigt at de kommer. Sæt kryds i kalenderen. Alle jer forældre skal da også med, det koster 70 kr.. Det bliver super hyggeligt og pengene går alene til at betale koncerten, der er arrangeret i samarbejde med støtteforeningen. 8. klasse vil stå for baren, så der bliver mulighed for at købe øl og vand.

Kom og bak op. Det er så fedt, når alle er med.

Nu rigtig god weekend til alle familier og nyd det dejlige vejr med jeres skønne unger.

På vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 26. februar 2019 

Så er vores meget søde volentørs Diana og Hatice vel ankommet. De præsenterende sig selv mandag morgen til morgensang og er allerede optage af deres skema og fag. De er også fast i Fritteren. Børnene har taget godt imod dem og der tales allerede tysk og engelsk i timer, pauser, ved hygge og leg i Fritteren – bedre sproglig opmærksomhed og motivation findes ikke.

Jeg håber meget, at alle voksne også vil byde dem velkommen. De er kommet til Danmark for at arbejde frivilligt og hjælpe os på Kassebølle, fordi de gerne vil lære Danmark og vores kultur at kende, samt lære noget om vores måde at lave skole. Vi glæder os til at lære dem bedre at kende. I kan alle møde dem næste uge, da der bliver en del aktiviteter på skolen.

Mandag er der fællesspisning i 8. klasse og Viggo fra Valby kommer på besøg, da han og hans familie overvejer at flytte til Langeland. Tirsdag aften kl. 18.45 skal udskolingen i Langelands Bio til et foredrag, der bliver livestreamet fra Århus Universitet. Det er professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, der vil fortælle om klimaændringer.

Onsdag den 27. sker der mange ting. 3. og 4. klasse skal til høvdingebold med Rasmus Aaby. 0.-2. kl. skal i biografen og se en film, om den første kærlighed. Det bliver hyggeligt og spændende for de søde små hjerter, der banker der. Når de forskellige klasser er kommet tilbage til skolen, er der en velfortjent pause, inden der skal ses musikteater A la Queen kl 15.00 – 15.30 i gymnastiksalen. Fritter kigger med over og et par lærere. Forestillingen vises igen kl. 16.30 – 17.00 for forældre og andre interesserede. Umiddelbart efter forestillingen, er der Formålsdebatmøde og året tema er Digital Dannelse. Mødet slutter senest 18.30.

Ugen sluttes af med et brav af en fastelavnsfredag 1. marts. Denne dag arrangeret af 7. klasse traditionen tro. Så husk udklædning store som små. Det er nu, vi skal bruge vores forestillingsevne og lege, at vi er noget andet hele dagen J

I dag har 3.-4. kl sendt deres første engelsk udvekslingsbreve til en skole i Adaklu i Ghana, hvor vi har en tidligere Kassebølle elev Rune Lund Sørensen, der arbejder som lærer. Det bliver spændende at følge denne udveksling og for børnene at se, hvor forskelligt et liv og en skolegang kan være. Der skal udveksles billeder, små videoer og breve.

I denne uge har vi også fået nye låse overalt på skolen og der er blevet installeret ny alarm på skolen. Så hvis der er forældrene, der har gamle nøgler liggende, ja, så virker de altså ikke mere.

Så glæder jeg mig ellers til endnu et teaterdøgn med nogle meget søde elever, der hygger sig, er kreative og rare at være sammen med. Tak til alle forældre der bidrager med forplejning, uden jer ingen mad og energi JSå håber vi på stor opbakning på onsdag, hvor eleverne er på scenen.

Rigtig god weekend til alle.

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 9. Februar 2019

I denne uge har vi virkelig haft besøg her på Kassebølle og vi øver os på at være gode værter. Tullebølle spejderne var her mandag for 3. gang for at lave teater i morgensangssalen, det har været hyggeligt og sjovt at lave impro-teater.

Vi har også i løbet af ugen rundvist 3 familier (En familie fra Sverige, en fra Valby og en fra Sydlangeland) Det er ret fantastisk at gå rundt og møde alle de søde og nysgerrige Kassebølle børn, der så ivrigt og stolt fortæller om deres skole, deres mening og hvad de tænker. At stoppe op i gymnastiksalen og betragte et virvar af børn i alle aldre, der fuldstændig energisk spiller stikbold på liv og død, samtidig med at alle meget strengt overholder reglerne.

Besøgene i den forgange uge betyder, at Ziggy i 2. klasse kommer på gensidig skoleprøveperiode efter vinterferien den 18. februar. Viggo på 7 år kommer mandag den 25. februar. Det bliver spændende at lære dem at kende.

I løbet af ugen har 8. klasse læst digte op og fortalt om yndlingsforfattere til morgensang. Det er godt, når eleverne øver sig og tør stå frem. Det gjorde 9. klasse også tirsdag i København, da Lea trådte op på scenen og læste sin novelle højt for bla. ligestilingsministeren. Det viste sig, at vi løb af med sejren og vandt Den kreative konkurrencen på 10.000 kr. udbudt af Bryd Tavsheden, Udenrigsministeriet og Det Kriminal præventive råd. Det var så spændende og vi blev meget stolte. Det er glædeligt at vinde, men endnu mere fantastisk, når evner og kreativitet bliver brugt til at ændre verden til et bedre sted fx at skrive om tabuet kærestevold, som var konkurrencens tema. Godt gået Lea.

Uddrag fra vores værdigrundlag 

Det er skolens opgave i samarbejde med forældrene at give børnene muligheder for at udvikle sig til selvstændige mennesker, der får mod på og lyst til at deltage aktivt i de udfordringer, de stilles overfor i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger.

Mette fra Fritteren kan også være stolt, hun har fået sig en smuk og velskabt datter. Vi ønsker hende tillykke og glæder os til at se babyen på nær hold, når hun kigger forbi. Vi glæder os også til, at Conny er tilbage efter vinterferien.

Mandag den 18. februar er det også tid til at byde vores 2 volentørs velkommen. Diana fra Tyskland (hun skal være her 1/2 år) og Hatice fra Tyrkiet (hun skal være her 1 år). De skal være med i alle sprogtimer + andre fag, der ud over skal de hjælpe til i Fritteren. De arbejder fuldtid på skolen uden løn og vi skal alle være med til i vores skolefællesskab, at give dem et godt ophold her i Danmark. Tal med dem og spørg ind til dem, Kassebølle skal være et godt sted at være for alle.

Der er mange ting at glæde sig til.
Nu først & fremmest en velfortjent vinterferie, hvor alle for forhåbentlig kan blive raske.

God ferie til alle.
På vegne af Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 1. Februar 2019

Det er hvidt herude,kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård.
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

St. St. Blicher 1838

 

Bare der dog kunne komme lidt sne, når det nu skal være så koldt herude. Her til morgen talte vi om kyndelmisse (lysmesse), som er 2. februar. Vi markerer, at halvdelen af vinteren nu er gået og i gamle dage afholdtes kjørmes-gilder, sammenskudsgilder med bl.a. pandekager med øl og brændevin. Så vi må bare se at komme i gang og fejre, at lyset endnu engang er ved at vende tilbage og kyndelmisse slår sin knude– vi er halvvejs igennem mørket.

Vi håber også, at vi mindst er halvvejs igennem en ordentlig omgang vinter-influenza. God bedring til alle de snottede små og store snuder og husk at melde sygdom til klasselæreren. Det er kommet os for øre, at der er udbrudt fnat på skolen. Det er dog ikke noget, jeg kender til. Så skulle der være en elev på skolen, der har fået fnat, bedes man henvende sig til mig, da det er smitsomt. Hvis der er fnat på skolen, vil jeg orientere nærmere om det her i mit nyhedsbrev. Så altså ingen fnat i udbrud, men måske en lus eller flere af den slags suser rundt. Håber at alle har tjekket de små poder. Conny er sygemeldt med en diskuprolaps og hun kommer igen, når hun får lov af lægen.

De små i indskolingen fortalte onsdag til morgensang om bananer og læste små tekststykker højt og viste billeder af bananer for hele skolen. Så er man da lidt en sej banan, når man tør det. Vi bød også velkommen til Mille i 1. klasse, hun fik selvfølgelig en sangbog og sangen ”Velkommen til den nye verden”. Hermed også en stor velkommen til Mille og hendes familie.

Sidste fredag var Tom (Valdemars far) forbi 8. og 9. klasse for at fortælle om sociale medier og lidt digital dannelse. Det var spændende og relevant. I næste uge vil vi evaluere vores skærmbrug på Kassebølle mere generelt. 3./4. klasse har fx opfundet en mobilbørnehave-kasse, hvor deres mobil får lov at hvile det meste af dagen. Så der mange måder at forvalte brugen af skærm på.

8. og 9. klasse har også udstillet deres små QR-værker på biblioteket fra nu og nok et par uger fra. Kig endelig forbi.

 

I går var vi til stor teaterforestilling på Langelands Efterskole og denne gang var hele friskolen inviteret med og det var fantastisk, at dele sådan en spændende og smuk oplevelse sammen store og små.

Næste uge mandag den 4. februar inviteres der til møde omkring års julemarked i november. Det er kl. 19.00 i morgensangssalen og en god gammel tradition på Kassebølle Friskole.
Tirsdag den 5. februar drager 9. klasse til København, da vi er blevet inviteret til præmieoverrækkelsen. Vi er blandet de 12 finalister og til receptionen vil det blive afsløret, hvad vi har vundet J Ligestillingsministeren vil være der og vi er meget spændte og glæder os til en udflugt til København.

Os der er vilde med teater overnatter desuden her på Kassebølle fra fredag til lørdag og laver teaterdøgn, da vi er i gang med musikteaterforestillingen med udgangspunkt i Queen. Forestillingen vises 27. Februar før Formålsdebatmødet.

Rigtig god, kold og måske hvid weekend

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 25. januar 2019

Vi kan ikke få armene ned. Det er så fedt, at få hjælp af nogen med store maskiner, der ved hvordan (Emil fra 1. klassens far og farfar + Anja & Annes far Ole). Den udvidede parkeringsplads er ved at tage form. Det gør også Rasmus Aaby særlig glad, da han går med store planer om et udvidet naturområde med etablering af en sø ved siden af bålhytten og shelter. Mere info om det, når vi ved mere.

