Madworkshop for hele familien 8. september på Kassebølle

På denne madworkshop, for hele familien, får man viden og praksis omkring høst, forarbejdning og madlavning med tang, blåmuslinger, rejer, krabber mm fra stranden.

Der vil være lidt teori om bl.a. blæretang, viden om tang som fødevare generelt, sundhedsmæssige fordele ved tang mm.. Vi undersøger og bruger oplagte strand-områder i lokalmiljøet til at høste og samle råvarer ind i.

Hovedforløbet har en praktisk indfaldsvinkel, hvor der afprøves forskellige høsteteknikker i forhold til tang, blåmuslinger, rejer, krabber mm og hvordan disse sunde og bæredygtige fødevare kan indgå i familiens madlavning.

Øvrige fødevare der indgår i madlavningen vil fortrinsvis være økologiske.

Formålet med workshoppen er at udbrede inspiration, viden og erfaring med, hvordan der kan høstes “lokalt” tang og andre spiselige fødevare fra lavt vand og direkte fra stranden. At integrere disse fødevare i det dansk familiekøkken (igen) og at samle familien omkring et sundt og spændende madprojekt, der tager udgangspunkt i naturen omkring os og vil styrke viden og madkundskab på dette felt.

Medbring selv (hvis man har) gummistøvler, waders, fiske- og krabbefiskestænger og fiskenet evt. rejenet. Hvis man ikke har waders, så oplys skostørrelse på mailen i tilmeldingen, så vil vi forsøge at skaffe ekstra til dagen

Tidsrammen for workshoppen er kl. 10.00 – 20.00 og det foregår på Kassebølle Friskole. Medbring madpakke til middagsmaden, der vil blive lavet aftensmad i løbet af dagen. Tag praktisk tøj og vandflasker mm med til udflugt til stranden. Vi vil på dagen lave samkørsel med jer, der har biler med.

Tilmelding er nødvendig og der er plads til 10 børnefamilier. Prisen er symbolsk 50 kr for voksne og 25 kr. pr. barn, da projektet støttes af Madkundskabspuljen https://madkamp.nu/madkundskabspuljen/.

Workshoppen er arrangeret i et samarbejde mellem Kassebølle Friskole og Jens Helt Jessen “Tangsnedkeren” og efterskolelærer på Flyvesandets efterskoles mad og kulturlinje.

Sidst frist for tilmeldinger 1. september til skoleleder@kassefri.dk