Kategoriarkiv: Seneste nyheder…

Madworkshop for hele familien 8. september på Kassebølle

På denne madworkshop, for hele familien, får man viden og praksis omkring høst, forarbejdning og madlavning med tang, blåmuslinger, rejer, krabber mm fra stranden.

Der vil være lidt teori om bl.a. blæretang, viden om tang som fødevare generelt, sundhedsmæssige fordele ved tang mm.. Vi undersøger og bruger oplagte strand-områder i lokalmiljøet til at høste og samle råvarer ind i.

Hovedforløbet har en praktisk indfaldsvinkel, hvor der afprøves forskellige høsteteknikker i forhold til tang, blåmuslinger, rejer, krabber mm og hvordan disse sunde og bæredygtige fødevare kan indgå i familiens madlavning.

Øvrige fødevare der indgår i madlavningen vil fortrinsvis være økologiske.

Formålet med workshoppen er at udbrede inspiration, viden og erfaring med, hvordan der kan høstes “lokalt” tang og andre spiselige fødevare fra lavt vand og direkte fra stranden. At integrere disse fødevare i det dansk familiekøkken (igen) og at samle familien omkring et sundt og spændende madprojekt, der tager udgangspunkt i naturen omkring os og vil styrke viden og madkundskab på dette felt.

Medbring selv (hvis man har) gummistøvler, waders, fiske- og krabbefiskestænger og fiskenet evt. rejenet. Hvis man ikke har waders, så oplys skostørrelse på mailen i tilmeldingen, så vil vi forsøge at skaffe ekstra til dagen

Tidsrammen for workshoppen er kl. 10.00 – 20.00 og det foregår på Kassebølle Friskole. Medbring madpakke til middagsmaden, der vil blive lavet aftensmad i løbet af dagen. Tag praktisk tøj og vandflasker mm med til udflugt til stranden. Vi vil på dagen lave samkørsel med jer, der har biler med.

Tilmelding er nødvendig og der er plads til 10 børnefamilier. Prisen er symbolsk 50 kr for voksne og 25 kr. pr. barn, da projektet støttes af Madkundskabspuljen https://madkamp.nu/madkundskabspuljen/.

Workshoppen er arrangeret i et samarbejde mellem Kassebølle Friskole og Jens Helt Jessen “Tangsnedkeren” og efterskolelærer på Flyvesandets efterskoles mad og kulturlinje.

Sidst frist for tilmeldinger 1. september til skoleleder@kassefri.dk

 

Stor legedag søndag den 19. august

Kære forældre og elever på Kassebølle Friskole,

St. Legedag er et årligt arrangement, foretaget i samarbejde med Kassebølle Friskoles Støtteforening og Longelse Sportsforening. Arrangementet bliver afholdt på Kassebølle Friskole.

St. Legedag er en mulighed for unge mennesker på Langeland for at kigge på de forskellige sportsgrene og andre aktiviteter de kan deltage i igennem året. Invitation kommer i jeres barns skoletaske når de starter tilbage efter ferien.

Jeg skriver til jer fordi vi rigtig godt kunne bruge jeres hjælp. Sådan et arrangement kræver mange frivillige hænder til at løse mange forskellige opgaver. Vi efterlyser derfor følgende:

20 Frivillige voksne til at stå ved de forskellige aktiviteter som St. Legedags gruppen selv har – så som cafeen, pølsevognen, vandbassinet, hoppepuden, fald i vand-bassinet, samt andet.

Frivillige Kassebølle elever til ansigtsmaling, flødebollemaskinen, fald i vand-bassinet (elever der er villige til at stille op til at blive kastet i vandet). Mht. ansigtsmaling kunne vi ønske os nogle af de store elever. Jo flere der er, desto flere kan få malet ansigt. Flødebollemaskinen kan sagtens håndteres fra 5. kl. og op. Vi har skrevet til skolen ang. elev deltagelse. Det er vigtigt for skolens profil at forældre og elever deltager i arrangementet. Det er trods alt reklame for vores skole og den skulle helst være positiv. Derfor, desto flere som vil hjælpe desto større succes og forhåbentlig større positiv reklame. Husk, arrangementer er åbent for alle unge på Langeland.

15 hjemmebagte kager til selve dagen. Disse bliver solgt i cafeen.

Hvis nogle af jer ligger inde med følgende og kunne tænke jer at donere det til St. Legedag, mangler vi følgende:

* En lille plastic rutsjebane – til de helt små – dette her er et STORT ønske.

* Vandbassiner i alle størrelser. Men ikke en hel pool J

* Legetøj til sandkassen

* Scooter til de små

* Cykler til de små

* Badebolde

* Baljer til at skylle fødder i inden man går i vandbassinet.

Af sikkerhedsmæssige hensyn, beder vi om at det donerede er i god stand og ikke i stykker.