Velkommen til den nye verden
velkommen til din tro, dit håb!
Velkommen her til glæde, smerten,
og lad det hele samles til et råb:
Vi vil være med! Vi vil være med!
Vi vil gøre denne plet
til jordens allerbedste sted!

Carsten Brobye Nielsen 2008

Velkommen til den nye verden blevet sunget mandag, da vi bød Klara i 5. klasse og Josefine i 7. klasse velkommen. Vi glæder os til at lære dem og deres familie at kende.

Mandag var 5. – 6. klasse blevet inviteret til leg og sjov med elever fra Langelands Efterskole og Jan (Røskva og Aijas far). Det var en rigtig hyggelige og fin dag.

Mandag aften kom Tullebølle spejderne på besøg i morgensangsalen, da de er ved at tage duelighedstegn i Teater og det kan vi jo hjælpe med på Kassebølle. De kommer igen de næste 2 mandage og her er Klara og Josefines far & mor også med.

Tirsdag blev en virkelig dejlig temadag om X-Jugoslavien. Almira (gæstelærer) lagde ud med et grundigt og meget rørende oplæg om hendes oplevelse af krigen fra barneperspektiv og hvordan hun siden kom til Langeland. Der var flere af de voksne, der fik en tåre i øjenkrogen. I løbet af eftermiddagen, var der elever, der lavede mad med Jette (lærer) på Hotel Skandinavien sammen med Olga og Senada fra Bosnien. Andre elever pyntede op med flag mm. Kl 17.00 var 8- mands Balkan bandet klart og vores elever sang kor. Musikken og tonerne tog os med en særlig stemning af melankoli og livskraft en tur ud på dansegulvet og med rytmiske trin, gik vi pludselig hånd i hånd og forsøgte at fange den fællles rytme. Bandet var fuldt af gamle Kassebøller (bla. Bjørn og Jonathans, far og mor og mormor + andet familie) og det var skønt, at se og høre dem igen. Aftenen sluttede af med Dado, der fortalte sin fortælling om ankomsten til Danmark og hvordan hjem kan føles. Det var en rørende og vedkommende aften i Kassebølles morgensangssal/forsamlingsstue. Tak til alle.

På Kassebølle friskole er der et tæt samarbejde mellem Kassebølle familierne og alle ansatte. Det er der mange traditioner omkring. Disse og andet er nu skrevet ned i Kassebølle Forældrehåndbog, som er sendt rundt via mail og er at finde på hjemmesiden. Hvis man i øvrigt ønsker oplysninger om aktuelle arrangementer, findes det også på hjemmesiden.

En tidligere Kassebølle elev Rune Lund Sørensen har kontaktet os fra Ghana, da han arbejder med en NGO, der er i gang med at udvikle skoler i landsbyområder. I den sammenhæng tænkte han, at det kunne være en del af projektet, at en afrikansk skole kunne følge en dansk venskabs-friskole. Udvekslingen vil være i form af billeder, videoer, samt små tekster på engelsk og evt. noget Skype. Den ide er Jeanne og Peter hoppet på med 3. – 4 klasse. Det bliver spændende af følge hinandens skoleverdener og dermed øge vores eget udsyn og indsigt.

Vores globetrotter Jeanne og Peter er ligeledes ved at færdiggøre en ny Nordplus-ansøgning til den kommende 7. klasse. Vi krydser alt, hvad vi har og håber, at vi endnu engang har heldet med os og at ansøgningen går igennem for Kassebølle.

Næste uge tirsdag skal 7. – 9. klasse i Bio Langeland for at se den tyske film Tschick. Onsdag står indskolingen sammen med AnneDorthe for morgensang og husk forældre, I er altid velkomne. Torsdag er vi igen inviteret af Langelands Efterskole og denne gang er det hele Friskolen. Vi skal se deres store forestilling Tro, Tillid og Tryllestøv med udgangspunkt i Peter Pan fortællingen. I den forbindelse vil de forskellige klasselærere bed om hjælp til transport. Forestilling er fra kl 10.00 – 11.30

Så er der blot at sige: Husk alle teaterelever, at næste fredag er der teaterdøgn på Kassebølle. På teatervalgholdet øver vi nemlig musikteater over Queens tekst og musikunivers. Det bliver en fysisk-ekspressiv forestilling, som vi glæder os til at vise for jer onsdag den 27. Februar.
NB. Skolens formålsdebat er i den forbindelse rykket fra den 7. Februar til den 27. Februar, så vi slår 2 fluer med et smæk J.

En lille lus i pelsen er dog i øjeblikket netop LUS. Huske at tjekke her i weekenden og den nærmeste tid. Så kan komme det til livs.

Rigtig god weekend måske med sne 🙂

På vegne af skolen Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 18. januar 2019

Jeg har altid nydt at ligge for anker. Jeg elsker det fuldstændigt vidunderlige ved at vågne for et åbent koøje, i stille vind, stå op, sætte kaffe over, springe splitternøgen på hovedet i vandet, svømme to gange rundt om skibet, kravle op på agterdækket, lave kaffe og langsomt se de andre vågne. Nyde landskabet og kysten – livet er vidunderligt, fordi man kan bruge det til lige det, man drømmer om…

                                                                                                                                                     Troels Kløvedag 2017

Denne uges morgensang har handlet om drømme, sejlads og hvordan man tilegner sig viden, set ud fra Troels Kløvedals livsanskuelser. Han døde her i juleferien 2018, så til minde om ham, valgte jeg, at vi skulle inspireres ud fra hans tanker.

Så kiggede Tonni Hansen lige ind tirsdag morgen og fortalte om, hvordan det egentlig var, at være elev på Kassebølle i gamle dage. Dengang Hr. og Fru. Bole boede på skolen og når man som barn kom om morgenen duftede det af nylavet kaffe og det var som at træde ind i et virkeligt hjem. Dette lærerpar underviste alle børn og man hjalp hinanden på tværs af klassetrin. Det var èn stor familie og alle mødes fx 2. juledag med på Kassebølle og dansede om juletræ.

Det vigtigste Tonni har fået med sig er bl.a. at kunne træde frem og turde tale foran andre, det blev man vant til på Kassebølle og at tage ansvar, passe på hinanden og tænke selv. Han husker en skole med plads til alle – en særlig rummelighed med kulturel udsyn og forståelse. Det var dejlige ord at få med på vejen. Tak til Tonni.

Apropro kuturel udsyn så har vi på tirsdag den 22. januar teamdag om X-Jugoslavien. Vi får besøg af flere lokale, der vil fortælle om, hvordan det har været at flytte til Langeland mm. Vi har jo på øen flere fra området, så det er oplagt, at vi ved noget om landene og kulturen. Vi øver kor og optræder om aftenen med et 8-mands Balkan orkester kl 17.00. Der er også nogle elever, der laver mad med en kok fra Serbien. Vi skal danse lidt og spise, hygge og høre fortællinger om landet ved Dado.

Husk tilmelding via mobilpay til Jette på 41310464 eller kontant til kontoret. Jeg håber, at mange melder sig til, det er jo friskoletanken, at vi er sammen, lærer og oplever nye ting, hygger os og tager hele familien med. Vi ses.

Vi har i forbindelse med vores store arrangementer ofte udfordringer omkring parkering. Derfor går vi nu i gang med at udvide vores parkeringsområde ved hallen. Gustav (Emil 1. kl far) med flere forældre kommer og hjælper os med at få gravet det ud. I den forbindelse skal vi have flyttet Bålhytten. Den skal tages ned, det er Rasmus Drabe tovholder på. Han kunne godt bruge nogle forældre, der kan give en hånd med. Det skal ske her i løbet af januar. Skriv til mig, hvis du har mulighed for at hjælpe.

Sidst men ikke mindst har vi gang i mange kreative projekter på skolen. 8. og 9. klasse var onsdag i Odense på Filosoffen, hvor vi deltog i en spændende workshop omkring elektroniske livsfortælling. Det overordnede temaet var forholdet mellem menneske og teknologi. De arbejdede på mobiler, formatérede filer til læsbare lyd- film- og foto- filer. Til sidst fik vi en laserskæring med QR-koder, der rummede vores fortællinger. Alt dette bliver udstillet først på Kassebølle og derefter på Langelands bibliotek her i januar. Det var dejligt at have eleverne med og de fik meget ros for deres engagement.

Her fredag er der særlig liv på skolen, da 5.-6. klasse er blevet inviteret til fællesspisning og overnatning på skolen af Ida fra klassen. Det er så dejligt, når skolen bliver brugt og børnene også i dag føler, at skolen et trygt og hjemmeligt sted at være. God fornøjelse til 5.-6. klasse og god weekend til alle andre.

På vegne af skole

Skoleleder Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 11. januar 2019

Nu har vi taget hul på et helt nyt og friskt år. Michael Bundesen har beskrevet det sådan her…

Det gamle år er gammelt nu og tiden rinder ud
Snart er det bare minder som, vi har i overskud
Om dage, der er svundet hen, om måneder der gik
Med glæder og med sorger og med ting vi gav og fik.

Teksten er skrevet i 2012 og med melodi af Bent Fabricius-Bjerre.

Jeg håber alle både har givet og fået nok i 2018. I denne uge har vi i hvert fald fået vores plads i medierne. Lea fra 9. klasse er blevet interviewet af Gitte, journalist fra Fyns Amtsavis, da Lea er gået videre i en kreativ skrivekonkurrence lanceret af Brydtavsheden.dk. Det bliver spændende om klassen og Lea vinder de 10.000 kr. til klassekassen. Vi venter spændt på afgørelsen. Ligeledes har vores klimaudvalg været i radio Diablo og fortælle om Kassebølle Klimamanifest. Jeg har desuden hørt rygter om en Kassebølle cyklebande, der vil lave en cykel-kampagne for alle børnene på Friskolen og andre tiltag er på vej for at passe på vores klima. Det er super fint. Ja, faktisk ret fantastisk, at vores børn og unge sætter handling bag tanker og ord.

