Fagplaner

Som nævnt i indledningen, så følger vi på Kassebølle Friskole som udgangspunkt, inden for skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål. Det gælder slut- og delmål samt undervisningsplaner. For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

For så vidt angår sløjd, hjemkundskab og håndarbejde, samt historie og religion, ønsker Kassebølle Friskole at følge Fælles måls slutmål, og vil dermed beskrive egne delmål og undervisningsplaner (Delvis anvendelse af Fælles Mål – model C). Jeg henviser til vedlagte beskrivelse af de fem fag og deres implementering i undervisningen på Kassebølle Friskole.

Kassebølle Friskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer inden for rammerne af “Fælles mål” sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.
Der er valgfag i udskolingsklasserne (7. – 9. klasse)