Skolelørdag 12. september 2020

Skolelørdag er en dag, hvor alle er praktiske store og små. Vi hjælper hinanden med at sætte skolen i stand, praktiske ting, som lue, male og ordne udekøkkener mm.

Det er godt at løfte i flok 🙂

Skolelørdag 12. September kl. 9.00 – 15.00 Opgave-oversigt. 

 Forplejning

 •     Kaffe/køkkenhold – Der skal brygges kaffe og te til formiddagspausen kl 10.00 og eftermiddags pausen kl. 14.30. Vi arbejder på en snack til kaffen. Lettere rengøring af køkkenet.
 •     9. klasse vil servere lasagne fra Løgismose. 

 

Hovedhuset

 •     Hoveddør ud til vejen – slibes og males.
 •     Køkken vindfang dør males + vinduet.
 •     Nyt tagvindue monteres ved biblioteket.
 •     Male loft ved hoveddøren
 •     Udhæng over hoveddør og værkstedsdør ud til vejen + male træværket.
 •     Der skal kalkes gavle ved hovedbygningen.
 •     Sætskader ved hovedbygning.
 •     Rengøring indskolingen.
 •     Lærerværelsets inventar flyttes til kernehuset og borde/stole flyttes fra Langhuset.

 

Kernehuset – Musikhuset

 •     Musiklokalet skal flyttes til vinkelhuset. Lærerværelset skal nu være her. 
 •     De nye vinduer skal males.

Sløjdlokalet ved siden af Kernehuset.

 •     Skal males udvendig.

Vinkelhuset

 •     Taget skal skiftet ud mod vejen. 
 •     Rengøring i alle klasser og opholdsstuen.
 •     Male gavl færdig.
 •     Musiklokale indrettes og borde/stole flyttes.

Langhuset.

 •     Males færdigt udvendigt.

Gymnastiksalen

 •     Branddøren skal have en ny yderplade på og males. 
 •     Der er et vindue i pigeomklædningen, der skal skiftes (i skuret bag fysisk)
 •     Rengøring af sal.

Søen området

 •     Der skal lægges sten om søen og ordnes. 

Generelt på skolen

 •     Pudse vinduer
 •     Rense tagrender – husk stiger.
 •     Rep – tagrenser og nedløb.
 •     Skrotrender
 •     Gå alle borde og bænke sæt tjekkes efter og males. 
 •     VVS – varmepumper skal rense. Alle vandhaner skal tjekkes. Filter i udsugning

     indskolingen og vinkelhuset skiftes.

 •     Oprydning og lue i udeområder.

Legeplads