I den forbindelse sparer vi også i januar på skærmforbruget i skolen. Det er blevet besluttet efter en indstilling fra skolens elevråd til personalemødet, at alle elever fra 5. – 9. klasse må benytte deres skærme de sidste 20 min af middagspausen, ellers er dagen skærmfri. 1. – 4. klasse er helt skærmfri. Elevrådet råder desuden over 8.000 kr. Så nu bliver der talt om, hvad der skal investeres i, så der kan blive mere leg og sjov i fritiden uden skærme. Spændende hvad de finder på.

Jeg har til morgensang i denne uge igen reklameret for vores volentørs. Vi får jo Hatice og Diana 15. Februar – lige om lidt. De skal arbejde fuldtid på Kassebølle i både skole og Fritteren. Diana er 19 år og fra Tyskland. Hun skal bo hos henholdsvis Andrea og Ida fra 6. kl. i 3 mdr. hvert sted. Men vi mangler et par familier til Hatice på 23 år fra Tyrkiet. Hun skal være på Kassebølle et år og bliver særlig knyttet til indskolingen. Hun virker rigtig sød og man kan på Facebook se en lille præsentation af hende på video. Hvis man gerne vil prøve det, kan man sige ja til 3 mdr. og så lige se det an. Det er en stor oplevelse af have en volentør boende, vi har selv i min familie haft Clara i et år og hun besøger os stadig her 2 – 3 år efter til glæde for alle. Børnene havde en ekstra voksen i huset og vi fik talt meget engelsk, forsøgte med tysk, mens Clara lærte dansk. Ring og hør nærmere, hvis man er i tvivl. Denne ordning bliver en stor gevinst for skolen og ungerne, da de vil opleve at få ekstra hjælp i al sprogundervisning og i øvrige fag. Det bliver godt og lærerigt at have 2 voksne mere i huset. Jeg glæder mig til at høre, fra nogen af jer familier derude, det må kunne lade sig gøre.

Den 22. januar – tirsdag om en uge. Laver vi et rigtig festligt, inspirerende og hyggeligt ÅBENT arrangement. Vi har teamdag om X-Jugoslavien i skoletiden, som slutter kl. 14.00. Nogle af de store elever bliver og tager med op på Langelands Efterskole sammen med en bosnisk kok og Jette. kl 17.00 begynder denne familieaften omkring teamet X-Jugoslavien. Programmet ser ud som følgende og alle er meget velkomne til at tage naboerne under armen, venner og venners venner både store og små – jo flere jo bedre denne aften.

Programmet:

Kl 17.00 Spiller Balkan-bandet op til dans og sang. Det er et 8-mands stort orkester med sang, tambura, guitar, bas, Tapan (tromme), fløjter, violin og harmonika. Elever fra Kassebølles 8. og 9. klasse synger med på kor til de 2 Baltiske numre; Makedonsko Devojce og More Sokol Pie.

Efter sangene spilles der op til 2 danse (kolo) fra Serbien. Der er instruktion, så alle kan være med …. meget enkle trin ;o)

Kl.17.45 Balkan Buffet. Kokken fra Hotel Skandinavien Senada fra Bosnien har lavet lækkert mad til et ta` selv bord med hjælp fra elever hele eftermiddagen.

Det koster 50 kr. pr. voksen og 35 kr. pr. barn, der er mulighed for mobilpay (41310464 – vigtigt at I skriver barnets navn og klasse) eller at betale kontant til kontoret senest fredag den 18. januar.

Kl. 18.30 Fortællinger fra området, inden kl 19.00 er der fælles oprydning.

Husk i forhold til parkering til vores store arrangementer. Man må gerne parkere på den lille parkeringsplads ved Ø-pølser og man må ikke parkere på begge sider af vejen.

Der er Ekstraordinær Generalforsamling kl. 16.30 omkring vedtægtsændring i forhold til muligheden for, at Kassebølle kan drive Børnehus med børnehave og vuggestue. Vel mødt.

Hjælp os gerne kære forældre med at sprede det gode budskab.

Vi starter førskole den 1. April 2019, og der er stadig pladser tilbage. Førskolen på Kassebølle Friskole tilbyder børnene en tryg og sjov overgang fra børnehave til skole. Skemaet er en god blanding af aktiviteter både inde og ude, og børnene lærer hurtigt skolen og alle deres nye kammerater at kende.

Er nogen interesseret i at høre mere om førskolen på Kassebølle Friskole? Kontakt via skoleleder@kassefri.dk eller tlf. 23866264

 

Rigtig god weekend til alle

 

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

 

Årets sidste nyhedsbrev fredag den 21. december 2018

Så fik vi på årets sidste skoledag også i år besøg af nisserne, der lidt lignede dem fra 9. klasse. De kom både op af gulvet, ned fra loftet og med kane ind gennem døren. De kom med glæde, sang og slikposer til store og små. Det var dejligt og hyggeligt. Det var også dagen, hvor alle fik det sidste kapitel af årets julehistorie, der mest handlede om vikingetiden, fik hygget og ryddet i klasserne og sidst på dagen, fik alle Kassebølle-eleverne en julet opsang af de voksne på vers over forskellige julemelodier, så vi fik afsluttet med maner.

Ellers har ugen været præget af juletravlhed og mange gøremål. Tirsdag havde vi besøg af ca. 50 børnehavebørn fra byens børnehaver og indskolingen sammen med 8. klasse fik dagen til at glide med juleteater og julekreativiteter. Onsdag havde vi jo besøg af jer familier. Vi delte arrangementet op i 2 runder, for at alle kunne nå at se, høre, hygge og spise lidt godt imens. Her lidt stemningsbilleder. Man er altid velkommen til at sende billeder til mig, hvis man har et særligt godt øjeblik.

Kassebølle friskole har også fået en julegave fra STM. Halvpris på en ny hoveddør ud mod legepladsen, det bliver virkelig dejligt og godt, at få den på plads i juleferien. Tak for gavmildheden. Morgensangssalen får også en overhaling af malepenslen. Så det bliver spændende at se efter ferien. Vi skal jo passe på vores gamle skole – hun gør det godt 🙂

I ferien kan forældre til børn i 5. – 9. klasse lige tale om valgfag, der vælges nemlig nye valgfag til efter jul. Tag stemmesedlen med mandag den 7. januar. Den bliver sendt rundt via mail.

Efter ferien får vi besøg i følgende klasser af; Mille 2. klasse, Klara 5. klasse og Josefine 7. klasse (de sidste 2 piger er søstre). Skolebesøg er en gensidig ordning, så alle lige prøver af, hvad Kassebølle er for en skole og om der er et passende match mellem barn og skole.

Så har Kassebølle Støtteforening annonceret – Koncert med STEPP2 14. marts 2019. Det er selvfølgelig i tæt samarbejde med skolen. Vi vil nemlig i udskolingen arbejde med Eik Skaløes tekstunivers i dansk og se filmen ”Steppeulvene”. Det er lyrik og et stykke dansk kulturhistorie. Denne koncert og foredrag vil mest henvende sig til elever i udskolingen og det er gratis for eleverne. Koncerten er åben for offentligheden, så reklamere gerne for den.

Billetpris: 85 kr. i forslag via mobilpay 28350779 – skriv STEPP2 + navn. 70 kr. for forældre på skolen og medlemmer af Støtteforeningen eller Skolekreds. 100 kr. ved salg i døren

Så har jeg fået en henvendelse fra Magasinet Friskolen, der har 2 forespørgsler 

Forespørgsel nr. 1:

Vi vil gerne understøtte fortællingen om, at friskoler består af familier med vidt forskellige baggrunde.

Som et fast indslag vil vi derfor besøge en familie – som de mange tusinde læsere kan spejle sig i.

Som et overordnet tema har vi valgt at kigge på de 37 forskellige familietyper, som findes iflg Danmarks Statistik.

http://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-07-31-her-er-danmarks-37-forskellige-familieformer

HAR I PÅ DIN SKOLE EN FAMILIE, SOM VI SKAL BESØGE OG PORTRÆTTERE?

Stikord: En sammenbragt familie // En regnbuefamilie // en familie som vælger at leve anderledes // en helt almindelig kernefamilie med synlige værdier….(listen er uendelig)

Forespørgsel nr. 2:

Vi leder efter forældre-klumme-skribenter som mod et mindre vederlag vil skrive om de tanker der rører sig i hovedet hos en moderne forælder.

HAR I PÅ SKOLEN SÅDANNE FORÆLDRE, DER HAR HANG (og evner) TIL SJOVE/KURIØSE OPSLAG PÅ JERES INTERNE MEDIER / FACEBOOK ETC.?

 Kære forældre. Meld gerne tilbage til mig, hvis dette har jeres interesse.

Ellers er der blot for nu at sige

– Rigtig glædelig jul og virkelig godt nytår til alle familier på Kassebølle.
Julen bliver aldrig større end, som når man er helt lille 🙂

På vegne af skolen Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 14. december

Nu er julestemningen over os med sin travlhed, gode tanker og tusinde ting, der hver tager deres tid. På Kassebølle betyder det øvning af krybbespil, juleteater, Santa Lucia, nisselege, julehistorier, klassejulefrokoster og meget mere.

Det betyder også, det årlige besøg på museet med 0.,1. og 2. klasse, der her fik mere at vide om, hvordan man i gamle dage fejrede jul. Det var en rigtig hyggelig tur og tak til forældre og bedsteforældre der hjalp til. Det er også altid hyggeligt.

Vores Juleafslutning er på onsdag den den 19. december kl.17.00 til ca. 19.00 og inden da kl. 16.30 har bestyrelsen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Det bliver i gymnastiksalen og emnet meget spændende.

Der vil til vores juleafslutning være mulighed for at købe lidt godt til ganen. Det er 5.-6. klasse, der sælger for at tjene penge til deres klassekasse, så overskuddet går til et godt formål. Husk småpenge.