Tilmelding og donationer sker til Susana Christensen på (mobil) 28350779 eller mail til shaugaard@hotmail.com

Med venlig hilsen,

Susana Christensen på vegne af Kassebølle Friskoles Støtteforening

Temadag: Trivsel onsdag den 15. august

Vi glæder os til arbejde med trivsel på vores 1. temadag.

Det er vigtigt for os at alle vores børn trives på Kassebølle.

Vi arbejder med materiale fra Red Barnet

https://redbarnet.dk/skole/events/min-skole-min-ven/

Materialet: Min skole – Min ven sætter fokus på klassens og skolens sociale trivsel. Med undervisningsmaterialet afklarer eleverne værdier for et godt klassefælleskab og finder frem til, hvilke konkrete handlinger der skal til for at udleve værdierne i hverdagen.

Vores temadag støtter op omkring Kassebølles antimobbe strategi:

ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

Kun ved at indgå i et forpligtende fællesskab kan vi skabe rammer, hvor alle er værdsat og accepteret for dem vi er. Der skal være plads til os alle sammen, men vi er også underlagt fælleskabet, så vi også skaber plads til andre.

I det fælles liv gælder, at fællesskabet styrkes:

når alle er forpligtet på hinanden.

Det er vigtigt at både forældre, børn og personale viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet. Ligesom det er vigtigt at der bliver mulighed for at mødes ofte, ved fællesarrangementer m.m. så der kan opbygges et nært, fortroligt og tillidsfuldt samarbejde.

Når samtale og medansvar er bærende elementer i omgangsformen på skolen.

Alle med tilknytning til skolen må mødes i et ligeværdigt forhold med det mål for øje, at børnene skal have så god en skolegang som muligt. Det betyder at problemer/frustrationer skal frem i lyset og tages alvorligt, samtalen må være bærende i skolens evalueringskultur, og alle viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet

Når ansvaret også rækker ud over eget barn.

At blive klog på sig selv og verden gennem mødet med andre mennesker og fagene i skolen er et grundmotiv på Kassebølle Friskole. Skolen er med til at danne fremtidens medborgere, hvor man ikke kun er ansvarlig overfor sig selv og sit eget barn. Børn, forældre og ansatte vil blive klogere på sig selv ved at blive bragt i spil på socialt forpligtende og ansvarliggørende måder.

Mobning accepteres ikke på Kassebølle Friskole, da mobning ikke kan finde sted i en hverdag indrettet efter ovenstående værdisæt.

Definition af mobning

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer.

Med “negative handlinger” forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag og skade.

  • Mobning er bevidst systematisk udelukkelse af en person fra gruppens fællesskab.
  • Mobning kan have mange former: fysisk, psykisk, verbalt eller negligering.
  • Budskabet er altid: “Vi vil ikke have dig med!”
  • Mobning er, når drillerier bliver sårende, hånende og vedvarende.

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.

Handleplan ved mobning:

I tilfælde af mobning involveres implicerede parter, børn, lærere, forældre og skoleledelse straks. Der afholdes et møde med de nødvendige deltagere, som sikrer, at alle parter, som er involveret, bliver hørt. Mødet munder ud i en handleplan, som har som overordnet mål at stoppe mobningen, men også indeholder aftaler om, hvem der løser opgaverne i den forbindelse. Mobning skal ophøre med det samme.

Alle involverede vil indgå i handleplanen. Det er et fælles ansvar i at få handleplanen omsat til en konstruktiv løsning. Det aftales, hvordan og hvornår der efterfølgende afholdes statusmøde. Der er i hele processen fokus på børnenes perspektiv. De voksne parter skal først og fremmest arbejde ind i denne forståelse.

 

Legestue

Velkommen til Legestue på Kassebølle Friskolelegekassen 04-sep.-2016 21-26-53 Page 2 (1)-1

 

Kassebølle Friskole danner rammerne for en legestue i Rudkøbing. Det er et samarbejde, som er indgået mellem Rudkøbing-­Simmerbølle menighedsråd, præsterne og Kassebølle Friskole, som gør det muligt for alle hjemmegående børn mellem 0­-6 år i Rudkøbing, Simmerbølle og omegn at mødes. Legestuen ledes af pædagog og forælder Rikke Vædele.

Det er en hyggelig formiddag med sanglege, kreative aktiviteter og leg, og det giver børn i nærområdet mulighed for at mødes og styrke deres sociale udvikling igennem nye venskaber. Børnene får både mulighed for at være kreative og for at udfordre deres motorik i det spændende program vi præsenterer for dem. Vi har fokus på traditioner og årstider og vores aktiviteter bliver målrettet efter det. I kan se vores kalender på vores facebook: Legestuen Legekassen

Legestuen mødes hver onsdag kl. 9.30-­11.30.

Det koster 10 kr. pr. gang til kaffe osv.

Hvert barn skal have et stykke frugt og en madpakke med.

For mere info kontakt Rikke Vædele tlf. 29 24 24 36