14. september SKOLELØRDAG

Det er vigtig, at sætte denne dag af – for hele familien skal i skole sammen. fra kl 8.00 til 15.00

Information om Skolelørdag på Kassebølle friskole. Traditionen tro er dette en dag, hvor hele familien er med og får et indblik i hverdagen på Kassebølle. Vi forældre skal hygge os i arbejdstøjet og i fællesskab løfte friskolen praktisk og socialt. Voksne og børn skal opleve, at alle tager del i og ansvar for vores fælles gamle skole.
Vi gør opmærksom på, at dagen er en obligatorisk skoledag. Hvis man ikke kan komme, skal man melde afbud til skoleleder@kassefri.dk(Bitten)

Der vil på dagen være en oversigt over de praktiske opgaver, man skal deltage i. Alle forældre melder sig på forskellige praktiske opgaver inden skolelørdag til Bitten.

Du skal som forældre selv medbringe arbejdsredskaber og værktøj, fx pensler, hvis du vil male, hakkejern til at lue, trailer, hvis du vil hjælpe med at køre affald fx m.m.

Medbring selv madpakke eller benyt madbod. Skolen giver kaffe/te, frugt og kage.

Vi skal bruge et godkendt stillads og hvis man tager stiger med skal de være EN-godkendt 131

Dagen program.

Kl. 08.00 – 08.20 Morgensang
Kl. 08.20 – 09.00 1. Modul – Klassetid (morgenmad og hygge i klasserne)
Kl. 10.00 – 10.20 Mulighed for kaffe/te ved ude foran køkkenet
kl. 10.20 – 11.30 Praktisk arbejde
Kl. 11.30 – 12.00 Middagspause (Mad kan købes 9. klasse laver madbod)
Kl. 12.00 – 14.30 Praktisk arbejde både børn og voksne
Kl. 14.30 – 15.00 Oprydning og kaffe/kage

 

Arbejdsopgaver.

Forplejning

 • Kaffe/køkkenhold – Der skal brygges kaffe og te til formiddagspausen kl 10.00 og eftermiddagspausen kl. 14.30

Til eftermiddagskaffen stilles der kage frem (det er bagt af Fritteren).

Der skal ryddes af bagefter Jevt. små rengøring i køkkenet, hvis det kan nås.

– gøre køleskabe rent med mere i køkkenet +

 • klasses madbod.

Stine, Simon og Susanne J.

 

Hovedhuset

 • Hoveddør ud til vejen – slibes og males + branddør skal males
 • Køkken vindfang dør males + vinduet.
 • Nyt tagvindue monteres ved trappen til biblioteket
 • Indskolingsgangen males
 • Male loft ved hoveddøren
 • Udhæng over hoveddør og værkstedsdør ud til vejen + male træværket.
 • Der skal kalkes – hele hovedhuset.
 • Vindueskarme skal males på kontoret, morgensangsal og køkken.
 • Gøre grupperum på 1. sal hyggelig. Billeder skal op på væggen.

 

Kernehuset

 • Males hele vejen rundt.
 • Skur bag kernehuset skal have nye plader og males.

 

Vinkelhuset

 • Mellemgang mellem 7. – 8. – 9. kl
 • Der skal flere stikkontakter (Nikolai og far ordner det)
 • Sokkel skal rep. for enden af vinkelhuset – eternit-plader
 • Taget skal skiftet ud mod vejen

Per skorstensfejer + flere

 • Pudse vinduer.

 

Krea-lokalet over gymnastiksalen

 • Krea rullegardiner skal bare monteres.
 • Døren til krea rep.
 • Der skal måles gardiner op til vinduer mellem krea og gym (Trine – Cornelius mor)

 

Langhuset – fritteren

 • Der skal skiftes nogle plader ved taget. Udvendig – der er et direkte hul.
 • Varme pumperne skal renses

 

Gymnastiksalen

 • Branddøren skal have en ny yderplade på og males (plade i sløjd)
 • Der er et vindue i pigeomklædningen, der skal skiftes (vinduet i skuret bag fysisk)

 

Bålhytten og gryden

 • Bålhytten skal flyttes og derfor skal den pilles ned – taget.
 • Efter formiddagspausen laves der bål, så gamle blade og grene kan blive brændt af.

 

Generelt på skolen

 • Rense tagrender – husk stige.
 • Rep – tagrenser og nedløb (Mathias 5. kl. far Thomas?)
 • Skrotrender
 • Alle tagudhæng skal males.
 • Alle bord & bænke sæt gås efter. Der er en enkelt ved æbletræerne.
 • Lue ukrudt
 • Hæk og hegn skal klippes og køres til Genbrug. De levende hegn ud mod vejen skal klippes på indersiden.
 • Der mangler ben på trapperne på hele skolen
 • Rengøring i alle klasser og opholdsstuen (+ Elever)

Bi-stader(Peter)

Arbejdsopgaver generelt på hele skolen

VVS – gruppe:Claus (Marcus og Sabines far) Thomas (Mathias far) Per Møllemand (Milles far)

 • Rens og eftersyn af varmepumper (indvender og udvendig)
 • Udluftning /skiftning af nye filtre
 • Drengebruseren skal have skiftet vandhane. (VVS) Per Møllemand

 

Vel mødet

Mandag er der skolefri.