Desuden synger vi Santa Lucia igen til juleafslutningen og håber, at jer forældre vil gemme blitz og kameraer lidt væk og bare nyde øjeblikket og stemningen sammen med os. Så lover vi, at rette et par ting til i kulissen indtil da 🙂

I løbet af ugen har vi arbejdet på tværs af klasserne fx har 9. klasse rettet skriftlige opgaver ”Julehistorier” sammen med 5./6. klasse og 5./6. klasse har skrevet disse julehistorier til indskolingen. De skal læses op i næste uge i julehistorietime til de små. 8. klasse har arbejdet med læsegrupper i 3./4. kl. Det er virkelig dejligt at se, med hvilken omsorg, motivation og opmærksomhed de store går til opgaverne med de små og omvendt. Så får man faktisk julelys i øjnene.

9. klasse har i november deltaget i en landsdækkende “Kreativ Konkurrence” lavet af Det Kriminalpræventive Råd, Minister for Ligestilling & Bryd Tavsheden og vi har lige fået besked på, at vores 9. klasse er gået videre blandt 12 finalister i Danmark til den endelig afgørende 5. februar. Det er ret sejt, da der i år er ekstra mange deltagere.
Der er præmier på 10.000 og 5.000 til på spil til klassekassen. Vi er spændte.

På tirsdag får vi fint besøg. Vi er så heldige, at 60 børnehavebørn fra byens børnehaver kommer forbi. De skal se krybbespil, juleteater og lave juleting med indskolingen og her hjælper 8. klasse også til. Vi håber, at alle får en hyggelige dag og at Kassebølle i den anledning også får skabt god PR for skolen for kommende elever. Vi har et stort juleønske – endnu flere søde elever i vores indskoling. Vi må se 🙂

Ellers kan vi blot fra skolens og min side glæde os til årets sidste skoleuge i næste uge.

Vi skal på torsdag i kirke, opleve juleunderholdning fra personalet, søde 9. klasse drillenisser på spil og hygge i klasserne, dagen slutter kl. 12.00.
Fredag den 21. december kan alle elever sove længe sammen med nisserne derhjemme.

Rigtig god weekend på skolens vegne Bitten Guldbjerg.

 

Nyhedsbrev fredag den 7. december 2018. 

Så tænder vi et lys i kvæld,
vi tænder det for glæde,
Det står og skinner for sig selv
og os, som er til stede,
Så tænder vi et lys i kvæld,
vi tænder det for glæde

af Daniel Hellden 1964 Inger Hagerup

Julesangene lyder her i december måned hver morgen i morgensangssalen, som de har gjort det i 140 år og når julelysene om morgen tændes i vindueskarmene, fornemmer man gamle mumlende juleminder nynne med på de stemningsfyldte julemelodier. Det er hyggeligt, at se skolestuen i stearinlysets skær og små søde øjne betragte det tændte juletræ, mens årets julekalenderhistorie bliver fortalt.

Torsdag den 13. december bliver der traditionen tro sunget Santa Lucia af alle piger fra 5. til 9. klasse. Vi vil bede jer forældre hjælpe pigerne med at stryge deres kjoler til på mandag, hvor de skal have dem med i skole. Santa Lucia vil blive sunget til morgensang på torsdag, så mød genre op.

Billedet indeholder sandsynligvis: 3 personer, folk, der sidder og barn

Her et lille billede fra vores juleklippe-dag, hvor alle alder er optaget af de kreative projekter

Så er Anders raskmeldt, han har haft kyssesyge og er ved at komme til hægterne igen. Diana tager dog medie-valgfag indtil jul, ellers er han tilbage i fuldt skema.

5.-6. klasse har i denne uge vist sig at være øens klogeste. De vandt torsdag ”Smart, Parat, Start” og er gået videre i den landsdækkende konkurrence. Spændende. Vi er stolte af dem og ønsker dem held & lykke.

Vi har i denne uge besøg af Arvit i 1. klasse. Han er oprindelig fra Holland og vi er ved at finde ud af, om han skal gå her.

Så har Støtteforeningen sendt mail rundt om medlemskab. Det er virkelig vigtigt, at der kommer flere medlemmer, da foreningen her i foråret 2019 aktivt vil gå i gang med at søge fondsmidler, og i den forbindelse er der brug for et højere medlemstal. Der er flere områder i spil; Legepladsen, køkken, morgensangssal… Vi må se, hvad der lykkedes. Tjek mailen.

Bestyrelsen har også gang i spændende ting. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 19. december kl 16.30. Altså 30 min før vores Juleafslutning. Der er et forslag om vedtægtsændring på dagsorden, da bestyrelsen går med overvejelser om at etablere Kassebølle børnehus med vuggestue/børnehave. Der kommer mere info på den 19. dec.

Sidst, men ikke mindst vil vi sige Tak til alle, der har hjulpet Kassebølles indskoling med sponsorgaver til årets tombola til Rudkøbing by night. Der er lagt en oversigt op på Facebook.

På vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 29. november 2018.

”We are the Champions” – lyder det fra 5./6. klasse som vandt hele Kidsvolley turneringen på Langeland i denne uge. Tillykke til dem og samtidig har vi andre på den mere politiske slagmark, det er 8. og 9. klasse, der i dag kæmper for KLIMAET

I går modtog ledelsen et brev fra 8. og 9. klasse, som varslede at de ville strejke i dag efter morgensang og tage til Svendborg og deltage i Skolestrejke for Klimaet.
Det gør børn og unge i hele verden denne uge for at fortælle os voksen, at vi skal handle nu for at begrænse klimaforandringer.
Hvor er det godt, at have børn, der tager stilling og har holdninger, så en opfordring lyder herfra, at vi skal tale med vores børn om; hvorfor de strejker, hvad de mener og hvad vi sammen kan/skal gøre i hverdagen og fremtiden. Og så tænker jeg, at det ligger lige for, at vi på Kassebølle Friskole vil gå efter at blive Grøn Skole med afsæt i dagens elevinitiativ.

De mindste på Kassebølle minder os alle om lyset med deres lette lysende lanterne, der nu spreder sødme og stemning i den lokale Bio Langeland, hvor de hænger til udstilling fra i dag, hvor der er Rudkøbing by night. I den forbindelse har Malene (mor til Julie 1. klasse) også indsamlet et imponerende udvalg af sponsorgaver til Kassebølles Tombola. Hun står fra i eftermiddag ved Museet midt i Rudkøbing og sælger lodder, deler balloner og hjertereflekser ud. Der er også hjemmebagte småkager og Malene har sammen med flere andre gjort et fantastisk arbejde for at gøre Kassebølle synlig i gadebilledet netop i dag. Man må meget gerne og mere end gerne kigge forbi, giv en hånd, del noget ud og smile sødt til alle, der kommer forbi 🙂 Det betyder meget for skolen.

Noget der betyder meget for børn, er at få en julegave og det har Kassebølle Legestue et jule-projekt omkring. De har nemlig samlet genbrugslegetøj ind her i november og det bliver nu pakket ind og sendt videre til Røde Kors. Der fordele det til børn og familier, der ikke har så meget. Et dejligt juleprojekt der handler om – næstekærlighed.

Midt i alt det hyggelige er der også noget, som ikke så hyggeligt, det er Momo. Det er et internetfænomen, der er skabt omkring en uhyggelig statue/skulptur. Det er vigtig at tjekke, at ens barn ikke går rundt og er bange eller har gang i noget, de ikke kan styre i forbindelse med netop dette lige i øjeblikket. 3./4. klasse har bl.a. taget nogle snakke om det i denne uge, men der er måske også andre elever, der kan være blevet skræmt af det.

Nok om det for nu og så er december ellers over os på Kassebølle. Juletræet er ankommet i morgensangssalen, kalenderhistorien er skudt i gang og på mandag skal der klippes og klistres. Så husk alle en saks, lidt lim og andet, der kan være nyttigt til selve juleklippedagen fx en mormor.

Rigtig god weekend til alle
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 23. november 2018.

Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt –
da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske – og plante et træ:
frugter kan uspået komme.

 Tekst: Piæ Cantiones 1582/Musik: Thorkild Bjørnvig 1959

Nu har november endelig besluttet sig for at blive rigtig kold, mørk og blæsende. Bladene skutter sig, når ikke vinden byder op til dans og små glade Kassebølle børn trodser den bindende kulde og leger, kaster og gemmer sig i bladene. Legen er magt og værn mod det sorte og tomme 🙂– og sådan er det bare…

 

Nu hvor vi går den kolde tid i møde, må alle børn gerne have hjemmesko/indesko eller andet, så de små fødder ikke bliver for kolde. Husk desuden navn i al vinterudstyr; handsker, hatte m.m.

 

Så er der en ny hoveddør (døren ved hovedtrappen) på vej fra STM, som vi har købt til en rigtig god pris, da STM gerne vil sponsore os. I den forbindelse er vi ved at udarbejde en sponsorvæg og retningslinjer m.m. omkring det.

Så har Kassebølle legestue et juleønske til alle familier. De har talt om næstekærlighed og hvordan man kan vise det i denne søde juletid. Legestuen har derfor besluttet at lave pakkegavekalender til børn, som ikke har så meget og derfor vil de bede jer alle om at gå i gemmerne og kigge efter legetøj/ting, som I ikke selv bruger mere og som kan glæde andre børn. Køn og alder i forhold til gaverne er underordnet og de behøver ikke være pakket ind. Det bliver Røde Kors – Fyn området der deler pakkekalenderne ud med glædelig jul fra alle børn på Kassebølle Friskole. Avis og radio hjælper også med at udbrede budskabet. Legetøjet skal afleveres på lærerværelset i løbet af næste uge og senest 30. nov. For mere info kontakt Rikke (mor til Mathias 4. kl)

For de ældste elever har der været gang i terminsprøver i denne uge. Mange klasser har skole/hjem samtaler og 5./6. klasse lavede en rigtig flot og hyggelig koncert i en fyldt Magleby kirke sidste weekend og fik meget ros af Sigurd Barrett.

