Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplan for Kassebølle Friskole.

I de frie skoler skal der på hver skole
• udarbejdes en kompetenceplan for hele skolen
• udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder

Udgangspunktet for kompetenceplanen er følgende:
• Skolens overordnede udviklingsbehov
• Medarbejdernes ønske til udvikling via den årlige MUS samtale
• Det økonomiske råderum og praktiske forhold.

Ifølge aftale om udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan vil følgende indsatsområder for Kassebølle Friskole være gældende for kommende skoleår 2019/2020:

• Fortsat udvikling af skolens undervisningsstruktur. Fokus på at skabe rum til udvikling af nye undervisningsformer og fleksibelt skema. At eksperimentere med læringsrummet, så vi inddrager det virkelige liv både i naturen, kulturen og området omkring os. Vi udvikler på vores støtteteam, der blev etableret sidste skoleår. Dette skal gerne give elever, forældre og personale mere tryghed, omkring de tiltag vi laver til elever med særlige behov.

• Der skal arbejdes med holddannelse på tværs af klasser (store/små venner). Der skal arbejdes med forskellige undervisningsformer og klassetrivsel.

• Udvikling af organisationen. Fokus på at sikre den pædagogiske og fag-faglige udviklingsproces. Der skal arbejdes på at sikre at alle vores pædagogiske og faglige ressourcer er i spil. Vi arbejder på, at alle undervisere får ordblindekursus via MV-Nordic.

• Udvikling af vores pædagogiske grundlag og udvikling omkring vores nye Børnehus. At arbejde på den røde tråd i vores pædagogiske praksis i både skole og børnehus. At få implementeret vores nye Børnehus, som en naturlig del af vores skoleliv fra januar 2020.

Rammeaftale:
Til dette formål afsættes følgende til fælles indsatsområder for hele personalegruppen: (dette er gældende for skoleåret 2019/2020)

• Udvikling af fleksibel struktur i forhold til skolens undervisningsform, fortsat prioritering.

• Udvikling af organisationsstruktur i forhold til pædagogisk udviklingsproces fortsættes.

• Vi har 2 pædagogiske dage i løbet af skoleåret. Vi har hver anden uge pædagogiskmøde, hvor vi har fokus på samtalepunkter med reflektion.

• Fra værdi til hverdag: Vi arbejder med både reflektion og tradition omkring vores kerneværdi Tryghed, som vi løbende evaluerer.

Følgende afsættes til personlig kompetenceudvikling 2019/2029 :
Med udgangspunkt i skolens aktuelle hverdag, er fokus i år rettet mod kerneværdien tryghed. Vi vil arbejde på den røde tråd, fra vores værdigrundlag til vores hverdag omkring tryghed. Vi har prioriteret at hver anden personalemøde er afsat til samtalepunkter blandt andet om vores fokus på tryghed.

I næste skoleår kommer der prøver i valgfagene; Billedkunst, Håndværk/Design og Musik. Der vil blive afsat midler til at faglærerne kan opkvalificeres i disse nye prøver. Der vil løbende blive sendt lærere på ordblindekursus. Målet er tryghed omkring understøttende undervisning med elever, der har disse udfordringer + deres forældre.
Vi har haft Lars Rasborg til en workshop for hele personalet både lærere og pædagogisk sidste år med emnet spejling med mere. Dette skal implementeres i vores støtteteams arbejde og i læreren, der hvor det giver mening. Støttetemaet har haft et oplæg til interesserede forældre.