Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fredag den 3. April 2020
(Nyheder fra skolen, kontoret og Børnehuset Sommerfuglen)

Kære familier –

Den Muld, som Vaaren
nu atter arver,
er skjult af glade,
kokette Farver.

Thøger Larsen 1 strofe fra digtet “Det grønne forår” 1904

Denne ventetid med ønsket om, at alting igen bliver godt. Vi afventer Mette Frederiksens udmelding omkring skolerne. Jeg forventer dog, at karantæneperioden fortsætter lidt endnu. Derfor har vi udarbejdet skemaer der tager hensyn til det enkelte klassetrin. Det er en balancegang, at finde det rette omfang, vi håber, det er lykkedes.

Det er vigtigt for os, at eleverne modtager undervisning, at klasserne mødes (over nettet) også i forhold til det sociale, samt at aflaste jer forældre. Derfor har vi efter påske i de fleste klasser 2 Google Meets pr dag kl. 9.00 og 11.00. Skemaerne er udarbejdet i samarbejde med klasselærerne. Alle klasselærere har ringet hjem til klassens forældre og har en tæt kontakt til den enkelte familie og dermed en fornemmelse af, hvad behovet er. Det har vi brug for, så der ikke opstår misforståelse.

Efter påske skal alle elever bruge deres kassefri.dk mails, da flere lærere vil indkalde via skolens fælles forum Google Meet. Er der udfordringer med dette, henvend jer til mig. Er der problemer med uni login, er det Jeanne.

Skolelørdagen den 18. April bliver rykker, vi finder en ny dato, når vi ved mere. Mange af jer har udfyldt frivillig-sedleri forbindelse med fx skolelørdag og andet. Vi skal nu igang med opgørelsen over dette og derfor skal vi have alle sedlerne i hus og opdateret. Vi må ikke bruge frivilligt arbejde fra personer på overførselsindkomst. Men efter påske lægger vi det frem i køkkenet, så har man mulighed for at skrive det sidste på. Ellers kontakt os, hvis vi skal finde en anden løsning. Sidst i april sender vi det endeligt ind som opfølgning på vores LAG ansøgning. Det bliver spændende.

Efter påske vil nogle familier måske have brug for nødpasning, hvis karantænen bliver ved. Er I i tvivl om, hvorvidt det er muligt for jer, at få nødpasning, så kontakt mig. Vi er desuden i gang med en risikovurdering af skolen mm, så vi er forberedt på en tilbagevending til arbejdsplads og skolegang for både elever og personale. Der ud over skal vi lave en beredskabsplan i det tilfælde, at der er smitte på skolen. Dette vil I høre mere om.

Arbejdet på selve skolen i øjeblikket foregår i små grupper og på afstand.

 • Anne og Alyona gør rent og maler fx pallemøbler. (læg mærke til benet:)
 • Jan pedel og Kurt (Jeannes far) arbejder hver formiddag på, dels at male hele morgensang salen (det bliver flot) og ordne udendørs områder fx græsplænen mm.

 • Der er hele tiden personale fra Sommerfuglen, der arbejder i små grupper på skift.
 • Sidste hånd på renoveringen i indskolingen. I påsken bliver branddøren og loftslem ordnet mm.
 • Marijn etablerer et nyt sløjdlokalet i den gamle Fritter. (Langhuset)
 • Karolina vores rengøringschef er i gang med hovedrengøring på hele skolen.
 • Jeanne og jeg er på skolen hver dag.

VIGTIGT Nyheder fra kontoret
Kære forældre

Jeg må desværre beklage, at der ikke er nogen betalingsservice opkrævning i april md. Vores nye bank har ved en fejl kommet til at lukke vores kreditornr ned.

Vi har fået oprettet et nyt, men det kunne desværre ikke nå, at blive klar til april.

Jeg skal derfor bede jer om at indbetale til skolens konto nr.

Reg: 8401
Konto nr. 0001075938

Jeg beklager virkelig meget. Især fordi intet på nuværende tidspunkt er, som det plejer. Jeg ved I har nok at forholde jer til i forvejen i denne mærkelige tid.

Kærlig hilsen
Lykka Pilgaard

Kære alle søde familier i SOMMERFUGLEN

Så gik 3. uge i Corona tiden.. sikke mærkeligt, det er ikke at ses!

Vi får en masse fra hånden.. skriver på livet løs på alt det bagom liggende, der skal bygges videre op, når man starter som et nyt hus som os.. og også praktisk sker der meget. Når I kommer tilbage er der for eksempel det sejeste mudderkøkken, der venter på ungerne klar parat til leg ved sandkassen..

Vores legehus fra den den gamle Tildehave er også kommet herud og vores depot er fyldt op med alle mulige dejlige krea materialer. Skønt at vi ikke skal finde det i kasser mere, men har meget nemmere ved, at finde det hurtigt frem, når vi skal bruge det.

Vi har fået den smukkeste indgang.. glæd jer- Det er SÅ fint!

Deadline for sommerferie tilmelding blev rykket grundet vores karantæne tid. Der er ikke mange, der har tilmeldt sig, dejligt at alle unger kan se frem til en skøn sommerferie med masser af hygge på anden vis.

Skulle I alligevel få brug for feriepasning grundet ændret arbejdstider pga. denne Corona, så må I sige til, så ser vi, om vi ikke sammen kan finde en løsning.

Påsken nærmer sig. Ingen ved, hvad tiden efter her bringer. Om de åbner op for os, som de første, er vi først klogere på senere, men helt sikkert kan vi sige, at vi  SAVNER jer alle og vi GLÆDER os HELT VILDT til, at vi ses forhåbentligt meget snart.

Særligt velkommen skal her skrives til nye børn og deres familier:

1.april skulle vores skønne grønærtebørn (førskole) starte i Sommerfuglen

I har fået en kærlig hilsen bragt til døren og I skal vide, at vi GLÆDER os super meget til, at vi meget snart ses. Velkommen til jer alle 5 og jeres familier.

Også velkommen til Elna på 10 mrd, hendes mor og far og til  Oskar på 3 år og hans storebror + mor og far. Vi glæder os til at se jer alle og dele hverdagen sammen med jer fra den 1. maj.

Vi skal i denne måned også tage afsked med Victoria og hendes familie. De har valgt en anden hverdag og vi ønsker jer alt muligt held og lykke – vi glæder os over, at vi forhåbentligt ses i legestuen og skolen til morgensang en gang i mellem. Vi håber, at vi når at få lov at tage ordentligt afsked med jer, når vi atter er tilbage i den vante hverdag.

I april fejrer vi også en bunke fødselsdage. Stort tillykke til jer alle – Vi håber I får en skøn dag.

 • Voksen Pia den 3. april.
 • Aurora der bliver 3 år den 12. april.
 • Voksen Lene den 26. april.
 • Anders der bliver 3 år den 29. April.