Juletiden nærmer sig og vi skal traditionen tro have pyntet Kassebølle op. Det bliver i år mandag den 3. dec. og det er lige om lidt og vi har brug for unge som gamle (sådan sagde man førhen). Det betyder bedsteforældre, forældre, søskende (der måske ikke går på skolen), det kan være en kusine eller andet. Alle dem vi kender, der gerne vil hjælpe med at gøre skolen juleklar til december måned. Giv gerne klasselæreren besked om, hvor mange I kommer 🙂

Så vil vi sige et stort og hjerteligt tak for denne gang til Mia, som har været støttelærer i indskolingen i en tidsbegrænset stilling. Hun har nu fået job på Ollerup friskole og vi ønsker hende alt det bedste.

Rigtig god weekend til alle – husk at komme ud at lege i bladene også selv om det er koldt.

På vegne af skolen Bitten Guldbjerg.

Nyhedsbrev fredag den 16. november 2018

Der er mange spændende projekter i gang på Kassebølle Friskole og det er inspirerende at følge med i.

I dag er 3.-4. klasse gået i gang med skolens søområde. Det bliver ved bålhytten efter råd fra naturvejleder Marianne fra Skovsgaard, der har været forbi.  Det er Rasmus Aaby, der i naturfag ønsker et læringsrum med et rigtigt biologisk kredsløb, som børnene selv skal være med til at udforme, følge og eksperimentere med.

I dag har udskolingen afsluttet deres projektuge med fine fremlæggelse, som resten skolen vil nyde godt af næste uge til morgensang.

5.-6. kl. har øvet Sigurd Barrett sange og er nu helt klar til deres koncert i Magleby kirke på søndag den 18. kl 14.00 – 15.00. Det bliver hyggeligt og festligt.

0., 1. og 2. kl. åbnede ugen med deres meget fine og stemningsfulde lanterne-sang. Deres lyse stemmer og lanterner tændte lys ind i  sindet og ud i mørket sådan en tidlig mandag morgen i november. Smukt at blive mindet om lyset her i den mørke tid.

Forældre fra indskolingen Julies mor Malene og Valdemars mor Mette samler sponsorgaver ind til tombola den 30. november til Rudkøbing by Night. Overskuddet går til indskolingens klassekasse, så kom ned og bak dem op. Hvis du har noget til en tombola – Kontakt Malene på 20820055 el. Mette på 27314828.

Det er også vigtigt i disse indskrivnings-tider, at Kassebølle er synlig i bybilledet og at vi fortæller om vores dejlige skole, så børnefamilier der ikke kender os, har mulighed for at høre mere om skolen og tage et bevidst skolevalg.

Et andet virkelig godt initiativ er fra forældre i vinkle- huset. De holdt arbejdsdag på pædagogiskdag og alle elever + nogle aktive forældre gik ombord i maling, gardiner, rengøring og en brand ny biograf. De sidste puder er nu sat på plads. Her nyder vi lige projektet 🙂 Det er blevet et meget populært samlingssted for alle.

Så har vores volentør Diana fundet 2 værtsfamilier i 5.-6. klasse, det bliver spændende. Hatice har fået sin 1. værtsfamilie til det første ½ år. De ankommer til vinterferien og vi er så småt ved at lægge skema til dem og fremadrettet bliver vores sprogundervisning dækket af mindst 2 voksne. Diana og Hatice vil også give en ekstra hjælpende hånd i Fritteren.

Vi har aftalt med Anders, at han er deltidssygemeldt indtil videre, da han har det skidt fysisk og er ved at finde ud af, hvad det drejer sig om. Vi har mulighed for at dække timerne internt.

Næste uge fortsætter skole/hjem-samtalerne og udskolingen har forældremøde onsdag 21. kl 17.00 – 18.30., hvor vi får besøg af UU-vejlederen Peter.

Jeg vil afslutningsvist blot sige, at Kassebølle er et virkelig dejligt sted at være. Her er fyld af liv, sang og initiativ blandt børn og voksne, der har lyst til at gøre en forskel for hinanden.

Tak for nu og god weekend til alle.

På skolen vegne Bitten Guldbjerg.

 

Nyhedsbrev fredag den 9. november 2018

Så kom vi til dagen, hvor vi gik – Go Cook med Hokkaido. En hokkaido er en sund, billig og velsmagende græskar og det er værd at prøve den hjemme i køkkenet også nu hvor alle børn hjælpe til J

For i går var hele skolen i sving med madlavning og i løbet af formiddagen begyndte det at dufte af nybagte boller, mens suppegryderne småkogte og sendte dampe af efterårsrodfrugter ud til sultne børnemaver. Dagen sluttede med fælles præsentation og spisning i morgensangssalen. 

Ellers er november godt i gang med skole/hjem samtaler i flere af klasserne. De enkelte klasselærere vil indkalde til disse samtaler. Derudover er der fællesspisning i 5./6. klasse med deres nye klasselærer Klaus og her vil de organisere den kommende koncert med Sigurd Barrett.

5./6. klasse vil nemlig præsentere Kassebølle Friskole ved en Sigurd Barrett koncert i Magleby kirke søndag den 18. november kl 14.00. Man kan bestille billetter via billetnet.dk. Alle børn har gratis adgang.

I udskolingen (7., 8. og 9. klasse) laver vi projekt hele næste uge og vi er så småt gået i gang i dag fredag. Alle går hjem i weekenden og tænker over underemner til vores overemne Lighed. Projektuge betyder også, at valgfag bliver anderledes i næste uge. Alle udskolingselever har skema til kl 13.50 og 5/6. klasse har valgfagstimer, hvor der er ekstra musik og snak om udlandsrejse.

Vi siger også farvel til Greta, som har været på besøg i 8. klasse hos Aija i denne uge. Greta tager nu Aija med en uge til Tyskland. De 2 piger har været en del af et udvekslingsprogram igennem dansk skoleforening for Sydslesvig. Hvis andre er interesseret i dette, er man velkommen til at spørge os eller Aijas familie.

Udskolingen er udover projekt også i gang med at tage stilling til uddannelsesvalg, derfor får vi besøg af vores UU-vejleder Peter onsdag den 21. november fra 17.00 – 18.30. Her vil produkter fra projektugen også kunne ses og den nye biograf i vinkelhuset.

Som en del af vores fokus på faglighed har alle matematiklærerne været på kursus i talblindhed i denne uge og ligeledes skal udskolingslærere på kursus i ordblindhed efter jul.

Sidst men ikke mindst, vil jeg næste uge fortæller endnu mere om vores 2 volentørs Diana og Hatice. Vi vil til morgensang se videoer, hvor de fortæller om sig selv og elever har læst om Diana og Hatices via deres engelske præsentationer og vil fortælle nærmere om dem. Jeg vil kraftigt opfordre til at overveje, om det er din familie, der kunne have en volentør boende i 3 mdr. eller 6 mdr. De kommer rundt til alle børn i sprogfagene og de skal være med i Fritteren også. Så alle børn kommer til at kende Diana og Hatice. Det er en stor oplevelse og ofte også hjælp at have en volontør boende. De kommer 15. februar. Kom glad.

Ellers er der blot at sige rigtig god weekend

På skolens vegne
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 2. november 2018

Først tusind tak for i går til Åben skole til alle der kom, til ungerne, kolleger og bestyrelsen fra støtteforeningen, der lavede lækkert mad. Det var en fantastisk oplevelse og en gammel drøm for mig, at opleve Kassebølle børnekor med band og percussion.
Så oplever og mærker man virkelig, hvordan fællesskabet kan smyge sig om sjælen med sangen som kompas til stroferne fra….

For vi kan ikke leve alene. Af Tøsedrengene. 

Henrik (Max`s far) sender mig en optagelse, hvis der er andre forældre, der også har en optagelse eller to af koncerten, så send det endeligt til mig. Den oplevelse kan godt klare lidt gentagelse 🙂

Bestyrelsen for støtteforeningen gør et kæmpe arbejde og arrangerer mad med mere til vores fællesarrangementer. Vi talte om, at hvis der er nogle forældre, der kunne have lyst til at byde ind en gang i mellem med en hjælpende hånd til et af arrangementerne, må man endelig sige til. Man kan skrive til mig.

I denne uge har vi igen en annonce i Øboen om vores skole og også en artikel om Nordplus. Vi ønsker at flere gode børnefamilier kender til Kassebølle Friskole. Så hjælp os gerne med at fortælle om skolen, det vi laver, værdsætter og står for i vores skolefællesskab. Vi arbejder på en brochure, hjemmesiden og i det hele taget på, at blive mere synlige med det, vi synes er et godt skoleliv for børn og unge 🙂

Vores støtteteam Jette, Anne-Mari og Mia havde i går deres 1. pædagogiske inspirationsoplæg for forældre. Det var rigtig godt og de yder i det hele taget en stor hjælp til konkrete børn, klasser, kolleger og skolen som helhed. De vil skrive mere på hjemmesiden om, hvad de laver og gør.

Så har elevrådet holdt møde onsdag og vi er i gang med en debat og afstemning omkring skærmtid i skolen. I 0.,1.,2.,3.og 4. klasse er der slet ikke skærmtid, så 3./4. klasses repræsentanter lytter spændt på forslagene som spænder fra;
Hele november uden skærm til 20 min. i middagspausen uden skærm.

Her er lagt op til en virkelig god debat og den tager vi. I alle klasser vil elevråds repræsentanterne tage emnet op, så alle får talt om fordele og ulemper ved brugen af skærme. Vi snakker også om alternative aktiviteter til skærm og elevrådet har ca. 8.500 kr. at gøre godt med, hvis der skal investeres i noget i den forbindelse. Det er sponsor-penge fra sidste års Trimdag, der skal gå til fælles bedste.

Tag også gerne snakken derhjemme omkring fordele og ulemper ved brug af skærme, det vil blot opkvalificere vores snak her i skolen.

Næste uge går vi “Go – Cook” om torsdagen. Det er temadag med sund mad i fokus. Vi laver mad i forskellige grupper og alle er i sving. Dagen slutter tidligere end sædvanligt – kl 13.00. Fritterne har åben fra kl. 13.00.

