Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplan for Kassebølle Friskole.

I de frie skoler skal der på hver skole
• udarbejdes en kompetenceplan for hele skolen
• udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder

Udgangspunktet for kompetenceplanen er følgende:
• Skolens overordnede udviklingsbehov
• Medarbejdernes ønske til udvikling via den årlige MUS samtale
• Det økonomiske råderum og praktiske forhold.

Ifølge aftale om udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan vil følgende indsatsområder for Kassebølle Friskole være gældende for kommende skoleår 2013/2014:

• Fortsat udvikling af skolens undervisningsstruktur. Fokus på at skabe rum til udvikling af nye undervisningsformer og fleksibelt skema. Det er skolens målsætning at undervisningen skal tilrettelægges fleksibelt i minimum 50% af tiden på alle klassetrin.

• Der skal arbejdes med holddannelse på tværs af klasser. Der skal arbejdes med forskellige undervisningsformer herunder; Cooperative learning og forskellige læringsstile.

• Udvikling af organisationen. Fokus på at sikre den pædagogiske udviklingsproces. Der skal arbejdes på at sikre at alle vores pædagogiske ressourcer er i spil.

• Udvikling af vores pædagogiske grundlag, ikke mindst arbejdet med den røde tråd og vores pædagogiske praksis i både skole og SFO-del.

Rammeaftale:
Til dette formål afsættes følgende til fælles indsatsområder for hele personalegruppen: (dette er gældende for skoleåret 2013/2014)

• Udvikling af fleksibel struktur i forhold til skolens undervisningsform, fortsat prioritering.

• Udvikling af organisationsstruktur i forhold til pædagogisk udviklingsproces fortsættes.

• Den røde tråd: fra værdi til hverdag, pæd.weekend 24.-25. januar

• Fra værdi til hverdag: Projektdagene under lup. Pæd. eftermiddag medio Marts, dato følger

• Fra værdi til hverdag :Anerkendende pædagogik og konfliktløsning . Pæd. eftermiddag medio April, dato følger

• Fra værdi til hverdag : konkrete forløb til næste skoleår maj 2014. Dato følger.

• Ovenstående ligger i puljen ”samarbejde med ledelse” i alt : alle lærere og alt læringspersonale har 30 timer.

Følgende afsættes til personlig kompetenceudvikling 2013/2014 :
Med udgangspunkt i skolens aktuelle situation, er fokus i år rettet mod det fælles, mod den røde tråd og mod det gode samarbejde. Der er derfor ikke afsat midler i indeværende år til personlig kompetenceudvikling, men skolens ledelse vil i løbet af året forsøge at tilrettelægge minikurser for at tilgodese medarbejdernes individuelle ønsker, selvfølgelig under skyldig hensyntagen til skolens økonomi.