Billeder af bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen på Kassebølle Friskole.


Formand Valle Hansen.


Næstformand Helga Eiriksdottir.


Sekretær Maria Mortensen.


Stina Arildslund


Kasserer Karina Vous Lægssgaard


Pernille Shah Bregnhøj.


Lise Rørbæk Andersen..


Suppleant Tom Grastrup Jensen.


Trine Lund Sørensen.