21. oktober forældremøde i udskolingen

Dette forældremøde er for 7. – 9. klasse.

Vi får besøg af SSP Peter, der holder et debatoplæg omkring alkohol.
Der ud over får vi UU-vejleder Peter, fordi for at fortæller om ungdoms-uddannelserne mm.