Skolelørdag den 11. september

Kære forældre

Vi glæder os til at se jer til skolelørdag den 11. september fra kl 9.00 – 15.00.

Skolelørdag 

Forplejning. 

    Skolen serverer kaffe/te, saft og kage/boller.

    Der kan købes varmt middagsmad, der serveres af 9. klasse, man kan også
selv tage madpakke med 🙂

Hovedhuset – indskolingen

    Udhæng over hoveddør og værkstedsdør ud til vejen.
Bordbænke sæt, slibes og males
Rengøring i klasselokaler i indskoling.
Rengøring i køkkenet.
1.sal male og skifte vindue ved toppen af trappen.
Flytte branddør ved Sommerfuglen

Kernehuset (lærerværelse – fysik)

    Der skal laves karm rundt på det nye vindue + karmen skal males
Sløjdlokalet ved siden af Kernehuset.
Skal males færdigt udvendigt.
Der skal rykkes rundt på depot ting (borde, stole mm)

Vinkelhuset – mellemtrinnet

     Der skal gøres hovedrent i de forskellige klasseværelset + opholdsrum.
Der skal skiftes 2 vægplader ud til vejen og de skal males.
Der skal sættes nye lister op i fællesskabet indvendigt.
Musik-rummet rengøring og oprydning.

Langhuset – udskoling

Males færdigt udvendigt.
Der skal sættes lydpaneler op.
Der skal lues og et højbed skal flyttes.

Gymnastiksalen

     Branddøren skal males 1 gang mere.
Vindue i pigeomklædningen skal males

Krearummet over gymnastiksalen

     Gøre krearummet lækkert. Rydde op mm
Male depot mod fodboldbanen + sætte dør i.

Søen området

     Der skal ordnes og vedligeholdes.

Området ved Gryden. 

     Rydde op og ordne, sanke brænde i skoven og rydde op i skoven.
Der er flere huler, som vi skal have rydde op i.

Generelt på skolen

     Pudse vinduer
Rense tagrender – husk stiger
Alle tagrender, skotrender og nedløb skal ordnes og renses.
Alle vandhaner og toiletter skal tjekkes for kalk.
Oprydning og lue i udeområder.
Ordne højbede ved legepladsen.
Beskære træer rundt om på matriklen.
Køre på genbrugsstationen.

Legeplads

    Slå græs, de steder havetraktoren ikke kan komme til.

 

Bitten