Tak for endnu en god uge.

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev lørdag den 27. oktober

Kære forældre og andre Kassebøllefolk – fredagsbrevet er denne uge blevet til lørdagsbrev, da vores pædagogiske dag i går endte lidt sent J

I mandags meddelte vi via mail, at vi har ansat Klaus Arp, som klasselærer i 5./6. klasse. Han har allerede været i gang og tog klassen det meste af dagen i går og vi glæder os til samarbejdet, som begynder officielt 1. nov. Sonny er også begyndt i Fritteren her efter efterårsferien. Han tager over i Mettes barselsperiode og han var også med på pædagogisk dag, det bliver rigtig godt.

I går på pædagogisk dag satte vi fokus på flere spændende projekter, bl.a. vores internationale samarbejde, vores nye støtteteam med flere ting. I vil løbende blive informeret og nye projekter. Vi sluttede dagen af med et oplæg fra Lars Rasborg, der er en erfaren herre indenfor miljøterapi i skoleregi. Hans nyeste bog hedder ”Sunde børns problemer”. Det var spændende og et godt supplement til vores pædagogisk.

Torsdag den 1. november (på torsdag ”Åben skole”), kan man høre lidt mere om emnet. Der vil vores støtteteam lave et lille oplæg fra 16.30 – 17.00 for forældre.

Traditionen tro er pædagogiske dag også dagen, hvor forældre, bedsteforældre og andre med tilknytning til skolen tager over. Jeg kiggede lige forbi og køkkenet duftede at kage, der var sang i morgensangssalen, spil, nogle var på udflugt og alle var i fuld sving fx også i vinkelhuset.

I vinklehuset organiserede forældre en skolearbejdsdag for alle eleverne i udskolingen og der blev virkelig gået til den. Fællesrummet har fået en ansigtsløftning og så har de fået deres egen biograf J

Se flere billeder på Facebook.

 

Næste uge vil jeg minde om, at vi 1. november har Åben skole og temadag, hvor vi synger kor og spiller band.

Skoledagen er fra 8.00 til 15.00.

Kl 16.00 er der infomøde for evt. kommende Tåsinge familier.
Kl 16.30 – 17.00 er der et pædagogisk inspirationsoplæg for forældre v/vores støtteteam.

Eleverne er velkommen til at blive på skolen mellem kl 15.00 – 17.00.
(Hvis de kan aktivere sig selv)

Der er fællesspisning kl 17.00 – 18.00 (se besked nederest)
Fra kl. 18.00 – 19.00 er der fællessang og koncert med band.

Vi går ud fra, at alle børn er med, hvis man ikke har meldt fra.
Det er vigtigt, at alle børnene kommer, da de har særlige opgaver, som at spiller percussion, synge en særlig stemme eller spille band med mere. Vi glæder os.

Så vil vi sige tak til Ingvard Hansen (tidligere forældre og bestyrelsesformand) Han har filosoferet med 3./4. klasse i en periode siden september. Det er et rigtig friskolefag og det er Ingvard bare super god til med sine mange år i de frie skolers verden. Tak Ingvard J

Jeg slutter af med en besked fra vores aktive støtteforenings bestyrelsen.

Besked fra Støtteforeningen:

Vi mødes kl. 17:00. Vi hjælpes med at rydde op.
Husk at medbringe eget service, glas og bestik.
Vi laver maden J Og en kop kaffe.
Det koster 30,- pr. voksen og 20,- pr. barn.
Øl og vand kan købes.

Tilmelding og betaling senest mandag d. 29. oktober til klasselæren:

Rigtig god weekend til alle.

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 12. oktober

”Ferie, ferie, ferie– slap nu af, du har fri og syng en glad melodi”

Og det har vi lige gjort for fuld udblæsning i morgensangssalen og sådan begynder en rigtig ferie.

Vi har også haft en spændende uge.

Mandag begyndte vores børn/unge-samtalegruppe og det fortsætter for dem, der er tilmeldt sig de næste 7 mandage. De fik startet godt op.

Onsdag var der møde i elevrådet. De fortalte torsdag til morgensang om en postkasse til elevindslag og ellers, at de vil tage emnet ”brug af skærme” op i klasserne og hvad man kan lave sammen, hvis man ikke er på skærm og fordele/ulemper ved, at bruge skærm i klassen.

Tirsdag og torsdag fortalte Nordplus valghold om deres tur til Letland. Det var rigtig spændende at høre, de har virkelig oplevet mange ting og godt at have dem hjemme igen.

Der er valgfag mandag og onsdag. Hvor der er flere elever, der har byttet fag, men efter efterårsferien skal man blive på sit hold. Til jul kan man vælge igen.

Så var ”Die Monica” forbi med sin teater-/nycirkus-forestilling med tylskørt, bamser og kulørte lamper. Indskolingen havde medbragt egne bamser til begivenheden og det gik ikke stille af. Sjov og tankevækkende forestilling. Tak til Monica. Hun spiller også i efterårsferien på biblioteket.

Torsdag var der koncert med elever fra Langelands efterskole. Hele skolen var med og i dag, fredag på Trimdag, var alle delt op i grupper og gik stubben rundt til forskellige poster. Vi havde en god dag i det fine vejr og dagen endte med chokoladeboller, varm kakao og fællessang.

Pædagogisk dag er fredag den 26. oktober, altså fredagen lige efter efterårsferien. Vi mangler nogle forældre til at byde ind i de forskellige klasser. Det kan være et par timer eller hele dagen. Men det er vigtigt for os, at få lidt hjælp. Skriv til klasselæreren.

På vores pædagogisk dag skal vi bl.a. have workshop med Lars Rasborg som er cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi; desuden pædagog og tidligere miljøterapeut og som praktiserende psykolog er en del af hans opgaver at undervise, træne og supervisere i miljøterapi. Det glæder vi os til.

Efter efterårsferien er det muligt at tilmelde sig tranport, hvis man bor på Strynø. Det sker til Lykka på kontoret og så får vi et nyt ansigt i Fritteren. Det er Sonny, der skal tage over, mens Mette går på barsel. Velkommen til ham.

Rigtig god ferie til alle på vegne af alle os fra Kassebølle  – Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 5. oktober

Tak for en virkelig fantastisk skolelørdag sidste weekend den 29. september. Jeg vil lige nævne nogle af de ting, der blev lavet.

Forældre gik i gang med en super fed palleterrasse ved vinkelhuset og isolering af loftet, mens indskolingsgangen blev vasket og malet. Roser, bede, hække, buske og træer blev beskåret. Gavlen på vinkelhuset blev revet ned og nyt sat op. Oppe på taget kravlede skorstensfejeren rundt og havde assistance fra flere hjælpere med tagrender, der blev renset og mos, der blev flyttet.

Vinduer, døre, borde og bænke blev røde og hvide. Vinduerne pudset på begge sider, mens vindfanget ved køkkenet blev kalket på indersiden og på biblioteket blev hylderne tørret af og trappeopgangen malet hvid igen. Fritteren fik en ny væg og der blev spartlet og skiftet køkken, luet og gjort ved. I Gryden blev der brændt af og ryddet op. Smartboards, projektor og stikkontakter tjekket. Varmepumper, vaske og kummer blev ordnet af VVS-sjakket og jeg kan blive ved.

I morgen lørdag fortsætter Julies forældre med grupperummet på 1. sal. De vil male det færdigt og har forøvrigt taget et trægulv med til rummet og scenetæppet i morgensangsalen er blevet renset og bliver hængt op igen. Flere udskolingsforældre er også i gang med at arrangere, at vinkelhuset også skal have en omgang indenfor og et biograf-rum. Der kommer en udmelding fra gruppen og alt i alt, er der kommet virkelig mange fine initiativer på banen og det har en kæmpe stor betydning for vores lille skole, at vi hjælpes ad. Tak J

Ellers har ugen budt på morgensang med flere udvalget sange af Kim Larsen fx dette lille fint vers.

Som et strejf af en dråbe
fik vi lov til at håbe
på de ting som skal komme
før end livet er omme

Og der er heldigvis rigtig meget håb på Kassebølle og mange arrangementer fyldt med liv.

5./6. klasse er lige blevet inviteret med til at give koncert med Sigurd Barrett i Magleby kirke søndag den 18. november kl. 14.00. Så de går i gang med et tværfaglige samarbejde mellem kristendom og musik. Det bliver fedt.

3./4. klasse øver sambarytmer til vores kordag 1. november, mens onsdags valgholdsmusik og musikskolebandet med Steen øver til ”Vi kan ikke leve alene” og selvfølgelig, som en hyldest til Kim Larsen, ”Midt om natten”. Kære forældre – reklamere gerne for vores åben skole dag 1. november., hvor der også er fællesspisning arrangeret af vores trofaste Støtteforening.

Det nye initiativ med Samtalegruppen for børn & unge på Kassebølle, som frivilligcenteret står for, er klar på mandag den 8. oktober efter valgfag. Det bliver i denne gang for elever fra 4. klasse og op da.

Derudover bliver der taget skolefotos onsdag den 10. oktober. Hvis man endnu ikke har fået afleveret en samtykkeerklæring omkring bl.a. fotos, kan det nås på mandag/tirsdag på kontoret eller til klasselæreren. På onsdag er der ligeledes informationsaften om vores førskole. Hvis I kender nogen, der kunne være interesseret spred så gerne det glade budskab. Det er fuldstændig uforpligtende af møde op.

Næste fredag er det fredagen før efterårsferien og traditionen tro – står den på Trim-dag. Så giv børnene tag tøj med til at bevæge sig i og husk – alle har fri kl. 12.

Efter efterårsferien fredag den 26. oktober, skal vi have pædagogisk dag. Meld gerne til jeres klasselærere, hvis I som forældre har lyst til at byde ind på dagen eller noget af dagen. Det plejer at være ret hyggeligt for både forældre og børn.

Efter efterårsferien er det også muligt for Strynøbørn at blive hentet ved færgen med taxa. Denne ordning kører fra efter efterårsferien og indtil påske. Tilmelding til Lykka på kontoret. Der vil være noget egenbetaling a la sidste år.