Rigtig god påske til alle på vegne af Sommerfuglen og skole
Rikke og Bitten

 

Nyhedsbrev fredag 27. Marts 2020
(Beskeder fra skole, børnehave/vuggestue og kontoret)

Kære familier

Sikke en tid – vi prøver, forsøger os frem, finder på nyt og så prøver vi igen at tilpasse os omstændighederne, så alle får mest ud af det på den mest forsvarlige måde. Sådan er det vist for alle både på hjemmefronten, i skolen, ministeriet og verden.

På skolen har vi nu oprettet kassefri.dk mails til alle elever. Det betyder, at lærerne nu kan invitere deres elever til google meet. I de store klasser bruger vi også denne mail til classroom, hvor der bliver lagt lektier op. Disse mails bliver primært brugt som indgang til information og kontakt. Klasselærerne sender nærmere info rundt til jer og inviterer jer, hvis det ikke allerede er sket. Er der problemer med mails skriv til mig. Er der spørgsmål omkring uni login er det Jeanne.


Indtil nu er der blevet fortalt historier, spillet banko, lavet dansk grammatik, kristendom og dansk fremlæggelser, kahoot, klassemøder og andet godt over google meet. Vi skal vænne os lidt til det. For nogle er det meget fremmed og for andre nyt og spændende. Hjælp jeres børn med det og fra næste uge bliver der google meet i alle klasser hver dag. Vi håber det kan aflaste jer forældre, give vores unger både fagligt og ikke mindst noget socialt input. Eleverne kan også selv bruge google meet til at mødes.

Med alt dette nye fjernundervisning skal man lige være opmærksom på, at kameraet kører. Vi har oplevet flere sjove episoder, hvor forældre pludselig optræder helt eller halvt afklædte i baggrunden. Man glemmer måske man er “på” og sidder med fingeren oppe i næsen. Vi ser også lidt af, hvordan hinanden bor og her vil vi opfordre til, at ungerne deler ting med hinanden. Fx tegninger, man kan lave en quiz for hinanden, man kan lave en rundvisning på sit værelse, en skattejagt i haven, hvor en ven guider en rundt – prøv at udforsk det nye medie.

Fredag var så sidste dag for Diana inden barselsorloven. Maven er så fin og vi glædes over, at et nyt lille liv er vej, mens vi vil savne Diana på skolen. Vi har haft google Meet møder og alt er overleveret til vores barsels vikar Tippe og os andre, så vi er klædt på til at overtage.
I fredags var 6. – 7. klasse i TV2 omkring fjernundervisning.
Conny ringede også i går, vores støttelærer, hendes knæoperation er gået godt. Nu venter en lang periode med genoptræning. Hun siger “Humøret er højt, når solen skinner og hils alle”. Dette er hermed gjort.

Vores Børnehave og Vuggestue personale er i fuld gang med læreplaner, opslagstavler, hønsehus mm og så fandt de fredag på, at kigge forbi på hjemmeadresserne og hænge en lille hilsen på døren. I Kassebølle muleposen er der puttet lidt aktiviteter i. Vi savner “vores” børn, deres smil, sjove påfund og i det hele taget dagligdagen.

Vores Grønærtebørn (førskolebørn) kan glæde sig til næste uge, måske kommer der også en lille overraskelse til jer. I skulle jo være begyndt i skole 1. April. Men den store dag er udskudt. Vi forbereder os og glæder os til vi skal fejre dagen med jer.

Nyheder fra kontoret
Kære forældre

Jeg må desværre beklage at der ikke er nogen betalingsservice opkrævning i april md. Vores nye bank har ved en fejl kommet til at lukke vores kreditor nr ned.
Vi har fået oprettet et nyt, men det kunne desværre ikke nå at blive klar til april.

Jeg skal derfor bede jer om at indbetale til skolens kontonr.

8401 0001075938

Jeg beklager virkelig meget. Især fordi intet på nuværende tidspunkt er som det plejer, ved i har nok at forholde jer til i forvejen i denne mærkelige tid.

Kærlig hilsen
Lykka Pilgaard

God weekend til alle på vegne af
Kassebølle
Bitten

 

Nyhedsbrev fredag den 20. Marts 2020
(Nyheder til både skole og vuggestue/børnehave)

Kære familier.

Det er en mærkelig tid.

Vi savner liv og glade unger på skolen. Her er så stille…
Lærerne arbejder hjemmefra, enkelte kigger forbi og henter materiale mm, mens vores øvrige pædagogiske og praktiske personale møder ind på skift og ordner. Ingen i personalegruppen kommer på skolen, hvis de føler sig syge/sløje, så SKAL de blive hjemme. Der arbejdes kun i små grupper og der holdes afstand. Vi passer på hinanden.

Vi ved, at I derhjemme nok er spændt hårdt for med hjemmearbejde, lektier, alm huslige gøremål og måske lidt bekymringer oveni. Men vi håber også, at I når at få hygget lidt med hinanden. Fra næste uge vil vi mere fokusere på særlige fag, som dansk, engelsk, matematik og tysk afhængig af klassetrin. Det vil fremgå af de skemaer jeres klasselærer sender rundt.

Generelt skal lektierne være stof, som eleverne behersker og kan overskue. Hvis det ikke er tilfældet kontakt faglæreren og lav en plan tilegnet jeres barn. Alle klasselærerne vil også i løbet af næste uge kontakte jer. Det er meget vigtigt for os, at vi har et tæt samarbejde omkring ungerne i denne periode. Vores støttelærere kan ligeledes kontaktes, af de familier der har brug for det.

Ang. alle de nye regler i forbindelse med karantænen og indsatsen for at begrænse spredningen af CPVID 19 i skole og daginstitution. Så kan man sidst i nyhedsbrevet læse den nyeste orientering fra Børne- og Undervisningsministeriets

En lille opdatering fra vores Nordplus-projekt. Jeanne har i dag været i kontakt med Aslaug, der er skoleleder på Santa Frans skole og er dem vi har udveksling med. Hun fortæller, at de alle gik i 14 dages frivillig karantæne og meldingen lyder, at der ikke er flere, der er blevet syge, og dem der var syge, da de tog fra Danmark alle er raske igen.

De glædes over foråret bag lukkede vinduer og ser frem til, at de kan mødes på kryds og tværs igen, når skolerne starter op slut marts.

Jeg har også været i kontakt med Anda, som er skoleleder fra Letland, som også er den skole vi samarbejder med. De kom igennem Polen helt uden problemer og var hjemme planmæssigt. Her er meldingen, at de ikke er syge, men at de også har lukket landes skoler mm frem til slut marts.

Angående den tur der venter eleverne i 6.-7. klasse til juni, så bliver den muligvis udskudt til august-september. Vi har været i kontakt med federationen som har givet grønt lys. Vi skal nok styre uden om de forskellige konfirmation.

