29. marts pædagogisk dag

Pædagogisk dag betyder, at alle forældrene overtaget skolen, så personalet kan drage af sted og lære nyt mm.

Denne dag har Tullebølle spejderne budt ind på at planlægge dagen, men VIGTIGT der er brug for hjælp fra forældre til at støtte op om dagen – både i skoletiden indtil kl 14.00 og i fritteren indtil kl 16.00.

Byd ind til klasselæreren.