Forældrehåndbog

Forældrehåndbog
For nye familier og andre interesserede

Det står i alfabetisk orden:

Alt det jeg ikke ved..
Du er altid velkommen til at spørge, en lærer, Bitten, en garvet forælder eller en
anden ”gammelklog”

Antimobbestrategi
Vi er en mobbefri skole. Tjek vores mobbestrategi på hjemmesiden

Afgangsprøver ved afslutning af 9. klasse
Vi tilbyder afgangsprøven som afslutning på skoleforløbet. For elever med særlige læse/skrive-udfordringer tilbydes kompenserende hjælpemidler

Bestyrelsen
– 
er skolens øverste myndighed. Der vælges medlemmer hvert år på den ordinære generalforsamling. Se den aktuelle bestyrelse på hjemmesiden.

– bestyrelsens medlemmer vælges af forældre. Alle forældre er således ’medejere’, så længe de er forældre på skolen. Og skolens linje, profil, retning, kultur, etc. er til enhver tid det, vi sammen – bestyrelse, ansatte og forældre – er enige om og medskabere af. Vi er ’frie’ på mange måder, og det forpligter selvfølgelig.

Dagens lærer
Hver dag er der 2 lærere, der kommer ud til børnene på legepladsen, passer på ungerne, hygger og er tilgængelige.

Dialogmøder
Der er et stormøde og et formålsdebatmøde hvert år. Disse arrangeres af bestyrelsen, ofte i samarbejde med ledelsen og personalet. Stormødet er internt mellem bestyrelse og personale. Formålsdebatmødet er for alle forældre, hele personalet og bestyrelsen.

Emneuger
Der holdes emneuger 2 gange om året. Det kan være hele skolen, der sammen undersøger et emne, eller emneugerne kan være opdelt i teams. Det normale skema er suspenderet i emneuger.

Elevråd og elev-indflydelse på Kassebølle
I indskolingen og mellemtrin har vi faget Rugekasse hver fredag. Her kan eleverne komme til orde med det de “ruger” over. I udskolingen har vi faget kor/debat. Hvor vi om fredagen slutter af med at have debat, styret af elevrådet og så  synger vi til sidst 🙂
Eleverne har også mulighed for at ønske sig ting til skolen. Derfor er der sat en sum penge af, som de råder over, og alle emner kan debatteres og sendes videre til fx personalemødet eller bestyrelsesmødet

Forældreråd i alle klasser
Forældreråd vælges på sensommerens klasseforældremøde. Udvalget skal styrke fællesskabet mellem børn og voksne i klassen. Forældrerepræsentanter arrangerer socialt samvær for hele klassen – med familier – 2 til 4 gange årligt.

Friskolebånd
Det kalder vi samlet en håndfuld fag i indskolingen, hvor fortælling, demokrati/filosofi, sang/rytmik og bevægelse er i centrum. Vi kan i periode kører med læsebånd, bevægelsesbånd eller friskolebånd, hvor anden undervisning så er suspenderet.

Forældre er altid velkomne på skolen og lærerværelset 
Du er altid velkommen. Der er te og kaffe på lærerværelset og du er altid velkommen til at være med i timerne og til morgensamlingen, men det forventes, at du hjælper til eller deltager.

Forældremøder 
I august-september afholdes hvert år klasseforældremøder. På mødet orienterer lærerne om deres oplevelser af klassen på faglige og sociale områder, ligesom der orienteres om tilgang til undervisning og om, hvordan forældre bedst kan støtte op hjemmefra. Her vælges også repræsentanter til forældreråd, der debatteres, orienteres om nyt fra bestyrelsen, ledelse ect. Flere forældremøder gennem skoleåret kan arrangeres efter behov.

Fællesarrangementer
Der er ca. en gang om måneden et arrangement. Det kan være forældremøde, juleafslutning, teamdage med fællesspisning, formålsdebat, generalforsamling med mere.

Fripladstilskud
Tilskuddet kan søges først på skoleåret og udbetales i januar-februar, hvis man opfylder betingelserne. Flere oplysninger hos Lykka vores sekretær, som også har ansøgningsskemaer.

Frugtordning
Der er en frugtordning i Fritteren, som sponsoreres af Frugtplantagen Strandlyst.