Nyheder fra Kassebølle vuggestue og børnehave

KUK KUK allesammen….
Hvis ikke man vidste bedre skulle man næsten tro, vi legede gemmeleg..og så ville jeg sådan klemme mine øjne rigtig hårdt i…for så at åbne dem og i KÆMPE glædesrus råbe… FUNDET!!!!!!! og så ville I alle være der og juble…og legen kunne fortsætte…

Sådan er det desværre ikke! Virkeligheden er en helt anden, her er så højt til loftet i vores nye sted, at der næsten er EKKO.
NØJ! Hvor vi savner jer alle ..savner hverdagen.

Imens vi venter, bruger vi så tiden på, at nå i mål med alt det bagomliggende skriftlige, der mangler blandet med praktiske gøremål udenfor.
Vi tænker rigtig meget på jer alle og håber, at I alle har det godt, at hjemmelivet fungerer og at I på trods af det hele, små som store har smil på læberne.

Jeg lægger link og sjov ud på vores gamle Tildehus side på FB og vil kraftig opfordre jer til at holde lidt øje her, og også den der hedder Kassebølle Friskole for sjov og underholdning…

SKRIV til mig, hvis der fx er en sang eller historie eller lignende ungerne bliver ved med at synge eller snakke om. Jeg vil RIGtIGT gerne komme med den. Jeg vil gerne skype….eller snakke i telefon eller eller eller…hvad det nu kan være. Selvom det lige nu føles som om vi er langt væk, så er vi lige her!

Savn og utryghed kan vi ikke tage fra nogen og “selv små gryder har store øre”- som min mormor altid sagde. Vi skal ikke underkende de små i det her, deres tanker og utryghed ved de ændringer hverdagen byder dem og i de ekstra linjer, de kan se i alle voksnes ansigter.

Selv en lille forskel kan være en kæmpe forskel og kan jeg på nogen måder hjælpe med lidt tryghed her. Så sig endeligt til.

Skulle I, i kommende uge få brug for nogen former for nødpasning. Så husk, at I bare skal sige til Rikke 29 24 24 36. Så finder vi en løsning.

God weekend til jer alle
Fra Alle os på Kassebølle Friskole og …( shsssss……. sommerfuglen…)
KH Rikke og Bitten

Orientering om nye regler i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19 

Som led i indsatsen med at begrænse spredningen af COVID-19 er der udstedt forskellige nye regler på Børne- og Undervisningsministeriets område:

• Folketinget har den 19. marts 2020 vedtaget lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet, folkehøj- skoleområdet og den frie folkeoplysende virksomhed til forebyg- gelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. I finder loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213550

• Den 18. marts 2020 er bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) trådt i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a., hvilke børn og unge der ikke er omfattet af lukning.
I finder bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

• Den 19. marts 2020 er bekendtgørelse om nødundervisning mv. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og af- hjælpning i forbindelse med COVID-19 trådt i kraft. I bekendt- gørelsen er det beskrevet nærmere, hvad der ligger i skolernes forpligtelse til i videst muligt omfang at tilbyde nødundervisning.
I finder bekendtgørelsen her: https://www.retsinforma- tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Bekendtgørelserne fastsat som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område. Børne- og undervisningsministeren fremsætter forslag om revision af loven inden udgangen af november 2020. Loven ophæves den 1. marts 2021, og børne- og undervisningsministeren kan i den forbindelse fastsætte overgangsordninger.

Information om COVID-19 på ministeriets hjemmeside Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende siden her med relevant information: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information- til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

På siden er der bl.a. svar på en række ofte stillede spørgsmål til de nye regler, som vi håber, kan hjælpe jer.

Hotline Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline, hvor skoler og institutioner kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til håndtering af COVID-19. Det kan eksempelvis være spørgsmål om drift og tilskud eller prøver og eksamener. Hotlinen har åbent mandag til fre- dag fra kl. 8-17 og lørdag og søndag fra kl. 10-16, og har telefonnumme- ret: 7080 6707.

Inspiration til undervisning hjemmefra På emu.dk er der samlet en række gode råd til undervisning i denne sær- lige situation både overordnet og i de enkelte fag. Her findes både råd til den almene undervisning og hjælp til undervisning af elever med særlige behov. Her findes også links til materialer, som forlag o.l. stiller gratis til rådighed, imens skoler og institutioner er lukkede. Bemærk, at linket fø- rer hen til en fællesside med adgang til de enkelte uddannelsesområder: https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-for- bindelse-med-covid-19.

Med venlig hilsen

Martin Larsen
Konstitueret direktør

Nyhedsbrev torsdag den 12. Marts 2020 (Karantæne perioden)
(både fra skolen og Børnehuset)

Kære forældre

Sikke en mærkelig dag og situation, vi alle er havnet i.

Meget få børn mødte i dag ind og vi holdt morgensang, hvorefter dagen blev planlagt. Alle klasselærere skriver rundt til deres klasser ang. lektioner og andet i karantæneperioden.

Det er en god ide, at hente tøj fra garderober og evt. skolebøger til hjemmearbejde.

I morgen er Louise på skolen kl. 16.00 – 16.30. Tirsdag er Jeanne og jeg der hele dagen. Hvis der er forældre, der har behov for nødpasning. Her tænker vi særligt på medarbejdere til det sundhedsfaglige beredskab, så kontakt Bitten på 2386264 eller Rikke 29242436. Så finder vi ud af det.

Det er vigtigt, at I forældre hjælper jeres børn med at lave lektier/skolearbejde. Hvis man er i tvivl om noget, kontakt gerne lærerne via mail, de arbejder hjemmefra i hele perioden og er til at få fat på.

Regeringen lægger ikke op til, at der skal ske erstatningsundervisning, men ministeren erkender, at der kan være brug for at tage hensyn til elever, der skal til afgangseksamen.
Så så snart vi ved, hvor lang tid dette strækker sig over, lægger vi en prøveplan for 9. klasse, så vi sikrer, at de er klædt godt på til prøverne.

Undervisningsforpligtigelsen tåler 14 dages fravær, hvorfor ministeriet er i gang med at vurdere på, hvad der skal ske for det tilfælde, at situationen rækker ud over de kommende to uger fra på mandag. Det vil der også komme yderligere om, når eller hvis det viser sig nødvendigt.

Midt i alt det trælse, så benytter vi situationen til at få gjort hovedrent. Det betyder, rengøring af alle garderober, døre, vinduer mm. Derfor en god ide, at hente overtøj mm.

Og grundlæggende er det nok sådan, at vi bedst kan komme igennem sådan en særlig periode ved at bruge sund fornuft og ganske enkelt hjælpe hinanden på bedste vis.

Vi tales ved og håber også på hygge og samvær i familierne de næste 14 dage.

På vegne af skolen Bitten

Besked fra Lykka (sekretær)

Kære forældre.

Skolen har skiftet bank og der er gået noget galt med indbetalingskortene. For de familier der er tilmeldt betalingsservice kører det som det skal, så I kan se bort fra denne skrivelse.

Jeg vil gerne, at I andre tjekker banken, om I har fået indbetalingen for marts tilbage på jeres konto.