Husk vores Fælleskor, der begynder torsdag den 25. oktober. Man bliver glad af sang og samvær.

page1image1798688

Ellers er der blot at sige rigtig god weekend til alle.

På vegne af Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 28. september.

I denne uge har Rasmus Drabe fortalt om Fyn og det fynske sprog til morgensang og det var så køhnt og så dejle.Valle gav en poetisk fortælling om, hvorfor træernes blade får mange farver om efteråret og jeg har været meget praktisk her fredag morgen og fortalt om skolelørdagen.

Skolelørdag er, efter min opfattelse, et af årets vigtigste friskoledage. Det læringsrum vi kan tilbyde alle vores børn den dag, det er fantastisk og lige i friskolens ånd. Vores børn ser jo på os voksne, lærer af os og gør det samme som os – uanset, hvad vi ellers fortæller dem.

Denne dag ser de, at vi voksne hjælper hinanden, at vi tager fat, ordner og passer på skolen sammen. At vi sammen tager ansvar og løfter i flok. Det er et synligt forpligtende skolefællesskab – og selvfølgelig kunne man også sådan en lørdag, fint blive hjemme, slappet af eller lave andre dejlige ting. Men det ville ikke knytte skolen sammen eller give børnene en følelse og oplevelse af sammenhængskraft omkring deres skoleliv. Den form for fællesskab kan man ikke opleve, ved at kigge ind i en skærm eller lege med sin bedste ven.

Det store fællesskab, det man oplever, når man rækker ud over sig selv og sammen med andre gør noget for et fælles 3. – vores friskole. Sådanne stunder sætter spor i barnelivet og så bliver skole noget andet og mere end bare en skole. Det bliver skole for livet.

Vi har fået besked fra samtlige forældre på skolen og det var været en fornøjelse at tale med flere af jer over telefon, sms og mail. Vi bliver omkring 160 J

Det er vigtigt, at huske værktøj til det, man skal lave og til ungerne, hvis de skal lue eller noget andet. Planen er blevet sendt rundt via mail i dag fredag med de sidste tilmeldinger.

Børnene har også valgt sig ind på forskellige praktiske opgaver.

Så kan jeg i øvrigt berette, at vi opretter Fælleskor for familier på Kassebølle og andre voksne fra området er også velkomne. Det er i samarbejde med musikskolen og koster 500 kr. pr. familie. Fie spiller klaver og jeg er korleder. Det bliver torsdag aften fra kl 18.30 – 20.00. Først gang er torsdag den 25. oktober. Vi mødes i morgensangsalen. Så spred gerne det glade budskab – og husk man bliver glad af at synge. Der kommer mere info om dette, ellers kontakt mig

Vi glæder os til at se jer alle i morgen tidlig J

Vel mødt

På vegne af skolen

Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 21. september

Din lille, varme hånd sad fast i min,
og der kom blæsten rendende med sin.

Dit blik fik gule marker med sig hjem.
Nu ejer du en længsel efter dem.

Uddrag af Frank Jægers “Det løvfald som vi kom så alt for nær” 1948

Dejlig lyrik med efterårsstemning der emmer af Langelands natur, skrevet af Frank Jæger, da jo en overgang boede i Tranekær. Vi er så heldige, at Mette og Valle, tidligere musiklærere på Kassebølle, gerne stiller op ved morgensang med klaverspil og tekster, der trækker tråde tilbage til det historisk poetiske. Tak til dem.

Eleverne er også med på “sang-råd”. Alle klasser skal finde netop deres yndlingssange til morgensang, da det er vigtigt, at man føler ejerskab til vores sangskat og har lysten til at deltage. Vi har også oprettet elevråd på skolen og fra næste uge afholdes der elevrådsmøde ca. hver 2. uge. Elevrådet råder bl.a. over en pulje penge, der skal findes en formand og der kan stilles forslag til personalemøder, bestyrelsesmøder mm.

Dette tiltag er taget på baggrund af vores værdigrundlag. Vi vil gerne give vores elever mod på og lyst til at deltage aktivt i de udfordringer, de stilles overfor i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger.

Så er det på næste lørdag den 29. september, at det er SKOLELØRDAG. Jeg har fået fat på flere af jer allerede og vi glæder os meget til at få en hyggelig dag sammen, hvor skolen kan få et tiltrængt praktisk løft. Der er mange små og større opgaver, så meldt tilbage til mig, hvis der er særlige opgaver, I vil tage. Så får jeg et overblik til dagen. 9. klasse har budt ind på at lave madbod, så de kan spare penge op til deres studietur. Fritteren bager kager til kaffebordet, der er gratis.

Angående vores stillingsopslag. Så har vi i Fritter-regi valgt at ansætte Mille i den faste stilling på 10 timer. Mille er meget vellidt af børn og forældre. Hun er kvalificeret og et stort aktiv i Fritteren. Hun vil være en rigtig god samarbejdspartner for den nyansatte og sikre en vis kontinuitet.

I barselsvikariatet har vi valgt at ansætte Sonny. Han er 32 år og netop flyttet til Langeland. Han er en aktiv mand med rødder i rollespil, spejder og musik. Han vil bidrage med spændende aktiviteter og har en del erfaring indenfor det pædagogiske felt samt ledelse. Han starter den 23. oktober.
Angående lærerstillingen har vi valgt at genopslå, da vi har vurderet at ansøgerfeltet var for smalt. Det er en fast stilling og vi vil gerne har et mere bredt udvalg.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend  med blæst og “bare hygge stunder”.
På vegne af skolen
Bitten Guldbjerg

Nyhedsbrev fredag den 14. september

I denne uge har vi kunne høre, at ungerne er kommet indenfor igen efter en uges leg og læring i det fri. Der er gang i den på gangene…
Vi lader ofte børnene lege i livstræets krone og samtidig skal man også kunne sætte sig ned, vente og koncentrere sig, høre efter og lytte til hinanden, udsætte sit eget behov. Begge dele er en del af livets skole 🙂

Lørdag var der på Kassebølle madkundskabsworkshop med emnet “mad fra stranden”. Det blev en virkelig hyggelig, lærerig og inspirerende dag, hvor hele familien var med. Pigerne træk i waders og store smil, mens andre var ude med snøren og fangede ål, krabber, tang og andet godt fra havet. Vi afsluttede selvfølgelig dagen med en festmiddag ved det nye udekøkken. Workshoppen var sponsoret af Nordea, Statens madpulje med flere.

I denne uge har vi også budt Bastian velkommen, han har overtaget matematik fra Steen og Bastian virker til at være en glad og god mand.

En kommende familie, som overvejer at bosætte sig på Langeland, er blevet vist rundt på Kassebølle torsdag – spændende beslutning for dem. Torsdag fik vi også besøg af Frivilligcenteret.  Vi begynder på Kassebølle med en børn/unge-samtalegruppe i oktober og der bliver udarbejdet en folder om emnet til skolelørdagen den 29. september. Det er et virkelig godt tilbud, da det er 2 garvede fagpersoner, der skal varetage det. Mere om det til skolelørdag.

Skolelørdag er om 14 dage og på tirsdag kommer det endelig program ud for dagen. Jeg sender en opgaveliste rundt både her på hjemmesiden og med mail. Hvis man ved, hvilke opgaver man vil hjælpe med på forhånd, så skriv en mail til mig med det samme. Er man forhindret i at deltage på denne skoledag, skal man melde afbud og byde ind med en anden oplagt opgave, man kan hjælpe med ved en anden lejligheden. Det er meget vigtigt for skolen, at alle bidrager til vores fællesskab både socialt, økonomisk og praktisk. Vi kan så meget ved fælles hjælp 🙂

Fra oktober vil Kassebølle og musikskolen oprette et Fælles Kassebølle kor og alle er velkomne fra svigermor til de ældste børn, der gerne vil synge. Vi åbner salen for de mindste. Jeg er korleder og Fie fra musikskolen er vores pianist. Det kommer til at koste for 500, – kr for hele familien og en sæson på er 27 gange. Pengene er til musikskolen. Opstart bliver torsdag den 25. oktober kl. 18.30 – 20.00.  Kom og syng sammen i morgensangssalen – man går altid glad hjem 🙂

Tak for denne uge med septembers himlen så blå.

Bitten Guldbjerg

 

Nyhedsbrev fredag den 7. september 

Sikke en fest, vi har haft nu igår – til Middelaldermarked på Kassebølle Friskole.

Vi havde vel 300 – 400 besøgende og skolen gjorde sig flot i det smukke vejr, med smilende ansigter, folkemusik i øret og spændende håndværk at se og føle på. Mange så Kassebølle for 1. gang og gik herfra med en god oplevelse – søde og interesserede børn. En helt perfekt måde at slutte en virkelig god og spændende middelalderuge af på.
(Tjek evt. facebook for billeder og videoer)

For det har det været. De 3 kongeriger har skabt smukke landsbyer med flot håndværk, snittearbejde, flethegn af god dansk hassel, hønse- og heste-indhegninger med rigtige høns og heste. Flere fik sig onsdag en lille ridetur, mens en høne måtte lade livet og komme i suppergryden. Urtete (salvie, citronmelisse, mynte mm) er blevet serveret i klosteret, latinske remser lært, lavendler er plantet foran skolen, land art hænger og dekorerede faner flere steder og meget, meget mere. Kom forbi og kig, hvis I ikke allerede var her igår. Det er virkelig et besøg værd. Spørg evt. jeres unger, hvordan det gik, da den adelige landmåler kom forbi, da en varulv pludselig dukke op i de Skånske skove. Dysten i De middelalderlige lege i fx balancekunst, tovtrækning mm eller Den endelig kongedyst med Valdemar i fuld rustning og hele Kong Knuds hær med ansigter sminket med camouflage-farver. Drabeligt så det ud, da Kong Knuds hær tordende over heden fra jordbakken i råb og skrig med selve Kong Knud som anfører med sin blå kappe bølgende efter sig. Sikke en dag, et leben og en glæde.

