Alle indlæg af Skoleleder

Torsdag 23. januar: Nytårskur og Foredrag med Rebellen fra Langeland 17.30

Åbent arrangement – Fællesspisning og Foredrag v. Rebellen fra Langeland

Torsdag d. 23. januar 2020 inviterer støtteforeningen igen til en dejlig fællesspisning, a la nytårskur, på skolen. Efterfølgende er der foredrag ved Rebellen fra Langeland – Ole Sørensen.

Spisning starter kl. 17:30 – 19:00.
Ole går på kl. 19:00 – 20:00
Pause kl. 20:00 – 20:30 – kaffe og kage
Ole går på igen kl. 20:30 – 21:30

Spisning koster 50,- for voksne og 25,- for børn.
Foredraget er gratis. Øl og vand kan købes.

Husk, at medbringe service, bestik samt drikke krus/glas. Skulle I glemme det, opkræver vi miljøafgift på 5,- pr. person for miljøvenligt en-gangs service.

Tilmelding sker ved betaling over mobile pay til 1621TX, samt udfyldning af nedenstående seddel som skal afleveres til klasselæreren. Deadline er senest mandag d. 20. januar 2020. Tilmeldinger herefter modtages ikke.

Antal voksne:     _______________
Antal børn:    _______________
Navn:        __________________________________
Barn/børns klasse:______________

Med venlig hilsen,
Kassebølle Friskoles Støtteforening

Åben Skole 7. nov

Denne dag er skolen åben for alle. 

Venner, familie og alle der har interesse for skolen er velkommen.

Der er 16.30 info-møde for kommende elever.
Der er også infomøde til 8. & 9. klasse med UU-vejlederen omkring uddannelse.

kl. ca 17.00 er der stort fælleskor med Kassebølle friskole og Langelands efterskole

kl. ca 17.45 er der fællesspisning arrangeret af Støtteforeningen.

 

Ekstraordinær generalforsamling 5. september

                                                                                                                                          Kassebølle 22. august 2019

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. september kl. 17.00 – 18.00

Baggrunden for denne indkaldelse er, at bestyrelsen ønsker generalforsamlingens samtykke til at optage et lån på op til kr. 900.000,00 og deraf evt. følgende pant i ejendommen.

Dette sker i forbindelse med renovering af toiletter i indskolingen samt istandsættelse af lokaler til brug for et fremtidigt Kassebølle børnehus.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Valg af stemmetællere.

4) Bestyrelsens indstilling til optagelse af lån.

5) Afstemning om bestyrelsens indstilling.

6) Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVH Bestyrelsen

14. september SKOLELØRDAG

Det er vigtig, at sætte denne dag af – for hele familien skal i skole sammen. fra kl 8.00 til 15.00

Information om Skolelørdag på Kassebølle friskole. Traditionen tro er dette en dag, hvor hele familien er med og får et indblik i hverdagen på Kassebølle. Vi forældre skal hygge os i arbejdstøjet og i fællesskab løfte friskolen praktisk og socialt. Voksne og børn skal opleve, at alle tager del i og ansvar for vores fælles gamle skole.
Vi gør opmærksom på, at dagen er en obligatorisk skoledag. Hvis man ikke kan komme, skal man melde afbud til skoleleder@kassefri.dk(Bitten)

Der vil på dagen være en oversigt over de praktiske opgaver, man skal deltage i. Alle forældre melder sig på forskellige praktiske opgaver inden skolelørdag til Bitten.

Du skal som forældre selv medbringe arbejdsredskaber og værktøj, fx pensler, hvis du vil male, hakkejern til at lue, trailer, hvis du vil hjælpe med at køre affald fx m.m.

Medbring selv madpakke eller benyt madbod. Skolen giver kaffe/te, frugt og kage.

Vi skal bruge et godkendt stillads og hvis man tager stiger med skal de være EN-godkendt 131

Dagen program.