Såfremt de er kommet retur,  vil det hjælpe mig rigtig meget, hvis I vil indbetale for marts til skolens konto. reg.nr 8401 kontonr.  0001075938 hurtigst muligt.

Fremadrettet må I gerne lave en fast overførsel til skolens konto på ovennævnte konto, såfremt I ikke tilmelder jer betalingsservice. Jeg samler op om en uge, og skriver til jer, som jeg ikke har modtaget betaling fra.

I må meget gerne skrive eller ringe til mig, hvis I er i tvivl om noget.

Mail kontor@kassefri.dk tlf 20465596

Bh Lykka

Nyheder fra Børnehuset

Sikke en uge !

Mandag hittede for alle med udeleg og godt gang i æbleklatkagerne i bålhytten Der blev spillet bold og sandkassen lignede mere eller mindre, den mest tætpakkede strand en varm sommerdag.

Tirsdag var fuld af fest og fødselsdag- onsdag ligeså…men så onsdag slog vi alle en KÆMPE kolbøtte…

Beslutningen om at aflyse vores store fest blev taget..Vi fik snakket med alle børnene om, at det. Vi måtte dog love, at Borgmesteren kom en anden dag og vores navn og kage nok skulle komme fredag uanset fest eller ej.

Da jeg netop skulle til at skrive ud til alle om aflysning og omstændigheder. Ja, så flød alle de nye fine toiletter over. En kommunal brønd på vejen havde for højt vandspejl og skabte urimelige udfordringer og kaos for et øjeblik i hele Børnehus og indskoling. For det ikke skulle være nok, så fik vi et opkald om et højst sandsynligt mæslingeudbrud i børnehuset…

Alle forbehold er taget meget hurtigt herfra. Embedslægen kontakter os, hvis det viser sig, at podningen er positiv, og vil derfra også kontakte alle familier mm. Vi HAR ALLEREDE ringet rundt, som er en af de anvisninger, de har til os som Børnehus.
Alle er med på alvoren, alle er der styr på.
De første symptomer ved mæslinge syge er høj feber og hoste, herefter voldsomt udslæt. Langt de fleste er vaccineret imod det, men enkelte har ikke fået denne vaccine og er derfor udsatte.

Hvis man IKKE er vaccineret, så kan man være smittebærer af det uden at vide af det og derfor må man ikke komme i Børnehave, heller ikke hvis man er fritterbarn. (knap så relevant nu, men så ved I det!)

Hvis jeres barn er syg med Mæslinger, så vil jeg RIGTIG gerne høre om det, for overblikkets skyld- tak!

Så kom onsdag aften og vi slog endnu en kolbøtte!

ALLE børnehaver, skoler, vuggestuer mm skal være hjemme fra mandag og i første omgang 14 dage frem. Ingen mødte op i dag, så tænker at alle fandt en løsning hurtigt.

Al personale er “på arbejde”, det vil sige, at vi laver, hvad der er os muligt hjemmefra på forskellige måder.

Nødpasning: Vi er pålagt, at vi skal tilbyde en nødpasning. Det være sig i hele vuggestue, børnehave og skole regi. Det vil sige, at nødpasning er for dem, der på ingen anden måder overhovedet har andre muligheder, end at vi skal træde til, så de har mulighed for at passe eget arbejde ex hjemmepleje, sygehus mm.

Har I brug for nødpasning så kontakt mig i så god tid som muligt på tlf: 29 24 24 36 så finder vi en løsning herfra.

Ang tilmelding til påskeferien

Så er seneste frist i morgen fredag den 13/3. Dette kan ske ved sms på 29 24 24 36 eller på min mail rikke@kassefri.dk

Ingen ved, hvor lang tid vi ender med at holde os hjemme, så det er jo slet ikke sikkert det bliver relevant , men så er vi klar hvis nu!
– og vi krydser fingre for, at der snart blæser varm luft og forår ind over os og med det, at faren også driver over og vi atter ses i den vanlige gode trygge hverdag.

Når det sker- SÅ holder vi fest!

Ha` det det godt alle

God weekend

Rikke og alle i børnehuset

Kære forældre på Kassebølle Friskole.

Den årlige generalforsamling står for døren:

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 18.30-20.00

Som altid står der ”Valg til bestyrelsen” på dagsordenen og vi vil gerne fra bestyrelsens side
opfordre dig til at overveje, om det kunne være noget for dig at stille op til bestyrelsen.
Kender du en anden forældre, som du synes kunne være et aktiv i bestyrelsen, vil vi gerne opfordre dig til at spørge vedkommende inden generalforsamlingen, om det kunne have interesse. Det er ikke altid lige spændende at sidde på en generalforsamling og uforberedt blive prikket til.
Når man stiller op som kandidat til bestyrelsen eller bliver foreslået, vil vi bede om, at alle
kandidater (også dem som genopstiller) rejser sig op og siger et par ord om sig selv, så vi alle ved hvem kandidaterne er og hvad de står for.
Der er brug for mange kompetencer i en bestyrelse – også dine!
Som forældre på en friskole er det vigtig, at I møder op til generalforsamlingen for her at
tilkendegive jeres holdninger til bestyrelsens arbejde og skolens hverdag.
Generalforsamlingen er en af skolens vigtigste møder, og derfor håber vi på stort fremmøde og en god debat, så vi i fællesskab skaber den bedste skole for vores børn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Kassebølle Friskole.

                                       Indkaldelse til generalforsamling
                                                    på Kassebølle Friskole 

                                               Onsdag den 25. marts 2020 kl. 18.30 – 20.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
4. Skolelederen aflægger beretning.
5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab.
6. Tilsynsførende aflægger beretning.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Lone Lollesgaard, modtager ikke genvalg
Hanne Andersen, modtager genvalg
Jan Knudsen, modtager genvalg
Pil Kaas Wurtz, modtager ikke genvalg 

8. Valg af 2 suppleanter
9. Tilsynsførende er Karin Pedersen.
10. Behandling af indkomne forslag.: Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.
11. Evt.

Nyhedsbrev fredag den 6. Marts 2020
(Både fra skole og Børnehus)

Så er influenzabølgen ved at ramme os, flere har i denne uge været ramt. Vi må passe på hinanden og hygiejnen her i forårs forkølelserne.

Morgensang i denne uge har stået i eventyrernes tegn. Teaterholdet opførte impro teater over Klods Hans og en nyfortolkning af Prinsessen på ærten, mens Valle (tidligere musiklærer på Kassebølle) lærte os sine 2 sange om disse eventyr. I dag fredag fik Børnehuset alle op at danse, synge og klappe af deres fortolkning af De 3 bukkebruse.

Vi har også haft samtaler i denne uge i forhold til Dianas barselsorlov og det er med glæde, at vi kan fortælle, at det bliver Tippe Marie Andersen, hun er 31 år og mor til 2. Hun har erfaring med dansk, engelsk, musik, håndværk & design og friluftsliv og har desuden en kursusvirksomhed for børn og voksne med udgangspunkt i fællesskabsbårne kreative og håndværksmæssige aktiviteter i naturen. Vi glæder os til, at hun begynder hos os 1. April.