Fødselsdage og kultur omkring fejring
God kultur er, at hele klassen bliver inviteret. Formen snakkes der om på klasseforældremøder. Det kan være en fordel at gå sammen nogle stykker. Skolens lokaler kan lånes til fødselsdage. Book gennem kontoret.

Fritteren på Kassebølle
Vores morgen-fritter har åbent fra kl. 6.30 til kl. 16.30 mandag til torsdag, fredag lukker Fritteren kl.16.00

Før-Fritter
Vores Før-Fritter begynder fra 1. april og eleverne hedder her Grønærter.

Glemt tøj
Tøm børnenes garderober op til alle ferier. Der er en glemmekasse i gymnastiksalen, hvor glemt tøj lægges. Et par gange om året vil dette blive kørt til genbrug, efter en ekstra påmindelse til morgensang.

Generalforsamling
Skolen holder ordinær generalforsamling hvert år i april. Her får man en god indsigt i skolens tilstand på de forskellige områder, ligesom der ofte er god debat om det, der optager os i vores skole.
8. klasse og forældre plejer at stå for forplejningen, hvorved de tjener lidt til klassekassen.

Juleteater
Sidste weekend i november spiller de allermindste krybbespil og de lidt større juleteater for resten af skolen. Vi inviterer ofte børnehaverne til vores generalprøve, så de øver sig i at optræde og bliver trygge i det.

Juleafslutning i december inden juleferien
Ved vores juleafslutning er der ofte musik, forskellige elever optræder og der bliver solgt noget lækkert. Den allersidste dag inden jul, går vi alle sammen i kirke, nisserne kommer på besøg og personalet juleoptræder. Vi danser om juletræ og andet sjov

Klassekassen
Hver klasse har sin egen klasse-kasse, hvor de sparer op til fælles udflugter, studieture og andet til det fælles for klassen. Udskolingen står for fredagsbod og salg af vand/øl til fællesspisninger og aktiviteter for Fritterbørn. 6. klasse sælger kage/kaffe til juleafslutning. Indskolingen og mellemtrinnet sælger kaffe og kage til sommerfesten. Og 0. og 1. klasse står i bod til årets fodboldsstævne for alle øens 2. klasser, overskuddet går til alle klassekasser.

Kassebølle Festival i maj
Denne dag er alle med tilknytning til Kassebølle meget velkommen. Skolekredsen, tidligere elever og forældre, nuværende familier, etc. Musikskolen holder afslutning, skolens kor synger, valgfagene optræder og udstiller og alle (også forældreband, tidligere elever …) kan byde ind.

Kontaktoplysninger
På hjemmesiden er der en forældredel, hvor kontaktoplysninger kan findes. Det er også altid muligt at kontakte kontoret.

Lån og leje af skolens bygninger/lokaler
Lokaler kan lånes til klasse- og forældrearrangementer og kan lejes til private fester og fejringer. Booking sker via kontoret. Se hjemmesiden.

Morgensamlingen
Hver morgen er der morgensang. Det er et vigtigt samlingspunkt for os, hvor vi synger, der bliver fortalt historier og forskellige optræder både fra personalet, elever og forældre.

Musikskolen
Vi har et rigtig godt samarbejde med musikskolen, som underviser i solo-instrumenter og sammenspil på skolen og deltager i skolens arrangementer med koncerter og andet.

Pædagogiske dage 2 gange om året
Her er der tradition for, at forældrene overtager skolen disse dage, mens personalet afholder deres pædagogiske møde andet steds.

Skole/hjem-samtaler i november
I november bliver der indkaldt til en 3-parts samtale omkring trivsel og faglig status fra klasselæreren.

Skoleafslutning.
Der kan være arrangeret forskelligt i klasserne med fællesspisning og buffet udendørs mm. i dagene op til sommerferien. På den sidste skoledag inden sommerferien er der tradition for, at de store elever kaster med karameller,  de laver parodier på lærerne til morgensang og omvendt, der er lege i løbet af dagen og måske en omgang vandkamp.  Vi afslutter med en mere højtidelig samling, hvor afgangseleverne får overrakt deres afgangsbeviser og vi synger farvel og på gensyn. Om eftermiddagen er der en reception kun for afgangsklassen og deres familier.