Kl. 08.00 – 08.20 Morgensang
Kl. 08.20 – 09.00 1. Modul – Klassetid (morgenmad og hygge i klasserne)
Kl. 10.00 – 10.20 Mulighed for kaffe/te ved ude foran køkkenet
kl. 10.20 – 11.30 Praktisk arbejde
Kl. 11.30 – 12.00 Middagspause (Mad kan købes 9. klasse laver madbod)
Kl. 12.00 – 14.30 Praktisk arbejde både børn og voksne
Kl. 14.30 – 15.00 Oprydning og kaffe/kage

 

Arbejdsopgaver.

Forplejning

 • Kaffe/køkkenhold – Der skal brygges kaffe og te til formiddagspausen kl 10.00 og eftermiddagspausen kl. 14.30

Til eftermiddagskaffen stilles der kage frem (det er bagt af Fritteren).

Der skal ryddes af bagefter Jevt. små rengøring i køkkenet, hvis det kan nås.

– gøre køleskabe rent med mere i køkkenet +

 • klasses madbod.

Stine, Simon og Susanne J.

 

Hovedhuset

 • Hoveddør ud til vejen – slibes og males + branddør skal males
 • Køkken vindfang dør males + vinduet.
 • Nyt tagvindue monteres ved trappen til biblioteket
 • Indskolingsgangen males
 • Male loft ved hoveddøren
 • Udhæng over hoveddør og værkstedsdør ud til vejen + male træværket.
 • Der skal kalkes – hele hovedhuset.
 • Vindueskarme skal males på kontoret, morgensangsal og køkken.
 • Gøre grupperum på 1. sal hyggelig. Billeder skal op på væggen.

 

Kernehuset

 • Males hele vejen rundt.
 • Skur bag kernehuset skal have nye plader og males.

 

Vinkelhuset

 • Mellemgang mellem 7. – 8. – 9. kl
 • Der skal flere stikkontakter (Nikolai og far ordner det)
 • Sokkel skal rep. for enden af vinkelhuset – eternit-plader
 • Taget skal skiftet ud mod vejen

Per skorstensfejer + flere

 • Pudse vinduer.

 

Krea-lokalet over gymnastiksalen

 • Krea rullegardiner skal bare monteres.
 • Døren til krea rep.
 • Der skal måles gardiner op til vinduer mellem krea og gym (Trine – Cornelius mor)

 

Langhuset – fritteren

 • Der skal skiftes nogle plader ved taget. Udvendig – der er et direkte hul.
 • Varme pumperne skal renses

 

Gymnastiksalen

 • Branddøren skal have en ny yderplade på og males (plade i sløjd)
 • Der er et vindue i pigeomklædningen, der skal skiftes (vinduet i skuret bag fysisk)

 

Bålhytten og gryden

 • Bålhytten skal flyttes og derfor skal den pilles ned – taget.
 • Efter formiddagspausen laves der bål, så gamle blade og grene kan blive brændt af.

 

Generelt på skolen

 • Rense tagrender – husk stige.
 • Rep – tagrenser og nedløb (Mathias 5. kl. far Thomas?)
 • Skrotrender
 • Alle tagudhæng skal males.
 • Alle bord & bænke sæt gås efter. Der er en enkelt ved æbletræerne.
 • Lue ukrudt
 • Hæk og hegn skal klippes og køres til Genbrug. De levende hegn ud mod vejen skal klippes på indersiden.
 • Der mangler ben på trapperne på hele skolen
 • Rengøring i alle klasser og opholdsstuen (+ Elever)

Bi-stader(Peter)

Arbejdsopgaver generelt på hele skolen

VVS – gruppe:Claus (Marcus og Sabines far) Thomas (Mathias far) Per Møllemand (Milles far)

 • Rens og eftersyn af varmepumper (indvender og udvendig)
 • Udluftning /skiftning af nye filtre
 • Drengebruseren skal have skiftet vandhane. (VVS) Per Møllemand

 

Vel mødet

Mandag er der skolefri.