Næste uge sker der en del i udskolingen. 6. – 7. Klasse får besøg i forbindelse med vores Nordplus projekt. De skal bl.a. være værtsfamilier for elever fra Letland og Færøerne hele ugen. 8. Klasse tager udenøs, de skal nemlig i brobygning og besøge forskellige ungdomsuddannelser i Svendborg. Det betyder, at der er helt ro til, at 9. Klasse kan koncentrere sig om deres projektuge med Ungdom som overemne.

På mandag den 9. marts om aftenen siger vi velkommen til de kommende Kassebøller sammen med 0. – 1. Klasse. 1. April begynder alle vores grønærter i førskolen. Det bliver spændende at møde de nye familier.

13. Marts holder vi stor og festlig åbning af vores fantastiske nye Børnehus.

Kl. 13.30 synger 0. – 4. Klasse “Velkommen til den nye verden”. Så vil der være kage og kaffebord. Der vil være indslag fra musikskolen, Kassebølle MorKor, taler, hygge og fremvisning. Kl. 15.00 går vi til flagstangen og der hejses det grønne flag af friluftsrådets formand. Tonni Hansen kigger forbi, mens bålhytten snurrer under hele arrangementet. Der er regnbuepandekager til alle. Efter hejsning af flag er der gøgl i ca. 20-30 min på legepladsen. Det bliver en super eftermiddag.

Nyheder fra Børnehuset 
Med marts måned kom foråret og solskinnet. Denne uge har vi derfor været rigtig meget ude. Vi har flettet krukker, nogle kranse, flotte fisk og andre igen været med ved forårs syslerier og den store pilehytte.

Nyhedsbrevet i denne uge har en lidt mere praktisk karakter.

På fredag den 13. marts kl. 13.30-16.00 holder vi officiel åbningsfest. Der kommer gæster og venner af huset. Alle der har heppet, knoklet for og glædet sig over, at vi endelig er klar i nye rammer.

Vi begynder med skolens kor (o. – 4. kl), der synger en dejlig sang. Flere vil underholde inde, mens der er kagebord til alle og mange vil sikkert også ned og kigge i Børnehuset, hvor fint her er blevet. Vores nye navn vil også bliver afsløret.

Midtvejs går vi til flagstangen og hejser Det grønne flag. Bålhytten snurrer med regnbue pandekager under hele arrangementet og til slut vil der komme en KÆMPE overraskelse, der helt sikkert er værd at vente på og være med til.

Vi vil RIGTIG gerne, at I alle kommer og fejrer dette med os.
Vi vil også rigtig gerne, at I passer egne børn i det tidsrum, der er åben hus, da der vil være mange mennesker, som vi ikke lige kender.
Vi håber meget, at I har lyst til at være med og skulle I være forhindret, så vil vi rigtig gerne høre om det (rent praktisk i forhold til børnene)

Ferietilmelding
På ALLES garderober ligger ferietilmelding. Påskeferien er lige om hjørnet og sidste frist for tilmelding er på fredag den 13/3.
Der er også tilmelding til mandag den 20. april (mandag efter skolelørdag) samt hele sommerferie.

Tak for, at I hjælper til med hurtigst muligt at få et overblik for os alle.

ViruS.
Sidst vil vi sige, at vi fra flere sider jo er bekendt med denne Coronavirus, der suser om alle hjørner omkring os og er på alles læber for tiden.

I Børnehuset har vi taget de forholdsregler, at vi er ekstra på i forhold til håndvask, og ved alle måltider spritter vi hænderne af. Dette gælder også om eftermiddagen.

Garderoberne
Husk at hjælpe til med at holde orden på børnenes garderober. Det gør det meget mere overskueligt at hjælpe dem om eftermiddagen

LÅNETØJ, stort som små. Det svinder i vores tøjbunkerne, så HUSK at kom retur med det, jeres barn har lånt.

God weekend til alle på skolen og Børnehusets vegne
Rikke og Bitten

Nyhedsbrev lørdag den 29. februar 
(Både for skole og Børnehus)

I denne uge har vi givet den gas, der har været aktiviteter hver dag. (Næste uge bliver helt normal) Det har været en oplevelsesrig uge og for flere klassetrin har der været anderledes program de fleste dage.

Mandag blev skolen fyldt med farlige, opfindsomme og flotte kostumer. Til morgensang tronede en kæmpe filur-is op, vaffelis og en Mathilde kakaomælk, man blev helt sulten. Alle store og små havde sandelig sat sig op til dagen og 7. årgang stod for arrangementet med hjælp fra 8. og 6. klasse. Godt gået til alle.

0. – 1. kl tog tirsdag til Ørstedskolen. 4. – 5. klasse udviste onsdag stor sans for fairplay i Høvdingebold turneringen for langelandske skoler. Samtidig vandt de 3 ud af 4 kampe. Vi er stolte af dem –

6. – 8. klasse tog bussen til Musikefterskolen i Humble, her stod den på masser af musik, dans og hygge, det meste af dagen. De fik boller, saftevand og en forsmag på efterskolelivet.

Torsdag gik 4. – 8. klasse i fælles flok mod Langelands efterskole. Vi så David Bowies Pan`s labyrint. Spændende kreationer, fed musik og gode scener.
Vi har stor glæde at dette samarbejde på tværs af vores langelandske skoler. Det er berigende og inspirerende for vores elever og os voksne at mødes og bakker hinandens projekter op.

På pædagogisk dag var lærerne på Den Frie Lærerskole. Vi havde fokus på et af vores 4 kerneværdier TRYGHED. Fx ordningen med store/små skolevenner, hvilke traditioner skal vi holde fast i og hvad skal vi forny. Dagens lærer er hos eleverne og hvad det betyder. I middagspausen sidder læreren med den første del, så vi sikre spisning og at pausen bliver begyndt på en god måde. Vi arbejder også på lydniveauet i flere klasser. Her har vi besluttet at “gå på besøg” hos hinanden, så vi kan udveksle og sparre omkring vores pædagogik, didaktik og klasseledelse mm.

På skolen fredag tog forældre og Tullebølle spejderne over. Sikke en fantastisk dag og solen skinnede. Sjove, udfordrende og spændende aktiviteter. Flere trådte virkelig i karakter. I Børnehuset blev der hjulpet max til og på legepladsen fulgte de små med store øjne, hvordan teenagerene lavede en fed shelter til dem. På boldbanen gav de den gas, mens bålhytten duftede af røg og klatkager. Tusind tak til jer forældre og Tullebølle spejderne for at overtage skolen og giv ungerne sådan en dejlig dag.

Så er det også med stor glæde, at jeg kan sige tusind tak til jer forældre, Kurt og pedel Jan, der virkelig har knoklet på indskolingens toiletter. Nu er de færdige, toptunet og mega lækre Jubiiiii 🙂

Så vil jeg orientere om, at der er et par elever, der har fået fnat i udskolingen. De er i behandling, men vi skal være meget obs., da det er smittsomt.

