Juleteater af indskolingen og mellemtrin + Åbent Julemarked 30. nov.

Der vil traditionen tro blive vist Krybbespil af indskolingen og Juleteater af mellemtrinnet.
I år vil der desuden blive arrangeret Julemarked af Støtteforeningen.