Åben Skole 7. nov

Denne dag er skolen åben for alle. 

Venner, familie og alle der har interesse for skolen er velkommen.

Der er 16.30 info-møde for kommende elever.
Der er også infomøde til 8. & 9. klasse med UU-vejlederen omkring uddannelse.

kl. ca 17.00 er der stort fælleskor med Kassebølle friskole og Langelands efterskole

kl. ca 17.45 er der fællesspisning arrangeret af Støtteforeningen.