Sundhedsstyrelsen skriver.
Behandling i institutioner og skoler: Smitte uden for husstanden er sjælden. Der ses dog udbrud af fnat på efterskoler, hvor børn og unge lever tæt sammen. Smitte i institutioner og blandt skolebørn i øvrigt er sjældent. Behandling af børn i institutioner og skoler er den samme som ved tilfælde i samfundet i øvrigt. Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i institutionen eller skolen, med mindre de udviser symptomer.

Det betyder, at alle i udskolingen (vinkelhuset) skal være obs. Forældre tjek jeres børn. Symptomer på fnat viser sig ved intens hudkløe, der forværres ved sengetid.

Det er vigtigt, at I forældre giver os besked, hvis jeres barn har fået fnat. Vi skal have et overblik over situationen, så vi kan informere videre.

Hvis man er i tvivl opsøg lægen.

Vi er blevet spurgt ang. coronavirus. Vi kan som skole opfordre til at tjekke de nyeste opdateringer.
Der er nu tre kendte tilfælde af Corona-virus i Danmark. Derfor har vi udarbejdet vedlagte
input til en presse- og kommunikationsplan i tilfælde af Corona-virus på skolen.

For løbende nyt om Corona-virus og relevante forholdsregler se:
Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
Udenrigsministeriet: www.um.dk

Læs tre gode råd fra Børns Vilkår om, hvordan man som forælder skal fortælle sit barn om coronavirussen.

https://nyheder.tv2.dk/2020-02-27-tre-raad-saadan-taler-du-med-dine-boern-om-coronavirus

Lykka (vores sekretær) har bedt mig meddele, at der kan være sket fejl i opkrævningen i denne omgang. Hun retter op på det. Hvis man har spørgsmål om dette skriv mail til kontor@kassefri.dk

Hilsen fra Kassebølle Børnehuset.
Sikke en uge – fuld af fest og leg og gæster.
Fastelavnsfest for fulde gardiner med tøndeslagning, lege, sang og musik. Vores legestuevenner kom og var med og vi fik et kig til alle de store på skolen, der også var meget flot festklædte, og vi nåede også at danse med dem.

Tak til alle jer som havde lyst og mulighed for at være med i løbet af formiddagen, og tak til alle for en hyggelig forældrekaffe om eftermiddagen.

Tirsdag havde vi besøg af vennerne fra Strynø, SÅ hyggeligt med leg.
Onsdag lavede vi dejlig mad og torsdag var legestuevenner igen på besøg.

Fredag havde vi øvet os på morgensangen, da vi havde lovet lærerne, at vi stod for den.
Sanglege, rasleæg og sjov var kørt i stilling til store og smås fornøjelse og succes.
Lærerne holdt pædagogisk dag og Tullebølle spejderne kom og var med de aller største i leg og aktiviteter.

Vi lovede en KÆMPE portion klatkage dej og sammen med spejderne, var vi hele dagen i fuld gang i bålhytten. Vi fik kløvet en masse brænde og så byggede de store og små vores shelterly færdig, den blev granbeklædt og endda lagt et flot grangulv.

Indenfor skete der også en masse. Vi fik flyttet rundt på en møbler, en gruppe store børn gjorde det ud for stærke flyttemænd. Kurt og Jan kom forbi og hang lidt mere op af det der står i kø.
Vi kom endnu et stort hug i følelsen af at komme mere og mere på plads. Det var SÅ FANTASTISK.

Gustav og Mathias fra de store klasser etablerede sammen med børnehus børn akvariet og når det er faldet til og stået lidt, så kommer de tilbage til os med babyfisk. Vi GLÆDER os.

En flok store piger gjorde rent i alle kroge og legetøj og så blev der leget, læst historier og hygget helt vildt !
Det var VIRKELIG, på alle måder og på kryds og tværs af skole og børnehus en super dejlig dag.
TUSIND tak til alle I store skønne skolebørn for hjælpen – vi ved I knoklede!

Fredag den 13. marts kl. 13.30 -16.00 holder vi officiel åbningsfest for vores børnehus. Vi får vores nye navn, vi skal hejse det store flotte grønne flag og får hjælp til det af borgmester. Friluftrådet kommer, der vil være musik og sjove overraskelser. Vi skal fejre, at byggeriet er færdigt i store træk, der er bål og sjov, gøgl, musik og fest. Sæt kryds i kalenderen. Det bliver top hyggeligt.

Fritterbørn er i denne uge kommet lidt tidligere. Eftermiddags solen er blevet nydt i fulde drag, og vi har både formiddag og eftermiddag lavet træ gevær, leget soldater og røvere.
Den sidste uro og krudt efter en skoledag skal bruges rigtigt og det er lige med at gribe dem fra den rigtige vinkel for at fange interesse og lyst.

Vores voluntører vil lave forårs klippeklister og onsdag står nogle fritterbørn med Anne for eftermiddagsmaden.

Tilbage er der vist kun for nu, at ønske alle en god dejlig weekend. Måske i musik, dans og MGP festens tegn.. ( mens vi venter på sol og regnen bare siler)
Vi skal ihvertfald feste!
Vi ses mandag til en ny dejlig uge.

Regndrypshilsner
Fra alle os på skolen og børnehus
I ønskes alle en dejlig weekend

Rikke og Bitten

Nyhedsbrev søndag den 23. februar 
Fra både skole og Børnehuset.

Sikke et vejr med rusk og regn.
Det minder mig om Frank Jægers vinterdigt fx disse linjer

Liden sol i disse uger.
Februar har gjort os mindre.
Vi kan ingenting forhindre.
Vi kan heller ikke bede om at måtte blive større.
Stær og mus og vinterhvede må på vore vegne spørre.
Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage
Sammen vil vi tålsomt vente,
liden sol i disse dage.

Når vejret ikke er med os, så må vi selv finde på noget og det gør vi så. I næste uge sker der rigtig mange spændende ting.

 • Mandag er det fastelavn og alle kommer udklædt. Det plejer, at være en meget hyggelig og sjov dag. Forældre tag gerne med til morgensang. Vi slutter denne dag kl. 13.00.

 • Tirsdag drager 0. – 1. Klasse til Ørstedskolen i forbindelse med fejring af bogen ”Ørsted i Børnehøjde”. Der er fundet kørsel.

 • Onsdag tager 4. – 8. Klasse bussen til Musikefterskolen i Humble og ser deres store forestilling. Der er ikke valgfag, da de først kommer tilbage med bussen sådan 13.45.

 • Torsdag går eleverne fra 4. – 8. Klasse til Nørrebro i Rudkøbing lige efter morgensan. De skal op på Langelands Efterskole for at se den store forestilling der.

 • Fredag er der pædagogisk dag, personalet fra skoledelen tager til Ollerup hele dagen. Forældre og Tullebølle spejderne tager over på dagen. Fra 6. – 9. klasse står den i spejdernes tegn. SÅ vær beredt. Tusind tak til jer forældre og spejder Camille & Kristian der tager dagen.

