Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplan for Kassebølle Friskole.

I de frie skoler skal der på hver skole
• udarbejdes en kompetenceplan for hele skolen
• udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder

Udgangspunktet for kompetenceplanen er følgende:
• Skolens overordnede udviklingsbehov
• Medarbejdernes ønske til udvikling via den årlige MUS samtale
• Det økonomiske råderum og praktiske forhold.

Ifølge aftale om udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan vil følgende indsatsområder for Kassebølle Friskole være gældende for kommende skoleår 2020/2021:

• Fortsat udvikling af skolens undervisningsstruktur. Fokus på at skabe rum til udvikling af nye undervisningsformer, fag (som madkundskab, rugekasse og kor/debat) og fleksibelt skema. At eksperimentere med læringsrummet, så vi inddrager det virkelige liv både i naturen (højbede, bi-gård, høns) kulturen (huskunstner-ordning, besøg af musikere mm og æstetisk på skolen) og området omkring os. Vi udvikler på vores støtteteam. Dette skal gerne give elever, forældre og personale mere tryghed, omkring de tiltag vi laver til elever med særlige behov.

• Der skal arbejdes med holddannelse på tværs af klasser (store/små venner). Der skal arbejdes med forskellige undervisningsformer og klassetrivsel. Klassedage mm.

• Udvikling af organisationen. Fokus på at sikre den pædagogiske og fag-faglige udviklingsproces. Der skal arbejdes på at sikre, at alle vores pædagogiske og faglige ressourcer er i spil. Vi arbejder på, at alle undervisere får ordblindekursus via MV-Nordic.

• Udvikling af vores pædagogiske grundlag og udvikling omkring vores nye Børnehus. At arbejde på den røde tråd i vores pædagogiske praksis i både skole og børnehus. At få implementeret vores nye Børnehus, som en naturlig del af vores skoleliv fra januar 2020.

Rammeaftale:
Til dette formål afsættes følgende til fælles indsatsområder for hele personalegruppen: (dette er gældende for skoleåret 2020/2021)

• Udvikling af vores støtteteam, udviklings af refleksive samtaler og makkerpar-sparring i efteråret 2020. Udvikling af organisationsstruktur i forhold til pædagogisk udviklingsproces fortsættes.

• Vi har 2 pædagogiske dage i løbet af skoleåret. Vi har på vores personalemøder  samtalepunkter med tid til reflektion.

• Fra værdi til hverdag: Vi arbejder med både reflektion og tradition omkring vores kerneværdi “Tryghed”, som vi løbende evaluerer.

Følgende afsættes til personlig kompetenceudvikling 2020/2021 :
Med udgangspunkt i skolens aktuelle hverdag, er fokus i år rettet mod kerneværdien tryghed. Vi vil arbejde på den røde tråd, fra vores værdigrundlag til vores hverdag omkring tryghed.

I næste skoleår kommer der prøver i valgfagene; Billedkunst, Håndværk/Design og Musik. Der vil blive afsat midler til at faglærerne kan opkvalificeres i disse nye prøver. Der vil løbende blive sendt lærere på ordblindekursus. Målet er tryghed omkring understøttende undervisning med elever, der har disse udfordringer + deres forældre.
Vi afsætter midler til individuelle kurser i interesseområder som friluftsliv, madkundskab inden for LOMA, matematikvejleder og internationalt arbejde.
Vi har haft fokus på at optimere online undervisning under Corona.