 

Skolelørdage
To gange om året (sidste lørdag i september og første lørdag i april) kl. 9.00 – 15.00 for alle voksne og børn. Opgaverne er udsendt og grundigt forberedt, så man møder bare op i ”arbejdsformidlingen”. Der kræves ingen specielle færdigheder.

Det er lærerigt, hyggeligt og samtidig meget nyttigt ift. de faciliteter, vores børn færdes i dagligt. En fantastisk mulighed for at møde hinanden i en uformel og hyggelig ramme på kryds og tværs; forældre fra alle klasser og ansatte deltager.

Skolefoto
Hvert år bliver alle klasser, elever og ansatte fotograferet. Det er helt frivilligt at købe fotos.

Støtteforeningen
Kassebølle har en støtteforeningen, og dennes bestyrelse står for sociale arrangerer på skolen og søger fonde til indsatsområder på skolen. Som forælder er man automatisk meldt ind i støtteforeningen. Det koster 100 kr. om året og bliver trukket automatisk, med mindre man melder sig fra ordningen.

Sygdom og fravær
Kontakt klasselæreren eller kontoret ved sygdom eller fravær, så vi ved besked. Dette skrives på en tavle på lærerværelset, så alle ved, hvem der er i skole.

Temadage
Der er temadage ca. 1 gang om måneden eller 8 – 10 gange på et år. Det er en dag, hvor vi fx arbejder tværfagligt, hvor hele skolen arbejder sammen eller får besøg udefra. Dagen kan afrundes med fællesspisning, optræden eller andet. Vi har hvert år et samarbejde med en huskunstner, som også benyttes til disse temadag.

Transport til Strynø
Da vi har en del børn fra Strynø, tilbyder vi transport fra færgen til skolen i perioden mellem efterårsferien og til påske. Der skal beregnes noget egenbetaling til transporten. Kontakt kontoret, hvis du har spørgsmål.

Trimdag
Det er dagen før efterårsferien. Denne dag er motion i fokus på den ene eller anden måde.

Udlandsture, lejrskole og overnatninger
Skolens 9. klasse tager på udlandsture med tilskud fra skolen. Klassen laver typisk fredagsbod i løbet af 9. klasse og supplere klassekassen med et.

Vi søger altid om Nordplus ture til vores 6. – 7. klasse. Det betyder, at disse rejser er meget billige. Det handler om udveksling med andre lande i Norden og de baltiske lande. Der er 2 rejser og en uge, hvor vi er værter for de andre. Klassen var klar på at være værtsfamilie i den uge, hvor de andre 2 lande er på besøg hos os.

Hvert 2-3. år tager hele skolen af sted på en fælles lejrtur. Her tager vi også nogle forældre med til køkkenhold med mere. Hver klasse kan arrangere overnatninger med forældre eller klasselærer i løbet af året.

UU – vejledning til udskolingen
Vi har en UU-vejleder, der kommer på skolen til forældremøde i udskolingen og informerer nærmere, samt informerer vores elever om uddannelsesvalg med mere på skolen. Forældre kan kontakt ham direkte og få råd og vejledning omkring uddannelse.

Volentørs
Skolen har valgt at have 2 volentører gennem organisationen AFS. Volentøren arbejder på skolen og i Fritteren som en ekstra voksen, da de over 18 år. Volentøren vil primært deltage i sprogundervisningen og i de fag, der har en særlig interesse. Vores volentør har en mentor på skolen, samtaler med Bitten hver uge og deltager i seminarer med organisationen. Vores volontør bor i værtsfamilier fra Kassebølle eller på Langeland.

Venskabsordning
Alle elever har en store/lille ven fra en anden klasse. Det er en vigtigt tradition på Kassebølle, at vi arbejder på tværs af klasser.

Skolens Facebook
Kassebølle har 2 siderKassebølle Friskole som er vores officielle side og Kassebølle Friskole – sjov og underholdning som er en side, hvor alle kan uploade på. På vores officielle Facebook-side kan du løbende følge og like/kommentere opslag fra dagligdagen og særlige begivenheder.

Sikkerhed.
Af juriske grunde må børn på Kassebølle ikke kravle i træerne.

Åben skole 1. torsdag i november
Denne dag åbner skolen dørene og inviterer indenfor. Vi laver korkoncert eller andet, man kan komme og kigge på. Denne dag vil der også inviteres til infomøde om Førskole og generel information om Kassebølle Friskole.