Ekstraordinær generalforsamling 5. september

                                                                                                                                          Kassebølle 22. august 2019

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. september kl. 17.00 – 18.00

Baggrunden for denne indkaldelse er, at bestyrelsen ønsker generalforsamlingens samtykke til at optage et lån på op til kr. 900.000,00 og deraf evt. følgende pant i ejendommen.

Dette sker i forbindelse med renovering af toiletter i indskolingen samt istandsættelse af lokaler til brug for et fremtidigt Kassebølle børnehus.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Valg af stemmetællere.

4) Bestyrelsens indstilling til optagelse af lån.

5) Afstemning om bestyrelsens indstilling.

6) Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVH Bestyrelsen