I denne uge torsdag den 20/2 afholdt legepladsudvalget infomøde om den kommende legeplads. Her gjorde Gustav (bestyrelsesformanden) rede for, hvad vi har gjort frem til nu og hvad planen er fremadrettet. Når vejret bliver lidt mere tørt, så har Gustav lånt en gravemaskine, da der skal skrabes 30 cm af underlaget, for at der kan komme et faldunderlag på. Når det er gjort, så indkalder Gustav til 3 arbejdsweekender, hvor legepladsen skal samles og monteres.

Der blev på mødet givet udtryk for stor tilfredshed for det arbejde og de valg legepladsudvalget har taget på vegne af skolen.

På personalemødet tirsdag blev det besluttet, at de elever der har mad med på skolen, der kræver bestik, selv skal huske at have bestik med hjemmefra, da skolens bestik desværre ikke finder vej tilbage til køkkenet.

Status på indskolingstoiletterne. VVS-folket har ladet vente på sig, de kommer først i slutningen af næste uge (uge 9). Så Jan går og ordner de sidste ting. Vi kan næsten ikke vente mere og glæder os vildt til, at ungerne kan gå på toilettet i deres eget hus. Tak til alle malerne her, der har været i sving.

Nyheder omkring Kassebølle Børnehuset (Sidst i februar beslutter vi det nye navn)

I vinterferien var vi dejligt mange voksne, nok til TONS af feriehygge for de få børn, der havde brug for det, og NOK til at vi kom MEGET tættere på mål i at være på plads. Meget mangler endnu, men gensynsglæden var KÆMPE stor, da alle børnehusbørnene kom tilbage fra ferie og så, at vi var flyttet ind i det andet store rum og al deres savnede legetøj var pakket ud og klar, parat til leg.

Nu mangler vi især hjælp til hønsegård opsætning, så vores hane Henning Højspænding og hønsedamerne kan komme hjem til os. Lørdag går vi i sving og vi får hjælp. Vi mangler desuden hjælp til opsætning af overdækningen til vores barnevogne og alle de små sovebørn. Når det bliver tid til det, så sender vi her en kærlig bøn ud om hjælp til jer.

Ugen er gået med leg og hygge. Legestuen har været med og vi har lavet et kæmpe fastelavns træ og pynt til på mandag, hvor vi ligesom resten af skolen, skal slå katten af tønden. Forventningsglæden er KÆMpE stor og forventningerne til udklædning, lege  og de lækre kager ligeså .

Hver dag er der morgen tilbud om, at komme med til morgensang, men fredag og fremadrettet fredag, går alle der er mødt ind med. Alle forældre mm der har lyst til at være med, er mere end velkomne og sange mm er lidt mere kendte og trygge for også de små denne dag.
I fredag ønskede de små selv, at vi skulle synge en helt bestemt dansesang og MEGA seje, som de er, gik de op foran skolen og viste stolte og glade deres sang, mens de indbød alle til at være med.

Det var SÅ flot af dem og de var SÅ glade bagefter.

Det er FANTASTISK og rørende, som små og store tager imod det tilbud om en fælles hverdag, som vi så gerne vil for alle.

Fritterbørnene lever og ånder for magickort om eftermiddagen. Spænding og spillet er SÅ fascinerede, at det er svært at hamle op med noget andet tilbud, der kan fange dem. Der er ingen tvivl om, at når regnvejret endeligt slipper sit tag i os og varmen tager lidt fat, så vil vi sammen med børnegruppen udfordre rollespilsverdenen endnu mere.

Indtil da er der også krea og nørkleri, ligesom bøger og LEGO har en KÆMPE plads.

Ingen har spurgt efter ipad, ingen giver udtryk for savn. Alle har gang i noget spændende og tilbagevendende, når skoledagen slutter.

Når vi krydser ind Fritterungerne af går vi ind i klassen og sammen med læreren, slutter vi skoledagen af og introducerer dagens tilbud, cafe og muligheder, samt krydser ind og får en lille snak. Det virker som en rigtig god, rolig og hyggelig overgang for børnene fra skole til fritterdel.

Tusind tak for at I bliver ved med, at huske at svinge forbi pulten i hjerterummet, hvis jeres barn holder fri! Har legeaftaler eller bliver hentet af en anden. En SMS eller opkald er også altid en mulighed.

Nu glæder vi os bare alle til fastelavns mandag.
Der er FORÆLDREKAFFE med masser af kaffe på kanden, nybagte fastelavnsboller mandag fra kl 14.00

Det ville være tosset hyggeligt at se dejligt mange af jer.

Fest og farver hilsner fra alle os i Børnehuset og fortsat god søndag.
På vegne af skole og Børnehus
Rikke og Bitten

Nyhedsbrev lørdag den 8. Februar 2020
Både fra skole og Børnehus.

“Måske vi kan finde ud af det sammen – hvem vi er?”
Sidste replik fra vores forestilling torsdag og budskabet.

Med denne forestilling – fandt vi absolut mere ud af, hvem vi er og hvad vi kan sammen. Det har været en kæmpe fornøjelse at samarbejde om dette teaterprojekt. Eleverne har været på med seje knallerter, ideer til koreografi, musik/sang, lydeffekter, billeder, kostumer, PR og alt mulig andet. Det har været sjovt og alle har givet det, de kunne. For mange elever indbyder sådan en periode også til at prøve sig selv af på andre og nye måder, end de plejer. Det er ret fantastisk at være en del af.


(Vil I dele billeder med os på facebook-siden Kassebølle for sjov og underholdning. Det kunne være så fedt)

0. – 5. Klasse har virkelig rykket sig fagligt i dansk. Det nytter at bruge tid på læsning og i pauserne kunne man på lærerværelset høre, at nu kan en elev pludselig de første 120 ord, og hvor er de gode til at lytte, læse og “læne” sig op ad hinanden. Så kære forældre – læs løs med de søde børn. Vilde, gruopvækkende, sjove og hyggelige fortællinger. Astrid Lindgren:
Vi skal ikke pakke børn ind i vat og bomuld – vi skal pakke dem ind i gode, stærke fortællinger. Ingen emner er for store til børn. Det er vigtigt, at de voksne tør at dele de basale følelser og tilværelsens gåder med børn for at gøre dem livsduelige.

Kassebølle kapitlet sluttede fredag for Hatice og netop det, beskrev hun selv så fint i hendes tale til os. Hun har været meget glad for at være her og nydt det. Faktisk ville hun gerne blive i DK, men det er ikke så let, når man kommer fra Tyrkiet. Så det bliver et på gensyn. Selvfølgelig med tårer i øjet for flere, sådan skal det være. Hatice fra Tyrkiet, Anne fra Tyskland og Elena fra Rusland, der ankommer her i vinterferien. De minder os alle om, at verden er stor og lige der ude. At mennesker fra andre kulturer også er søde og værd at være nysgerrige på.
Det er skole for livet, at møde nye ansigter, turde se dem i øjnene, spejle sig selv og mærke savnet, når de tager afsted igen. Elena skal bo hos Michael vores lærervikar på skolen, han bor lidt nede af Kassebøllevej.
Tak til Michael for at være værtsfamilie med sine 2 døtre for Elena. Vi glæder os til at møde hende efter vinterferien på Kassebølle. Kontakt mig, hvis jeres familie i fremtiden kunne overveje at være værtsfamilie.

