Undervisning

Kassebølle Friskole skal som Fri Skole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I henhold til bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i og for folkeskolens obligatoriske emner.

Kassebølle Friskole følger som udgangspunkt, inden for skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål. Det gælder slut- og delmål samt undervisningsplaner. For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

På Kassebølle Friskole vægter vi tværfaglighed og flydende overgange mellem fag, hvor dette føles naturligt og fremmende for en helhedsforståelse af menneskelivet. Vi mener derved, at tilgodese elevens dannelse bedst muligt.

Skolen har fast en projektdag om måneden, samt en del tværfaglige uger, nogle få for hele skolen, de fleste for indskolingstrinnet, mellemtrinnet og overbygningen for sig. Her bidrager fagene på en tværfaglig måde. Ca. halvdelen af undervisningstiden organiseres ved særlige fordybelsesforløb, afhængig af trinnet eleverne befinder sig på.

Derudover tilbydes tillige engelsk fra 2. kl. og tysk fra 6. kl. samt billedkunst og musik fra 0. – 6. kl. og fortælling, teater og filosofi. Idræt og musik har alle klasetrin hele vejen op.