Ud over emneuge er der også nogle praktiske informationer. Fritteren holder åbent mandag efter skolelørdagen, men man skal huske at tilmelde sit barn, så vi kan vurdere, hvor meget personale, der skal møde ind den dag.

Så har vi fået sagt held og lykke til Steen, der drager mod Svendborg som ny skoleleder.

Vi er igang med at få ansøgere og det ser godt ud. Indtil der er ansat en ny lærer, vil jeg være klasselærer i 5./6. klasse. Rasmus Aaby tager Steens musik, Mia tager Tal-forståelse i indskolingen, Ingvard (tidligere forældre og forstander på Langelands Efterskole) tager filosofi i 3. /4. klasse og så har vi ansat en ny matematiklærer, en ung mand der hedder Bastian. Han kiggede lige forbi igår og virker rigtig flink. Han begynder mandag morgen. Velkommen til ham og tage godt imod ham.

Så har vi et hængeparti omkring samtykkeerklæringer i nogle klasser. Vi må ikke lave adresselister mm og sende rundt, før vi har disse erklæringer i hus. Så hvis I ved, at I ikke har fået underskrevet. Så læs det igennem, underskriv og aflevere det til os. Spørg evt. klasselæreren efter en ny, hvis man ikke har den derhjemme.

Vi har ændret morgensang lidt, så man skal forvente at morgensang varer ca. 20 min. Så skemaet først går igang 8.20.

Næste uge holder jeg møde med frivilligcenteret, da vi har fået elever nok til at oprette en børne-samtalegruppe her på Kassebølle. Man kan stadig nå at tilmelde sit barn. Ring til mig, hvis du, som forældre er i tvivl, om det er et tilbud for dit barn. Det glæder mig meget, at vi her på skolen kan tilbyde denne nye mulighed. Jeg er selv uddannet systemisk og narrativ familieterapeut og vil gå med de første gange. Jeg vender tilbage med opstarttidspunkt med mere.

Jeg vil fra næste uge begynde at ringe rundt til alle omkring 70 familier, vi er her på Kassebølle og tage en lille snak om friskole og om skolelørdagen, som er vores næste store fællesarrangement lørdag den 29. september. Denne lørdag er der skolepligt, så hvis man ikke kan møde op, skal man melde det til sin klasselærer. Alle har fri om mandagen, men Fritteren har som skrevet åben. Husk tilmelding.

Tak for en fantastisk og begivenhedsrig uge. Kig her ud og husk, at I forældre altid er velkomne til at deltage i undervisningen og tage med jeres barn i skole. Det er meget hyggeligt at se jer 🙂

Rigtig god weekend

Bitten Guldbjerg (Biskop Absalon)

 

Nyhedsbrev fredag den 31. august 2018

Denne uge begyndte med herlige hyggelige klassedage.

Nogle dragende mod Spodsbjerg camping, andre sejlede helt til Strynø. Så var der dem, der tog ned ad Nørrebro og dem der samledes om bålet for at lave pandekager i Gryden. De sidste smuttende ud på landet til Nørrehavegård og alle steder kom der positive tilbagemeldinger. Særligt 3. og 4. klasse tog en nat på Strynø i regnvejr i stiv arm og blev der helt til onsdag. Alle hjalp med opvask, oprydning og orden – fantastisk oplevelse at overleve i naturen og gøre det sammen 🙂 Glade og måske lidt trætte børn og voksne efter gode dage i det fri.

Det er også tiden, hvor klasserne afholder forældremøder og jeg kigger rundt til jer og hilser på. Det er dejligt, at se de forskellige klasser og den store opbakning, der er til disse møder. Jeg har delt en oversigtskalender rundt – udformet som en folder. Jeg vedhæfter den lige her, hvis nogle forældre har været forhindret i at deltager i forældremøderne.
Kassebølle Friskoles – brochure arrangementer

Jeg begynder desuden at ringe rundt til alle familier efter emneugen næste uge. Vi skal så småt igang med at planlægge skolelørdag sidste weekend i september (den 29. sep.)
Det er en dag, hvor vi når rigtig langt, når den er organiseret. Det betyder, at vi skal have et overblik over, hvad alle familier kan byde ind med, som støtte og hjælpe til vores fælles projekter her på Kassebølle. Vi er fuldstændig afhængige af, at vi alle giver en hånd med og heldigvis ofte hygger os med det. Det giver vores skole og børn en følelse af sammenhængskraft, når vigør ting sammen –  ALLE mand.

Desuden vil jeg kort anbefale, at man derhjemme tager en snak om, hvorvidt det er en mulighed for jeres familie at være hostfamily for en af vores volentørs, der ankommer til februar. Der er længe til, men godt allerede nu at overveje det. Meld tilbage til mig, hvis man har spørgsmål, overvejer det eller har besluttet sig for at prøve. Der kommer mere info om de 2 volentørs, når vi har fundet de 2, vi endeligt skal have.

Vi opretter en samtalegruppe for børn her på Kassebølle i samarbejde med  Langland frivilligcenteret, da flere har meldt tilbage på det. Der vil komme flere oplysninger om de praktiske forhold om et par uger. Dette tilbud er til børn, der fx kæmper med selvværd eller andre problematikker, hvor det kan være godt at have et forum at dele det i, få opbakning og støtte fra andre. Henvend jer til mig, hvis I har brug for at vide mere.

Næste uge er det så – sørme endelig sandt, at det er MIDDELALDERUGE. Vi har de sidste par uger sunget folkeviser og fået fortalt folkeeventyr fra en tid, hvor der både var elvere, troldmænd, riddere, munke og skøn-jomfruer. Eleverne har fået præsenteret de 3 kongeriger med Svend, Knud og Valdemar fra den tidlige middelalder. Alle eleverne bliver inddelt mandag morgen og der er 5 typer roller, som eleverne kan vælge i samarbejde med deres konge, som forøvrigt bestemmer alt. ALLE skal have et krus med, da Kroen laver suppe og andre små retter i løbet af ugen, som de kan smage. Onsdag vil Kroen slagte en høne, hvor fjerene og hønsefødderne vil blive brugt af heksen og resten af hønen kommer i gryden. Det er selvfølgelig frivilligt at være med.

Hele middelalderugen kulminerer om torsdagen med rigtig liverollespil fra kl 10.00 – 15.00, hvor vi også får besøg udefra af en adelige landmåler ( det er hemmeligt) og vi har spændende plots, konkurrencer i De middelalderlige lege, kongekampen på heden og Øvrigheden, der kommer forbi de 3 landsbyer og vurderer på æstetik, viden og håndværk. Kl 15.00 – 16.00 vil Jeanne, Rasmus Aaby og jeg være her, så ungerne må gerne blive her. Fritteren holder åbent som sædvanligt.

Kl 16.00 til 19.00 etableres et spændende MIDDELADERMARKED. Kom i noget middelalderagtigt – det bliver sjovt for os Alle 🙂
Følgende boder kommer og gæster.

 • Keramik – fra Ingvard Hansen
 • Vokslys – børnene kan få lov at prøve og Honning ved Svend Aage. (Langelands biavlerforening)
 • Æbler, pærer og blommer fra Frugtplantagen Strandlyst
 • Æg fra Rifbjergstrandvej
 • Kandiserede æbler – Ida Friis
 • Pilefletterne fra Lohals
 • Vafler, kaffe og kage – sælges af Kassebølle Legestuen
 • Tangsnedkeren sælger fransk nougat med tang (selvfølgelig)
 • Svendborgssund Bryghus
 • Lene Vie kommer med sin væv – hun væver med klude
 • Lise Westergård hvidløg m flettede ranker
 • Hans Erik Theodorsen, træarbejde (økseskafter m.v..)
 • Gitten fra Lamaland kommer med sin spinderok
 • Bente Littau kommer gerne med bagværk og brombærsyltetøj
 • Ole Keller kommer gerne og laver træarbejde

Vi har talt med børnene om, at vores gæster på Kassebølle skal have en god oplevelse ved at komme her og gæster skal føle sig velkommen. Så vil I voksne hjælpe os med det. Hils og spørg ind til de forskellige håndværkere, de kommer for at vise os deres spændende håndværk og varer.

Menuen bliver:

 • Økologisk kød fra Nørrehavegård
 • Middelalder kålsalat med spidskål, æbler mm og kartofler
 • Kuvertbrød fra Stær Bageri
 • 50 kr i pr. kuvert.

EKSTRA INFO OM MIDDELALDERMARKED SE UNDER NYHEDER – her på hjemmesiden.

DETALJERET PLAN OVER UGEN OG ROLLER.

Vel mødt

På skolen og egne vegne Bitten

 

 

Nyhedsbrev fredag den 24. august 2018

Mandag morgen stod i Benny Andersens tegn med sange og digte skrevet af ham.

Livet er smalt og højt (1974) fra Personlige papirer

En tændstik blusser op i verdensrummet
belyser kort et ansigt før den slukkes.
I mørket mødes hænder
berører kort hinanden før de stivner.
Ord sendes ud.
Nogle få når frem til et øre
huskes muligvis en tid.
Målt på langs er livet kort
men lodret målt uendeligt
en dirrende fiber i dødens muskel.
Kys med det samme
før kysset rammer et kranium.
Snart er du ingen
men nu har du læber
og tændstikker.

En forfatter af stor betydning for Danmark.

Ellers er der blevet fortalt folkeviser og folkeeventyr fra middelalderen, da vi allerede er i fuld gang med at forberede os mentalt på vores middelalder emneuge i begyndelsen af september.

I den forbindelse vil jeg bede jer om, at kigge efter rekvisitter, kostume eller andet, der er oplagt at bruge til middelaldertema både til børn og voksne. Vi vil tirsdag sende mere info ud om ugens program. Ring eller skriv, hvis der er spørgsmål.

Alle er velkomne til at sætte en bod op torsdag den 6. september, hvor der er MIDDELALDERMARKED for alle, skriv hvis det har jeres interesse til skoleleder@kassefri.dk Kom gerne klædt i middelalderagtigt kostume 🙂