Vi er blevet kontaktet af Magleby friskole, som fortæller os, at de d.18. februar har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om vedtægtsændringer, der gør det muligt at lukke friskolen.
Det er en trist nyhed for Langeland, at endnu en lille lokal-skole, måske må dreje nøglen om. De små skoler kan tit noget andet, både i det lokale miljø og i den nærhed, der er på selve skolen. Vi har talt med Susanne om (skolelederen på Magleby), at vi indkalder til et infomøde om Kassebølle til de familier fra Magleby friskole, der har lyst til det, efter deres ekstraordinære generalforsamling, såfremt friskolen lukker.

Hvis der er nogle Kassebølle forældre, der er usikre på, hvorvidt vi dækker fagene håndværk, musik og hjemkundskab i mellemtrinnet. Så er det sådan, at vi som friskole selv må bestemme, hvad vi kalder fagene, så længe lærerne dækker de fagområder, der skal være dækket. Fx hører håndværk under vores Krea-fag. Musik har vi rigtig meget af og hjemkundskab, som nok nærmere er madkundskab hos os. Er dækket ind via vores temadage som Go Cook og i år vores emneuge op til Festivalen i juni.

Efter vinterferien vil jeg minde om, at vi på skolen igen tilbyder gratis samtalegruppe for unge mellem 5. – 9.kl. Det er i samarbejde med frivilligcentret. Det er et super tilbud, anonymt og fortrolig. Det foregår her på skolen lige efter sidste time tirsdag. Første gang er den 25. Februar. Så meld tilbage til mig eller frivilligcentret. Der skal være minimum 4 elever, for at det bliver oprettet.

Der er også onsdag eftermiddag fra kl. 16.00 – 17.15 gratis kor på Kassebølle fra den 19. februar. Det bliver hyggeligt og alle er velkomne. Meld til os Birgitte (Bertil og Marius`mor)

Torsdag den 20. Februar er der info og arbejds-møde omkring vores nye legepladsen og foråret.

Imens vores elever læser på livet løs og de store spiller teater, så er der et par kyndige, skønne kvinder, der nu har været i gang – i flere omgange. De spartler, maler og maler igen oppe, nede og rundt i alle hjørner. Det er mor Trine og mormor. Det er så godt og det betyder, at VVS`erne godt kan gå i gang sidst i næste uge, hvis de kan og alt går vel. Man tør jo ikke love for meget, men lad os se efter vinterferien, hvor langt de så er og hvad pedel Jan siger til det hele.

Nu holder skolen vinterferien, mens Børnehuset tager en 3 dage endnu ind i næste uge. Vi er alle gået i gang med at tænke over, det perfekte nye navn til vores Børnehus. Noget kreativt, meningsfuldt og rammende til vores mindste.
Personalet, bestyrelsen og alle ungerne (store og små) er gået i tænkeboks og sidst i februar, når alle har holdt møder og et udvalg er blevet nedsat, så beslutter vi det sammen på ægte demokratisk-vis. Hvis I forældre, har lyst til at være med og er kommet på et super fint nyt navn, så send det til mig. Så tager jeg det med til udvalget.

Nyheder fra Børnehuset
Endnu en skøn uge er slut.

Hos de små i Børnehuset har vi fejret intet mindre end 3 fødselsdage. Ejerskabsfølelser og fornemmelsen for at høre til  og en hverdag lander mere og mere.

Endnu engang stort tillykke til Theo, der blev 4 år, til voksen Maja og til Bjørk fra legestuen, der fejrede sin 5 års fødselsdag med os. Dejligt.

Skulle I kende nogen, der mangler dagplejeplads eller som har børn, der snart skal i børnehave så prik dem lige på skuldrene. Vi ELSKER den gode skare, vi har og passer godt på dem, men vi har også hjerterum til flere.

Vi har landet lidt mere udeliv og indrettet os lidt mere hyggeligt og hjemligt i haven. Vi har lavet buer og hilst foråret velkommen med vintergækker buketter i solskin striben og så har vi plasket i verdens største vandpyt! Hos fritter børnene har vi godt kunne mærke et ændrede skema, der satte krav om mere koncentration. Alle børn havde brug for at blive rørte om eftermiddagen, så også her var solskinnet kærkomment. Bålhytten har været i brug og vi lavede klatkager til kæmpe glæde for alle.

Vores KONG VINTER tema er ved vejs ende og vi byder på lidt bål og forældrekaffe fredag i uge 8 kl. 13.45-15.30. Skulle I have tid, lyst og mulighed for at hjælpe med optænding mm så bliver vi top glade!

Efter vinterferien tager vi fat på fastelavn og forårets kommen .. vi GLÆDER os på alle måder. I vinterferien møder vi (voksne) talstærkt op i Børnehuset de første dage. Vi skal på plads nu, mange løse ender, hylder der skal skrues op, ting der skal samles osv osv.

Vi behøver, store som små, at komme i mål nu. Hvis I skulle have lyst er i mere end velkomne til at komme og give en hånd med. Lad os vide besked – vi lover tons af hygge og nybagte boller.

Ipad-tid. Efter vinterferien og i første omgang frem til påske, holder vi Ipad fri periode. Da man altid kan se Ipad derhjemme – vil vi SÅ gerne tilbyde noget andet, som gym-sal, bål og spændende udeliv. Dette er nemmere uden Ipad-tid og derfor vil vi prøve det af. Børnegruppen har taget godt imod forslaget og GLÆDER sig til nyt. Vi håber I vil bakke op om beslutningen.

Gæstevisit blandt fritterbørn. Da Børnehuset nu er sammensat på en ny måde end den tidligere fritter. Er vi lidt mere udfordret omkring gæstevisitter i form af legekammerater, der lige skal være med et par timer eller de børn, der ikke lige er tilmeldt, men som lige har lyst alligevel.

Vi kan ikke bare byde ind og omvendt er vi opmærksomme på, at I forældre så bliver udfordret i at lande lege og behov for jeres børn.

Mest af alt har vi børnene for øje her. Vi vil SÅ gerne nå frem til en model og en løsning, så ingen behøver at føle sig ekskluderede fra fællesskabet hverken helt eller halv. Derfor arbejder vi hårdt på et løsning, som vi naturligvis melder ud, så snart den er landet.

Tilbage fra os er blot at sige rigtig god vinterferie til alle jer, der holder det og så glæder vi os til at hygge med jer, vi ser næste uge. ❤🙌😉

Kærlige vinter hilsener fra os i Børnehuset
Rikke