Forældreinfo om Middelalderugen

Forældreinfo om vores Middelalderuge på Kassebølle 1. uge i september 2018

Læringsrollespil styrker elevers faglighed og motivation

Kassebøllebrev til forældre om middelalderuge

Et helt nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet viser, at læringsrollespil giver elever større glæde ved at gå i skole. Samtidig styrkes fagligheden i folkeskolen, fordi det lykkes at inkludere elever med specialundervisningsbehov og øge skoletrætte elevers motivation for at lære.
Resultaterne fra forskningsprojektets undersøgelser viser, at læringsrollespil netop har mulighed for at fungere som en læringsplatform, der kan skabe faglig og social inklusion.

Faktaboks

Læringsrollespil kan fremme faglighed
Læringsrollespil kan fremme inklusion
Læringsrollespil kan fremme motivation 

Vores middelalder uge tilbyder en ramme for undervisningen, som inviterer eleverne ind i en verden fuld af eventyr, som de kan leve sig ind i og blive medfortællere af. Det motiverer til aktiv deltagelse. Med deres roller får eleverne mulighed for at bidrage på forskellig vis til gruppen – og de bliver dermed vigtige for hinanden. Det motiverer både deres sociale, men i høj grad også deres faglige udvikling. Gennem samarbejde og faglig problemløsning vinder gruppen fordele i spillet. På den måde opleves det faglige stof som et middel til at nå attraktive mål.

Her kan du se de 5 roller – eleverne skal vælge mellem. Det er laves sådan, at alle landsbyer  har ca. 10 bønder og riddere, 4 trold m/k, skovelvere og munke/nonner.

Ridder – rollespil
Bonde – rollespil
Troldmand:kvinde – rollespil
Skovelver – rollespil
Munk:nonne – rollespil

Middelalderugens program i detaljer

Middelalderugens program på Kassebølle Friskole 2018

Og sidst men ikke mindst – Leg med og kom udklædt.

Inspiration til Middelalder påklædning

Vi glæder os til en god uge