Kassebølle Børnehus (Tildehuset)

Den private børnepasning Tildehuset fusionerede med Kassebølle Friskole i efteråret 2019.

I september 2019 startede byggeriet, som blev afsluttet i januar 2020. De ansatte og ledelsen har arbejdet tæt sammen om at skabe en god arbejdsplads. Forældre har lagt et stort frivilligt arbejde i projektet. Det er lykkes at skabe super gode rammer for børn og deres forældre.

Hvis i gerne vil have jeres barn indskrevet, henvend jer til vores daglige leder Rikke Vædele på børnehusets telefon 31 78 50 71 og få en snak og en rundvisning med hende. Al anden henvendelse rettes til skoleleder Bitten Guldbjerg på skoleder@kassefri.dk.