31. marts Sydfynsfriskole korstævne 2. – 6. klasse i Ollerup kl 15.00

Kære forældre og bedsteforældre.

Dette er et helt nyt initiativ, der er taget af vores musiklærer Trine, der har 0. klasse til musik. Hun har sammen med sin musiker-veninde udgivet et sanghæfte med kor-arrangementer for indskoling og mellemtrin. Trine er tidligere elev på Kassebølle og musiklærer uddannet.

Det er et kor-stævne for Kassebølle, Ollerup, Vester Skerninge og Odense Friskole. Det bliver en god dag og musikkens og hyggens tegn. Vi kører fælles i bus til Ollerup fra Kassebølle om morgenen og forældre kommer kl 15.00 og hører gratis koncert i Ollerup koncerthus, samt henter deres børn. Forældre hjælper hinanden med
at alle børn bliver kørt tilbage til Langeland.