Internationalt samarbejde, udveksling og rejser

Lær sprog gennem internationale venskaber og ægte motivation.
I 9.klasse tager eleverne på studietur til et europæisk land. Eleverne tjener selv penge til turen. Turen indgår i sprog og de andre fag på skolen.

I løbet af 5.-7.klasse deltager alle elever i Nordplus Junior projekter eller anden skolebesøg i Udlandet.

Kassebølle har fast 1 – 2 Volontør fra hele verden. De deltager i al sprogundervisning og er en aktiv del af vores hverdag både i skole og Sommerfugle-delen. De er på Kassebølle 1 år og vi bruger værtsfamilier blandt skolens familier. Mini 3 måneder af gangen.

                             

Danske,  færøske og litauiske elever i Nordplus Junior projektet “Divided by Nature, United by Sea” 

Nordplus Junior er et skoleudvekslingsprogram betalt af Nordisk Ministerråd, som skolen søger om hvert år. Derfor er det gratis at deltage. Hvis vi et år ikke får et Nordplus Junior projekt, så vil vi gøre alt for stadig at afholde en international rejse i løbet af 5.-7.klasse.

Enten med gratis transport og overnatning på en dansk skole i Sydslesvig, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så tilbyder vi klassen en rejse til et andet europæisk land, hvor eleverne selv tjener pengene og klassekassen lægger ud. Ved skolebesøg er eleverne privat indkvarteret hos værtsfamilier. Vi opfordrer desuden vores elever til at tage på elevudveksling på en sydslesvigsk skole  i løbet af uge 45-47, se http://www.feriebarn.dk/elevudveksling/?ref=br_rs

Disse projekterne giver vores elever et kæmpe løft i engelsk og tysk.

Alle elever deltager desuden i penpal projekter og det vil typisk være med USA eller Tyskland i indskolingen og mellemtrinet.

                                

Penpals fra Darthmouth Middle school ,California og Nordplus Junior tur til Letland.

For at styrke fremmedsprogsundervisningen ydermere har Kassebølle volontører fra andre europæiske land, således at vores elever får et større kendskab til europæiske landes kulturer og sprog. Udgifter til volontørerne bliver betalt af EU og de bor hos værtsfamilier på Langeland. Det betyder, at der i sprogundervisning ofte vil være 2 voksne til rådighed og en naturlig motivation til til engagere sig i at tale tysk eller engelsk.

Hvordan oplever forældrene betydninger af de internationale projekter for vores elever?Jeanette Rathe, mor til Aija, fortæller:

Og hvad er det så, som vores børn har fået med sig fra Nordplus Junior?

Ja, vi har jo lige hørt dem fremlægge med stor begejstring. Her har de fortalt om oplevelser, de har haft med den Færøske historie, kultur og natur. De har fået indsigt i skolereformen der, familielivet, traditioner og meget mere.

Alt dette kunne man måske godt have læst om i bøger eller googlet sig frem til på nettet. Men vi ved også som lærere, at man dels husker bedre og ofte får en meget bedre og dybere indsigt, når undervisningen er ”hands-on”. Når eleverne har mulighed for også at lære gennem sansninger.

Vores børn fået lov til at mærke/føle, høre, smage, lugte og se, hvad Litauen og Færøerne har at byde på, og de har tilmed fået helt nye venner. Venner som de kan holde kontakten med fremadrettet, skrive og ringe til og besøge eller få besøg af igen, hvis de skulle ønske det. Det er jo en helt særlig oplevelse at have fået med for livet.

Jeanette Rathe (Forældre)