Hjemkundskab

Undervisningsplan for hjemkundskab

På Kassebølle Friskole lægger vi vægt på at integrere faget hjemkundskab i natur-tekniktimerne, på projektdagene samt i de perioder, hvor vi har emne- og fordybelsesuger. Det betyder, at vi især lægger vægt på at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handler og agere i deres eget liv, hvor disse kan integreres i fordybelsesforløb. Derved sætter vi fokus på at eleverne udvikler praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres madkultur.

Dette arbejde på begyndes i 1. klasse, og slutter efter 6. I perioder har vi Hjemkundskab som valgfag for overbygningen.

1. I forbindelse med vores naturværksted og med bålpladsen som centrum laves meget mad.
Formålet med dette er:
– Gennem forskellige forløb i forbindelse med årstidernes skiften at sammensætte og tilberede enkle retter og måltider, at få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse og sæson), og at børnene bliver i stand til at udnytte de ressourcer naturen forsyner os med, og tilberede dem efter forskellige metoder.

2. International emneuge om et land (hvert år)
Formålet med dette er:
– Give en forståelse af mad og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv
– Sammensætte og tilberede enkle retter og måltider, der er kendetegnende for forskellige situationer, historiske perioder og kulturer
– Anvende almene hygiejneprincipper ved tilberedning og konservering af fødevarer

3. Historiske forløb som fx vikingetid og middelalder
Formålet med dette er:
– Give en forståelse af mad og måltider i et historisk perspektiv

4. Kost og sundhed
Formålet med dette er:
– At redegøre for energibehov og energigivende stoffers, fibres, vitaminers og mineralers ernæringsmæssige betydning
– At tage stilling til madens og måltidets betydning for sundhed og livskvalitet for én selv og for andre

5. Lejrskoler
Formålet med dette er:
– Gennem lejrskoleophold (4 i alt fra 2. – 8. kl.) sættes eleverne i stand til at vurdere og planlægge og tilberede dagskost, måltider og retter ud fra kostanbefalinger
– Derved skal eleverne tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og –metoder, planlægge indkøb og arbejdsproces, eksperimentere med fødevare-sammensætning og krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk
– Opleve med alle sanser, fortolke egne oplevelser, udvikle fantasi og kreativitet og udtrykke sig æstetisk og skabende

6. Madlavning som social aktivitet med klasselærer
Formålet med dette er:
– At eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og demokrati

I samtlige forløb er det vigtigt at fokusere på de almene hygiejneprincipper ved tilberedning, opbevaring og konservering af fødevarer, vurdere en vare ud fra varedeklaration og have kendskab til mærkningsordninger